Rotterdamsebaan

Uit Wegenwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Rotterdamsebaan
link={{{nummer}}}
Rotterdamsebaan map.png
Blank.png
Kruist Vliet
Lengte 2.100 meter
Openstelling 2019
Intensiteit 38.000 mvt/etmaal
Locatie kaart

De Rotterdamsebaan, voorheen het Trekvliettracé, is een geplande boortunnel in Den Haag. De tunnel ligt in het verlengde van de A13 vanaf het knooppunt Ypenburg, loopt tot de Mercuriusweg in de Binckhorst en is onderdeel van stadsroute S107. De tunnel heeft een geplande lengte van 2.100 meter.

Inhoud

Kenmerken

De Rotterdamsebaan is een onderdeel van een groter project dat tussen 2000 en 2020 het verkeer in en rond Den Haag moet verbeteren. Andere projecten zijn de bouw van de N14 met de Sijtwendetunnel en de Hubertustunnel, de opwaardering van de Beatrixlaan en de opwaardering van de N211. Alhoewel de Rotterdamsebaan formeel een apart project is, heeft het wel veel raakvlakken met de andere projecten. Het doel van de Rotterdamsebaan is om het wegennet van de regio Haaglanden robuuster te maken en met name de Utrechtsebaan te ontlasten.

Het nieuwe tracé is circa 3 kilometer lang, wat grotendeels ondergronds ligt in een dubbelbuizige boortunnel met 2x2 rijstroken met een maximumsnelheid van 70 km/h. De boortunnel heeft een lengte van 1.860 meter, waarvan 1.525 meter geboord wordt en komt deels onder een golfbaan en deels onder bebouwd gebied te liggen. Ook kruist de tunnel de Vliet. De tunnel ligt maximaal 28 meter beneden NAP. Elke 250 meter komen dwarsverbindingen tussen beide buizen. De buizen worden met een tunnelboormachine geboord en hebben een diameter van circa 10 meter.

De Rotterdamsebaan eindigt in bedrijventerrein De Binckhorst nabij het kruispunt met de Mercuriusweg en takt hier aan op de CentrumRing. De geplande ongelijkvloerse aansluiting met de Mercuriusweg is wegbezuinigd. De tunnel wordt op het knooppunt Ypenburg gelijkvloers aangesloten met verkeerslichten. Het is een eis van het Rijk dat het knooppunt niet aangepast wordt.

Geschiedenis

Al vlak na de Tweede Wereldoorlog waren er plannen voor een inprikker van Den Haag, vergelijkbaar met de Utrechtsebaan die in de jaren 70 is aangelegd en met de nooit gebouwde Leidsebaan. De inprikker vanuit Rotterdam kwam er echter niet en het gebied werd volgebouwd. Hierdoor is een route op maaiveld of halfverdiept, zoals de Utrechtsebaan, lastig in te passen. Daardoor is gekozen voor een boortunnel. De planvorming van de huidige Rotterdamsebaan begon in 1990 toen deze verbinding in het verkeersplan van Den Haag werd opgenomen. Concreter werd het pas eind jaren 90 en tussen 1999 en 2005 zijn diverse varianten bestudeerd. In 2007 is het huidige alternatief, de noordelijke boortunnel, vastgesteld door de Stadsregio. Oorspronkelijk het het project de werknaam Trekvliettracé, in 2010 is dit gewijzigd naar de Rotterdamsebaan. Oorspronkelijk werd een 1.900 meter lange tunnel gepland, maar op 4 april 2012 is besloten deze tunnel aan de zuidzijde 200 meter langer te maken.[1]

Recente ontwikkelingen

In mei 2012 werd het MER ter inzage gelegd, waarna op 21 augustus 2012 een overeenkomst is gesloten tussen de rijksoverheid en de drie gemeenten over het tracé en de financiering.[2] Op 3 juni is het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld.[3] Op 11 oktober 2013 heeft het Stadsgewest Haaglanden 475 miljoen euro subsidie verleent aan de gemeente Den Haag[4]. Op 17 oktober 2013 heeft de gemeenteraad van Den Haag ingestemd met het voorlopig ontwerp[5]. In 2014 moeten de procedures afgerond moeten worden en de tunnel wordt vastgelegd in een definitief bestemmingsplan. De uitvoering moet in 2016 beginnen en in 2019 moet de Rotterdamsebaan in gebruik genomen worden. Het project kost € 565 miljoen exclusief btw, waarbij de rijksoverheid maximaal € 295 miljoen, inclusief btw bijdraagt.

Planning

De planning is als volgt[6]:

2014 - 2015 Aanbesteding

2014 - 2016 Bouwrijp maken maaiveld

2016 - 2019 Bouwen van de tunnel, opening 2019

Referenties

  1. Langere tunnel onder Vlietzone | denhaag.nl
  2. Akkoord over nieuwe ontsluitingsweg Den Haag | rijksoverheid.nl
  3. Rotterdamsebaan en MER Rotterdamsebaan | denhaag.nl
  4. Stadsgewest verleent subsidie voor Rotterdamsebaan | Stadsgewest Haaglanden
  5. Aanleg Rotterdamsebaan in Den Haag weer een stap dichterbij | Omroep West
  6. Planning Rotterdamsebaan | Rotterdamsebaan.nl