TOTSO

Uit Wegenwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Het principe van een TOTSO.

Bij een TOTSO, moet de weggebruiker de afrit gebruiken om op hetzelfde wegnummer te blijven; de doorgaande rijbaan krijgt een nieuw nummer. Het is een afkorting voor Turn Off To Stay On. TOTSOs worden gezien als onvolkomendheid binnen een systeem van wegnummering, omdat een wegnummer bij de weggebruiker de suggestie wekt dat hij rechtdoor kan rijden zolang hij dat wegnummer moet aanhouden. Bij een TOTSO gaat die aanname echter niet op; men moet juist afslaan.

TOTSOs kunnen zijn ontstaan om meerdere redenen:

  • De dominante verkeersstroom van een bepaald knooppunt volgt niet het wegnummer. Een voorbeeld is het Duitse Kreuz Weinsberg (A6/A81) komende vanuit het westen. Het grootste gedeelte van het verkeer rijdt de A81 op richting Stuttgart. Het knooppunt is gebouwd met als doel deze groep weggebruikers optimaal te faciliteren.
  • Twee min of meer gelijkwaardige wegen splitsen zich. Door het doorlopende wegnummer op de rechterbaan als afslaande richting aan te merken worden linkerafritten voorkomen. Een voorbeeld is de splitsing tussen de Nederlandse A1 en de A35 bij Knooppunt Buren.
  • De route van een wegnummer is incompleet, zodat het kort over een ander wegnummer moet meeliften, of het wegnummer moet om een andere reden meeliften met een ander wegnummer (bijvoorbeeld op ringwegen). Dit eindigt of begint dwingend met een TOTSO, het moment dat men dat andere wegnummer oprijdt dan wel verlaat. Een voorbeeld van een incomplete route is de Nederlandse A59, die meelift over de A16 en de A17.
  • Het knooppunt in kwestie is aangelegd in een tijd dat de wegnummering nog anders was; pas bij implementatie van het huidige systeem van wegnummering is de TOTSO ontstaan. De TOTSO's in de Nederlandse A58 bestonden bijvoorbeeld al, toen de gedeeltes van de A58 westelijk en oostelijk van Breda tot één wegnummer werden samengesmolten. Ook het net van E-wegen bestaat uit een grid van routes die maar over het bestaande wegennet zijn geprojecteerd, maar waar in de wegenbouw nooit rekening mee is gehouden. Het E-wegennet kent daarom vele TOTSOs.

In andere talen

  • Engels (English): Totso, TOTSO