't Hemeltje

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
't Hemeltje
NLN523.svg
't Hemeltje1.jpg
Overspant Hilversums Kanaal
Rijstroken 1x2 (verkeersbrug)
Totale lengte 7,5 meter
Hoofdoverspanning 7,5 meter
Hoogte brugdek
Openstelling 1936, 1986 (huidige verkeersbrug)
Verkeersintensiteit
Locatie kaart

't Hemeltje is de naam van een sluis en een drietal ophaalbruggen, waaronder een ophaalbrug in de N523, gelegen bij Nederhorst den Berg in de provincie Noord-Holland. De sluis vormt de verbinding tussen de Utrechtse Vecht en het Hilversums Kanaal.

Naamgeving

De naam van de de brug- en het sluizencomplex is afkomstig van de gelijknamige boerderij 't Hemeltje op de grens van Vreeland en Nederhorst den Berg.

Kenmerken

't Hemeltje2.jpg

Het complex is een rijksmonument en bestaat uit een sluis met een lengte van 54 meter en een breedte van 7,50 meter. De diepte is 2,90 m. Het hoogteverschil tussen de Vecht en Hilversums Kanaal bedraagt circa 80 centimeter. Over de sluis ligt een drietal ophaalbruggen. De meest noordelijke brug is voor het autoverkeer en heeft 1x2 rijstroken. Daarnaast ligt een smallere brug bestemd voor het (brom)fietsverkeer. Aan de zuidkant van de sluis ligt een aparte ophaalbrug (in feite een rail waaraan de sluisdeur hangt) die geschikt is als passage voor voetgangers. De sluisdeuren van 't Hemeltje draaien niet open zoals bij veel sluizen, maar zijn schuifdeuren die in een ruimte in de sluiswand schuiven. De bruggen en de sluis worden ter plaatse bediend. Hoewel het complex binnen de gemeente Wijdemeren ligt valt het beheer ervan onder de gemeente Hilversum.

Geschiedenis

De brug en de sluis zijn bij de aanleg van het Hilversums Kanaal gebouwd en in 1936 opengesteld. De aansluitende Gabriëlweg is ongeveer gelijktijdig geopend onder een andere naam. De brug die nu dienst doet voor het fietsverkeer is de oorspronkelijke brug die tot 1987 dienst heeft gedaan voor al het verkeer. De aansluitende Randweg tussen de sluis en de Horstermeer bestond voor die datum nog niet. De smalle Vreelandseweg langs de Vecht en door de wijk Overmeer was de enige ontsluiting van Nederhorst den Berg met de N201.

In de Horstermeerpolder zijn veel transportbedrijven gevestigd en het steeds zwaarder wordende vrachtverkeer moest ook over de smalle straten door de woonwijk rijden. Dit werd een onhoudbare situatie en daarbij was de oude brug niet geschikt voor zware vrachtwagens. Begin jaren '80 werd besloten een nieuwe weg, de huidige Randweg, buiten de bebouwde kom aan te leggen tussen de Middenweg en 't Hemeltje, welke rond 1986 gereedkwam. Niet veel later kwam ook de bredere en stevigere noordelijke brug over de sluis gereed. De oude brug werd toen aangesloten op het vrijliggende fietspad langs de Randweg.

Sluis 't Hemeltje is onderdeel van de Hollandse Waterlinie en staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. In 2011 zijn om deze reden de sluis en diverse onderdelen, zoals de uit de Tweede Wereldoorlog stammende schuilbunker die naast de sluis staat, toegevoegd aan de lijst van Rijksmonumenten.

Toekomst

Links

Referenties