2017

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<< 20162018 >>

Gebeurtenissen in het jaar 2017.

Januari

 • 1 januari: de brandstofaccijns blijft nagenoeg ongewijzigd.
 • 16 januari: de Velsertunnel (A22) heropent na een 9 maanden durende afsluiting vanwege een renovatie.
 • 19 januari: ter inzagelegging tracébesluit A12/A27 rond Utrecht tot 2 maart.
 • 19 januari: voorlopige gunning Zuidasdok aan een consortium van Heijmans, Fluor & Hochtief.
 • 23 januari: startbeslissing aanleg tweede rijstrook op parallelrijbaan A73 ter hoogte van het knooppunt Zaarderheiken.
 • 24 januari: de gerenoveerde Tacitusbrug (A50) wordt weer in gebruik genomen.
 • 30 januari: definitieve gunning contract bouw Rijnlandroute (N434) bij Leiden.

Februari

 • 8 februari: rijk en regio leggen de financiering van € 15 miljoen vast om de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht naar 2x3 rijstroken te verbreden.
 • 13 februari: startbeslissing verbreding A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht / Gouda naar 2x3 rijstroken.
 • 13 februari: de voorbereidende werkzaamheden voor de omlegging en opwaardering van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen starten.
 • 16 februari: de verbreding van de A6 tussen Almere-Havendreef en Almere Buiten-Oost begint. Het wordt de eerste energieneutrale autosnelweg van Nederland.
 • 20 februari: besloten is om de Hagesteinsebrug, Keizersveerbrug en Merwedebrug compleet te vervangen voor € 389 miljoen in het kader van de verbreding van de A27.
 • 21 februari: definitieve gunning project Zuidasdok (A10-Zuid) in Amsterdam.

Maart

 • 3 maart: de maximumsnelheid is op de A15 tussen Echteld en knooppunt Valburg verhoogd naar 130 km/h.
 • 7 maart: vaststelling definitief tracébesluit verbreding A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht naar 2x4 rijstroken.
 • 8 maart: vaststelling definitief tracébesluit doortrekking A15 van Ressen naar Zevenaar. Tevens bekendmaking naam knooppunt De Liemers.
 • 13 maart: ingebruikname bypass A9 over de Betlembrug binnen het knooppunt Diemen, verkeer slaat nu 2 kilometer eerder af.
 • 13 maart: ingebruikname derde rijstrook op de A9 door Amsterdam-Zuidoost, buiten gebruikstelling rijbaan door Gaasperdammertunnel in aanbouw.
 • 14 maart: officiële start aanleg Rijnlandroute (N434) langs Leiden.
 • 14 maart: vaststelling gewijzigd ontwerp-tracébesluit N7 in Groningen.
 • 20 maart: ingebruikname eerste trajectcontrole in de Koning Willem-Alexandertunnel (A2) in Maastricht.
 • 21 maart: ter inzagelegging tracébesluit A9 Badhoevedorp - Holendrecht tot 2 mei.
 • 24 maart: ter inzagelegging gewijzigd tracébesluit omlegging Badhoevedorp (A9) in verband met de realisatie van een weefvak.
 • 26 maart: ingebruikname ongelijkvloerse aansluiting Hilaard (N359).
 • 27 maart: ingebruikname ongelijkvloerse aansluiting Exloo (N34).

April

 • 7 april: de A9 door Badhoevedorp wordt buiten gebruik gesteld na 50 jaar door het dorp gelopen te hebben.
 • 9 april: de laatste verbindingen van de aansluiting Maastricht-Centrum Zuid naar de Koning Willem-Alexandertunnel openen voor het verkeer.
 • 9 april: de reconstructie van de N381 tot autoweg langs Oosterwolde is afgerond.
 • 10 april: het laatste deel van de omlegging Badhoevedorp (A9) opent voor het verkeer.
 • 23 april: met het asfalteren van de laatste deklaag is de verdubbeling van de N279 tussen 's-Hertogenbosch en Veghel voltooid.
 • 26 april: bijna alle bezwaren tegen het project Zuidasdok (A10-Zuid) in Amsterdam worden ongegrond verklaard door de Raad van State.

Mei

 • 1 mei: ingebruikname nieuwe configuratie knooppunt Muiderberg. Vanaf Amsterdam splitst de A1 zich in 3 rijstroken links naar de A6 en 3 rijstroken rechts naar de A1.
 • 1 mei: de vernieuwde Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) wordt gepresenteerd.
 • 2 mei: het aantal verkeersdoden in 2016 steeg met 8 naar 629.
 • 8 mei: openstelling weefvak langs de A1 tussen het knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Zuid.
 • 16 mei: ingebruikname alle acht rijstroken op de A50 tussen het knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg.
 • 26 mei: vaststelling ontwerp-tracébesluit voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en het knooppunt Azelo.
 • 29 mei: afronding grote werkzaamheden A1/A6 rond het knooppunt Muiderberg.
 • 31 mei: de Raad van State verklaart de bezwaren tegen de bouw van de N727 en de aansluiting Lelystad-Airport (A6) ongegrond.

Juni

 • 1 juni: openstelling toerit aansluiting Amsterdam-IJburg (A9).
 • 2 juni: openstelling Buitenring Parkstad Limburg tussen Eygelshoven en Gaiazoo over ruim 2 kilometer (alleen richting zuiden).
 • 30 juni: ter inzagelegging ontwerp-tracébesluit verbreding A1 Apeldoorn - Azelo tot 10 augustus.

Juli

 • 1 juli: het netwerk van praatpalen in Nederland wordt buiten gebruik gesteld.
 • 1 juli: de verbreding van de A1 en A27 tussen Utrecht - Hilversum - Amersfoort begint officieel.
 • 5 juli: door het Openbaar Ministerie worden 11 trajectcontroles op provinciale wegen aangekondigd.
 • 6 juli: officiële openstelling N381 langs Oosterwolde als autoweg.
 • 10 juli: vaststelling voorkeursalternatief upgrade N279 tussen Veghel en Asten als 1x2 ongelijkvloerse weg.
 • 17 juli: ingebruikname nieuwe verbindingswegen binnen het knooppunt Beekbergen.
 • 20 juli: voorlopige gunning A24 / Blankenburgtunnel aan een consortium van Ballast Nedam, DEME en Macquarie.
 • 28 juli: openstelling Buitenring Parkstad Limburg tussen Brunssum en Landgraaf over 5,5 kilometer.
 • 31 juli: verlaging maximumsnelheid op de gehele A79 naar 100 km/h, tijdelijk tot groot onderhoud wordt uitgevoerd in 2020 of 2021.
 • 31 juli: definitieve afsluiting Aansluiting Groningen-Oosterpoort (N7) in verband met de reconstructie van de Ring Zuid.

Augustus

September

 • 2 september: openstelling ongelijkvloerse aansluiting bij het industrieterrein De Brand (N279) bij 's-Hertogenbosch.
 • 4 september: vaststelling gewijzigd tracébesluit N7 Groningen.
 • 8 september: ter inzagelegging ontwerp-tracébesluit verbreding A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide tot 19 oktober.
 • 11 september: het eerste deel van de A27 is tussen Utrecht-Noord en Bilthoven naar 2x3 rijstroken verbreed.
 • 15 september: voornemen opstellen MER voor de verbreding van de A58 naar 2x3 rijstroken tussen Eindhoven en Tilburg en langs Breda.
 • 30 september: openstelling laatste verbindingsweg in het Knooppunt Badhoevedorp (Schiphol richting Haarlem).

Oktober

 • 3 oktober: vaststelling gewijzigd tracébesluit voor de A24 en Blankenburgtunnel omtrent de compensatie van stikstofdepositie.
 • 4 oktober: de wisselbaan van de A1 en A6 tussen Almere en Amsterdam opent voor het verkeer.
 • 7 oktober: start van de sloop van de oude Botlekbrug (1955).
 • 12 oktober: openstelling eerste verbinding op het nieuwe knooppunt Joure (A6/A7) van Sneek naar Heerenveen.
 • 12 oktober: startbeslissing MIRT-verkenning vervanging Suurhoffbrug (A15).
 • 13 oktober: volledige openstelling knooppunt Joure, oorspronkelijke rotonde buiten verkeer gesteld.
 • 14 oktober: ingebruikname eerste nieuwe delen N23 (Westfrisiaweg) tussen Hoorn en Westwoud.
 • 23 oktober: ingebruikname aansluiting Goes-Zuid van de A58.
 • 25 oktober: startbeslissing MIRT-verkenning A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leidschendam.
 • 25 oktober: de laatste werkdag van Melanie Schultz van Haegen als minister van Infrastructuur en Milieu. Met ruim 7 jaar was zij de langstzittende minister van verkeer sinds de Tweede Wereldoorlog.
 • 26 oktober: de beëdiging van het kabinet Rutte-III. Cora van Nieuwenhuizen (VVD) wordt de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat.

November

 • 2 november: openstelling rondweg Gemert (N605) met een 3D-geprinte brug.
 • 4 november: het inpassingsplan voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (A59) tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch wordt ter inzage gelegd.
 • 7 november: ingebruikname 'kettingkast van Wijthmen' van de N35, waarbij het verkeer als een grote rotonde rond Wijthmen wordt geleid, de rijrichting Almelo maakt van het nieuwe tracé langs Wijthmen gebruik.
 • 7 november: provisorische ingebruikname verdiepte ligging N31 in Harlingen.
 • 10 november: openstelling Buitenring Parkstad Limburg bij Brunssum (tussen N274 en N276) over een lengte van 2,4 kilometer.
 • 13 november: openstelling eerste deel N727 bij Lelystad Airport.
 • 13 november: openstelling aansluiting Roswinkel van de N391.
 • 16 november: ondertekening ontwerp-tracébesluit verbreding N35 tussen Nijverdal en Wierden.
 • 17 november: openstelling N300 (Buitenring Parkstad Limburg) tussen Gaiazoo en Crombacherstraat bij Kerkrade over 3 kilometer.
 • 17 november: officiële oplevering verbreding N244 tussen Purmerend en Edam/Volendam naar 2x2 rijstroken.
 • 23 november: officiële oplevering verdubbelde N279 tussen 's-Hertogenbosch en Veghel.

December

 • 1 december: ter inzagelegging ontwerp-tracébesluit verbreding N35 tussen Nijverdal en Wierden tot 11 januari 2018.
 • 4 december: openstelling flyover Knooppunt Holendrecht vanaf de aansluiting Amsterdam-Zuidoost naar de A2/A9.
 • 7 december: volledige ingebruikname aansluiting Harlingen (N31).
 • 8 december: openstelling N307 'Passage Dronten'.
 • 8 december: openstelling verlengde S106 (Amsterdam) naar de aansluiting Badhoevedorp.
 • 14 december: ondertekening contract bouw A24 en Blankenburgtunnel.
 • 14 december: openstelling reconstructie Steenen Baakplein (N218) bij Oostvoorne.
 • 17 december: ingebruikname 3 rijstroken op de A27 tussen Hilversum en Utrecht-Noord als fasering.
 • 17 december: ingebruikname verplaatste afrit Aansluiting Almere-Haven (A6).
 • 19 december: volledige openstelling 2x2 rijstroken op de N31 door Harlingen.
 • 20 december: startbeslissing verbreding N50 bij Kampen naar 2x2 rijstroken.
 • 21 december: ondertekening ontwerp-tracébesluit verbreding A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht.
 • 21 december: de rondweg van Haps (N264) opent voor het verkeer.