2022

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<< 20212023 >>

Gebeurtenissen in het jaar 2022.

Januari

 • 1 januari: de brandstofaccijns wordt verhoogd met 1 cent voor benzine en 0,6 cent voor diesel.
 • 1 januari: het Infrastructuurfonds is omgevormd tot het Mobiliteitsfonds.
 • 14 januari: de grote renovatie van de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag start.
 • 21 januari: de capaciteit op de N197 nabij de A22 in Beverwijk wordt gereduceerd vanwege de slechte staat van het spoorviaduct.

Februari

Maart

 • 3 maart: startbeslissing MIRT-verkenning N35 Wijthmen - Nijverdal.
 • 6 maart: het eerste deel van het toekomstige Knooppunt Zestienhoven (A13/A16) wordt in gebruik genomen.

April

 • 15 april: de gereconstrueerde N377 door Nieuwleusen en verder tot Balkbrug wordt in gebruik genomen.

Mei

 • 4 mei: de eerste twee tunnelelementen van de Maasdeltatunnel (Blankenburgtunnel) worden uit het droogdok gevaren.
 • 9 mei: het tijdelijke knooppunt Julianaplein wordt in gebruik genomen.
 • 9 mei: definitieve gunning schakel N346 bij Lochem inclusief brug over het Twentekanaal.
 • 10 mei: de Calandbrug wordt afgesloten vanwege een storing in de mechaniek. Een afsluiting van twee weken strekt zich naderhand uit tot maanden.
 • 31 mei: ter inzagelegging ontwerp-PIP voor de de verlengde N457 tussen Waddinxveen en Boskoop.

Juni

 • 1 juni: de Arenatunnel in Amsterdam heropent na een afsluiting van ruim een half jaar.
 • 13 juni: de renovatie van de Galecopperbrug begint.
 • 20 juni: de aansluiting Klijndijk van de N34 in Drenthe opent.
 • 21 juni: de Notitie Reikwijdte en Detail voor de verbreding van de A50 tussen Paalgraven en Ewijk wordt ter inzage gelegd. Een extra oplossing van 2x4 rijstroken tussen Paalgraven en Bankhoef wordt onderzocht.
 • 24 juni: het inpassingsplan voor de N280 tussen de A2 en Horn is vastgesteld. De weg wordt opgewaardeerd naar 2x1 rijstroken met turborotondes en ongelijkvloerse kruisingen.

Juli

 • 7 juli: de nieuwe afrit van de aansluiting Groningen-West opent voor het verkeer.
 • 13 juli: vaststelling gewijzigd tracébesluit A12/A27 (Ring Utrecht) met gewijzigde stikstofonderbouwing.

Augustus

 • 6 augustus: in Hilversum opent de Alexiatunnel, de tweede dubbeldeks tunnel van Nederland.
 • 23 augustus: ter inzagelegging gewijzigd tracébesluit A12/A27 (Ring Utrecht) met gewijzigde stikstofonderbouwing.
 • 24 augustus: ondertekening bestuursovereenkomst programma verbreding A2 tussen Deil en Vught.

September

 • 7 september: ingebruikname ongelijkvloerse aansluiting N302 met de N306 en N707 bij Harderhaven in Flevoland.
 • 19 september: ingebruikname verdiepte ligging N702 (Hogering) bij twee kruispunten in Almere.
 • 26 september: openstelling 3 rijstroken op de A20 tussen Vlaardingen-West en het toekomstige knooppunt Vlaardingen.

Oktober

 • 3 oktober: de structuurvisie en het voorkeursalternatief wordt vastgesteld voor de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught.
 • 12 oktober: starthandeling verbreding N282 tussen Rijen en Tilburg.
 • 17 oktober: ingebruikname aansluiting Emmerschans van de N391 rond Emmen.

November

 • 14 november: ingebruikname aansluiting Hollandsedreef van de N702 in Almere.
 • 14 november: in het bestuurlijk overleg MIRT zegt het Rijk € 40 miljoen extra toe voor de verbreding van de Rijnbrug Rhenen, waarmee het project verder kan.
 • 14 november: in het bestuurlijk overleg MIRT is dekking gevonden voor de tekorten op het megaproject Zuidasdok (A10) in Amsterdam. De kostenraming is opgelopen tot € 5,5 miljard voor het totaalplan.
 • 18 november: de reconstructie van het Knooppunt De Nieuwe Meer wordt voorlopig gegund aan het consortium TriAX (BESIX, Dura Vermeer & Heijmans).

December

 • 2 december: de verbreding van de A27 tussen het knooppunt Hooipolder en het knooppunt Everdingen wordt voorlopig gegund aan het consortium ALSÉÉN (Ballast-Nedam & Fluor).
 • 3 december: de aansluiting Groningen-Centrum van de N7 heropent.
 • 13 december: de DBFM-concessie van Waldwei.com voor het beheer van de N31 tussen Leeuwarden en Drachten eindigt, het beheer wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat.
 • 14 december: een aantal trekankers van de Prinses Margriettunnel van de A7 bij Sneek breken af waardoor de tunnelmoot omhoog komt en de autosnelweg langdurig afgesloten wordt.
 • 16 december: de renovatie van de John S. Thompsonbrug (N324) bij Grave is afgerond.
 • 20 december: de provincie Drenthe trekt de stekker uit het project om een transferium met eigen op- en afritten langs de A28 bij het knooppunt De Punt te realiseren.
 • 21 december: de Raad van State vernietigd het bestemmingsplan voor de verdieping van de N65 in Vught omdat stikstof onvoldoende onderzocht is. Het plan wordt verder inhoudelijk wel in stand gehouden, evenals het spoorcomponent PHS.
 • 22 december: volledige openstelling N702 (Hogering) in Almere met 2x3 rijstroken en twee ongelijkvloerse aansluitingen.
 • 22 december: openstelling omlegging De Hoven (Zutphen) van de N345.
 • 22 december: er wordt besloten om het viaduct van de aansluiting Rotterdam-Prins Alexander van de A16 volledig te vervangen vanwege de slechte conditie, waarbij de kostenraming opliep van € 32 naar € 115 miljoen.