A20 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
A20
Begin Westerlee
Einde Gouda
Lengte 38,862[1] km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Route

Westerlee → Den Haag, → Delft

6 Maasdijk-Oost

7 Maassluis

8 Vlaardingen-West

9 Vlaardingen

Kethelplein → Den Haag / Europoort

10 Schiedam-Noord

11 Schiedam

12 Rotterdam-Delfshaven

Giessenbrug

13 Rotterdam-Overschie

Kleinpolderplein → Den Haag

14 Rotterdam-Noord

15 Rotterdam-Crooswijk

Terbregseplein → Dordrecht

16 Rotterdam-Prins Alexander

Cortlandt-aquaduct

17 Nieuwerkerk aan den IJssel

18 Moordrecht → Den Haag

Gouwe → Utrecht

De rijksweg 20, beter bekend als A20 is een autosnelweg in Nederland. De snelweg vormt de noordelijke oost-westroute door de agglomeratie Rotterdam en loopt vanaf Westerlee tot aan Gouda, over 39 kilometer.

Routebeschrijving

De A20 bij Vlaardingen.

De A20 begint bij knooppunt Westerlee, een turboplein met de N213 en N223 in het kassengebied, en loopt dan met 2x2 rijstroken naar het zuidoosten. Hoewel dit eerste deel bij het knooppunt is bewegwijzerd als A20 en ook de hectometerpaaltjes dit wegvak als A20 aanduiden, heeft dit gedeelte feitelijk de status van autoweg.

Vanaf de aansluiting Maasdijk-Oost, de eerste aansluiting op de route, is de A20 daadwerkelijk snelweg. Hier buigt de weg meer naar het oosten af op geruime afstand parallel aan de Nieuwe Waterweg. Dit gebied bestaat uit kleinere voorsteden van Rotterdam, en wat open gebied naar het noorden toe. Vanaf Vlaardingen komt men in het continu bebouwde gebied. Bij het knooppunt Kethelplein kruist men de A4, die deel van de Ring Rotterdam is, richting Spijkenisse en de zuidkant van Rotterdam. De A20 maakt hierna ook deel uit van de ring en telt 2x3 rijstroken. De snelweg loopt dan door Schiedam en via de beweegbare brug over de Schie (de Giessenbrug), waarna het knooppunt Kleinpolderplein volgt. Hier eindigt de A13 uit Den Haag. De A20 loopt hierna deels verdiept, door de noordelijke wijken van Rotterdam en is zeer druk met 2x3 rijstroken.

Bij het knooppunt Terbregseplein begint de A16, die richting Breda en Antwerpen loopt. De A20 loopt daarna door de noordoostelijke wijken van Rotterdam. Ter hoogte van Nieuwerkerk ligt het Cortlandt-aquaduct waar een afwateringskanaal de A20 kruist. Vanaf Nieuwerkerk versmalt de A20 naar 2x2 rijstroken en loopt dan de laatste kilometers door de open polders. Bij het knooppunt Gouwe voegt de A20 in op de A12 richting Utrecht. Het is hier niet mogelijk om vanuit Rotterdam richting Den Haag te rijden en vice versa.

Geschiedenis

Voorlopers

De geschiedenis van de A20 is te splitsen in het wegvak noordoostelijk van het Terbregseplein, en de rest van de A20.

Het wegvak tussen Gouda en Rotterdam kent een voorloper in de vorm van de ‘s-Gravenweg Rotterdam-Gouda. Deze is al uit de middeleeuwen bekend en is de weg waarnaar wordt verwezen in het gezegde “Zo oud als de weg naar Kralingen.” In 1679 werd deze weg al bestraat, wat de weg tot 1745 (oplevering van de straatweg ‘s-Hertogenbosch-Best) de langste verharde weg van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden maakte. [2] De weg werd in het Rijkswegennet 1821 een Groote Weg van tweede klasse.

Tegen het einde van de 19e eeuw kwam tussen Rotterdam-Kralingen (het begin van de ‘s Gravenweg) en Nieuwerkerk aan de IJssel de parallel lopende Hoofdweg tot stand. Deze zou tot aan de bouw van de A20 het verkeer Rotterdam-Gouda-Utrecht verwerken. Op het kruispunt waar de twee routes splitsen, werd tegen het einde van de 19e eeuw de eerste ANWB-wegwijzer geplaatst.

Tussen Rotterdam en Maassluis liep in het 19e eeuwse wegennet eveneens een Groote Weg van tweede klasse. Deze liep over de historische zeedijken die tussen Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis lagen.

Aanleggeschiedenis

Het traject van Gouda naar Nieuwerkerk aan de IJssel was in het begin onderdeel van de plannen voor rijksweg 3. In dat kader werd in 1932 een omlegging om Nieuwerkerk aangelegd, en bij de aanleg van rijksweg 12 in 1938 al een ongelijkvloers knooppunt aangelegd. Het wegvak tussen Gouda en de Hoofdweg bij Capelle Schollevaar werd in het kader van de uitbouw van rijksweg 3 tot autosnelweg begin jaren 60 gereconstrueerd.

In het kader van de aanleg van de ruit om Rotterdam werd besloten om rijksweg 20 vanuit het Westland als autosnelweg aan te leggen en langs Rotterdam-Noord te verlengen richting rijksweg 3. Eind jaren 60 werd het wegvak tussen Maassluis en het Kleinpolderplein aangelegd. In de vroege jaren 70 volgde het wegvak tussen het Kleinpolderplein en de afrit Prins Alexander. Deze afrit was destijds nog niet ongelijkvloers, en oostelijk ervan werd het nieuwe wegvak met een krappe boog aangesloten op de oude Hoofdweg. Midden jaren 70 werd de weg in westelijke richting verlengd naar Westerlee en werd de afrit Prins Alexander voltooid. Het verkeerslichtenkruispunt met de Hoofdweg (nabij Capelle Schollevaar) was daarmee een hinderlijke onderbreking geworden in de verder doorgaande autosnelwegverbinding tussen het Westland en Gouda.

Begin jaren 80 werd de aansluiting van de A20 op knooppunt Gouwe opnieuw getraceerd in verband met de verlegging van de A12 naar het toen geopende Gouwe-aquaduct. Tevens werd in 1984 het Cortlandt-aquaduct geopend bij Nieuwerkerk aan de IJssel, waarmee het oude smalle deel van de A20 tussen Nieuwerkerk en Capelle werd verlaten en het verkeerslichtenkruispunt kwam te vervallen.

Plusstrook & maximumsnelheid

In latere jaren werden de vrachtwagenstrook bij het Terbregseplein en de plusstrook tussen Capelle en het Terbregseplein gerealiseerd. Bovendien werd in 2005 de maximumsnelheid tussen het Kleinpolderplein en Crooswijk verlaagd naar 80 km/h met trajectcontrole. Sinds eind juni 2011 geldt in westelijke richting bij wijze van experiment een variabele snelheid van 100 of 80 km/h. Omdat de systemen in de trajectcontrole niet met de variabele limieten overweg konden is het systeem tussen 2011 en begin 2014 buiten werking geweest.[3] In oostelijke richting is de situatie ongewijzigd. Per 1 juli 2023 is de doelgroepstrook bij het knooppunt Terbregseplein weer opgeheven.[4]

Moordrecht

Tussen 2011 en 2014 is de aansluiting Moordrecht naar het noordoosten verplaatst om conflicten met de nabijgelegen overweg in de N456 te vermijden. Files voor de overweg sloegen voorheen terug op de A20. De N456 gaat sinds 21 november 2014 met een viaduct over de spoorlijn heen. De aansluiting is daarbij hoger dan de snelweg komen te liggen, in tegenstelling tot de oorspronkelijke situatie.[5]

Westerlee

De Provincie Zuid-Holland heeft drie grote wegenprojecten uitgevoerd in het Westland: de Tweede Ontsluitingsweg Hoek van Holland, de Verlengde Veilingroute (N222) en een verbinding tussen Westerlee en Maasdijk. Met dat laatste deelproject is het VRI-kruispunt Westerlee vervangen door een turboplein.[6] Het turboplein is eind 2014 gereed gekomen.

Openstellingsgeschiedenis

Deeltraject Van Naar Lengte 1e rijbaan 2e rijbaan Opmerkingen
01 Westerlee Maasdijk 3 km 1976-01-02 1976-03-23
02 Maasdijk Maassluis 4 km 1975-03-21 1975-03-21
03 Maassluis Vlaardingen-West 4 km 1966-03-28 1966-03-28
04 Vlaardingen-West Schiedam 5 km 1967-06-05 1967-06-05
05 Schiedam Kleinpolderplein 3 km 1968-09-21 1969-12-04
06 Kleinpolderplein Rotterdam-Hillegersberg 3 km 1972-08-29 1972-08-29
07 Rotterdam-Hillegersberg Terbregseplein 3 km 1973-06-21 1973-12-31
08 Terbergseplein Rotterdam-Alexander 2 km 1973-10-10 1973-12-31
09 Rotterdam-Alexander Nieuwerkerk aan den IJssel 5 km 1984-11-14 1984-11-14
10 Nieuwerkerk aan den IJssel Moordrecht 3 km 1932-14-12 1954-05-16
11 Moordrecht Gouwe 3 km 1938-06-09 1981-10-06 deels nieuw tracé 1981

Toekomst

Gouwe - Nieuwerkerk aan den IJssel

Op termijn zal de A20 tussen het knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan den IJssel verbreed worden naar 2x3 rijstroken.[7] Dit project is in 2017 in het MIRT opgenomen en wordt naar verwachting tussen 2023 en 2026 uitgevoerd.[8] Op 13 februari 2017 is de startbeslissing genomen,[9] waarbij de snelweg in eerste instantie alleen tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel naar 2x3 rijstroken verbreed wordt, en het deel verder tot Gouda onderzocht wordt. Voor de aanpak is € 173 miljoen gereserveerd. Op 19 januari 2018 is de notitie reikwijdte en detail en het voornemen m.e.r. gepubliceerd. Op 11 maart 2019 is de voorkeursbeslissing vastgesteld.[10][11][12] In november 2018 werd gesteld dat de uitvoering van het project naar voren is gehaald en in 2021 moest starten,[13] later werd duidelijk dat het project mogelijk pas medio 2026 start. De kosten van de verbreding is geraamd op € 124 miljoen. Voor de verbreding moet het monument voor het laagste punt van Nederland verplaatst worden. Dit monument staat echter niet op de werkelijke plek van het laagste punt, dat door de verbreding onaangetast blijft.[14]

Rotterdam

Er zijn voorstellen geweest om de A20 in Rotterdam te overkappen ter hoogte van Hillegersberg. Tevens zal dit wegvak door de aanleg van de doorgetrokken A16 ontlast worden.

Vlaardingen - Westerlee

In het kader van de bouw van de A24 en de Blankenburgtunnel als nieuwe verbinding onder de Nieuwe Waterweg zal de A20 tussen het knooppunt met de A24 en de aansluiting Vlaardingen van 2x2 naar 2x3 rijstroken verbreed worden. Een klein stukje telt dan 2x4 rijstroken tussen het knooppunt A20/A24 en de aansluiting Vlaardingen-West. Het knooppunt Kethelplein is in het kader van de bouw van de A4 al aangepast. De verbreding startte in januari 2021. Op 26 september 2022 werd het eerste deel met 3 rijstroken geopend tussen de aansluiting Vlaardingen-West en het knooppunt Vlaardingen met de A24.[15]

Prins Alexander - Moordrecht

Het was gepland om in december 2015 de maximumsnelheid tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht in beide richtingen te verhogen van 120 naar 130 km/h.[16] Uit nader onderzoek bleek dat er ontwerpbeperkingen op dit traject zijn waardoor de maximumsnelheid voorlopig niet verhoogd wordt.[17]

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Westerlee Maasdijk autoweg
Maasdijk Vlaardingen-West
Vlaardingen-West Rotterdam-Delfshaven
Rotterdam-Delfshaven Crooswijk trajectcontrole in oostelijke richting, variabele snelheden in westelijke richting
Crooswijk Prins Alexander
Prins Alexander Gouwe

Verkeersintensiteiten

De A20 ten westen van Vlaardingen.
Het knooppunt Kethelplein voor de aanleg van de A4 richting Delft.

Onderstaande intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagintensiteiten. Onderstaande intensiteiten zijn ten oosten van de genoemde aansluiting.

Telpunt 2006[18] 2011[19] 2013[20] 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Westerlee 47.000 38.800 36.800 35.900 42.700 45.100 46.800 48.000 43.100 44.000 44.000
Maasdijk 51.000 48.100 47.300 47.100 45.200 47.500 49.300 50.300 46.200 47.600 48.300
Maassluis 65.000 65.200 62.300 62.300 61.400 64.800 66.800 67.900 62.500 65.000 64.900
Vlaardingen-West 74.000 69.100 73.700 75.500 75.400 80.300 81.400 83.300 77.200 80.600 82.100
Vlaardingen 84.000 82.400 81.300 80.900 85.000 92.000 92.500 96.900 87.000 91.000 94.700
Kethelplein 142.000 117.500 118.900 119.100 115.000 128.200 128.900 130.800 117.100 121.800 126.700
Schiedam-Noord 130.000 129.900 125.200 125.100 113.100 119.700 123.900 125.300 113.300 117.200 122.600
Schiedam 113.000 119.000 119.000 120.000 107.000 111.500 114.500 114.600 103.200 107.300 112.600
Industrieterrein Spaanse Polder 113.000 116.400 114.800 112.100 100.900 105.100 107.700 109.100 100.700 104.600 108.300
Kleinpolderplein 176.000 161.000 159.500 157.000 157.400 159.300 161.900 162.200 144.900 151.000 159.600
Rotterdam-Centrum 174.000 176.400 169.700 169.000 169.300 170.500 173.500 175.400 154.400 161.100 170.800
Rotterdam-Crooswijk 156.000 130.300 154.200 152.900 151.500 153.200 154.400 155.700 137.400 144.400 152.700
Terbregseplein 140.000 141.900 137.600 138.500 143.500 147.200 149.700 151.600 134.700 137.900 146.600
Rotterdam-Prins Alexander 99.000 102.400 100.400 100.700 103.800 106.900 111.100 113.300 100.300 103.900 109.500
Nieuwerkerk aan de IJssel 91.000 94.400 94.200 94.600 100.000 102.900 105.600 106.400 92.500 96.500 102.500
Moordrecht 82.000 78.500 79.800 80.600 83.100 84.300 85.600 85.800 73.000 75.300 79.600

Rijstrookconfiguratie

Van Naar rijstroken lengte rijstrookkilometers
Westerlee Vlaardingen 2x2 12 km 48
Vlaardingen Nieuwerkerk aan de IJssel 2x3 21 km 126
Nieuwerkerk aan de IJssel Gouwe 2x2 6 km 24

Rijstrookkilometers

rijstrookkilometers
Regulier 198 km

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de A20

Richting Gouda: AalkeetDe Vink

Richting Westerlee: MaatveldRijskade


Aansluitingen in de A20

6789101112131415161718

Knooppunten: WesterleeKethelpleinKleinpolderpleinTerbregsepleinGouwe


Externe links

Referenties

Autosnelwegen van Nederland