N270 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf A270 (Nederland))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLA270.svg
NLN270.svg
N270 NL map.png
A270, N270
Begin Eindhoven
Einde Well
Lengte 46 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

NLN270.svg

VRI zwart.svg Rotonde.svg Ring Eindhoven

VRI zwart.svg Eindhoven-Van Oldenbarneveltlaan

VRI zwart.svg Eindhoven-Wolvendijk


NLA270.svg

Afslagsymbool.svg Nuenen


NLN270.svg

VRI zwart.svg Helmond-Brandevoort-West, Gulbergen

VRI zwart.svg Helmond-Brandevoort

Centrum.svg Helmond

VRI zwart.svg Helmond-Mierlo-Hout

VRI zwart.svg Helmond-Boerhaavelaan

VRI zwart.svg Helmond-Prins Hendriklaan

VRI zwart.svg Helmond-Centrum

VRI zwart.svg Helmond-Station

VRI zwart.svg Helmond-Burgemeester van Houtlaan

VRI zwart.svg Helmond-Wethouder van Wellaan

VRI zwart.svg Helmond-Rivierensingel

VRI zwart.svg Helmond-Brouwhuis-West

VRI zwart.svg Helmond-Brouwhuis-Oost

VRI zwart.svg NLN279.svg → Venlo

VRI zwart.svg NLN279.svg → 's-Hertogenbosch

VRI zwart.svg Deurne-EDCO Europe

VRI zwart.svg Deurne-Raktseweg

VRI zwart.svg Deurne-West

Afslagsymbool.svg Deurne

Afslagsymbool.svg Deurne-Oost

Junction.svg Deurne-Nachtegaalweg

Rotonde.svg NLN277.svg → Zeeland / Helden

Rotonde.svg Venray-West

Afslagsymbool.svg Venray

VRI zwart.svg Aansluiting Venray NLA073.svg → Nijmegen / Venlo

Rotonde.svg Oostrum-West

Rotonde.svg Oostrum-Oost

Centrum.svg Wanssum

Junction.svg Wanssum-West

Rotonde.svg Wanssum-Oost → Horst

Brug.svg Koninginnebrug Well

Rotonde.svg NLN271.svg → Nijmegen / Venlo

De A270 is een autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Noord-Brabant en de N270 is een niet-autosnelweg, gelegen in de provincies Noord-Brabant en Limburg en gemeenten Eindhoven en Helmond. Het routenummer 270 loopt daarmee tussen de Ring Eindhoven en de N271 bij Well in de provincie Limburg over een afstand van 46 kilometer.

Routebeschrijving

N270 (west)

De N270 start op de oostelijke zijde van de Ring Eindhoven op een met verkeerslichten geregeld plein, in de volksmond ook bekend als de Berekuil. Hier is de weg 2x2 rijstroken en telt over een afstand van circa 3 kilometer nog twee verkeerslichten. De gemeente Eindhoven is hier de wegbeheerder.

A270

Na het laatste verkeerslicht in Eindhoven, verlaat men de bebouwde kom en begint het snelwegdeel van de N270, dat zodoende genummerd is als A270, waar de provincie Noord-Brabant de wegbeheerder is. De A270 is een korte autosnelweg in Nederland. De A270 ligt solitair van het Nederlandse snelwegennet en verbindt Eindhoven met Helmond. De weg is 3,3 kilometer lang en telt één ongelijkvloerse aansluiting met de kom van Nuenen, die - omdat dit de enige is op de snelweg - geen afritnummer heeft. Verder heeft de snelweg richting Helmond een verzorgingsplaats (Vaarle) na de afrit Nuenen.

De A270 werd vroeger gekenmerkt door een betonwegdek, wat uitzonderlijk is in Nederland. Ten westen van Helmond eindigt de A270 dan op een kruispunt met de Neervoortse Dreef.

N270 (oost)

De Koninginnebrug over de Maas bij Well.

Aan het oostelijke einde van de A270 bereikt men Helmond, waar de gemeente de wegbeheerder van de N270 is. Tussen de Neervoortse Dreef en de Brandevoortse Dreef is de N270 uitgevoerd als autoweg waarbij de vluchtstroken herinneren aan de tijd dat dit deel nog autosnelweg was. In Helmond is de maximumsnelheid vanaf de Brandevoortse Dreef oostwaarts eerst 70 km/h, daarna 50 km/h en is de N270 uitgebouwd als een 2x2 gebiedsontsluitingsweg. Door middel van 16 verkeersregelinstallaties wordt het verkeer dwars door de bebouwde kom van Helmond geleid, waar de weg tevens als belangrijkste lokale verkeersader van de stad fungeert. Binnen Helmond worden de verkeerslichten geregeld middels het UTOPIA-SPOT-systeem, waardoor de doorstroming wordt verbeterd met een grotere kans op een groene golf. Ter hoogte van het centrum van Helmond ligt een 500 meter lang viaduct over de Zuid-Willemsvaart, lokaal bekend als de Kasteel Traverse.

Na de aansluiting met de N279 aan de oostzijde van Helmond, die is vormgegeven als een halfklaverbladaansluiting met de doorgaande richting N279, telt de N270 2x1 rijstroken, waar de provincie Noord-Brabant weer de wegbeheerder is. Ter hoogte van Deurne bevinden zich twee ongelijkvloerse kruisingen waarna de weg door landelijk gebied verder loopt naar de rotonde van de N277 bij Ysselsteyn. Ook bij Venray is één ongelijkvloerse aansluiting te vinden. Na Venray is er een aansluiting op de A73 om vervolgens na enkele kilometers over de rivier de Maas naar de N271 te leiden. De N270 eindigt hier op de rotonde met de N271. Op het Limburgse deel is de provincie Limburg de wegbeheerder.

Geschiedenis

N270 (west)

De oost-westverbinding tussen Eindhoven en Helmond verliep oorspronkelijk zuidelijker via Geldrop. Het was pas toen de A270 werd aangelegd dat deze verbinding ontstond.

A270

De A270 is omstreeks 1974 opengesteld voor het verkeer, als provinciale weg waarbij deze het administratieve nummer S22 toebedeeld kreeg.

Als autosnelweg is de A270 vanaf de jaren 1990 stapje voor stapje afgewaardeerd. Eerst door de komst van een kruispunt met verkeerslichten ter ontsluiting van de Helmondse nieuwbouwwijk Brandevoort, waarmee de A270 zo'n 1,6 kilometer werd ingekort. In plaats van nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen te creëren, heeft men ervoor gekozen gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten aan te leggen. Hierdoor is de verwerkingscapaciteit van de weg nu bepaald door de afwikkelingskwaliteit van de verkeerslichten. Theoretisch is de capaciteit van een 2x2 autosnelweg circa 70.000 mvt/dag, bij een 2x2 weg met verkeerslichten liggen deze waarden op circa 45.000 mvt/dag[1].

In de eerste helft van de jaren 2000 werd een busaansluiting gerealiseerd ter hoogte van de Geldropsedijk. De vluchtstroken tussen deze aansluiting en Eindhoven werden omgevormd tot busstroken, waarmee de A270 zijn status als autosnelweg verloor over zo'n 1,2 km. Dit gedeelte wordt nog als A270 bewegwijzerd, aangezien elk ander voertuig dan een bus onherroepelijk op de 'echte' A270 uitkomt.

In 2011 werd het snelweggedeelte opnieuw ingekort door de realisatie van een tweede verkeerslichtenkruispunt, eveneens voor de nieuwbouwwijk Brandevoort. Hiermee werd de A270 zo'n 1,7 km korter. Het kruispunt is aangelegd voor de ontsluiting van een golfterrein en een dierenpark. Onbekend is of het verkeer via de bestaande aansluiting bij Nuenen kon worden afgewikkeld.

Van de oorspronkelijke lengte van 7,8 km resteren zodoende nog 3,3 kilometer. De afgewaardeerde delen hebben nog steeds het alignement van een autosnelweg, alhoewel de vluchtstroken zijn weggehaald en de markering is aangepast.

N270 (oost)

De N270 heeft zijn oorsprong in de provinciale weg S22, die van Eindhoven tot de grens met de provincie Limburg zou gaan lopen. Circa midden jaren '60 is de noordelijke rondweg van Deurne aangelegd. Vermoedelijk in de tweede helft van de jaren '70 is de zuidelijke rondweg van Venray aangelegd. In 1980 opende de Koninginnebrug Well over de Maas, die daarbij een veerdienst verving. Hiermee kwam de huidige N270 tot stand.

Oorspronkelijk verliep de N270 door de kern van Wanssum. Om doorgaand verkeer buiten de kern te houden en de haven-gerelateerde bedrijvigheid van Wanssum beter bereikbaar te maken is een noordelijke rondweg aangelegd, met een brug over de haven.[2] Op 15 maart 2017 werden de bezwaren tegen het project door de Raad van State ongegrond verklaard.[3] Op 19 december 2018 is de westelijke helft van de rondweg geopend[4] en de openstelling van de rest van de rondweg, inclusief de brug, volgde op 7 september 2020.[5]

Toekomst

Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant is voornemens de N270 rond Deurne aan te passen. Er komen parallelwegen voor landbouwverkeer, de aansluiting van erfaansluitingen komen op de parallelwegen in plaats van op de hoofdrijbaan. Tevens komen er drie verkeerslichten. Oorspronkelijk stond uitvoering van de maatregelen gepland voor 2012 of 2013. Rond 2012 is besloten om de planstudie uit te stellen. In 2012 is enkel groot onderhoud uitgevoerd en zijn de betondelen overlaagd met asfalt. Op 18 december 2018 werd het bestemmingsplan vastgesteld.[6]

Limburg

Op het Limburgse deel van de N270 spelen ontwikkelingen in de vorm van aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en recreatiegebieden en de verbinding naar vliegveld Weeze in Duitsland, die allen een hogere intensiteit op de N270 veroorzaken. In november 2012 hebben vertegenwoordigers van gemeente Venray, provincie Limburg, het LWV, de LLTB en MKB Limburg de intentieovereenkomst Via Venray getekend, die een verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming op de N270 tussen Venray en de N271 bij Well moet bewerkstelligen. Tussen 2013 en 2020 dienen diverse projecten onder de intentieovereenkomst uitgevoerd te worden. Voor een betere doorstroming denkt men eerst aan de aanleg van extra rotondes.

Intensiteiten

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten. Telpunten:

 1. Eindhoven - Nuenen
 2. Nuenen - Helmond
 3. Helmond - Deurne
 4. Deurne - Walsberg
 5. Walsberg - Limburg
 6. Limburg - N277
 7. N277 - Langstraat
 8. Langstraat - Leunseweg
 9. Leunseweg - A73
 10. A73 - Wittevennenweg
 11. Wittevennenweg - Wanssum
 12. Wanssum - Geysterseweg
 13. Blitterswijkerweg - N271
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1985 - 19.500 9.370 - - - - - - - - - -
1990 27.500 - 12.500 - 8.500 - - - - - - - -
1991 29.800 26.500 12.500 11.500 - - - - - - - - -
1996 - 29.500 15.000 - 10.500 - - - - - - - -
1998 - 30.000 17.000 19.000 - 10.500 12.000 11.000 15.000 13.000 11.500 11.000 9.500
1999 35.500 31.000 17.000 19.000 12.000 10.500 12.000 11.000 15.000 13.000 11.500 11.500 9.500
2000 37.000 32.000 18.000 20.000 12.500 10.500 12.000 12.000 15.000 13.000 11.500 13.000 9.500
2005 35.000 35.000 19.500 14.000 11.000 11.000 12.000 13.000 18.500 13.000 13.000 16.000 11.000
2008 38.000 38.500 20.000 15.000 11.500 11.000 12.000 13.000 18.500 13.000 13.500 14.000 10.500
2009 38.000 38.500 20.500 15.000 11.500 - - - - - - - -

Bron: Provincie Noord-Brabant, provincie Limburg

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Nuenen Helmond 100 km.svg Gedeelte Eindhoven-Nuenen (Geldropsedijk): Vmax = 80 km.svg met busstrook;
A270 eindigt bij wegbeheer gemeente Helmond (Vmax = 80 km.svg, 100 km.svg)

Rijstrookconfiguratie

Van Naar Rijstroken lengte rijstrookkilometers
Eindhoven-Ring Eindhoven-Tongelre 2 km 2x2
Eindhoven-Tongelre Helmond-Brandevoort 6 km 2x2 24
Helmond-Brandevoort Helmond-Centrum 2 km 2x2
Helmond-Centrum Well 35 km 1x2

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de A270

Richting Helmond: Vaarle

Richting Eindhoven:

Aansluitingen in de A270/N270

A270: Nuenen

N270: DeurneDeurne-OostVenray


Externe links

Foto's en Video's

Bronnen, noten en referenties


Flag of the Netherlands.svg Autosnelwegen van Nederland Flag of the Netherlands.svg

NLA001.svg NLA002.svg NLA003.svg NLA004.svg NLA005.svg NLA006.svg NLA007.svg NLA008.svg NLA009.svg

NLA010.svg NLA012.svg NLA013.svg NLA015.svg NLA016.svg NLA017.svg NLA018.svg NLA020.svg NLA022.svg NLA024.svg NLA027.svg NLA028.svg NLA029.svg NLA030.svg NLA031.svg NLA032.svg NLA035.svg NLA037.svg NLA038.svg NLA044.svg NLA050.svg NLA058.svg NLA059.svg NLA065.svg NLA067.svg NLA073.svg NLA074.svg NLA076.svg NLA077.svg NLA079.svg NLA080.svg

NLA200.svg NLA205.svg NLA208.svg NLA256.svg NLA261.svg NLA270.svg NLA325.svg NLA326.svg NLA348.svg

Genummerde wegen in de provincie Noord-Brabant

Autosnelwegen: A2A4A16A17A27A29A50A58A59A65A67A73A270

Niet-autosnelwegen: N65N69N257N259N260N260AN261N262N263N264N265N266N267N268N269N270N272N277N279N282N283N284N285N286N289N321N322N324N329N389N394N395N396N397

N551N601N602N603N604N605N606N607N608N609N610N611N612N613N614N615N616N617N618N619N620N621N622N623N624N625N626N628N629N630N631N632N634N636N637N638N639N640N641N642N831

Genummerde wegen in de provincie Limburg

Autosnelwegen: A2A67A73A74A76A77A78A79A280

Niet-autosnelwegen: N2N68N264N266N270N271N273N274N275N276N277N278N279N280N281N291N292N293N294N295N296N297N298N299N300

N551N552N553N554N555N556N560N562N564N565N566N567N568N570N571N572N580N581N582N583N584N585N590N591N592N593N594N595N597N598N843

Stadsroutes: S100 (Parkstad Limburg)