N325 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf A325 (Nederland))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLA325.svg
NLN325.svg
N325 NL map.png
A325, N325
Begin Beek
Einde Velp
Lengte 27 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Flag of Germany.svg B9.svg → Kleve


NLN325.svg

VRI zwart.svg Beek NLN840.svg

VRI zwart.svg Ubbergen

Junction.svg Ooij

Rotonde.svg Keizer Traianusplein

Brug.svg Waalbrug Nijmegen

VRI zwart.svg Lent-Oost

VRI zwart.svg Lent-Dorp

VRI zwart.svg Splitsingspunt Lent S100.svg

VRI zwart.svg Lent

Afslagsymbool.svg Oosterhout-Noord


NLA325.svg

Knooppuntsymbool.svg Ressen NLA015.svg

Afslagsymbool.svg Elst

Afslagsymbool.svg Elden

Afslagsymbool.svg Elden-Noord


NLN325.svg

VRI zwart.svg Nijmeegseplein → Arnhem

Afslagsymbool.svg Arnhem-Burg. Matsersingel

Afslagsymbool.svg Huissen

Brug.svg Andrej Sacharovbrug (Pleijbrug)

VRI zwart.svg Westervoort

VRI zwart.svg Arnhem-Presikhaaf

Knooppuntsymbool.svg Velperbroek NLA012.svg NLA348.svg

De N325 en A325 zijn een niet-autosnelweg en autosnelweg in Nederland in de provincie Gelderland. Deze voeren over een afstand van circa 27 kilometer van de grens met Duitsland bij Beek, ten zuidoosten van Nijmegen, naar het knooppunt Velperbroek in de A12 ten oosten van Arnhem, waar de A348 verder gaat richting Zutphen.

Routebeschrijving

Het 1x4-gedeelte van de gemeentelijke N325 ter hoogte van Lent.
De A325 ter hoogte van Elden.

N325-zuid

De Duitse B9 gaat op de landsgrens ten zuidoosten van Nijmegen, bij het plaatsje Beek over in de N325. De provinciale weg gaat hier naar het noordwesten, die langs de rand van een dal van uitlopers van de Waal loopt en daardoor een landschappelijk interessante route is. Over een afstand van een kleine zeven kilometer volgen een aantal spaarzame kruispunten, bij Beek, Ubbergen en Ooij, waarvan er één met verkeerslichten geregeld is, te weten bij Beek met de N840 naar Millingen. De N325 is op dit traject ingericht als een standaard tweestrooks gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom, waar inhalen niet toegestaan is.

Na het provinciale traject bereikt men de bebouwde kom van Nijmegen, waar een verkeerskundig ingewikkeld verkeersplein de grens markeert tussen het provinciale deel en het gemeentelijke deel van de N325. Op dit verkeersplein, het Keizer Traianusplein geheten, komen diverse wegen bij elkaar, waaronder de N325 uit het noorden, de N325 uit het zuidoosten en diverse andere aansluitende wegen. Het verkeersplein is geregeld met verkeerslichten, maar enkele aansluitende wegen, voor het overgrote deel de erftoegangswegen, hebben geen verkeerslicht.

De N325 verbreedt vervolgens naar een 2x2 weg, verlaat de kern van Nijmegen en voert dan over de imposante Waalbrug Nijmegen, waar 50 het maximum is. Direct na de brug lopen busstroken aan de buitenzijde van de rijbaan, waardoor hier effectief 6 rijstroken liggen. Even ten noorden van dit punt lopen de busstroken gescheiden van de rijbaan voor het autoverkeer, en liggen er 1x4 rijstroken zonder middenafscheiding, een rijstrookindeling die in Nederland niet in nieuwe situaties wordt toegepast, maar waarvan deze locatie de uitzondering op de regel bevestigt. Men bereikt dan de kern van Lent, onderdeel van de Nijmeegse woningbouwlocatie Waalsprong. Hier liggen 2x2 en deels 2+3 rijstroken tot even ten noorden van Lent. Na de laatste gelijkvloerse kruising met verkeerslichten wordt de maximumsnelheid verhoogd naar 80 km/h. Van de kern van Nijmegen tot het verlaten van de kom bij Lent is de lengte iets meer dan 3 kilometer.

Daarna volgt een in 2007 aangelegde ongelijkvoerse kruising waarboven een ovale meerstrooksrotonde ligt, die de ontsluiting vormt naar Oosterhout-Noord. Deze wijk vormt de noordelijkste uitloper van Nijmegen. Kort daarop volgt het knooppunt Ressen, waar de provincie Gelderland het beheer van de weg in handen overneemt van de gemeente Nijmegen en de N325 overloopt in de A325.

A325

De A325 is een korte autosnelweg in Nederland, onderdeel van het routenummer 325, waaronder ook de N325 valt. De weg verbindt Nijmegen via het knooppunt Ressen met Arnhem en is 8 kilometer lang. De A325 begint even ten zuiden van het knooppunt Ressen waarna de snelweg het dorp Elst bedient en 2x2 rijstroken telt. De snelweg loopt dan het bebouwde gebied van Arnhem in en bedient hier vooral nieuwere woonwijken ten zuiden van Arnhem. De A325 eindigt op het Nijmeegseplein, een met verkeerslichten geregeld kruispunt, waar de snelweg langs de GelreDome gelegen is. In rechtdoorgaande richting kan men naar het centrum van Arnhem, naar het westen naar de nieuwe woonwijken van Arnhem. Naar het oosten loopt de N325 verder richting knooppunt Velperbroek.

N325-noord

De N325 begint bij het Nijmeegseplein, en is hier uitgevoerd als 2x2 stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen. Ondanks de hoge status van de weg is de maximumsnelheid 80 km/h. De weg voert oostelijk om Arnhem tot aan het knooppunt Velperbroek over een lengte van 7 kilometer. Dit gedeelte wordt de Pleijroute genoemd. De N325 voert dan over de Rijn via de Andrej Sacharovbrug en kent dan 2 geregelde kruisingen die zeer uitgebreid gedimensioneerd zijn. Vanaf de kruising met de Lange Water bestaat de weg uit 2x3 rijstroken. Een ruime kilometer verder volgt het knooppunt Velperbroek, een geregeld verkeersplein, waar de A12 overheen loopt. In rechtdoorgaande richting loopt de A348 verder richting Zutphen.

Geschiedenis

De aanleg van de A325 gaat terug tot eind jaren 30, maar het eerste deel werd pas na de Tweede Wereldoorlog opengesteld, met één rijbaan tussen Nijmegen en Arnhem in 1946 als rijksweg 52. In 1953 opende de tweede rijbaan tussen Lent en Arnhem en in 1955 tussen Nijmegen en Lent. Het knooppunt Ressen is in 1980 opengesteld, toen de A15 gereedkwam. Op 1 juli 1987 werd de aansluiting Elst in gebruik genomen. Tot 1993 was de A325 de A52 (rijksweg 52), waarna de weg in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer is overgedragen aan de provincie Gelderland.

De Pleijroute dateert grotendeels uit de jaren '80, behalve het gedeelte tussen knooppunt Velperbroek en de Lange Water, dat op 8 maart 1961 werd opengesteld. Ruim twintig jaar later werd op 20 december 1983 de N325 tussen de Lange Water en de Westervoortsedijk in gebruik genomen. Op 3 november 1987 werd het gedeelte vanaf de Westervoortsedijk tot het Nijmeegseplein met één rijbaan opengesteld; op 1 september 1988 volgde de tweede rijbaan.

De A325 is tussen Nijmegen en knooppunt Ressen afgewaardeerd naar autoweg N325. Circa 2005 is deze weg overgedragen aan de gemeente Nijmegen. Nijmegen heeft de weg in het kader van grootschalige woningbouw ten noorden van de Waal, de zogenaamde Waalsprong geheten, in 2010 afgewaardeerd naar een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/uur. De 50 km/h geldt tussen de Groot-Brittanniëstraat in het noorden van Lent en het Keizer Traianusplein. Het gedegradeerde wegvak bestaat uit 2x2 rijstroken met busstroken. De busstroken kunnen worden omgezet in rijstroken, zodat er effectief 2x3 rijstroken beschikbaar zijn voor al het verkeer. De ongelijkvloerse aansluiting met de Laauwiksestraat is vervangen door een met verkeerslichten geregeld kruispunt.

Ook de N325-noord, de Pleijroute, is aangepast. De maximumsnelheid van 100 km/h, die bij stroomwegen hoort, is in 2007 verlaagd naar 80 km/h. In 2010 zijn enkele kleine optimalisaties uitgevoerd op de Pleijroute, zoals het toevoegen van een derde rijstrook tussen de geregelde kruispunten. Daarnaast is er een vrije rechtsaffer van de N325 naar de A12 richting Oberhausen aangelegd. Er is verder een halfstarre netwerkregeling op in totaal 9 geregelde kruispunten tussen de President Kennedylaan in Velp en de Zevenaarseweg in Arnhem ingevoerd. [1]

Maximumsnelheid A325

De provincie Gelderland heeft groot onderhoud uitgevoerd op de A325 in de zomer van 2011. Naar aanleiding van deze plannen is onderzoek uitgevoerd naar eventuele knelpunten die gelijktijdig aangepakt kunnen worden in het groot onderhoud. Conclusie uit het onderzoek was dat het ontwerp van de A325 niet aan de huidige richtlijnen voor autosnelwegen voldoet. Zo ontbreken redresseerstroken aan de linkerzijde van de rijbanen, ontbreken vluchtstroken of zijn er te smalle vluchtstroken aanwezig, is er onvoldoende obstakelvrije ruimte en zijn de invoegstroken veelal te kort. Met name dit laatste probleem is oorzaak van het hoge aantal ongevallen op de A325. Daarnaast zijn er op het gebied van geluid diverse knelpunten.

Als oplossing van bovengenoemde problematiek verlaagt de provincie de maximumsnelheid naar 100 km/h in combinatie met de aanleg van geluidsreducerend asfalt. Geluidschermen zijn hiermee niet meer nodig. Nadere maatregelen zijn niet opgenomen in het verkeersbesluit. Effectieve maatregelen als het verbreden of aanleggen van de redresseerstroken, het verbreden van de vluchtstroken of het verlengen van de invoegstroken - wat de grootste oorzaak van de onveiligheid weg kan nemen - wordt hierin niet genoemd. De werkzaamheden zijn afgerond in de eerste week van september 2011, waarna tot eind 2011 nog rijstrooksignalering en DRIP's zijn geïnstalleerd langs de weg. De verlaging is ingevoerd bij wijze van tweejarige proef.

In de zomer van 2014 heeft de provincie, via een ontwerp verkeersbesluit, uitgesproken de maximumsnelheid tussen 19.00 en 6.00 uur te verhogen naar 120 km/h. Dit omdat de bestaande limiet van 100 km/h grootschalig werd genegeerd en het wegbeeld in combinatie met de verkeersfunctie een hogere snelheid rechtvaardigen. Van eventuele verbetering van de luchtkwaliteit van de lagere maximumsnelheid is niet gebleken, omdat het maatgevende vrachtverkeer geen verlaging van de maximumsnelheid kreeg. Overdag wordt middels de verkeerssignalering de maximumsnelheid verlaagd naar 100 km/h.[2] Op 11 maart 2015 is de snelheidsverhoging tussen 19.00 en 6.00 uur ingevoerd.[3]

Reconstructie kruispunt N325 - N840

De provincie Gelderland heeft de capaciteit van het kruispunt N325 - N840 ter hoogte van Beek vergroot door de aanleg van extra opstelstroken. Daarnaast is de verkeersregelinstallatie vervangen. Dit werk is uitgevoerd van mei tot juli 2011.

Stadsroutes Nijmegen

Eind 2013 heeft de gemeente Nijmegen stadsroutes ingevoerd. Hierdoor is de N325 binnen de gemeente Nijmegen deels dubbelgenummerd op de bewegwijzering met de S100 en de S110.

Toekomst

De gemeente Lingewaard en Overbetuwe wensen een extra aansluiting Huissen op de A325 ter hoogte van de Rijkerswoerdsestraat.[4] Hiervoor is het benodigd de A325 af te waarderen naar een stadsweg en aldus een gelijkvloers kruispunt aan te leggen. De A325 verwerkt op dit gedeelte meer dan 70.000 voertuigen per dag. Met een kruispuntconfiguratie waarbij de doorgaande stroom met 3 rijstroken wordt uitgevoerd zijn circa 60.000 voertuigen per dag te verwerken, waardoor bij 70.000 voertuigen het noodzakelijk is om 4 doorgaande rijstroken aan te leggen. De Nederlandse richtlijnen verbieden meer dan 3 rijstroken in rechtdoorgaande richting.[5] Hoe dit kruispunt zou moeten worden vormgegeven is ten tijde van dit schrijven niet bekend.

Verkeersintensiteiten

De N325 ter hoogte van Beek.
De N325 ter hoogte van het Nijmeegseplein.
Van Naar 1993 2000 2009[6] 2015[7]
Duitsland Beek 5.000 6.000 9.000 10.500
Beek Nijmegen 13.000 15.000 20.000 17.500
Nijmegen Lent
Lent Knooppuntsymbool.svg Ressen
Knooppuntsymbool.svg Ressen Arnhem N325 47.000 64.000 71.000 70.800
Arnhem A325 Huissen 50.000 61.000 71.000 70.400
Huissen Arnhem-Presikhaaf 50.000 58.000 72.000 75.700
Arnhem-Presikhaaf Knooppuntsymbool.svg Velperbroek 73.400

Rijstrookconfiguratie

Van Naar Rijstroken lengte rijstrookkilometers
Duitsland Nijmegen 1x2 7 km
Nijmegen Lent 1x4 2 km
Lent Knooppuntsymbool.svg Ressen 2x2 4 km
Knooppuntsymbool.svg Ressen Arnhem N325 2x2 8 km 32
Arnhem A325 Arnhem, Lange Water / Meander 2x2 6 km
Arnhem, Lange Water / Meander Knooppuntsymbool.svg Velperbroek 2x3 1 km

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Duitsland Nijmegen 80 km.svg (N325)
Nijmegen Lent 50 km.svg (N325)
Lent Knooppuntsymbool.svg Ressen 80 km.svg (N325)
Knooppuntsymbool.svg Ressen Afslagsymbool.svg Arnhem-Pleijweg 120 km.svg 100 km.svg van 6-19u; 80 km.svg vanaf Elden richting Velperbroek
Arnhem-Pleijweg Kronenburg 70 km.svg (N325)
Kronenburg Knooppuntsymbool.svg Velperbroek 80 km.svg (N325)

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de A325

Richting Arnhem: Hogewei

Richting Nijmegen: Kempke


Aansluitingen in de A325/N325

ElstEldenElden-Noord

Knooppunten: RessenVelperbroek


Externe links

Foto's en Video's

Referenties


Flag of the Netherlands.svg Autosnelwegen van Nederland Flag of the Netherlands.svg

NLA001.svg NLA002.svg NLA003.svg NLA004.svg NLA005.svg NLA006.svg NLA007.svg NLA008.svg NLA009.svg

NLA010.svg NLA012.svg NLA013.svg NLA015.svg NLA016.svg NLA017.svg NLA018.svg NLA020.svg NLA022.svg NLA024.svg NLA027.svg NLA028.svg NLA029.svg NLA030.svg NLA031.svg NLA032.svg NLA035.svg NLA037.svg NLA038.svg NLA044.svg NLA050.svg NLA058.svg NLA059.svg NLA065.svg NLA067.svg NLA073.svg NLA074.svg NLA076.svg NLA077.svg NLA079.svg NLA080.svg

NLA200.svg NLA205.svg NLA208.svg NLA256.svg NLA261.svg NLA270.svg NLA325.svg NLA326.svg NLA348.svg

Genummerde wegen in de provincie Gelderland

Autosnelwegen: A1A2A12A15A18A28A30A50A73A325A326A348

Niet-autosnelwegen: N18N50N224N225N229N233N271N301N302N303N304N308N309N310N311N312N313N314N315N316N317N318N319N320N322N323N324N325N326N327N329N330N332N335N336N338N339N344N345N346N348

N418N740N763N781N782N783rw783N784N785N786N787N788N789N790N791N792N794N795N796N797N798N800N801N802N803N804N805N806N810N811N812N813N814N815N816N817N818N819N820N821N822N823N824N825N826N827N830N831N832N833N834N835N836N837N838N839N840N841N842N843N844N845N846N847N848

Stadsroutes: Nijmegen