N69 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf A69 (Nederland))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N69
Begin Veldhoven
Einde Bergeijk (grens België)
Lengte 16 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

aansluiting Veldhoven-West

Veldhoven

Dommelen / Eersel

Valkenswaard

De Hoek → Bergeijk / Borkel / Eersel / Schaft

→ Hasselt

De N69 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Noord-Brabant. De weg vormt een noord-zuidroute ten zuiden van de regio Eindhoven, vanaf de A67 bij Veldhoven tot de grens met België nabij Bergeijk. De N69 is 16 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N69 begint op de aansluiting Veldhoven-West van de A67, even ten westen van de stad Eindhoven. De N69 voert dan zuidwaarts als een ongelijkvloerse weg met 2x1 rijstroken langs Dommelen en Valkenswaard. Daarna komt men op een gelijkvloers traject dat bijna kaarsrecht naar de Belgische grens voert. Aan Belgische zijde gaat de N74 verder als dubbelbaans weg naar Hasselt.

Classificatie

De N69 is in het kader van Duurzaam Veilig als een gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid bedraagt 80 km/h. Desondanks heeft het traject van Veldhoven naar Valkenswaard karakteristieken van een stroomweg vanwege de aanwezigheid van ongelijkvloerse kruisingen.

Geschiedenis

De N69 ter hoogte van de A2 in 1965.

De N69 was van oudsher een rijksweg en was in de loop der jaren nauwelijks aangepast, zoals het oorspronkelijke tracé dwars door de centra van Aalst en Valkenswaard nog tot 2021 aantoonde. Op 1 januari 2009 is de N69 overgedragen aan de provincie Noord-Brabant.

De weg is feitelijk ontstaan vanuit de 18e eeuwse ideeën voor een Steenweg van ‘s-Hertogenbosch naar Luik. De bouw hiervan startte in 1741 vanuit ‘s Hertogenbosch, terwijl het Prins-Bisdom Luik in die tijd zeer actief straatwegen bouwde naar aangrenzende gebieden. De bouw vanuit ‘s-Hertogenbosch stokte echter in 1745 bij Best. Pas onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd het restant aangelegd; in 1818 was de route volledig bestraat.

In het Verenigd Koninkrijk was dit een zijtak van Groote Weg 7, die van Rotterdam via ‘s-Hertogenbosch naar Hasselt liep. In Hasselt kon men dan kiezen tussen routes naar Luik en Maastricht. Met de scheiding van Nederland en België in 1839 kwam het doorgaande belang aan de route te ontvallen, al leefden nog enige tijd plannen om vanaf Eindhoven de autosnelweg A69 aan te leggen.

Autosnelweg A69

Voorheen was voorzien om rijksweg 69 als autosnelweg aan te leggen vanaf het knooppunt De Hogt naar de Belgische grens. In 1986 is hiervoor een tracébesluit genomen, wat nooit uitgevoerd is. Voor de reconstructie van de Randweg Eindhoven tussen 2006 en 2010 was het knooppunt De Hogt hierop voorbereid. De autosnelweg moest aansluiten op de Belgische A24, die later wel is gebouwd als autosnelweg, maar de status van expresweg N74 heeft en direct na de Nederlandse grens begint. In 1999 is echter gekozen voor het nulalternatief, om zodoende de weg te laten zoals hij is. De N69 veroorzaakte hierdoor grote leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in Aalst en Valkenswaard, omdat deze plaatsen nooit rondwegen hebben gekregen. De N69 was hiermee redelijk uniek en was te vergelijken met de N35 door Nijverdal.

Aanpassingen in Valkenswaard

De N69 verliep oorspronkelijk in Valkenswaard door het centrum via de Eindhovenseweg. In 2016-2017 werd de Europalaan in Valkenswaard omgevormd tot de doorgaande route door Valkenswaard, door de bouw van een turborotonde met De Vest en aan de noordzijde de Europalaan de doorgaande route te maken. Het nummer N69 stond hier echter niet op de bewegwijzering aangegeven.

Omlegging N69 via de 'Westparallel'

Het tracé van de Westparallel.
De Westparallel is aangelegd met gescheiden rijbanen.

Op 16 maart 2012 is besloten de N69 bij Valkenswaard om te leggen via de zogenaamde "westparallel". De N69 is hier omgebouwd naar een weg met 2x1 rijstroken en een maximumsnelheid van 80 km/h over circa 8 kilometer tussen de N69 ten zuiden van Valkenswaard en de Kempenbaan bij Veldhoven. Ondanks de status van GOW-80 zijn alle aansluitingen ongelijkvloers. Voor de bouw van de weg was € 140 miljoen gereserveerd, inclusief compenserende maatregelen. Op 13 mei 2014 werd het ontwerp-provinciaal inpassingsplan vastgesteld[1] en op 31 oktober 2014 volgde het definitieve inpassingsplan.[2] De uitvoering had in 2015 moeten starten,[3] maar was vertraagd vanwege een vertraging van de uitspraak van de Raad van State. Op 13 juni 2018 werden de laatste beroepen tegen het inpassingsplan ongegrond verklaard.[4][5] In november 2018 werden de werkzaamheden gegund.[6] Op 27 april 2021 werd de zuidelijkste 2 kilometer tussen de N69 en de N397 bij Dommelen opengesteld.[7]

De gemeente Veldhoven heeft de nieuwe aansluiting Veldhoven-West op de A67 ten westen van Veldhoven gerealiseerd. Deze aansluiting loopt door de verzorgingsplaats Oeienbosch. Daarbij is tevens een verbinding gelegd tussen deze nieuwe aansluiting en de lokale Kempenbaan, waar de N69 in uitloopt. Op het gemeentelijke deel tussen de N69 en de snelwegaansluiting zijn 2 verkeerslichtenkruisingen gerealiseerd.[8] De nieuwe aansluiting Veldhoven-West is op 2 juli 2021 opengesteld.[9] Op 18 oktober 2021 opende het gehele nieuwe tracé voor het verkeer.[10][11]

Met de opening van het nieuwe wegvak is de route tussen Amsterdam en Maastricht via de N69 en Belgische E314 in afstand één kilometer korter geworden dan via de A2.

van naar lengte datum
oude N69 Dommelen (N397) 1,7 km 27-04-2021
Locht / Kempenbaan Aansluiting Veldhoven-West (A67) 0,6 km 02-07-2021
Dommelen (N397) Locht/Kempenbaan 6,7 km 18-10-2021

Verkeersintensiteiten

De intensiteiten gelden ná de betreffende aansluiting op het oude tracé van de N69.

Locatie 2006[12] 2016
A67 28.800
Waalre 18.700
Valkenswaard 16.200 13.400
Bergeyk 14.700 16.600

Externe links

Foto's & Video's

Referenties

Autowegen in Nederland

Genummerde wegen in de provincie Noord-Brabant

Autosnelwegen: A2A4A16A17A27A29A50A58A59A65A67A73A270

Niet-autosnelwegen: N65N69N257N259N260N260AN261N262N263N264N265N266N267N268N269N270N272N277N279N282N283N284N285N286N289N321N322N324N329N389N394N395N396N397

N551N601N602N603N604N605N606N607N608N609N610N611N612N613N614N615N616N617N618N619N620N621N622N623N624N625N626N628N629N630N631N632N634N636N637N638N639N640N641N642N831