A7 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
A7, N7
Begin Zaandam
Einde Bad Nieuweschans (grens Duitsland)
Lengte 240,969[1] km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Zaandam → Westzaan / Amsterdam

2 Zaanstad-'t Kalf

3 Wijdewormer

4 Purmerend-Zuid

Brug over het Noordhollandsch Kanaal

5 Purmerend

6 Purmerend-Noord

7 Avenhorn

8 Hoorn

9 Hoorn-Noord

10 Wognum

10a Abbekerk

11 Medemblik

12 Middenmeer

13 Wieringerwerf

14 Den Helder

Stevinsluizen

Afsluitdijk

Lorentzsluizen

14a Kornwerderzand

Zurich → Harlingen / Leeuwarden

15 Zurich

16 Witmarsum

17 Bolsward

Kruiswaterbrug

18 Bolsward-Oost

19 Nijland20 IJlst

Geauakwadukt

21 Sneek-Centrum

21a Industrie Woudvaart

22 Sneek-OostPrinses Margriettunnel

23 Joure-West

Joure → Lelystad

24 Joure

25 Oudehaske

26 Heerenveen-West

Heerenveen → Meppel / Leeuwarden

26a Tjalleberd

27 Tijnje

28 Beetsterzwaag

29 Drachten-Centrum

Drachten 30 Drachten → Leeuwarden / Emmen

31 Frieschepalen

32 Marum

33 Boerakker

34 Leek

34a Industrie Westpoort

35 Hoogkerk

36 Groningen-West36a Martini Ziekenhuis

Julianabrug

Julianaplein → Zwolle

36b Groningen-Helpman

37 Groningen-Europapark

Hoge Euvelgunnerbrug

38 Groningen-Zuidoost

Euvelgunne → Delfzijl / Eemshaven

39 Westerbroek40 Foxhol

41 Hoogezand

42 Sappemeer

43 Zuidbroek

Zuidbroek → Eemshaven / Assen

45 Scheemda

46 Heiligerlee

47 Winschoten

48 Oudeschans

Westerwoldse Aa-brug

49 Bad Nieuweschans

→ Emden / Oldenburg / Oberhausen

De rijksweg 7, genummerd als de A7/N7, is een autosnelweg en autoweg in Nederland. De weg vormt een noord-zuid- én oost-westverbinding in het noorden en noordoosten van Nederland, als schakel tussen Amsterdam, Groningen en het Duitse snelwegennet. De weg begint bij knooppunt Zaandam en loopt via Purmerend, Hoorn, de Afsluitdijk, Sneek, Heerenveen, Drachten en Groningen naar de grens met Duitsland waar de A280 verder gaat richting Leer en Oldenburg. De A7 kent twee onderbrekingen; de N7 in Sneek en de N7 in Groningen, waarvan de laatste gedeeltelijk gelijkvloers is met verkeerslichten. De A7 is 241 kilometer lang en daarmee de langste snelweg van Nederland.

Routebeschrijving

De A7 ter hoogte van de aansluiting Hoorn-Noord.

De stadsroute S151 vanuit Zaandam gaat vlak voor het knooppunt Zaandam over in de A7. De snelweg telt 2x2 rijstroken door Noord-Holland en heeft tot aan Purmerend-Zuid een spitsstrook richting noorden. De weg loopt hier door het kale polderlandschap van de Beemster. Bij Purmerend buigt de snelweg bij de Brug over het Noordhollandsch Kanaal naar het noorden af en loopt deze parallel aan het Markermeer. De stad Hoorn wordt bediend met een aantal aansluitingen met onder meer de N307. Noordelijker wordt de snelweg een stuk rustiger en loopt deze door het eentonige polderlandschap van West-Friesland.

Bij Den Oever eindigt het vasteland van de provincie Noord-Holland. De A7 gaat hier de indrukwekkende Afsluitdijk op, met 30 kilometer het langste kunstwerk van Nederland. De dijk kent twee waterdoorgangen; de Stevinsluizen vlak bij Den Oever en de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand, dicht bij de Friese kust. Halverwege de dijk rijdt men de provincie Friesland binnen om aan de overzijde op het knooppunt Zurich uit te komen, waar de N31 naar Harlingen en Leeuwarden aftakt.

De A7 buigt hierna naar het zuidoosten af en loopt door het rustige platteland van Friesland. De passage door Sneek is uitgevoerd als de 2x2, ongelijkvloerse autoweg N7, waarna even na Sneek de Prinses Margriettunnel volgt. Vervolgens bereikt de weg het knooppunt Joure. Het verkeer dat de A7 wil volgen moet hier afslaan. Hierna is de A7 aanzienlijk drukker, omdat verkeer vanaf de A6 erbij komt. Men passeert Heerenveen en het knooppunt Heerenveen waar men de A32 kruist. De A7 buigt naar het noordoosten af, waarna de A7 de stad Drachten bedient en een klaverblad volgt met de N31 uit Leeuwarden, die overgaat in de N381 naar Emmen. Niet veel verder, bij de aansluiting Frieschepalen, volgt de grens met Groningen.

De snelweg loopt eerst door het westen van Groningen en is relatief frequent bereden met altijd een aanbod van verkeer, maar tot stagnatie komt het hier niet. De snelweg bedient ten westen van Groningen voornamelijk plattelandsgemeenten, waarvan Leek de grootste is. Dichter bij Groningen wordt het drukker, waarna de verkeerslichten van het knooppunt Julianaplein volgen. Door Groningen is de weg als autoweg N7 uitgevoerd, zeer kortstondig met 2x3 rijstroken. Bij het knooppunt Euvelgunne loopt de A7 via een TOTSO-constructie verder; de weg gaat fysiek over in de N46 richting de Eemshaven. De A7 loopt vanaf hier door het rustige Groningse platteland en bedient plaatsen als Hoogezand-Sappemeer en Winschoten. Verder naar het oosten wordt de snelweg steeds rustiger; na Winschoten is deze zelfs uitgesproken rustig. Bij Bad Nieuweschans volgt de grens met Duitsland. In Niedersachsen gaat de A280 verder richting Leer, Oldenburg en Bremen.

Geschiedenis

Voorlopers

Bij gebrek aan Wieringermeer en Afsluitdijk liepen voorlopers van de A7 niet noordelijker dan Hoorn in Noord-Holland, en niet westelijker dan Joure in Friesland. Wie zich tussen Noord-Holland en Friesland wilde verplaatsen nam een veer over de Zuiderzee naar Lemmer, waar aansluiting bestond op Friese straatwegen in het Rijkswegennet 1821.

Van Amsterdam naar Hoorn liep een Groote Weg van tweede klasse over de huidige N247. Deze was al ongeveer in 1820 verhard. Van Lemmer kwam men over de straatweg naar Leeuwarden op enig moment uit op de Groote Weg van tweede klasse naar Heerenveen en Groningen. Deze was met name op het stuk tussen Heerenveen en Drachten echter maar laagwaardig uitgebouwd. Verder oostelijk, langs Leek en Marum loopt de oude straatweg parallel aan de A7 door de dorpen.

Ook tussen Groningen en Duitsland was sprake van een Groote Weg van tweede klasse. De straatweg liep hoofdzakelijk waar nu de snelweg loopt. In de tijd van de Hanzewegen echter liep de hoofdroute van Groningen naar Duitsland over Delfzijl, dan per schip over de Dollard en vanaf Emden verder naar het oosten. De indertijd nog onontgonnen veengebieden in het oosten van de provincie en in het Duitse Eemsland maakten de directere route over de route van de huidige A7 onaantrekkelijk, al liepen er wel kleinere zandwegen.[2]

Zaandam - Afsluitdijk

De Afsluitdijk in de jaren '50.

In het Rijkswegenplan 1927 was alleen sprake van een rijksweg Amsterdam – Purmerend – Hoorn – Medemblik. Opvallend in dat jaar was dat de provincie Noord-Holland naar aanleiding van het provinciaal wegenplan vond dat er snel goede verbindingen in de provincie nodig waren. Aangezien het Rijk eerst de bestaande Rijkswegen wilde verbeteren en daarna pas nieuwe aan wilde leggen, opperde de provincie om de weg dan maar zelf aan te leggen met eigen financiën, waarna men wel zou zien wanneer het Rijk de kosten zou terugbetalen[3]. Daarvoor werd een verzoek ingediend bij de minister van Verkeer en Waterstaat. Op 31 maart 1928 kwam de minister met het antwoord dat het Rijk inmiddels al bezig was met het opnemen van het tracé en dat de aanleg spoedig ter hand genomen zou worden. Dat was reden voor de provincie om niet meer verder te gaan met de voorbereiding van de rijksweg maar zich nu te richten op de aanleg van de eigen verbinding Haarlem - Westzaan - Purmerend waar het gedeelte door de Wijdewormer deel van uitmaakte. In 1932 werden de voorbereidingen gestart, waarna in de tweede helft van 1933 de daadwerkelijke aanleg startte. In de tweede helft van 1935 kon dit gelijkvloerse wegvak worden opgeleverd. [4]

Op 6 oktober 1930 kwam het besluit tot herziening van het rijkswegenplan, dat per 1 januari 1932 in werking moest treden. Dit plan had een aantal wijzigingen, waarvan voor rijksweg 7 belangrijk waren de aanwezigheid van de Wieringermeerpolder en de Afsluitdijk. Daarbij is het tracé gewijzigd ten nadele van Medemblik, dat de rijksweg nu op enkele kilometers afstand zou zien passeren bij Lambertschaag. De wens van Medemblik om de rijksweg langs de plaats te leggen legde het af tegen de betere inpassingsmogelijkheden van het Lambertschaag-tracé bij de geplande Wieringermeerverkaveling.

In 1931 werd het tracé van rijksweg 7 Amsterdam – Wieringen vastgesteld. In 1937 kwam het wegvak Hoorn - Lambertschaag van rw7 enkelbaans in uitvoering, met gelijkvloerse kruispunten. In 1939 kwam het wegvak Lambertschaag – Wieringen van rw 7 enkelbaans in uitvoering, met gelijkvloerse kruispunten. Dit is het gedeelte door de in 1929 drooggelegde Wieringermeerpolder. Beide wegvakken werden in de eerste oorlogsjaren opgeleverd.

In april 1951 besloot de minister om de autoweg Amsterdam-Purmerend-Hoorn voorlopig niet aan te leggen gezien de financiële situatie van dat moment. Daarbij speelde dat de bodemgesteldheid in het gebied rond Oosthuizen en Hoorn bijzonder slecht was. De provincie Noord-Holland startte daarom met verbeteringen aan de provinciale weg (de huidige N247), met name op het slechte wegvak tussen Amsterdam-Buiksloot en 't Schouw.

In 1969 werd geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van rijksweg 7 langs Purmerend, met als doel dit wegvak in 1973 te kunnen openstellen. De aanleg werd al vertraagd door diverse omstandigheden, maar op 20 september 1974 zorgde een ongeval ervoor dat de openstelling nog verder werd vertraagd. Op die dag raakten rond 10:30 uur 13 bouwvakkers van aannemer Hegeman ernstig gewond toen de in aanbouw zijnde Brug over het Noordhollandsch Kanaal instortte. Het gevolg was bijna 2 jaar extra vertraging in de openstelling van rw7 tussen Purmerend-Zuid en Purmerend-Noord.

Met de aanleg van rijksweg 8 werd ook een verbinding aangelegd tussen het knooppunt Zaandam en de provinciale S14 door de Wijdewormer. Deze verbinding werd door Rijkswaterstaat aangelegd, terwijl de provincie zou zorgen voor een verdubbeling van de S14. In 1970 werden de verdubbelde S14 en de verbindingsweg naar knooppunt Zaandam voltooid en ontstond een doorgaande autosnelweg van de A10 naar Purmerend. Het rechtstreeks geplande wegvak Amsterdam - Purmerend werd nooit meer aangelegd, reden om het wegnummer A7 over de provinciale S14 te traceren. Het provinciale wegvak werd daarna in 1993 overgedragen aan Rijkswaterstaat in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer.

Op hoog bestuurlijk niveau drong Friesland op 16 december 1975 bij de Tweede Kamer aan op een spoedige uitbouw van het wegvak Den Oever – Hoorn tot autosnelweg, om na het gereedkomen van het wegvak Purmerend – Hoorn zo snel mogelijk een doorgaande snelweg Leeuwarden-Amsterdam te kunnen realiseren. Het aandringen volgde op het nieuws dat de werkzaamheden opnieuw 2 jaar zouden worden uitgesteld. De timing was goed, een dag voor de begrotingsbehandeling. Een dag later zegde minister Westerterp in de Tweede Kamer toe dat rijksweg 7 tussen Hoorn en Den Oever in 1979 gereed zou zijn met 650 miljoen gulden. Dat de verdubbeling noodzakelijk was, bleek uit een noodlottig ongeval in april 1977 waarbij op het enkelbaans gedeelte in de Wieringermeer bij alleen al één frontale aanrijding 8 doden vielen. In 1981 was de verdubbeling tussen Medemblik en Wieringerwerf eindelijk een feit. In Noord-Holland restte toen enkel nog tussen Medemblik en Hoorn een enkelbaans stuk N7. In 1985 waren de werkzaamheden tussen Hoorn-Noord en Medemblik vrijwel gereed. Toch duurde het tot juli 1987 voordat de ombouw tot autosnelweg op Noord-Hollands grondgebied definitief kon worden afgesloten.

In het kader van de Spoedwet Wegverbreding is een spitsstrook aangelegd tussen knooppunt Zaandam en Purmerend-zuid. Deze spitsstrook, die op 17 december 2007 is geopend, heeft de avondspitscongestie op de A7, A8, A10-noord en N235 teruggedrongen.

Later is in de andere richting tussen Purmerend-Zuid en het knooppunt Zaandam een spitsstrook aangelegd in het kader van 'beter benutten'. Deze spitsstrook loopt door het knooppunt Zaandam tot op de A8. In de tegenrichting is de in 2007 geopende spitsstrook verlengd tot op de A8, waarmee in beide richtingen een spitsstrook beschikbaar kwam. Op 29 juli 2014 werd het ontwerp-tracébesluit voor de spitsstrook ter inzage gelegd,[5] gevolgd door het definitieve tracébesluit op 10 december 2014.[6] De aanleg startte op 24 augustus 2015[7] en kostte € 25 miljoen.[8] De verlengde spitsstrook richting Purmerend opende op 5 december 2015, en de nieuwe spitsstrook richting Amsterdam opende op 7 december 2015.

Zurich - Groningen

De aanleg van “rijksweg 43”

Burgerinitiatief

Na de herziening van het Rijkswegenplan 1927 worden in het Rijkswegenplan 1932 de verbindingen Alkmaar - Van Ewijksluis – Den Oever – Zurich – Harlingen – Leeuwarden (rw9), Amsterdam – Hoorn - Lambertschaag – Den Oever (rw7) en Zurich – Sneek – Heerenveen – Groningen (rw43) opgenomen. De nieuwe geplande verbinding door zuidwest-Friesland wordt door de Friezen positief ontvangen in de crisistijd. De economische crisis treft de zuidwesthoek van Friesland namelijk behoorlijk hard en lokale bestuurders willen om de economische ontwikkeling te bevorderen zo snel mogelijk rijksweg 43 aangelegd zien. Zij richten daarom het propaganda-comité Verbindingsweg Heerenveen-Joure-Sneek-Bolsward-Afsluitdijk op en dit comité nodigt op 15 maart 1933 minister mr. P.J. Reymer uit om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de schrijnende situatie. Het bezoek van de minister vindt al op 27 maart 1933 plaats, met in zijn gevolg ir. J.A. Ringers, directeur-generaal van de Rijkswaterstaat, ir. G. Redeker, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in Groningen en ir. Gerrit Jan van den Broek, hoofdingenieur-directeur van de directie Nieuwe Wegen (de man achter het Rijkswegenplan). De heren werden in alle Friese plaatsen allerhartelijkst ontvangen, maar niet voordat ze eerst zelf vanaf de Afsluitdijk komende de erbarmelijke staat van het wegennet hadden kunnen aanschouwen. Uiteraard werden de heren gewezen op het geheel ontbreken van een verbinding tussen Sneek en Joure.

Het bezoek miste zijn effect niet. Nog geen 17 dagen later lag er een brief met toezeggingen en in 1934 besloot de minister dat aanleg van de weg zou worden gefinancierd uit het zogenaamde 60-miljoen-plan; een werkverruimingsproject. Het enige onderdeel van het oorspronkelijke plan voor rw43 dat sneuvelde was dat de weg niet zoals gepland om Sneek werd geleid, en wel om financiële redenen. Een rondweg zou ter plekke te veel kunstwerken hebben gevergd en de extra miljoenen daarvoor waren niet beschikbaar. In 1935 werd reeds besloten dat vanaf 1936 de werkzaamheden aan rijksweg 43 zouden mogen aanvangen, waarbij de volledig ontbrekende delen Afsluitdijk – Harkezijl en Sneek – Joure als eerste in uitvoering zouden worden genomen. Al in 1935 waren alle gronden voor de rijksweg tussen de Afsluitdijk en Harkezijl minnelijk verworven.

Op 25 juni 1936 wordt gemeld dat het Rijkswegenplan zal worden herzien, welke herziening in 1938 in werking moet treden. In september 1936 zijn de werkzaamheden voor het traject Zurich-Harkezijl daadwerkelijk gestart met de aanleg van een zanddepot bij Zurich. In mei/juni 1937 zijn beide delen van rijksweg 43 aanbesteed. Op 29 juli 1937 is vervolgens het tracé voor het wegvak Harkezijl-Sneek goedgekeurd.

Aanleg tot en met de Tweede Wereldoorlog

Op 19 februari 1938 worden de eerste 5 km van rw43 tussen de Afsluitdijk en Harkezijl opengesteld. Het wegvak, dat zo'n 100.000 gulden per kilometer had gekost, kende een viaduct over de rijksweg naar Harlingen en een tweetal vaste bruggen over vaarten. De rijbaan, een 6 meter brede betonbaan met 50 cm brede kantstroken van klinkerverharding, kende in beide rijrichtingen om de 500 meter een parkeerplaats en er was een vrijliggend fietspad. Als voorrangsweg en met een stopverbod uitgevoerd was de weg daarmee voor Friesland op dat moment een unieke en moderne weg voor het gemotoriseerd snelverkeer. In april 1940 waren de werkzaamheden aan het wegvak Sneek - Joure dusdanig gevorderd dat men verwachtte de weg ergens in mei open te kunnen stellen voor het verkeer. In de tussentijd werd Nederland echter betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe weg werd niet beschadigd maar van een feestelijke opening was op 17 juni geen sprake meer. De weg wordt zonder ceremonieel of feestelijkheden door de hoofdingenieur ir. J.C. Ringeling van het district Nieuwe wegen van Rijkswaterstaat geopend, in het bijzijn van de mensen van het Comité rijksweg 43. De beperkingen op het gebruik van motorvoertuigen maakten dat van de weg maar mondjesmaat gebruik werd gemaakt.

Na de Duitse inval waren de werkzaamheden aan het wegvak Harkezijl – Bolsward – Sneek, die reeds ver gevorderd waren, vrijwel direct stilgelegd. Pas in augustus gaf de bezetter toestemming om materialen vrij te maken voor de afbouw van dit wegvak. Op 12 december 1940 kon dit wegvak worden opengesteld. Het wegvak tussen Joure en Heerenveen werd op 3 december alsnog aanbesteed en zou normaliter in de lente van 1942 opgeleverd hebben kunnen worden. In dat jaar waren de aarden baan en enkele bruggen en viaducten bij Heerenveen in ruwbouw gereedgekomen, maar beton voor de rijbaan stelde de bezetter niet ter beschikking. Gevolg was dat tijdens de oorlog verder geen openstellingen van rijksweg 43 meer hebben plaatsgevonden.

Verdere aanleg tot 1960
De A7 tussen Joure en Heerenveen.

Pas in februari 1948 wordt weer over de verdere aanleg van rijksweg 43 gesproken, wanneer minister Vos naar Friesland komt. Doortrekking van rijksweg 43 naar Heerenveen zal plaatsvinden als duidelijk is hoe het verkeersplein met de nieuwe rijksweg 32 eruit komt te zien. Vooruitlopend op de realisatie van het verkeersplein wordt het wegvak Joure – Heerenveen tot aan de Stobbegaasterweg op 23 december 1950 opengesteld, waarmee de dorpen Haskerhorne en Oudehaske van het doorgaand verkeer worden verlost. De in de oorlog gebouwde vaste brug over de spoorlijn en de Heeresloot werd daarmee nog altijd niet in gebruik genomen.

In 1952 begint het verkeersplein Heerenveen vorm te krijgen. Het plein, waarvan de cirkel een straal kreeg van 72 meter, werd op 11 december 1953 geopend, tezamen met de doortrekking van rijksweg 43 tot aan dit verkeersplein. Nu Heerenveen bereikt was begon men de aandacht te verleggen naar de doortrekking naar Groningen. Dit lag niet eenvoudig, want het tracé was al sinds de jaren '30 onderwerp van discussie geweest.

De tracédiscussie spitste zich toe op de vraag of het tracé direct over Drachten richting Groningen zou moeten lopen of dat het tracé meer richting de zuidoosthoek van Friesland moest liggen, daarbij Gorredijk (dat destijds een industriële centrumfunctie had) bedienende. Dat laatste tracé was in 1941 uitgewerkt maar kon op steeds minder steun rekenen. Rijkswaterstaat had begin 1952 de voorkeur uitgesproken voor een direct tracé via Drachten, terwijl een deel van de aanlegkosten van de weg onttrokken zouden worden aan een potje voor de regionale ontwikkeling van het zuidoosten van Friesland (wet op de ontwikkelingsgebieden), waarmee de reden voor de discussie ook in één keer duidelijk was. Overigens lijkt het zich vestigen van Philips in Drachten een belangrijke reden te zijn geweest voor de wijziging van de tracékeuze; een wijziging waar Gedeputeerde Staten van Friesland overigens achter stonden. De discussie verliep daarmee uiteindelijk in het voordeel van het Drachten-tracé, dat in maart 1953 en maart 1954 stukje bij beetje bekend wordt gemaakt. Al in 1954 wordt slagvaardig begonnen met de aanleg van de aarden baan tussen Heerenveen en Drachten, want men had zich tot doel gesteld Groningen tussen 1960 en 1962 te bereiken.

In 1956 wordt Heerenveen – Tijnje in twee delen opengesteld. Twee jaar later reikt rijksweg 43 tot Drachten en is deze in de provincie Groningen tussen Lettelbert en Hoogkerk geopend. In de periode tot 1 juli 1960 volgen ten slotte alle ontbrekende delen, waarmee in hoog tempo de hele rijksweg tussen Heerenveen en Groningen gereedkwam. Minister Algra mocht uiteindelijk het lintje knippen.

Ombouw tot autosnelweg: van rijksweg 43 naar A7

Was iedereen in eerste instantie dolblij met de nieuwe weg, door het toenemende verkeer ging de enkelbaansweg met 113 gelijkvloerse kruispunten steeds meer slachtoffers eisen. Men ging sinds 1963 in de pers spreken van de 'rijksdodenweg 43'.

Van Zurich tot Sneek

In hetzelfde jaar 1969 wordt verder gewerkt aan de reeds bij Bolsward gestarte uitbouw tot autosnelweg richting Schettens (Witmarsum). Die verdubbeling kon worden uitgevoerd voor zo'n 4 miljoen gulden en kwam tegelijk met de ongelijkvloerse aansluiting bij Bolsward in januari 1972 gereed. In 1972 werd besloten bij de bouw van knooppunt Zurich te besparen: de geplande aanleg van de verbindingsweg van Harlingen richting Bolsward werd voorlopig uitgesteld. Daarmee werden kunstwerken, een aarden baan en 3,7 miljoen gulden uitgespaard. Verkeer in die relatie moest gebruikmaken van de tertiaire weg met op- en afritten die in het knooppunt ligt. Het uitstel was niet voor lang; al in 1974 besloot men de verbindingsboog alsnog aan te leggen.

De ombouw bij Sneek

In 1965 wordt door minister Van Aartsen meegedeeld dat in 1966 de grondverwerving van start gaat voor de zuidelijke rondweg om Sneek, die in 1971 klaar zou moeten zijn. Dat zou uiteindelijk 1975 worden. Tezelfdertijd deelt hij mee dat rijksweg 43 gezien de zich inmiddels manifesterende verkeersveiligheidsproblemen op termijn in een autosnelweg zal worden omgebouwd, maar dat dit pas ruim na 1970 zal zijn. De aanleg van een autosnelweg aan de zuidkant van Sneek werd voorlopig op de lange baan geschoven: het begin van de aanleg zou niet voor 1975-1980 zijn. Bij de opening van de zuidelijke rondweg in 1975 stelde de minister dat de autosnelweg er volgens hem zeker nog wel een keer zou komen, maar niet op korte termijn.

Bij de aanleg van de zuidelijke rondweg heeft men een gelijkvloerse overweg toegepast bij de kruising met de spoorlijn omdat de dubbelfunctie van stadsweg en nationale weg hooguit 5 jaar zou duren. Afgesproken was dat de nieuwe autosnelweg er in 1980 zou liggen. Toen twee jaar later bij de openbaring van het eerste Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) bleek dat de autosnelweg pas in de “tweede fase” was opgenomen (buiten de planperiode dus, na 1990), ging er nog een boze brief van de gemeente Sneek naar de Minister, maar dat was op dat moment weinig effectief. In 1980 wordt er in de Tweede Kamer over gesproken, maar ook dan blijkt dat er weinig politieke bijval is. Maar het CDA is voor en daarom moet er toch iets gedaan worden. Minister Tuijnman besluit tot een studie naar de rondweg Sneek. In dezelfde periode komen er ook in Sneek tegengeluiden van de Sneker Milieuraad, die o.a. inbracht dat de snelweg te dicht bij de Zwarte en Witte Brekken zou komen te liggen, maar volgens de gemeente Sneek was dat oplosbaar door een verdiepte ligging. In 1984 zegt de minister toe om te onderzoeken of de situatie op de zuidelijke rondweg geoptimaliseerd kan worden, teneinde de aanleg van de autosnelweg zuidelijk van de stad uit te kunnen stellen. In de Nota Optimalisering Stadsrondweg Sneek uit 1987 wordt gesteld dat de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer kan worden opgelost door een viertal fietstunneltjes onder de N7 door aan te leggen. De kosten van de tunneltjes zouden ongeveer 8 miljoen gulden bedragen.

In 1990 doet de nieuwe minister Maij-Weggen weer een duit in het zakje: de A7 bij Sneek wordt geschrapt uit het SVV-II, want het past niet binnen het versterkte beleid om het autogebruik terug te dringen. In 1993 zette Gedeputeerde Staten van Friesland de aanleg van de A7 bij Sneek weer op de kaart bij het overleg tussen het kabinet en een bestuurlijke delegatie uit het noorden. Daarbij zetten GS in op een nieuw tracé, maar gaven deze ook al aan dat aanpassing van het bestaande tracé wat hen betreft ook tot de mogelijkheden behoort. Uiteindelijk komt er een tracéwetstudie naar rijksweg 7 bij Sneek. In 1996 blijkt uit die tracéstudie dat er 11 mogelijke alternatieven zijn, waarvan een aantal in de Trajectnota wordt aangeboden aan de bevoegde ministers. Die Trajectnota gaat in oktober 1997 formeel een inspraaktraject in. In 2000 wordt besloten om rijksweg 7 aan te passen: het deel westelijk van de Geeuw komt op een nieuw tracé, het deel oostelijk daarvan over het tracé van de zuidelijke stadsrondweg, waarbij de ontsluiting van de woonwijken er bepaald niet op verbetert. De Sneker bevolking is dan ook niet eensgezind positief over de uitkomsten.

Dit eindplan, waarover de minister een positief besluit neemt, komt in het kort hierop neer:

 • een 2x2 ongelijkvloerse autoweg met een ontwerpsnelheid van 80 km/uur, die het mogelijk maakt om rijksweg 7 nog voor het Folsgarekunstwerk aan te sluiten op het trajectgedeelte van de A7 richting Bolsward;
 • op het oude rondwegtracé worden houten viaducten over de weg gerealiseerd;
 • de kruising met de belangrijke recreatieve vaarroute de Geeuw wordt uitgevoerd met een aquaduct;
 • vanaf het begin van het aquaduct tot aan de aansluiting op het trajectgedeelte van de A7 richting Bolsward volgt Rijksweg 7 een nieuw (laaggelegen) tracé om De Hemmen.

Dit project was van 2006 tot 2010 in uitvoering. Eén van de belangrijkste onderdelen, het Geauakwadukt onder de Geeuw, is in 2008 opgeleverd. Op 2 juni 2010 werd de laatste VRI buiten gebruik gesteld aan de oostkant van Sneek. Op 11 december 2010 is het project formeel afgerond.[9]

Sneek – Heerenveen en de Margriettunnel
De Prinses Margriettunnel tussen Sneek en Joure.

In 1969 wordt een Prinses Margrietaquaduct bij Sneek in de begroting opgenomen, met als doelstelling de realisatie in 1974. Wie later ten onrechte de naam Prinses Margriettunnel heeft bedacht, is tot nu toe niet bekend. De bouw van het aquaduct zou bijna 8 jaar gaan duren – wel logisch voor een project van destijds 30 miljoen gulden waarvoor maar enkele miljoenen per jaar op de begroting werden vrijgemaakt. In 1972 begint men met de uitbouw tussen de Margriettunnel en Joure en de verdubbeling van de viaducten over de spoorlijn en de Heeresloot bij Heerenveen. De ombouw van het wegvak Joure-Heerenveen was erg lastig, omdat het oude tracé en het nieuwe tracé elkaar op dit traject regelmatig kruisten en er hoogteverschil was tussen beide tracés, terwijl het verkeer wel moest kunnen blijven rijden. De redenen hiervoor waren gelegen in het behoud van een karakteristieke boerderij en een gemaal. De moeilijker ombouw leverde overigens wel een comfortabeler weg op met flauwere boogstralen. Onderdeel van de werkzaamheden was ook de gefaseerde bouw van een vaste brug over de te verlengen Engelenvaart. Interessant is dat ten tijde van de bouw van de viaducten geen besluit was genomen over het graven van dit kanaal. Een vooruitziende blik, die heel wat nodeloos oponthoud voor het wegverkeer heeft voorkomen.

Het verkeersplein van Joure
De bewegwijzering voor het oorspronkelijke knooppunt Joure.

Vanaf 1967 wordt er bovendien gewerkt aan de rijksweg tussen Emmeloord en Joure, die van grote betekenis zou zijn voor het functioneren van het oostelijk deel van rijksweg 43 in het landelijk hoofdwegennet. Via deze weg zou de rijksweg door de polders samen met de bestaande rijksweg Joure – Groningen de hoofdroute worden tussen het noorden en de noordelijke Randstad. De nieuwe rijksweg werd in mei 1973 met een grote rotonde aangesloten op de in ombouw zijnde rijksweg 43. Dit was de grootste rotonde van Nederland met een straal van wel 250 meter. Die rotonde blijkt in de praktijk nogal eens ongevallen op te leveren. In 1982 wordt daarom besloten om de rotonde te verkleinen. De rotonde kende 3 rijstroken, met ter plaatse van weefvakken een 4e rijstrook aan de rechterzijde. Besloten werd om het aantal rijstroken terug te brengen naar 2. In 1983 werd de aanpassing gedaan, waarna het aantal ongevallen op de rotonde met ruim 60% daalde. De verkeersintensiteit op het plein steeg in de daaropvolgende 5 jaar echter met ruim 50%, wat zich weer vertaalde in een hoge positie op de provinciale lijst van black-spots. Men wil dit veranderen door de aansluitende wegen meer haaks te laten eindigen op het verkeersplein, om meer de vaart uit het verkeer te halen. In 1990 volgde de reconstructie die 1 miljoen gulden kostte en waarbij de voorrang op de rotonde werd omgedraaid. Daarbij kwam de in 1984 verdwenen 3e rijstrook weer terug. Het had niet het gewenste effect. Op het plein namen de ongevallen niet af maar toe. Bovendien ontstonden nieuwe ongevallen in de wachtrijen voor de rotonde, vanwege de omgedraaide voorrang. Vandaar dat nog altijd gestudeerd bleef worden op de ombouw tot een volledig ongelijkvloers knooppunt. Echter de financiële middelen waren telkens onvoldoende. Toen in 2006 het besluit viel om de Zuiderzeespoorlijn niet aan te leggen, had dit positieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van knooppunt Joure. De ombouw van Joure is namelijk één van de projecten waarvoor Noord-Nederland compensatiegelden heeft ontvangen voor het niet aanleggen van de Zuiderzeespoorlijn. Hierdoor is er genoeg geld beschikbaar om het project uit te voeren. Op 21 mei 2012 is het ontwerp-tracébesluit van het nieuwe knooppunt Joure genomen in de vorm van een half sterknooppunt iets zuidelijk van de oorspronkelijke rotonde.[10] Het knooppunt is in 2017 opengesteld.[11]

Het verkeersplein van Heerenveen

Met het gereedkomen van de ombouw bij Heerenveen, ontstond een nieuw probleem: het oude verkeersplein van Heerenveen. Een definitieve beslissing daarover was nog ver weg, gezien de procedures voor de reconstructie van rijksweg 32. Vandaar dat in 1975 gesprekken werden gevoerd tussen Rijkswaterstaat en de gemeente om te komen tot een plan voor extra opstelstroken en verkeerslichten op het verkeersplein. Daarmee zouden in de tussentijd de doorstroming en de verkeersveiligheid gediend zijn. Die verkeerslichten kwamen pas in 1982. Dat leidde meteen tot een afname van het aantal voorrangsongevallen. Een vijftal jaar later was de intensiteit echter met 30% toegenomen, wat weer leidde tot een toename van het aantal kop-staartongevallen. Iets wat men aanpakte door de markering op het plein te wijzigen.

Ureterpvallaat: van blackspot tot klaverblad

Ureterpvallaat was in de loop der jaren een bekende naam geworden in de berichtgeving over de “rijksdodenweg 43”; er gebeurden de nodige zware ongevallen. In het jaar 1969 wordt een begin gemaakt met de aanleg van het (half)klaverblad Ureterpvallaat bij Drachten en in 1972 wordt besloten om bij Drachten met de aanleg van het (half)klaverblad bij Ureterpvallaat ook de andere kruispunten en aansluitingen van rijksweg 43 bij Drachten ongelijkvloers te maken. Het was destijds overigens opzet om voorlopig nog geen volledig klaverblad aan te leggen. Het probleem van bijvoorbeeld een totaal ontbrekende verbindingsweg Oosterwolde-Groningen zou met bewegwijzering via andere verbindingswegen, waaronder de aansluiting van de Waldwei op de Splitting, worden opgelost. Zo kon een volledig klaverblad voorlopig worden uitgespaard – dat achtte men pas noodzakelijk na ombouw van de weg Drachten – Smilde tot autosnelweg. De ombouw van 3,8 km rijksweg bij Drachten en het halfklaverblad zouden in totaal een kleine 10 miljoen gulden kosten.

Pas in 1998 werd het besluit genomen om het klaverblad volledig te maken. De verbindingswegen aan de westzijde van het knooppunt werden snel aangelegd, maar aan de oostzijde liep men tegen procedurele en financiële problemen op. Pas in 2004 kwam toestemming om het klaverblad af te bouwen en het werd in mei 2005 uiteindelijk volledig in gebruik gesteld. Het klaverblad heeft tot op heden niet de officiële status van knooppunt, ondanks dat het voldoet aan de meest gangbare definitie.

Heerenveen - Drachten

In 1975 startten de werkzaamheden aan de ombouw van de rijksweg tussen Heerenveen en Drachten. Dat leverde in hetzelfde jaar nog een onenigheidje op met de bewoners van Luxwoude, die een verbinding verbroken zagen. Jarenlange inspanningen hadden niet geholpen, dus werd er 'actie gevoerd' opdat dagelijks zo'n 150 kinderen niet om hoefden te fietsen van en naar school. Uiteindelijk werd door het Rijk een tunneltje toegezegd, waarvoor het prijskaartje bovenop de ombouwprijs van zo'n 25 miljoen gulden kwam.

Drachten - Groningen

De ombouw van het gedeelte tussen Drachten en Groningen werd in een zodanig tempo opgepakt, dat deze gereed zou kunnen zijn als men in Friesland ook gereed was. Er kwam echter een kink in de kabel, want in 1977 steeg de prijs van zand naar flinke hoogte omdat een lokale uitbater van een zandput meende offertes met een vork te moeten schrijven, met als gevolg dat de uitvoering vertraging opliep. Uiteindelijk gingen de werken op het Groningse deel pas in 1978 van start. Tussen Drachten en Tolbert kwam de ombouw in 1981 gereed. Tussen Oostwold en Groningen-stad, waar de ombouw in 1979 aanving, waren de werken in 1983 gereed.

Ring Groningen

In augustus 1962 begonnen de grondwerken voor de zuidelijke ringweg van Groningen, als eerste aan de westkant van de stad. De aarden banen zijn enkele jaren ongebruikt gebleven.[12] Op 14 juli 1969 werd het eerste deel van de zuidelijke ringweg van Groningen opengesteld, westelijk van het knooppunt Julianaplein, waar het aansloot op de toen nog enkelbaans rijksweg naar Drachten.[13] Dit deel omvatte de Julianabrug. Nog geen 1,5 kilometer van dit traject had 2x2 rijstroken. Ook is toen het verkeersplein van de N370 onder de N7 geopend, thans de Laan 1940-1945.

Tussen 1962 en 1971 is gebouwd aan de zuidelijke ringweg van Groningen. Het 2,8 kilometer lange deel tussen het knooppunt Julianaplein en het knooppunt Europaplein opende op 9 juli 1971 voor het verkeer.[14] De bouw van de zuidelijke ringweg kostte 25 miljoen gulden en viel duurder uit dan de in 1961 begrootte 15 miljoen gulden, waardoor eind jaren '60 is geld verschoven van de westelijke ringweg naar de zuidelijke ringweg.[15]

Het knooppunt Europaplein was oorspronkelijk een verkeersplein, doorgaand verkeer naar Winschoten moest hier afslaan en via de Europaweg verder rijden. Het duurde daarna 15 jaar voordat het deel oostelijker opende op 24 september 1986. Dit deel opende indertijd met een viaduct over het knooppunt Europaplein, dat inmiddels tot haarlemmermeeraansluiting was omgebouwd, een beweegbare brug over het Winschoterdiep en de Driebondsbrug over het Eemskanaal. Het was het laatste deel van de Ring Groningen dat opengesteld werd. Dit deel was toen nog geen onderdeel van de N7, maar van de N46 als oostelijke ringweg van Groningen.

In 2002 werd een tracébesluit genomen voor het zogenoemde 'Euvelgunnertracé, een omlegging van de N7 buiten Groningen. Dit traject is op 1 februari 2009 opengesteld. Hiermee werd de A7 oostelijker op de ringweg van Groningen aangesloten. Hiermee kwam ruim 3 kilometer van de oude rijksweg 7 tussen het voormalige knooppunt Europaplein en de nieuwe Aansluiting Westerbroek te vervallen, verkeer reed sindsdien via het nieuwe Euvelgunnertracé. Onderdeel van dit project was ook het nieuwe Knooppunt Euvelgunne tussen de N7 en N46.

De zuidelijke ringweg tussen het knooppunt Julianaplein en het knooppunt Europaplein is aangelegd als een provinciale weg en is pas per 1 juli 1987 overgedragen aan Rijkswaterstaat. De bouw van de N7 door Groningen werd tijdens de realisatie al gezien als een tijdelijke oplossing, begin jaren '70 werd al gesproken over de bouw van een zuidelijke ringweg door of ten zuiden van het Paterswoldse Meer langs.[16]

Groningen – Duitsland

Dit deel van de huidige A7 stond tot in de jaren 80 bekend als rijksweg 42. Gestaag werkte Rijkswaterstaat aan de verbetering van deze rijksweg tussen Groningen en Duitsland. Tot 1950 werd bij de aanleg van rijksweg 42 bij Scheemda voor het zandtransport gebruikgemaakt van stoomtrammaterieel van de StoomtramwegMaatschappij Oostelijk Groningen (OG). In 1955 werd noordelijk om Winschoten een nieuw wegvak aangelegd en in 1957 werd een nieuw gedeelte tussen Hoogezand en Scheemda opengesteld, waarmee de rijksweg tussen Groningen en Winschoten van een redelijke kwaliteit was geworden. Over een nieuwe grensovergang met Duitsland werd in de jaren '50 nog onderhandeld. In 1969 wordt geld op de begroting opgenomen voor de aanleg van een nieuw autosnelweg-wegvak tussen Groningen en Hoogezand en wordt het wegvak Winschoten - Bad Nieuweschans Grens enkelbaans opgeleverd (met ruimtereservering voor uitbouw tot autosnelweg). De uitvoering van Groningen - Hoogezand begon in 1970. In juli 1971 werd het tracébesluit genomen voor een nieuw wegvak tussen Zuidbroek en Winschoten, noordelijk van Scheemda. In de twee decennia die volgden werden stukje bij beetje de wegvakken tussen Groningen en Bad Nieuweschans als autosnelweg opengesteld, met op 6 april 1994 de officiële opening van het laatste wegvak als autosnelweg door minister Maij-Weggen.

Het laatste onderdeel van de aanleg van rijksweg 7 is dat het tracé tussen het Europaplein en Engelbert is verlaten ten gunste van een nieuw tracé, het Euvelgunnetracé, tussen het ten noordoosten van Groningen aangelegde knooppunt Euvelgunne en de aansluiting Engelbert. De oude rijksweg dient nu als ontsluitingsweg voor het industriegebied.

Recentere aanpassingen

De aanleg van het zogenaamde "Euvelgunnetracé", tussen het nieuwe knooppunt Euvelgunne en de bestaande A7 even ten oosten van Groningen, is op 1 februari 2009 afgerond als een 2x2 autoweg.

Reconstructie knooppunt Joure

Tussen 2015 en 2017 is het knooppunt Joure omgebouwd tot een ongelijkvloers knooppunt. Voorheen lag er een verkeersplein zonder verkeerslichten. De verbinding van Emmeloord naar Heerenveen en vice versa is daarmee de doorgaande verbinding geworden, aangezien dit de dominante verkeersstroom op het knooppunt Joure is. De A7 verloopt sindsdien via een TOTSO.[17] Het knooppunt is gedimensioneerd op 130 km/h.[18] De A6 werd met de oplevering 1,5 kilometer korter, omdat de A7 iets zuidelijker aansluit dan voorheen. De totale lengte van de A6 werd daarmee ingekort van iets meer dan 101 kilometer naar 98 kilometer. Het project kostte € 77 miljoen en is vrijwel volledig door de regio bekostigd.[19] Op 12 oktober 2017 opende de eerste verbinding over het nieuwe knooppunt voor het verkeer, vanaf Sneek naar Heerenveen. Het gehele project was in 2018 opgeleverd, maar pas in 2020 helemaal voltooid.

Wegnummergeschiedenis

In het rijkswegenplan 1932 werden de rijkswegen voor het eerst administratief genummerd. Hierin liep de rijksweg 7 van Amsterdam naar Den Oever via Het Schouw en Purmerend. De Afsluitdijk werd gevormd door de rijksweg 9 en het traject van Zurich via Heerenveen naar Groningen was rijksweg 43. Oostelijk van Groningen liep de rijksweg 42 naar de Duitse grens bij Bad Nieuweschans. De administratieve nummering bleef in de rijkswegenplannen van 1938, 1948, 1958 en 1968 ongewijzigd. Rijksweg 7 was van begin af aan voorzien op een nieuw tracé tussen Amsterdam en de Wieringermeer, waarbij geen gebruikgemaakt zou worden van de Zesstedenweg. De weg was voorzien langs Purmerend, in plaats van Edam. Het deel tussen Zaandam en Purmerend was een provinciale weg. In 1976 werd bij de introductie van de routenummering bepaald dat het wegnummer A7 zou worden vergeven aan de route van knooppunt Zaandam over Purmerend naar Hoorn, die deels gereed en deels in aanleg was. De E10 (thans N247) van Amsterdam naar Hoorn heeft dan ook nooit het nummer N7 gedragen en is ook nooit onderdeel geweest van rijksweg 7.

Straatnamen

Enkele segmenten hebben naast het wegnummer ook straatnamen die vaak te maken hebben met het verleden van de weg. De namen zijn ter plaatse niet altijd aangegeven met straatnaambordjes.

 • Het deel tussen de bebouwde kom van Zaandam en knooppunt Zaandam heet de Prins Bernhardweg. Tegenwoordig is dit segment onderdeel van de S151.
 • De N7 rond Sneek wordt ook wel aangeduid als de Lemmerweg.
 • De N7 ten zuiden van Groningen draagt de naam Weg der Verenigde Naties en het gedeelte van aansluiting 38 tot knooppunt Euvelgunne Beneluxweg. Het deel van Euvelgunne tot aansluiting 39 wordt ook wel Oostzeeweg genoemd.
 • Het voormalige rijksweg-7-segment langs het Euroborgstadion heet Europaweg.

Openstellingsgeschiedenis

De Afsluitdijk.
De N7 in Sneek.
De N7 in Groningen.
Deeltraject Van Naar Lengte 1e rijbaan 2e rijbaan Opmerkingen
01 Zaandam Zaandijk 2,5 km 1970-00-00 1970-00-00
02 Zaandijk Purmerend-Zuid 7,6 km 1935-00-00 1970-00-00
03 Purmerend-Zuid Purmerend-Noord 3,2 km 1976-06-03 1976-06-03
04 Purmerend-Noord Avenhorn 11,5 km 1978-03-21 1978-03-21
05 Avenhorn Hoorn-Noord 5,4 km 1949-06-17 1982-06-30
06 Hoorn-Noord Lambertschaag 9,3 km 1949-06-17 1986-06-01
07 Lambertschaag Medemblikkersluisweg 2,4 km 1959-09-10 1986-02-01
08 Medemblikkersluisweg Middenmeer 4,0 km 1959-09-10 1981-11-09
09 Middenmeer Wieringerwerf 4,4 km 1949-09-07 1981-11-09
10 Wieringerwerf Sluitgatweg 6,1 km 1941-00-00 1977-02-17
11 Sluitgatweg Den Oever 4,0 km 1941-00-00 1975-06-13
12 Den Oever Zurich 29,8 km 1933-09-25 1975-12-03 gefaseerd verbreed 1970-1975
13 Zurich Harkezijl 2,3 km 1938-02-19 1975-11-06
14 Harkezijl Witmarsum 1,6 km 1940-12-12 1975-07-01
15 Witmarsum Bolsward 5,5 km 1940-12-12 1972-01-31
16 Bolsward Nijland 4,5 km 1948-12-15 1968-06-05
17 Nijland Folsgare 3,7 km 1940-06-17 1973-08-26
18 Folsgare Geeuwaquaduct 2,8 km 1975-04-29 2008-04-20
19 Geeuwaquaduct Rondweg-Oost 2,5 km 1975-04-29 2010-12-11
20 Rondweg-Oost Uiterwellingerga 4,5 km 1940-06-17 1978-07-05
21 Uiterwellingerga Joure 8,5 km 1977-05-25 1977-05-25
22 Joure Heerenveen 6,9 km 1950-12-13 1975-11-15
23 Heerenveen Luxwoude 5,3 km 1956-05-24 1978-04-18
24 Luxwoude Tijnje 3,4 km 1956-10-01 1977-11-23
25 Tijnje Beetsterzwaag 5,4 km 1958-02-01 1977-11-23
26 Beetsterzwaag Drachten-De Haven 3,7 km 1958-05-29 1979-00-00
27 Drachten-De Haven Drachten 3,5 km 1959-08-17 1976-01-05
28 Drachten Frieschepalen 4,5 km 1959-08-17 1980-06-01
29 Frieschepalen Marum 6,3 km 1959-05-01 1981-09-09
30 Marum Tolbert 4,6 km 1959-12-07 1981-09-09
31 Tolbert Leek 3,4 km 1960-06-01 1975-07-01
32 Leek Groningen-West 12,3 km 1960-06-01 1983-00-00
33 Groningen West Julianaplein 0,7 km 1969-07-14 1969-07-14
34 Julianaplein Europaplein 1,9 km 1971-07-09 1971-07-09
35 Europaplein Euvelgunne 2,2 km 1986-09-24 1986-09-24 oorspronkelijk als N28, later N46, sinds 2009 als N7
36 Euvelgunne Engelbert 2,5 km 2009-02-01 2009-02-01
37 Engelbert Hoogezand 9,6 km 1972-12-15 1973-06-20
38 Hoogezand Zuidbroek 9,2 km 1957-00-00 1988-09-00
39 Zuidbroek Zuidbroek 2,5 km 1957-00-00 1990-10-09
40 Zuidbroek Scheemda 9,2 km 1957-00-00 1992-12-10
41 Scheemda Heiligerlee 9,2 km 1992-12-10 1992-12-10
42 Heiligerlee Winschoten 12,3 km 1955-10-01 1992-12-10
43 Winschoten Duitse grens 13,0 km 1969-04-29 1993-04-06

Toekomst

Versterken van brug over het Noordhollandsch Kanaal

Rijkswaterstaat start naar verwachting in het voorjaar van 2024 met het versterken van de brug over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. Tijdens een inspectie in oktober 2022 bleek dat de steunpunten van de brug niet meer voldoen aan zwaar verkeer van deze tijd. Vrachtwagens zwaarder dan 30 ton moeten sindsdien omrijden. De brug zal versterkt worden door het aanbrengen van extra wapening. Hierdoor wordt de constructieve draagkracht herstelt, zodat de brug straks weer volledig gebruikt kan worden door al het verkeer.

Verbreding Zaandam - Hoorn

Het is gepland om de spitsstroken op de A7 te vervangen door een definitieve verbreding. Op 17 oktober 2013 is hiervoor de MIRT-verkenning aangekondigd, in eerste instantie tot aan Purmerend-Noord, maar dit is in februari 2015 gewijzigd tot Hoorn-Noord. De verkenning heet de 'Corridorstudie Amsterdam-Hoorn'.[20] Het was in eerste instantie gepland om de A7 tussen het knooppunt Zaandam tot de aansluiting Purmerend-Zuid naar 2x4 rijstroken te verbreden. Daarna zou de capaciteit worden afgebouwd tot 2x2 rijstroken bij de aansluiting Purmerend-Noord. Er is in eerste instantie € 300 miljoen gereserveerd vanaf 2023 voor de aanpak van de problemen op de A7 en A8. Op 20 juni 2019 is de voorkeursbeslissing, MER en ontwerp-structuurvisie gepubliceerd.[21][22][23] In de voorkeursbeslissing is een significant versoberd ontwerp gekozen, met slechts een beperkte reconstructie van het knooppunt Zaandam, een afwaardering van de A7 in Zaandam, 2x3 rijstroken tussen het knooppunt Zaandam en Purmerend-Noord en een spitsstrook in beide richtingen tussen Avenhorn en Hoorn-Noord. Het project ligt sinds 2019 stil vanwege de stikstofcrisis. Natura 2000-gebied ligt praktisch in de berm van de A7.

N7 Zuidelijke Ringweg Groningen

Een impressie van het Julianaplein waarbij de verkeersstromen zijn ontweven

Voor het volledige artikel zie Aanpak Ring Zuid.

Met het project Aanpak Ring Zuid wordt de zuidelijke ringweg van Groningen gereconstrueerd. Doel van het project is om de capaciteit en doorstroming van de zuidelijke ringweg te verbeteren om congestie te verminderen en het toenemende verkeersaanbod aan te kunnen.

Met het project wordt onder meer de ringweg verbreed en de knooppunten Julianaplein en Groningen-West omgebouwd. Daarbij wordt een deel van de weg verdiept en daarbij deels overkapt wat de leefbaarheid in het omliggende gebied verbeterd.

De feitelijke uitvoering van het project is in 2019 gestart en naar verwachting wordt een groot deel van de nieuwe infrastructuur op 2 september 2024 in gebruik genomen.[24] Het project kost € 899 miljoen.[25]

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Zaandam Purmerend Noord tussen 06:00 en 19:00
Purmerend Noord Sneek West tpv sluizen Afsluitdijk; tpv Monument (alleen richting Friesland) en tussen 06:00 en 19:00
Sneek West Sneek Oost autoweg (N7)
Sneek Oost Groningen West tpv KP Joure; tpv KP Drachten en tussen 06:00 en 19:00
Groningen West Euvelgunne autoweg (N7) bibeko
Euvelgunne Westerbroek autoweg (N7) bubeko
Westerbroek Duitse grens tussen 06:00 en 19:00

Verkeersintensiteiten

Actuele verkeersgegevens

Onderstaande intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagintensiteiten. Onderstaande intensiteiten zijn ten noorden/oosten van de genoemde aansluiting.

Telpunt 2011[26] 2013[27] 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Prins Bernhardplein 29.000 31.100 35.200 37.200 37.800 38.700 34.700 36.400 38.000 39.300
Zaandam 79.300 77.700 80.500 91.700 94.900 98.900 101.000 87.600 90.800 89.300 96.300
Zaandijk 81.900 77.400 79.700 85.200 92.100 94.700 96.700 83.900 87.700 91.200 95.400
Wijdewormer 82.200 77.400 79.500 87.200 91.500 94.200 96.300 83.600 87.100 92.300 95.900
Purmerend-Zuid 68.500 67.600 72.900 80.800 83.000 88.200 90.600 75.000 77.800 81.000 83.900
Purmerend 70.600 66.300 68.500 75.800 79.700 82.900 85.200 74.600 76.700 79.200 83.700
Purmerend-Noord 60.400 55.300 57.600 62.600 64.200 66.300 67.500 58.800 61.300 64.200 66.700
Avenhorn 73.900 68.700 72.900 74.000 76.900 78.600 81.500 72.300 74.900 77.800 80.200
Hoorn 61.000 58.000 60.100 62.100 64.100 66.000 72.800 64.900 67.700 69.500 71.500
Hoorn-Noord 46.200 43.300 44.200 48.100 50.100 51.900 53.900 47.000 48.600 49.700 50.000
Wognum 33.000 32.200 33.000 36.500 37.700 38.300 39.400 34.600 36.500 36.400 39.400
Abbekerk 31.000 30.200 30.400 33.400 33.700 34.400 36.000 31.500 32.400 32.600 36.300
Medemblik 22.600 22.500 22.900 25.000 25.000 25.400 26.300 22.500 23.300 23.500 24.600
Middenmeer 26.900 25.400 25.900 29.100 29.100 29.500 29.800 25.300 26.000 27.400 28.300
Wieringerwerf 21.100 20.900 21.100 22.700 21.500 22.400 22.600 18.300 19.400 19.800 20.600
Den Oever 19.500 19.000 19.800 21.500 21.200 21.200 21.000 17.200 18.300 18.600 19.100
Zurich 17.900 17.200 15.500 15.900 15.800 18.200 17.600 14.300 15.000 16.300 14.900
Witmarsum 19.000 20.200 18.900 20.200 20.400 21.900 21.400 16.300 17.600 18.200 16.900
Bolsward 24.200 24.100 25.200 24.900 25.100 28.100 27.500 22.800 23.800 24.400 22.600
Bolsward-Oost 29.800 27.500 27.600 27.600 27.900 32.900 31.900 27.100 28.000 28.800 26.900
Nijland 30.500 28.200 29.700 30.100 30.000 32.300 32.000 27.200 28.200 28.900 27.100
Sneek-West 20.700 26.900 27.300 27.000 27.700 29.100 29.900 26.900 27.600 27.900 26.700
Sneek-Centrum 41.900 32.500 32.100 35.000 32.700 37.900 39.300 31.500 32.200 33.900 31.900
Sneek-Oost 30.300 28.500 28.900 29.700 30.200 32.600 35.100 29.300 30.500 31.100 26.300
Joure-West 25.600 24.800 24.900 25.700 25.900 30.500 31.700 27.300 28.700 28.800 24.500
Joure 57.100 53.600 53.100 54.700 52.800 59.000 62.000 52.100 54.600 57.500 55.600
Joure 55.900 64.300 67.900 56.700 58.900 62.500 63.600
Oudehaske 54.300 51.500 52.300 53.900 56.200 62.400 63.000 51.100 53.400 56.400 57.300
Heerenveen-West 69.400 60.600 61.700 63.000 65.700 74.500 73.900 60.900 63.500 66.200 67.600
Heerenveen 53.300 52.300 55.500 55.600 58.900 63.900 62.300 51.200 55.000 56.300 56.800
Tjalleberd 50.500 51.700 52.200 53.300 55.200 60.800 60.500 50.200 52.100 54.800 55.600
Tijnje 53.800 50.700 52.200 53.000 55.800 58.700 61.300 48.600 48.400 51.700 54.100
Beetsterzwaag 55.400 53.500 56.200 56.600 59.000 61.700 64.100 51.300 50.900 53.200 57.100
Drachten-Centrum 49.100 48.300 49.600 51.100 52.800 57.500 56.000 45.700 47.300 55.900 52.000
Drachten 63.600 50.300 53.700 56.800 58.600 61.700 63.600 49.400 52.000 59.300 59.300
Frieschepalen 52.900 49.800 52.900 53.600 56.800 60.600 61.700 47.700 47.600 50.900 55.100
Marum 61.300 49.300 51.900 54.600 56.600 58.900 60.900 48.500 48.900 53.000 55.500
Boerakker 58.900 50.800 53.600 55.900 57.100 60.900 59.200 50.000 48.400 51.000 52.400
Leek 50.000 53.600 56.300 58.800 60.400 64.000 63.000 50.900 52.600 53.400 56.200
Westpoort 50.000 54.900 56.200 57.500 59.800 60.700 62.000 49.500 53.600 56.600 56.100
Hoogkerk 63.200 59.900 62.500 64.800 65.900 69.200 69.800 58.100 60.600 58.300 63.400
Groningen-West 75.000 70.600 72.700 75.300 75.400 75.400 77.900 73.600 67.600 58.200 58.100
Julianaplein 79.900 78.700 81.100 85.100 83.100 82.600 78.500 78.600 74.600 71.500 71.500
Groningen-Helpman 84.000 81.400 83.200 86.700 87.300 83.700 76.500 78.200 71.400 69.300 67.400
Groningen-Europapark 51.200 49.500 52.500 54.000 54.700 48.600 45.200 48.500 44.000 52.000
Groningen-Zuidoost 49.200 51.200 49.500 52.500 54.000 57.100 48.600 45.200 46.400 42.400 43.600
Euvelgunne 40.000 40.000 41.600 44.400 47.500 47.200 40.900 42.100 43.700 44.500
Westerbroek 46.200 43.600 44.400 47.900 49.400 50.600 51.100 44.900 45.900 50.400 50.300
Foxhol 45.400 40.300 41.300 43.900 45.900 47.000 47.400 37.900 42.600 40.200 47.000
Hoogezand 35.900 33.500 33.900 37.100 37.500 41.000 40.400 32.500 36.700 35.500 40.100
Sappemeer 35.900 34.700 33.700 38.600 39.900 41.200 42.100 33.800 38.100 37.000 41.900
Zuidbroek 34.600 32.400 32.400 36.200 39.000 40.100 41.400 34.600 36.900 37.300 41.100
Zuidbroek 29.100 26.800 27.900 29.200 30.800 32.500 34.400 28.700 29.200 30.800 33.400
Scheemda 26.400 23.800 24.300 26.000 27.100 27.800 28.400 24.000 24.100 26.500 28.600
Heiligerlee 21.900 19.100 18.700 20.800 21.900 23.200 23.900 19.700 20.200 22.100 23.600
Winschoten 13.100 10.900 11.500 12.500 13.100 14.100 14.600 10.500 10.300 12.900 13.200
Oudeschans 12.600 10.200 10.600 11.200 11.600 12.300 12.900 9.800 8.800 12.000 11.700
Bad Nieuweschans 10.500 8.800 9.900 10.200 10.600 11.300 11.600 8.200 6.700 10.400 11.200

Files

Elke werkdag staan er in de ochtendspits files op de A7 tussen Avenhorn en knooppunt Zaandam. Op de parallelle N235 en N247 is er op werkdagen ook sprake van ernstige congestie tussen Purmerend en Watergang en tussen Volendam en 't Schouw. Elke avondspits was er ernstige congestie tussen knooppunt Zaandam en Wijdewormer, die via de A8 terugsloeg tot op de A10-noord. Deze file is door de realisatie van een spitsstrook in 2007 echter vrijwel opgelost. De files op de parallelle N247 tussen de A10-noord, 't Schouw en Broek in Waterland en op de N235 tussen Watergang en Ilpendam zijn niet opgelost, maar wel minder.

De files zijn het gevolg van het feit dat er in de afgelopen decennia veel woningbouw is gerealiseerd in Hoorn en Purmerend, terwijl de werkgelegenheid zich vooral in Amsterdam bleef situeren. Een grote dagelijkse pendel was het gevolg. De dagelijkse files op de N235 worden primair veroorzaakt door het met voorrang invoegen van lijnbussen bij Watergang de Dollard (ochtendspits) en Ilpendam (avondspits).

Historische verkeersgegevens

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten.

Telpunten:

 • 1 Wijdewormer
 • 2 Oosthuizen
 • 3 Wieringerwerf
 • 4 Afsluitdijk
 • 5 Bolsward
 • 6 Oudehaske
 • 7 Beetsterzwaag
 • 8 Hoogkerk
 • 9 Groningen Helpman
 • 10 Engelbert
 • 11 Scheemda
 • 12 Bad Nieuweschans grens
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1978 10.000
1986 32.550 29.250 10.800 9.250 8.350 23.200 19.200 27.700 17.300 18.700 8.850 2.800
1993 57.750 52.100 18.950 12.000 11.600 32.200 35.500 42.350 64.500 26.500 10.400 5.550
1994 59.200 53.950 20.450 12.400 10.950 33.300 35.100 47.350 68.400 27.250 10.700 5.700
1995 60.250 55.850 20.700 12.850 12.150 33.900 31.100 47.100 70.300 28.550 11.150 5.650
1996 58.200 N/A 20.550 13.550 12.400 33.750 31.250 42.500 62.700 26.250 16.050 5.950
1997 60.000 46.000 21.500 14.400 14.100 33.700 30.950 44.600 64.400 27.700 16.150 6.450
1998 65.800 50.750 22.900 14.500 13.500 34.000 36.500 50.500 74.200 31.500 18.250 6.850
1999 70.600 53.250 23.650 15.450 14.100 39.650 39.700 52.900 75.750 33.650 19.050 7.250
2000 72.200 51.200 23.900 16.000 14.650 43.200 42.600 54.100 77.600 36.400 19.900 8.050
2001 73.450 52.050 25.100 16.300 15.100 45.650 44.550 56.600 77.700 35.700 20.500 8.100
2002 74.600 54.550 26.250 17.100 15.800 46.800 46.650 57.000 77.100 38.000 21.650 8.800
2003 75.650 55.350 26.500 17.650 16.650 49.600 47.850 59.550 77.700 39.300 21.800 9.400
2004 77.000 56.100 26.750 17.750 16.500 52.050 50.300 60.100 80.050 40.750 25.550 9.600
2005 77.300 55.400 27.100 17.700 16.700 52.400 49.400 60.500 83.400 42.000 26.400 10.200
2006 78.900 57.250 28.100 18.400 17.250 54.050 51.500 63.250 85.400 43.500 27.650 9.600

Bron 1986-2006: Rijkswaterstaat INWEVA

NB: In 1996 is bij Purmerend en Groningen overgegaan op automatische meetsystemen.

Bron 1978: Leeuwarder Courant

Rijstrookconfiguratie

van naar rijstroken lengte rijstrookkilometers
Zaandam Purmerend-Zuid 2x2 (2+3 bij drukte) 9 km 36 (45)
Purmerend-Zuid Julianaplein 2x2 176 km 704
Julianaplein Groningen-Helpman 2x3 1 km 6
Groningen-Helpman Duitse grens 2x2 49 km 196

Rijstrookkilometers

rijstrookkilometers
Regulier 942 km
Spits 951 km

Trivia

Bewegwijzering op Joure

Tussen 1973 en 1983 werd verkeer richting Amsterdam bij knooppunt Joure gescheiden: Amsterdam-Noord via de A7 en Amsterdam via de polder, de A6 (destijds A50). Doordat de weg door de polder nog niet af was, nam het gros van het verkeer naar Amsterdam de Afsluitdijk. Dit, tezamen met een aantal ongevallen dat te maken had met twijfelen over de bestemming, deed Rijkswaterstaat besluiten om Amsterdam alleen nog maar over de Afsluitdijk te bewegwijzeren, over de A7. Hierop ontstond forse kritiek vanuit de samenleving. Eind 1986 werd daarom de oude situatie weer hersteld en werd Amsterdam weer via de A50 (A6) verwezen. Via de A7 werd verwezen naar "Amsterdam via Afsluitdijk". De aparte verwijzing naar Amsterdam-Noord kwam te vervallen.

Annemarie Jorritsma, een Fries bestuurder uit Bolsward en vanaf 1994 minister van Verkeer en Waterstaat, heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de verwijzing "Amsterdam via Afsluitdijk" in zijn geheel kwam te vervallen bij Joure. Daardoor was lange tijd niet meer duidelijk dat de A7 na Sneek nog verder gaat richting Noord-Holland. Pas bij de ombouw van knooppunt Joure in 2018, is er met Den Helder weer een Noord-Hollands doel op de borden gekomen.

"Laatste afslag voor de Afsluitdijk"

Joure was niet het enige bewegwijzeringsfeitje waar Jorritsma zich persoonlijk mee bemoeide: ze liet ook een bord weghalen bij Den Oever dat dat de laatste afslag voor de Afsluitdijk was – alsof het in haar ogen "het einde van de wereld" zou zijn. De eerstvolgende keermogelijkheid is pas 16 kilometer verderop bij Breezanddijk, wat een aanzienlijke omweg is voor wie per ongeluk de afrit mist. Die service van Rijkswaterstaat aan de weggebruiker is “dankzij” deze minister verleden tijd.

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de A7

Richting Bad Nieuweschans: Zaandam-ZuidMiddelslootDe KoggenBroerdijkHoge KwelAfsluitdijk-ZuidMonument (oost)BreezanddijkAfsluitdijk-NoordHayumLaerdDe HorneDe WâldenMienscheerDikke LindeMeedenertolBunderneuland

Richting Zaandam: Poort van GroningenRoode TilVeenborgOude RietDe VonkenBlokslootWildingheBreezanddijkMonument (west)Den OeverDe WierdeDe HornKruisoordZaandam-Noord


Aansluitingen in de A7

234567891010a1112131414a1516171819202121a222324252626a272829303132333434a353636a36b37a373839404142434546474849

Knooppunten: ZaandamZurichJoureHeerenveenDrachtenJulianapleinEuvelgunneZuidbroek


Externe links

Bronnen

 1. actuele wegenlijst januari 2014 | rijkswaterstaat
 2. H. Groenendijk, R. van Schaik, Isolated and backward Westerwolde, Palaeohistoria 2021, pagina 310.
 3. Jaarverslag 1927 aanleg Primaire Wegen provincie Noord-Holland
 4. Tweede Jaarverslag 1935 aanleg Primaire Wegen provincie Noord-Holland
 5. Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport Spitsstroken A7/A8 ter inzage | rws.nl
 6. Minister Schultz stelt Tracébesluit spitsstroken A7/A8 vast | rws.nl
 7. Aanleg spitsstroken voor vlottere doorstroming A7 en A8 van start | rws.nl
 8. A7/A8 Purmerend-Zaandam-Coenplein | mirt2014.mirtprojectenboek.nl
 9. A7=AF a7sneek.nl
 10. Nieuw knooppunt Joure stap dichterbij | rws.nl
 11. Website Knooppunt Joure.
 12. Deel van zuidelijke ringweg komt deze zomer nog klaar (18-02-1969) | Nieuwsblad van het Noorden
 13. Eerste gedeelte van zuidelijke ringweg Groningen wordt maandag geopend (10-07-1969) | Nieuwsblad van het Noorden
 14. Groningens zuidelijke ringweg vandaag opengesteld (09-07-1971) | Nieuwsblad van het Noorden
 15. Zuidelijke ringweg slokte geld op van Westelijke ringweg (12-11-1968) | Nieuwsblad van het Noorden
 16. Twee tracés voor zuidelijke ringweg (23-09-1971) | Nieuwsblad van het Noorden
 17. knooppuntjoure.nl
 18. Knooppunt Joure: eerste 130 km traject vanaf start werkzaamheden | rws.nl
 19. A6/A7 Joure, knooppunt | mirtoverzicht.nl
 20. Startbeslissing Corridorstudie Amsterdam-Hoorn | rijksoverheid.nl
 21. Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-structuurvisie en milieueffectrapport corridor Amsterdam – Hoorn, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | officielebekendmakingen.nl
 22. www.corridoramsterdamhoorn.nl
 23. Update planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019 | rijksoverheid.nl
 24. ERNSTIGE VERKEERSHINDER IN DE HELE STAD GRONINGEN | groningenbereikbaar.nl
 25. Klikbare en toegankelijke versie van het MIRT Overzicht 2024 | mirtoverzicht.nl
 26. MTR+
 27. INWEVA 2013
Autosnelwegen van Nederland

Autowegen in Nederland