Aalsmeerderbrug

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aalsmeerderbrug
Overspant Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder
Rijstroken 2x2
Totale lengte onbekend
Hoofdoverspanning 13,7 meter
Hoogte brugdek 2,5 meter
Openstelling 1934 en 1971
Verkeersintensiteit 26.000 mvt/etmaal
Locatie kaart

De Aalsmeerderbrug is een beweegbare brug in de Nederlandse N196. De brug overspant de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder nabij Aalsmeer.

Kenmerken

De Aalsmeerderbrug betreft feitelijk twee naast elkaar gelegen basculebruggen.

De zuidelijke brug is bestemd voor verkeer van Hoofddorp naar Aalsmeer en heeft twee rijstroken. Daarnaast ligt vlak tegen de rijbaan nog een smal voetpad. De brug is feitelijk nog dezelfde brug als bij de aanleg rond 1934, al heeft er verschillende keren grootonderhoud plaatsgevonden waarbij grote delen van de brug, waaronder het brugdek, zullen zijn vervangen.

De noordelijke brug voor verkeer vanaf Aalsmeer in de richting Hoofddorp is aangelegd rond 1971 en en is breder dan de zuidelijke brug. Naast de twee rijstroken voor de rechtdoorrichting biedt de brug ook ruimte voor een voorsorteerstrook voor linksaf en een busbaan aan de rechterzijde van de rijbaan. Daarnaast ligt afgescheiden van de weg nog een fietspad.

Beide bruggen overspannen de ringvaart in twee delen. In beide gevallen is het oostelijke deel beweegbaar. Deze delen hebben een overspanning van 13,7 meter. In gesloten toestand hebben beide bruggen een doorvaarthoogte van 2,5 meter.

Geschiedenis

De zuidelijke brug is de oudste van de twee naast elkaar geleden bruggen. Deze brug is aangelegd in de periode 1932 tot en met 1934 ten behoeve van de aanleg van een doorgaande verbinding Utrecht - Uithoorn - Haarlem. De brug kwam te liggen in het verlengde van de in de Haarlemmermeer lopende Kruisweg die de hele polder van west naar oost doorkruist en tot dat moment 'dood liep' op de ringvaartdijk tegenover Aalsmeer. Ongeveer een kilometer zuidelijker was op dat moment wel een brug over de ringvaart. Deze in 1877 aangelegde brug is met de aanleg van de nieuwe brug verwijderd, maar nog wel enkele decennia vervangen door een veerdienst. De nieuwe brug is geopend op 1 april 1934. Op dat moment was het aansluitende wegvak in Aalsmeer echter nog niet gereed.

De zuidelijke brug is aangelegd vanwege de verdubbeling van de toenmalige provinciale weg S21, de latere N201, waartoe het besluit is genomen in 1968.[1] De nieuwe brug is op 19 april 1971 geopend.

Rond 2013 is de N201 die voorheen dwars door Aalsmeer liep omgelegd. De N201 is toen omgenummerd naar N196 en het wegvak dat in de gemeente Aalsmeer is gelegen is overgedragen aan de gemeente Aalsmeer. De Aalsmeerderbrug en het ten westen daarvan in de gemeente Haarlemmermeer gelegen deel van de N196 is echter in beheer bij de provincie Noord-Holland gebleven.

In 2014 heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan de bruggen. Tijdens de werkzaamheden aan de oudste brug werden verborgen gebreken geconstateerd. Met name de kwaliteit van het staal van een aantal onderdelen van de brug bleek slechter dan uit voorbereidend onderzoek was gebleken. Door het uitvoeren van extra (las)werkzaamheden zijn de tekortkomingen eind 2014 hersteld.

In het kader van het verbeteren van de doorstroming van de N196 is de fietsoversteek direct aan de westzijde van de brug vanaf begin 2021 gesloten. In plaats daarvan worden fietsers vanaf 4 januari 2021 onder de brug doorgeleid. Deze fietsonderdoorgang is zo geconstrueerd dat een deel van het fietspad er tijdelijk uit gehesen kan worden. Zo kunnen grote schepen in of uit de nabij gelegen scheepswerf varen. [2]

Toekomst

De gemeente Aalsmeer is vanaf 2020 bezig de in haar gemeente gelegen wegvakken van de (voormalige) N196 reconstrueren. Hierbij wordt onder meer tussen de rijbanen voor autoverkeer in een vrijliggende busbaan gerealiseerd. Op het zuidelijke brugdeel zal één van de twee rijstroken autoverkeer vervallen, op het noordelijke brugdeel zal de voorsorteerstrook voor de linksafrichting verdwijnen. Direct ten westen van de brug zal een turborotonde worden aangelegd waar de busbaan dwars doorheen zal lopen.

Verkeersintensiteiten

In 2018 reden dagelijks ongeveer 26.000 voertuigen over de bruggen.[3]

Externe links

Referenties

  1. De Volkskrant 19 juni 1968
  2. Informeer 8 januari 2021
  3. Provincie Noord-Holland