Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen, afgekort ASVV, is een publicatie waarin alle kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom is gebundeld.[1] Het wordt ook wel eens de 'bijbel voor verkeerskundigen' genoemd.[2]

Geschiedenis

In de jaren '80 werden de "Aanbevelingen Stedelijke VerkeersVoorzieningen (ASVV) ontwikkeld teneinde ook voor situaties binnen de bebouwde kom te komen tot een meer uniforme weginrichting. In 1988 kwam een tweede versie uit, en het ASVV groeide toen snel uit tot de "bijbel" van de stedelijke wegontwerper; deze bijnaam kwam mede door haar dikte. De structuur van het ASVV was echter punt van kritiek, want informatie stond nogal verspreid over de uitgave. Desondanks heeft deze eerste versie dienst gedaan tot 2005. De herziene versie van dat jaar is inmiddels ook alweer vervangen en het ASVV 2012 is in de digitale versie inmiddels vigerend. Deze digitale versie is te vinden in de Online Kennisbank van het CROW.

ASVV 2012

Het ASVV 2012 kent de volgende indeling:

 • Begrippen
 • Verkeersonderzoek en -analyse
 • Wet- en regelgeving
 • Mens, voertuig en weg
 • Verkeerskundige uitgangspunten
 • Verkeersgerelateerde aspecten
 • Verkeersplanologische aspecten
 • Mobiliteits- en Verkeersmanagement
 • Ontwerphulpmiddelen
 • Erftoegangswegen
 • Gebiedsontsluitingswegen
 • Overgangen
 • Langzaam verkeer
 • Overige voorzieningen (bv. voorzieningen voor parkeren, laden- en lossen en openbaar vervoer)
 • Verkeersregulerende voorzieningen
 • Technische onderwerpen (bv. verkeersregeltechniek, verharding, afwatering, verlichting en beplanting)

Naslag

Referenties

Online Kennisbank CROW

Richtlijnen wegontwerp

Autosnelwegen: Richtlijnen voor het Ontwerpen van Autosnelwegen (ROA)Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA)

Niet-autosnelwegen: Richtlijnen voor het Ontwerpen van Niet-Autosnelwegen (RONA)Handboek WegontwerpAanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen (ASVV)Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur (Richtlijn EHK)Richtlijnen voor bebakening en markering van wegen