Aansluiting Heiloo

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Afslagsymbool groot.png
12 Heiloo
Blank.png
Weg NLA009.svg
Kruisende wegen Lagelaan
Type halfklaverblad
Opengesteld 2019

De aansluiting Heiloo is een geplande aansluiting in de A9 net ten zuiden van de plaats Heiloo. Het afritnummer is niet concreet maar het is aannemelijk dat hiervoor nummer 12 gebruikt gaat worden. Dit nummer was voorheen de aanduiding voor de noordelijker gelegen aansluiting Ring Alkmaar (West). Deze aansluiting is sinds de invoering van de NBA op dit deel van de A9 in 2011 officieel aangeduid als het knooppunt Kooimeer. Knooppunten maken in Nederland geen deel uit van de afritnummering waardoor het afritnummer 12 is vrijgekomen. De aansluiting zal aangelegd worden ter hoogte van de Lagelaan.

Kenmerken

De configuratie van de aansluiting is een halfklaverblad waarbij de lussen aan de zuidzijde komen te liggen. Er wordt een nieuw viaduct over de A9 gebouwd naast het huidige viaduct van de Lagelaan waarna het oude viaduct zal verdwijnen. De huidige Lagelaan is een smal weggetje dat in zijn huidige vorm ongeschikt is voor de toekomstige verkeersafwikkeling. Er zal een nieuwe weg worden aangelegd tussen de N203 en de A9 parallel aan de Lagelaan. De straatnaam voor de nieuwe weg is nog niet bekend maar het ligt voor de hand de naam Lagelaan over te nemen. Deze weg zal met verkeerslichten aansluiten op de Kennemerstraatweg (N203). Tussen de A9 en de N203 zal tevens een turborotonde worden aangelegd. Op de Kennemerstraatweg zal de tegenover de Lagelaan liggende Kapelweg worden afgesloten.

Verder komt er langs de oostzijde van de A9 een parallelweg vanaf de aansluiting naar de Kanaalweg om het nieuwe bedrijventerrein Boekelermeer te ontsluiten.

De aansluiting Heiloo is onderdeel van het gezamenlijke project Nieuwe Strandwal. Dit is een gebiedsontwikkelingsproject voor groenprojecten, de bouw van nieuwe woningen en de ontwikkeling van bedrijventerrein Boekelermeer. Vanwege de verwachte verkeerstoename door deze projecten is de nieuwe aansluiting op de A9 noodzakelijk.

Geschiedenis

De Rijksweg A9

In 1961 opende het wegvak van de A9 tussen Uitgeest en Alkmaar meteen met 2x2 rijstroken. Ook de aansluitingen Uitgeest, Akersloot en het Kooimeerplein zijn toen opengesteld.

Vanaf november 2010 tot oktober 2011 heeft Rijkswaterstaat in beide richtingen van de A9 de vluchtstrook ingericht als spitsstrook, dit gecombineerd met groot onderhoud aan de snelweg. Op 6 oktober 2011 zijn de spitsstroken opengesteld waardoor er tijdens de spits 2x3 rijstroken beschikbaar zijn. Tevens is NBA bewegwijzering geplaatst op de A9.

De Aansluiting Heiloo

Heiloo is bereikbaar via de N203, die richting het noorden bij Alkmaar op de Ring Alkmaar aansluit. In zuidelijke richting is de A9 te bereiken via de aansluiting Uitgeest. Ten noorden van Uitgeest bevindt zich de aansluiting Akersloot maar vanuit Heiloo gezien is route naar deze aansluiting vrij onlogisch. De N203 is een zeer drukke weg die door de bebouwde kom van Heiloo en Limmen loopt en de leefbaarheid in deze dorpen danig aantast.

De omgeving van Heiloo is volop in ontwikkeling op het gebied van woningbouw en het bedrijvigheid. Naar verwachting zal de N203 steeds drukker worden en meer overlast gaan veroorzaken in de dorpen en een grotere belasting gaan vormen voor de Ring Alkmaar.

Naar verluid wordt al sinds 1962 gesproken over een mogelijke aansluiting voor Heiloo op de A9. Sinds 2006 is dit concreter geworden, met name omdat de gemeente Castricum, waartoe de kern Limmen behoort, een dergelijke aansluiting als eis neerlegde bij de gemeente Heiloo om in te stemmen met een groot bouwplan die in beide gemeentes uitgevoerd zou gaan worden. Door het uitbreken van de financiële crisis in 2008 en het ontbreken van financiering voor het realiseren van de aansluiting, werden de plannen voor de aansluiting in de eerste jaren nog niet definitief. Daarnaast ligt er waardevolle natuur in de omgeving wat weerstand tegen de aanleg van een ontsluitingsweg opriep.

In maart 2012 kregen de gemeentes Castricum, Heiloo, Alkmaar en de provincie Noord-Holland, die samenwerken in dit project, groen licht van Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu om de aansluiting Heiloo aan te leggen. Vanaf dit moment konden de gemeentes en provincie de plannen verder gaan uitwerken.

Uiteindelijk werden in februari 2013 afspraken gemaakt met betrekking tot de financiën. De kosten van de aansluiting die in eerste instantie ingeschat werden op 33 miljoen euro worden verdeeld over de deelnemende partijen. Hiervan zouden de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Castricum 21 miljoen voor hun rekening nemen en de resterende 12 miljoen door de provincie Noord-Holland worden bijgelegd. In december 2015 hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland als laatste ingestemd met deze financiering. Door kostenstijgingen heeft de provincie in 2017 besloten 3 miljoen euro extra bij te dragen.

Begin november 2015 hebben de Provincie Noord-Holland, de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo en Rijkswaterstaat een overeenstemming bereikt wat betreft de aanleg, beheer en eigendom van de aansluiting. Daarna is het voorontwerp-bestemmingsplan in de eerste helft van 2016 ter inzage gelegd. In december 2016 is het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. In 2016 starten de voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van leidingen. De daadwerkelijke start was gepland voor september 2018, met een opening in november 2020, maar de procedures werden vertraagd vanwege de behandeling van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bij de Raad van State.[1]. Uiteindelijk is begin 2019 een start gemaakt met onder meer de kap van bomen, maar op 11 september 2019 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan omdat hierin verwezen werd naar het inmiddels vernietigde PAS.[2]

Externe Links

Referenties

Aansluitingen in de A9

1a1232 (A2)456789101112

Nummerloze aansluiting: De Kooy

Knooppunten: DiemenHolendrechtBadhoevedorpRaasdorpRottepolderpleinVelsenBeverwijkKooimeer