Aansluiting Kardinge

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Afslagsymbool groot.png
4 Kardinge
AS Kardinge.png
Weg NLN046.svg
Kruisende wegen Kardingerweg
Type halfklaverblad
Opengesteld 2014

De aansluiting Kardinge is eenaansluiting in de N46 ten oosten van de stad Groningen in de provincie Groningen. De aansluiting bedient onder andere het recreatie- en natuurgebied Kardinge aan de noordzijde van de weg. De N46 maakt hier deel uit van de Ring Groningen.

Kenmerken

De aansluiting is geconfigureerd als aangepast halfklaverblad waarbij de N46 met 2x2 rijstroken onder het opvallend ronde viaduct doorgaat dat ten oosten van de verbindingswegen van de aansluiting ligt. Over het viaduct lopen de Kardingerweg met 1x2 rijstroken, de Oosterhamrikbaan (een busbaan met 1x2 rijstroken) en een vrijliggend fietspad voor twee richtingen. De verschillende verkeersstromen zijn fysiek van elkaar gescheiden. De verbindingswegen van de aansluiting zijn door middel van rotondes met de Kardingerweg verbonden. De omgeving van de aansluiting is gelandscaped en er zijn ecologische voorzieningen zoals faunapassages aangebracht.[1]

Geschiedenis

De oostring van Groningen waar de huidige N46 deel van uitmaakt is in twee fases gereedgekomen. In 1983 het deel tussen knooppunt Boterdiep en het Damsterdiep. Drie jaar later in 1986 volgde het zuidelijke N46-segment richting het voormalige knooppunt Europaplein Dit wegvak had vroeger het nummer N28 tot begin jaren 90, de N46 liep toen via de noord- en westring naar rijksweg 7. Na een uitwisseling tussen de provincie Groningen en het rijk werd de route van de N46 verlegd van de noord- en westring naar de oostring.

De VRI geregelde kruising ter hoogte van Kardinge is van veel latere datum dan de huidige N46. Het gebied ten noorden van de weg was destijds nog onbebouwd. Midden jaren 80 is de Oosterhamrikbaan aangelegd, een busbaan die vanuit het centrum gelijkvloers aansloot op de huidige N46. De Kardingerweg is enkele jaren erna aangelegd waarschijnlijk eind jaren 80 gelijk met de uitbreiding van Ulgersmaborg en de bouw van het sportcentrum Kardinge aan de noordzijde van de N46. Dit sportcentrum is in 1993 in gebruik genomen. De ontsluiting werd gerealiseerd door middel van een gelijkvloerse kruising met VRI. De busbaan werd met een viaduct over de N46 verlengd tot aan het sportcentrum en het nieuwe recreatie- en natuurgebied Kardinge dat beheerd wordt door Natuurmonumenten.

In 2010 is begonnen met de ombouw van de oostring van Groningen naar een volledig ongelijkvloerse situatie om het groeiende verkeer in de toekomst aan te kunnen. De ombouw van de gelijkvloerse kruising bij Kardinge begon in het najaar van 2012. In 2013 is het nieuwe viaduct gebouwd dat in juli 2014 in gebruik werd genomen. In het najaar van 2014 zijn ook de werkzaamheden aan de rotondes en verbindingswegen afgerond waarmee de aansluiting Kardinge werd voltooid. De aansluiting is eind september 2014 in gebruik genomen. In 2016 hebben de aansluitingen van de Ring Groningen een afritnummer gekregen.

Verkeersintensiteiten

Referenties

Aansluitingen in de N46

1234567

Knooppunten: EuvelgunneBoterdiep

Ongenummerde aansluitingen: NoordwoldeBedumStedumZandeweerZijldijkRoodeschool