Aansluiting Lelystad-Airport

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Afslagsymbool groot.png
9 Lelystad-Airport
Blank.png
Weg NLA006.svg NLN727.svg
Kruisende wegen Anthony Fokkerweg (N727)
Type halfklaverblad (half)
Opengesteld 2021

De aansluiting Lelystad-Zuid is een in aanleg zijnde aansluiting van de A6. De aansluiting zal dienen ter ontsluiting van het zuidelijk deel van Lelystad, alsmede vliegveld Lelystad Airport en het geplande bedrijventerrein Larserknoop en Lelystad Airport Businesspark. Zolang er geen ontsluiting is in westelijke richting zal deze aansluiting de primaire naam Lelystad-Airport dragen. Voor deze aansluiting zal afritnummer 9 gebruikt gaan worden. Dit nummer was gereserveerd voor de ontbrekende aansluiting tussen de aansluiting Almere-Oostvaarders en de aansluiting Lelystad.

Kenmerken

De aansluiting zal worden uitgevoerd als een halfklaverblad. Daarvan worden voorlopig alleen de verbindingswegen van en naar Almere/Amsterdam gerealiseerd. De aansluiting komt ongeveer 2,5 kilometer ten zuidwesten van de huidige aansluiting Lelystad te liggen. De provinciale weg (Anthony Fokkerweg) N727 sluit er op aan.

Geschiedenis

De A6 tussen de aansluiting Almere-Buiten en aansluiting Lelystad is in 1981 opengesteld met één rijbaan. De tweede rijbaan volgde in 1983 waarmee er een volledige snelweg was tussen Almere en Lelystad.

Lelystad wordt oorspronkelijk ontsloten met twee aansluitingen op de A6. De eerder genoemde aansluiting Lelystad en de circa 8 kilometer noordelijker gelegen aansluiting Lelystad-Noord. Deze aansluitingen hebben de nummers 10 en 11. De laatste aansluiting van Almere heeft nummer 8. Afritnummer 9 is met de invoering van de afritnummering begin jaren '90 overgeslagen vooruitlopend op een toekomstige aansluiting. Al bij het vaststellen van het tracé van de A6 in 1975 is rekening gehouden met een derde afrit bij Lelystad, die indertijd voorzien was nabij de Knardijk, zuidelijker dan waar de huidige aansluiting is aangelegd. Deze aansluiting is echter niet concreet uitgewerkt en er was ook geen kadastrale reservering voor opgenomen.

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben in 2011 bij het Rijk aangedrongen om de ontsluiting van Lelystad op de A6 te verbeteren.[1] Er was dagelijks filevorming tijdens de spits bij de huidige aansluitingen. Gezien de ontwikkelingen van Lelystad-Zuid zou een derde aansluiting voor de stad zeer gewenst zijn, voor die aansluiting is het afritnummer 9 gereserveerd. Het Rijk heeft indertijd aangegeven hier geen budget voor beschikbaar te kunnen maken, later heeft de provincie Flevoland het voortouw genomen om de N727 naar Lelystad Airport aan te leggen en daarmee ook de derde aansluiting van Lelystad de aansluiting Lelystad-Airport. Deze wordt in eerste instantie richting Lelystad Airport gerealiseerd, op termijn moet er ook een aansluiting op de Warandedreef worden gerealiseerd.

Toekomst

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hadden in 2011 bij het Rijk aangedrongen om de ontsluiting van Lelystad op de A6 te verbeteren. Er is dagelijks filevorming tijdens de spits bij de huidige aansluitingen. Gezien de ontwikkelingen van Lelystad-Zuid zou een derde aansluiting voor de stad zeer gewenst zijn. Het Rijk had aangegeven hier geen budget voor beschikbaar te kunnen maken. Als tussenoplossing zouden de bestaande aansluitingen aangepakt moeten worden voor betere afwikkeling van de verkeersstromen.

In mei 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het verzoek toegewezen om de de geluidproductieplafonds te wijzigen op 22 referentiepunten langs de A6 ter hoogte van Lelystad Airport[2]. Het initiatief voor de aanleg van de nieuwe aansluiting ligt bij de provincie Flevoland. De aanvraag tot wijziging van de geluidsproductieplafonds zijn door Rijkswaterstaat ingediend.

De aanleg van de aansluiting valt samen met de uitbreiding van het vliegveld en de bouw van een bedrijventerrein. Verder is deze aansluiting nodig om Lelystad in de toekomst bereikbaar te houden. Er komt een extra weg (N727, Anthony Fokkerweg) die via deze nieuwe aansluiting verbonden zal worden met de A6. Deze weg takt af van de huidige N302 en loopt dan eerst in zuidoostelijke richting langs het vliegveld. Ter hoogte van de Talingweg buigt de weg dan af in noordwestelijke richting naar de A6. Het nieuwe bedrijventerrein zal aan de zuidoostzijde tegen Lelystad Airport aan worden gebouwd en krijgt ook een aansluiting op deze nieuwe weg.

Op 31 mei 2017 werden de bezwaren tegen de N727 ongegrond verklaard door de Raad van State.[3] De aanleg van het eerste deel van de nieuwe verbindingsweg is in 2016-2017 uitgevoerd nabij de N302. De werkzaamheden aan de aansluiting begonnen in januari 2020. In begin 2021 moet de aansluiting gereed zijn.

Verkeersintensiteiten

Externe links

Referenties

Aansluitingen in de A6

1234567810111213141516171819

Knooppunten: MuiderbergGooimeerAlmereEmmeloordJoure