Aansluiting Lelystad-Noord

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Afslagsymbool groot.png
11 Lelystad-Noord
AS Lelystad-Noord.png
Weg NLA006.svg
Kruisende wegen NLN307.svg
Type halfklaverblad
Opengesteld 1985

De aansluiting Lelystad-Noord is een aansluiting in de A6 met nummer 11. Samen met de 8 km zuidelijker gelegen aansluiting Lelystad vormen deze twee de ontsluiting van Lelystad, de hoofdstad van de provincie Flevoland.

Kenmerken

De configuratie is een halfklaverblad waarbij de toe- en afritten aansluiten op de Houtribweg middels twee turborotondes. De A6 gaat over de Houtribweg heen met twee viaducten en aan de zuidzijde met aparte viaducten over de Hanzelijn, de spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle.

Geschiedenis

Oorspronkelijke situatie

In het rijkswegenplan 1958 was ter plaatse een aansluiting voorzien tussen de rijksweg 10 en rijksweg 10a. De rijksweg 10 was destijds door de Markerwaard gepland om ten noorden van Lelystad langs naar Emmeloord te verlopen, met de rijksweg 10a als afsplitsing daarvan naar Kampen. De splitsing was ongeveer ter hoogte van de huidige aansluiting voorzien. Vanaf het rijkswegenplan 1968 was de rijksweg 6 voorzien tussen Haarlem en Groningen, langs de oostkant van Lelystad. De rijksweg 10 en 10a waren toen komen te vervallen, daarmee was ook geen knooppunt meer gepland tussen twee rijkswegen bij Lelystad.

De A6 is ten noorden van Lelystad in twee fases aangelegd, in 1970 opende de rijksweg 6 vanaf Lelystad tot Urk, over de Ketelbrug. De toenmalige rijksweg 6 verliep als enkelbaans weg over wat nu de Karperweg is, vanaf de Houtribweg (hedendaagse N307) tot aan de halve aansluiting Swifterbant, waarna de weg als autosnelweg met 2x2 rijstroken over de Ketelbrug verliep. Deze rijksweg 6 verving de oorspronkelijke verbinding over de IJsselmeerdijk. In 1973 werd de tweede rijbaan van de rijksweg 6 opengesteld tussen de Karperweg en Swifterbant. Indertijd volgde het verkeer echter nog de Karperweg naar Lelystad.

Bouw van de aansluiting (1985)

Sprake van een aansluiting Lelystad-Noord was er echter pas een stuk later. De bouw van de A6 rond Lelystad was het laatste deel van de volledige snelwegverbinding vanaf Muiderberg tot Joure. Op 23 juni 1982 opende de rijksweg 6 rond Lelystad,[1] echter als enkelbaans weg met een gelijkvloers kruispunt met de Houtribweg (N307) ter plaatse van de latere aansluiting Lelystad-Noord. Hiermee kwam al wel de toegang vanaf de Karperweg te vervallen. De enkelbaans situatie heeft slechts 3 jaar bestaan, op 7 november 1985 was de verdubbeling van de A6 rond Lelystad voltooid.[2]

De oorspronkelijke aansluiting Lelystad zoals die in 1985 was aangelegd was een haarlemmermeeraansluiting, met 3 verbindingswegen dicht bij elkaar, de afrit vanuit Emmeloord lag wat verder van de andere verbindingswegen af zodat deze geen brug over de Noordertocht nodig had. Toen de A6 werd verdubbeld tot autosnelweg is de Houtribweg (N307) ten westen van de A6 naar 2x2 rijstroken verbreed. De rijbaanverdubbeling eindigde ten oosten van de aansluiting Lelystad-Noord. Indertijd waren de kruispunten ongeregeld. De noordelijke brug van de N307 over de Noordertocht had destijds al een ruimtereservering voor een tweede rijstrook.

Reconstructie van de aansluiting (2009)

Vervolgens werd de Hanzelijn aangelegd, de spoorlijn van Lelystad naar Zwolle. Deze is parallel aan de Houtribweg (N307) aangelegd, zodat de aansluiting gereconstrueerd moest worden. De spoorlijn kwam ten zuiden van de N307 te liggen, waardoor het handhaven van de oorspronkelijke haarlemmermeeraansluiting niet mogelijk was. De aansluiting Lelystad-Noord is vervolgens gereconstrueerd tot een halfklaverblad. De A6 hoefde hiervoor niet significant aangepast te worden, de Hanzelijn werd door het bestaande talud van de A6 aangelegd. Wel werden twee nieuwe bruggen over de Noordertocht aangelegd, voor de toerit richting Almere en de toerit richting Emmeloord. Ook zijn vanwege de overbrugging van de Hanzelijn twee korte viaducten van de toe- en afrit van en naar Almere over de Hanzelijn aangelegd, zodat de aansluiting relatief lange verbindingswegen heeft. Deze werkzaamheden zijn grotendeels in 2009 uitgevoerd. Hiermee zijn ook ovale rotondes bij de toe- en afritten aangelegd.

De oude situatie is nog deels te herkennen doordat de oostelijke brug van de A6 over de Noordertocht breder is dan noodzakelijk. Hier lag voorheen de invoegstrook van de toerit richting Emmeloord. De oude geleiderails zijn ook blijven staan om een voertuigkering te vormen, zodat voertuigen niet het water inrijden.

Latere aanpassingen

De N302 verliep oorspronkelijk over de Larserdreef ten zuiden van Lelystad richting Bataviastad en kruiste bij de aansluiting Lelystad de A6. De N307 verliep over de Houtribweg door naar Bataviastad om daar aan te sluiten met de N302. In 2002 is de route van de N302 via de Houtribweg noordelijk om Lelystad heen gelegd vanwege de woonwijken die de Larserdreef doorsnijdt. Tussen 2002 en 2018 liftte de N302 mee met de A6 tussen de twee aansluitingen en ontstond de situatie waarbij een provinciaal wegnummer dubbelgenummerd is met een rijksweg. In 2018 is de N302 tussen Hoorn en Lelystad omgenummerd tot de N307, hiermee kwam de routering van de N302 over de A6 te vervallen.

Verkeersintensiteiten

Dagelijks rijden 45.000 tot 48.000 voertuigen per dag over de A6 ter hoogte van de aansluiting.

Externe links

Referenties

Aansluitingen in de A6

12345678910111213141516171819

Knooppunten: MuiderbergGooimeerAlmereEmmeloordJoure