Aansluiting Nuth

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Afslagsymbool groot.png
5 Nuth
AS Nuth.png
Weg NLA076.svg
Kruisende wegen NLN300.svg
Type haarlemmermeer + turboplein
Opengesteld 19-12-1959 / 30-09-2019

De aansluiting Nuth is een aansluiting in de A76 vlakbij de plaats Nuth. De aansluiting heeft het nummer 5.

Kenmerken

De aansluiting Nuth is een bijzonder vormgegeven aansluiting, in wezen is het een haarlemmermeeraansluiting, echter de kruising met het onderliggend wegennet verloopt via een turboplein, de enige van dit type in Nederland. Op het turboplein sluit de N300 (Buitenring Parkstad Limburg) aan, zodat de aansluiting Nuth van belang is voor de gehele stedelijke regio. Kenmerkend zijn de lange toe- en afritten van de aansluiting naar de A76, en de parallelle ligging van de N300 naast de A76 nabij de aansluiting.

Geschiedenis

De oorspronkelijke aansluiting Nuth tot 2019.

Oorspronkelijke aansluiting

De A76 opende ter hoogte van het zuidelijke deel van de aansluiting op 19 november 1954 voor het verkeer tussen de aansluiting Nuth en knooppunt Ten Esschen met één rijbaan. Er was geen sprake van een aansluiting (enkel het kunstwerk in het zuidelijke deel van de aansluiting was gebouwd) tot op 19 december 1959 het wegvak tussen Spaubeek en Nuth opende. In de jaren '60 is vervolgens de tweede rijbaan van de A76 ter hoogte van de aansluiting aangelegd.

De oorspronkelijke aansluiting Nuth betrof twee halve aansluitingen, twee halve haarlemmermeer, de toe/afrit naar het westen kwam uit op de Daelderweg (destijds N298), de toe/afrit naar het oosten op de Nuinhofstraat, een woonstraat in Nuth.

Verplaatsing aansluiting

Referentieontwerp aansluiting Nuth.png

In het kader van de Buitenring Parkstad Limburg is de aansluiting Nuth ingrijpend gewijzigd, tezamen met de aansluiting Schinnen. Beide aansluitingen zijn in de oorspronkelijke vorm opgeheven en vervangen door een nieuwe aansluiting er tussenin. De nieuwe aansluiting vormt in wezen een aangepaste haarlemmermeeraansluiting. Daarop sluit de N300 via een turboplein op de A76 aan. De nieuwe aansluiting is tegelijkertijd met de buitenring gerealiseerd. Het was de eerste aansluiting in Nederland die voorzien werd van een turboplein.

De werkzaamheden aan de rotonde zijn op 1 juni 2018 stilgelegd na een uitspraak van de rechter. Volgens de erfdienstbaarheid uit 1938 is een maximale bouwhoogte van 78 meter boven NAP toegelaten, terwijl de rotonde hoger komt te liggen.[1][2] De werkzaamheden zijn vervolgens weer hervat en op 27 mei 2019 zijn de toe- en afrit in de rijrichting Aachen in gebruik genomen.[3] Het turboplein is op 30 september 2019 opengesteld voor het verkeer.[4]

Verkeersintensiteiten

Ten noorden van de aansluiting telde de A76 in 2014 82.100 voertuigen, ten zuiden 75.500. Dit zijn jaargemiddelde werkdagintensiteiten.[5]

Referenties

Aansluitingen in de A76

11a234567

Knooppunten: KerensheideTen EsschenKunderberg