Administratieve wegnummering

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Administratieve wegnummering is een type wegnummering dat niet op wegwijzers wordt aangegeven en alleen voor administratieve doeleinden is bedoeld. Dit kan zowel voor intern administratief gebruik zijn, of publiek administratief gebruik. In Nederland is de nummering van N-wegen in de serie N400 t/m N999 een voorbeeld van administratieve wegnummering voor publiek gebruik. Deze wegnummers worden in de regel niet bewegwijzerd maar wel gebruikt in de communicatie naar de media, in publieke rapporten en soms op hectometerpaaltjes.

Administratieve wegnummering in Nederland

In Nederland zijn meerdere vormen van administratieve wegnummering. Het bekendst zijn de N-wegen met een nummer in de serie 400 t/m 999. Deze worden vaak op kaarten aangegeven, meestal ook op de hectometerpalen, maar in de regel niet op de bewegwijzering, alhoewel hier uitzonderingen op zijn. Ze worden ook wel beschouwd als secundaire N-wegen, in tegenstelling tot de N-wegen in de serie N200 t/m N399, die in de regel wel bewegwijzerd wordt en dus als primaire N-wegen beschouwd kunnen worden.

De nummers van N-wegen in de serie 400 t/m 999 worden in de regel door de provincies in de communicatie gebruikt, bijvoorbeeld voor planuitwerking, rapporten, aankondigingen van wegwerkzaamheden, persberichten, etc. Een uitzondering is de provincie Flevoland, waar wegnamen meer gebruikt worden dan N-nummers.

Daarnaast bestaan in Nederland ook administratieve wegnummers voor sommige rijkswegen. Vanaf 1968 werden de planvervangende rijkswegen gecreëerd, die een administratief nummer hadden. De meeste hiervan zijn verdwenen met de Wet Herverdeling Wegenbeheer van 1993, maar er bestaan nog steeds enkele administratieve wegnummers van de planvervangende rijkswegen.

Voordat de huidige wegnummering van secundaire wegen in Nederland werd ingevoerd in 1993, hanteerden de provincies ook een interne wegnummering, de S-wegen (secundaire weg), de T-wegen (tertiaire weg) en Q-wegen (quartaire wegen). Tussen 1986 en 2001 had de provincie Noord-Brabant een eigen administratieve nummering van PW-wegen.

Administratieve wegnummering in Denemarken

Zie ook lijst van administratieve nummers in Denemarken.

In Denemarken worden autosnelwegen bewegwijzerd met een E-nummer of nationaal nummer: een primærrute of (zeldzamer) een sekundærrute. De Deense autosnelwegen hebben echter ook een administratieve M-nummering. Deze wegnummers worden niet op de bewegwijzering aangegeven en in de meeste gevallen ook niet gecommuniceerd naar het publiek in persberichten en de meeste rapporten. In tegenstelling tot de bewegwijzerde wegnummers zijn alle autosnelwegen wel in één systeem van M-nummers genummerd. De M-nummers vallen samen met de snelwegnamen, die niet worden bewegwijzerd, maar wel vrij bekend zijn en ook door de wegbeheerder Vejdirektoratet wordt gecommuniceerd. Daardoor hebben lange snelwegen zoals de E20 en E45 tal van verschillende M-nummers.

Administratieve wegnummering in Duitsland

In Duitsland worden de wegnummers van Landesstraßen en Kreisstraßen niet bewegwijzerd. Ze zijn echter wel genummerd, de Landesstraßen per staat en de Kreisstraßen per kreis. De nummering wordt op kilometerpaaltjes aangegeven en worden vaak ook op kaarten en in de communicatie gebruikt, waardoor deze nummers enige bekendheid genieten.

Voor 1975 hadden de Autobahnen een administratieve wegnummering die afwijkt van het huidige systeem. Deze administratieve nummers werden niet bewegwijzerd en waren ook weinig bekend, zo verschenen ze in de regel niet op wegenkaarten.

Administratieve wegnummering in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten is sprake van een landelijke wegnummering en een wegnummering op staatsniveau. In sommige staten is een administratieve wegnummering van state routes voor Interstate Highways. De bekendste voorbeelden hiervan zijn Florida en Georgia, die een eigen wegnummerserie voor de Interstate Highways hebben toegekend. In Georgia is bijvoorbeeld de serie 400 t/m 499 aan Interstate Highways toegewezen. In Florida zijn verscheidende, niet-bewegwijzerde nummers toegekend aan zowel Interstate Highways als US Highways. Ook in Oregon is een administratieve nummering voor het volledige wegennet met andere nummers dan de bewegwijzerde routenummers.

Sommige staten hebben ook hogere nummerseries toegekend aan routes die niet bewegwijzerd worden. In Virginia is een staatsbreed systeem van genummerde frontage roads, die echter niet bewegwijzerd worden. In North Carolina worden alle secondary routes niet bewegwijzerd. De staat Kentucky heeft bijna 4.000 verschillende state highways, waarvan een aanzienlijk deel niet wordt bewegwijzerd. In de staat New York hebben veel parkways een naam maar geen bewegwijzerd nummer. Deze zijn wel administratief genummerd met een reference route.

In tal van staten worden county roads niet consistent bewegwijzerd met wegnummers.

Administratieve wegnummering elders

In veel ontwikkelingslanden bestaat wel een formeel wegnummeringssysteem, maar worden deze wegnummers in de praktijk zelden bewegwijzerd, waardoor het de-facto een administratief systeem is. Bijvoorbeeld in Afrika hebben bijna alle landen een wegnummering maar wordt deze in variërende mate bewegwijzerd.

Referenties