Afwikkelingsniveau

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In vroegere versies van de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen (ROA) waren 6 afwikkelingsniveaus gedefinieerd op basis van de Amerikaanse richtlijnen. Deze waren geletterd A-F, analoog aan de Amerikaanse wijze van beoordelen. A is het beste, F het slechtste.

Afwikkelingsniveau A

Toestand van vrije verkeersafwikkeling, met lage verkeersintensiteiten en de mogelijkheid van hoge snelheden, waarbij de individuele weggebruiker niet in zijn bewegingsvrijheid wordt belemmerd door andere weggebruikers en binnen de grenzen zijn snelheid kan kiezen, die door het ontwerp van de weg en eventuele snelheidsbegrenzingen worden gesteld. Deze omstandigheden worden beschouwd als de "free-flow"-situatie.

Afwikkelingsniveau B

Toestand van vrije en regelmatige verkeersafwikkeling, waarbij de weggebruiker enigszins wordt beïnvloed door de verkeersomstandigheden, maar bij de keuze van snelheid en rijstrook nog betrekkelijk weinig invloed van andere weggebruikers ondervindt. De kans op verstoring van de regelmatige verkeersafwikkeling is zeer gering.

Afwikkelingsniveau C

Toestand van regelmatige verkeersafwikkeling, waarbij de vrijheid van de weggebruiker om zijn snelheid te kiezen, in te kunnen halen c.q. van rijstrook te kunnen wisselen nog in beperkte mate aanwezig is. Er kunnen nog wel betrekkelijk hoge snelheden worden aangehouden zonder dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

Afwikkelingsniveau D

Toestand van regelmatige en onregelmatige verkeersafwikkeling, waarbij de snelheden sterk worden beïnvloed door wisselingen in de verkeersintensiteit en andere verkeersomstandigheden. De bewegingsvrijheid van de weggebruiker is sterk beperkt.

Afwikkelingsniveau E

Toestand van onregelmatige verkeersafwikkeling, waarbij de verkeersintensiteit de capaciteit van het betreffende wegvak nadert en de snelheden in het algemeen zijn gedaald tot ongeveer 50 km/h. Van bewegingsvrijheid is nauwelijks nog sprake. Een geringe verstoring leidt tot afwikkelingsniveau F. Deze situatie wordt tegenwoordig meestal vergeleken met een I/C-verhouding groter dan 0,8.

Afwikkelingsniveau F

Toestand van gedwongen verkeersafwikkeling (congestie), waarbij met zeer lage snelheden wordt gereden. De verkeersintensiteit is hierbij lager dan de capaciteit, waarbij langdurig filevorming ka optreden. De verkeersintensiteit en de snelheid kunnen zelfs terugvallen tot nul, wanneer er sprake is van stilstaand verkeer door congestie.