Alabama

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Flag of Alabama.svg
Alabama.png
Hoofdstad Montgomery
Grootste stad Birmingham
Oppervlakte 135.765 km²
Inwonertal 4.888.000
Lengte snelwegennet 1.616 km
Eerste snelweg 1959
Afkorting AL

Alabama is een staat in het zuiden van de Verenigde Staten. De staat heeft 4.888.000 inwoners (2018) en een oppervlakte van 135.765 km², ongeveer 3,5 keer zo groot als Nederland. De hoofdstad is Montgomery, de grootste stad is Birmingham.

Inleiding

Geografie

Alabama is gelegen in het zuiden van de Verenigde Staten en heeft een kustlijn met de Golf van Mexico. De staat grenst in het westen aan Mississippi, in het noorden aan Tennessee, in het oosten aan Georgia en in het zuiden aan Florida. Alabama meet maximaal 530 kilometer van noord naar zuid en 335 kilometer van west naar oost. Grote delen van Alabama zijn dichtbebost. In het zuiden ligt een grote rivierdelta van diverse traagstromende rivieren die samenkomen als de Mobile River. De noordelijke helft van Alabama kent wat heuvelruggen, met name rond de stad Birmingham. De 733 meter hoge Cheaha Mountain is het hoogste punt van Alabama. De staat heeft een vochtig subtropisch klimaat met warme zomers en milde winters, met vrij veel neerslag. De staat is gevoelig voor extreem weer, met name door tropische stormen en orkanen vanuit de Golf van Mexico en tornado's in het voorjaar in het binnenland. Rond de zuidelijke stad Mobile zijn 70 tot 80 dagen per jaar met onweersbuien. In de zomer bedraagt de maximumtemperatuur vaak overal in de staat de staat 30-33 °C. In de winter is het noorden wat kouder, met maximumtemperaturen van rond 9°C in Huntsville in januari, tot 16°C in Mobile.

Economie

Alabama is van oudsher een wat minder welvarende staat, de economie was lange tijd op landbouw gebaseerd, maar dit belang is sindsdien gemarginaliseerd. De US Army is de grootste werkgever van de staat, met name het Redstone Arsenal in Huntsville. Ook Maxwell Air Force Base en het Anniston Army Depot zijn grote werkgevers. Daarnaast vormen de overheid en semi-overheid een grote werkgever in de staat. Honda, Hyundai, Mercedes-Benz en Toyota hebben grote autofabrieken in Alabama. Het toerisme speelt met name langs de Golf van Mexico enig belang, maar Alabama trekt veel minder internationale toeristen dan Florida. Het lage inkomen wordt gecompenseerd door de lage kosten van levensonderhoud, met name huisvesting behoort tot de goedkoopste in de Verenigde Staten.

Demografie

De Interstate 565 bij Downtown Huntsville.

Het inwonertal van Alabama explodeerde tussen 1810 en 1820 van 9.000 naar 128.000 inwoners. Rond 1870 overschreed de staat de grens van 1 miljoen inwoners, en tussen 1900 en 1910 volgde de grens van 2 miljoen inwoners. De groei vlakte vanaf de jaren '30 wel af, de staat overschreed de 3 miljoen inwoners rond 1950 en 4 miljoen rond 1990. Alabama heeft sinds de jaren '30 een enigszins fluctuerende groei gekend, met periodes van snellere groei afgewisseld met tragere groei. De staat wist echter niet de groei te realiseren zoals bijvoorbeeld in Florida en Georgia.

De staat heeft 4 steden met meer dan 100.000 inwoners; Birmingham, Montgomery, Mobile en Huntsville. Het grootste stedelijk gebied is dat van Birmingham, dat ruim 1,1 miljoen inwoners telt. Andere stedelijke gebieden tellen minder dan 500.000 inwoners. Mobile wordt uitgesproken als Moh-beel of Mo-biel.

Geschiedenis

Vanaf 1540 deden de eerste Spaanse expedities het gebied aan wat later de staat Alabama zou worden. Het gebied bleef echter lange tijd onbewoond door Europeanen, de eerste Europese stad werd pas in 1702 gesticht bij Mobile. Dit gebied was tussen 1702 en 1763 geclaimd als een onderdeel van het Franse La Louisiane. Daarna werd het een onderdeel van British West Florida tot 1783, waarna het gebied na de Amerikaanse revolutionaire oorlog werd opgedeeld in een Amerikaans en Spaans deel. Vanaf 1813 kwam het gehele gebied onder Amerikaans bestuur te staan. In 1817 werd Alabama een staat binnen de Verenigde Staten. De staat was destijds zeer dunbevolkt. De economie van Alabama was vanaf dat moment gebaseerd op katoenplantages, en het inwonertal begon zeer snel te groeien. De staat heeft diverse state capitals gekend, vanaf 1846 was Montgomery de hoofdstad van Alabama. De staat was sterk betrokken bij de Amerikaanse burgeroorlog, alhoewel er in Alabama zelf weinig gevochten is. Na 1900 was discriminatie en rassenscheiding sterk aanwezig in de staat. Birmingham groeide snel omdat dit het eerste industriële centrum van Alabama was, wat veel migranten van het platteland trok. Tijdens de Tweede Wereldoorlog groeide de industrie van de havenstad Mobile snel. Midden jaren '60 werden de meeste discriminatie-wetten opgeheven. Veel African-Americans waren toen al naar de industriesteden in het noorden vertrokken, waardoor het inwonertal weinig groeide. Alabama kon ook niet meeliften op de enorme groei die Atlanta doormaakte vanaf dat moment.

Wegennet

Wegbeheer

De staat beheert het wegennet via het Alabama Department of Transportation, afgekort ALDOT.[1]

Interstate Highways

Het Interstate Highway-net van Alabama.

De staat Alabama is een belangrijk knooppunt van diverse Interstate Highways, meer dan buurstaat Mississippi. De Interstate 10 passeert door het zuiden van de staat, parallel aan de Golf van Mexico, door de havenstad Mobile. De Interstate 20 voert oost-west door het midden van de staat via de grootste stad Birmingham en is westelijk daarvan met de Interstate 59 dubbelgenummerd. Beide routes splitsen, waarbij I-20 oostwaarts loopt naar Atlanta, terwijl I-59 noordoostwaarts loopt naar Chattanooga. De Interstate 22 is een oost-westroute in het noordwesten van de staat, vanuit Memphis tot Birmingham. De Interstate 65 is de voornaamste noord-zuidroute van de staat en verloopt vanaf Mobile via Montgomery en Birmingham naar de grens met Tennessee, waarbij de Interstate 565 een aftakking naar de noordelijke stad Huntsville vormt.

De Interstate 85 begint in Montgomery en verloopt dan in noordoostelijke richting naar de grens met Georgia, richting Atlanta. De belangrijkste stromen van doorgaand verkeer voeren oost-west of in diagonale richting door de staat, zo wordt de combinatie I-10, I-65 en I-85 veel gebruikt tussen New Orleans en Atlanta. De combinatie I-22 en I-20 wordt gebruikt voor verkeer vanaf Memphis en westelijker naat Atlanta.

Diverse korte auxiliary routes van de Interstate Highways vullen het netwerk aan bij de grotere steden. De Interstate 165 is een spur in Mobile, terwijl Interstate 359 in de westelijke stad Tuscaloosa vormt. De Interstate 459 vormt de zuidelijke en oostelijke bypass van Birmingham en Interstate 759 is een spur in de oostelijke stad Gadsden. De voornaamste plaatsen die niet door Interstate Highways worden ontsloten zijn Dothan in het zuidoosten en Florence-Sheffield in het noordwesten.

US Highways

Een redelijk aantal US Highways doorkruist de staat. Voor de bouw van de Interstate Highways waren dit de belangrijkste doorgaande wegen, maar met de completering van het Interstate Highway netwerk vervullen veel routes een secundair belang naast de Interstates. De US 43 is een belangrijke noord-zuidroute in de westelijke helft van de staat waar grotendeels geen Interstate Highway parallel aan loopt. Deze verloopt vanaf Mobile via Tuscaloosa en Florence naar de grens met Tennessee. De US 45 loopt vanuit Mobile noordwestwaarts naar Mississippi en de US 72 is een belangrijke oost-westroute in het noorden van de staat, via Florence en Huntsville.

De US 80 vormt een belangrijke oost-westverbinding door het midden van de staat en wordt beschouwd als de belangrijkste ontbrekende schakel van een Interstate Highway tussen Meridian, Mississippi en Montgomery. De US 82 vormt onder andere de verbinding tussen Montgomery en Tuscaloosa. De US 231 is onder andere de verbinding van Dothan naar Montgomery. De US 280 verbindt Birmingham met Columbus, Georgia. De US 431 is de langste noord-zuidroute van het oosten van de staat.

De meeste US Highways die niet parallel aan Interstate Highways verlopen zijn als 2x2 divided highway uitgevoerd. Zodoende is toch snel en veilig verkeer mogelijk in regio's waar geen Interstate Highways zijn. Het onderliggend wegennet is daarom goed ontwikkeld in Alabama.

State routes

Het secundaire wegennet wordt gevormd door state routes. Even nummers verlopen oost-west en oneven nummers verlopen noord-zuid, bovendien worden nummers van US Highways niet nogmaals gebruikt voor state routes. State routes hebben ééncijferige, tweecijferige of driecijferige nummers, maar slechts weinig nummers boven 300 zijn toegekend. Sommige state routes zijn gedeeltelijk of geheel niet bewegwijzerd, met name wanneer deze samenlopen met US Highways.

De langste state route, State Route 3, is 603 kilometer lang, maar valt volledig samen met de US 31 en is dus in het geheel niet bewegwijzerd. De langste state route die wel bewegwijzerd is is de State Route 69 die over 452 kilometer loopt van Jackson tot Guntersville. State routes volgen niet altijd logische routes of de snelste routes tussen begin- en eindpunt. Ze worden door doorgaand verkeer meestal niet over grote afstanden bereden.

Tolwegen

Alabama heeft een aantal tolwegen. Geen hiervan is een belangrijke route.

Geschiedenis

I-22 bij het eindpunt in Birmingham.

In het begin van het autotijdperk had Alabama al een omvangrijke bevolking van ruim 2 miljoen inwoners. In 1900 waren Mobile, Montgomery en Birmingham allemaal ongeveer even groot met circa 35.000 inwoners. Vanaf 1910 werd Birmingham de dominante stad van de staat, en groeide in 10 jaar tijd uit tot ruim 130.000 inwoners en bijna 180.000 inwoners in 1920.

Vanaf de jaren '20 begon men op systematische schaal het wegennet te asfalteren. In de beginjaren werd het wegennet gekenmerkt door weinig hiërarchie, er waren in de jaren '20 geen duidelijke hoofdwegen, alhoewel de weg van Birmingham naar Montgomery in 1926 de eerste langere geasfalteerde weg van de staat was. Ook was de weg vanaf Birmingham via Gadsden naar de Tennessee River bij Guntersville een langere geasfalteerde weg. Elders waren verspreid gravelwegen en vaak ook nog zandwegen. In 1926 was de weg van Mobile naar Montgomery deels nog een zandweg, wat problematisch was omdat in Alabama veel neerslag valt en deze wegen snel slecht berijdbaar werden. Tegen 1930 waren bijna alle wegen van enig belang wel opgewaardeerd naar gravelwegen.

In 1926 werden de US Highways geïntroduceerd. Tal van routes waren echter ook in 1930 nog niet geasfalteerd, ook niet tussen de grootste steden. Echter vanaf 1926 werd wel duidelijk prioriteit gegeven aan de US Highways, waarmee het slecht georganiseerde netwerk van 'wegen' een betere hiërarchie kreeg, in de jaren '30 zijn voornamelijk de US Highways geasfalteerd. Tegen 1938 waren de meeste US Highways geasfalteerd, een uitzondering was echter het zuidwesten van Alabama, het gebied ten noorden van Mobile had afgezien van de US 31 geen geasfalteerde wegen. Kort na de Tweede Wereldoorlog is met name in het zuiden van Alabama een inhaalslag gemaakt en tegen 1950 waren bijna alle wegen van enig doorgaand belang geasfalteerd.

Vanaf de jaren '50 werden de eerste US Highways naar 2x2 rijstroken verbreed, in eerste instantie vrij korte stukken als invalswegen van de grotere steden. Op 10 december 1959 opende het eerste stuk freeway in Alabama, de Interstate 65 rond Warrior, ten noorden van Birmingham. Gedurende de jaren '60 werd gewerkt aan de diverse Interstate Highways in de staat. In 1970 waren diverse langere trajecten gereed, de langste waren de I-59 van Birmingham tot de grens met Georgia en I-65 tussen Mobile en Montgomery. De voltooiing van de Interstate Highways liet echter relatief lang op zich wachten, pas begin jaren '80 zijn van I-20 en I-65 de laatste ontbrekende schakels geopend. In 1981 kwam I-65 in het zuiden van Birmingham gereed en in 1984 opende I-459, de bypass van Birmingham. In 1985 opende het laatste deel van I-65 in Alabama, precies het deel dat aansloot op het als eerste opengestelde deel van I-65.

De nieuwste lange Interstate Highway is de Interstate 22, die in eerste instantie als de US 78 is aangelegd als freeway en is sinds 2013 als I-22 genummerd. Het laatste ontbrekende deel van I-22 in Birmingham opende in 2016 voor het verkeer.

Toekomst

Voor Alabama bestaan plannen voor de grootschalige aanleg van nieuwe freeways, maar ontbreekt het aan financiering om dit daadwerkelijk uit te voeren. Zo wordt al jaren geopperd om I-85 vanaf Montgomery westwaarts te verlengen tot I-20 nabij de grens met Mississippi. Rond Birmingham wordt de noordelijke 'Beltline' aangelegd, de Interstate 422, waarvan in 2014 de aanleg van een klein deel begon, maar geen zicht op financiering voor de gehele bypass is. Rond Montgomery wordt I-85 naar het zuiden verlegd over de Montgomery Outer Loop. Ook hier is nog maar een klein stuk gereed van zonder concrete financiering voor andere delen.

Bewegwijzering

Bewegwijzering op I-10 ten westen van Mobile.

Alabama is bekend vanwege de afkijkende kleur bewegwijzering. Men plaatst wegwijzers die diep donkergroen zijn uitgevoerd, bijna tegen het zwarte aan. Ook wordt een ander type reflecterend oppervlak gebruikt. Alabama gebruikt wel de reguliere Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) zonder aanvullingen.

Congestie

Congestie komt weinig voor in de staat. Er kunnen her en der wat korte files ontstaan in de grote steden, voornamelijk door incidenten. Sprake van grootschalige congestie is er zeker niet. Het grootste knelpunt is I-20/59 langs het centrum van Birmingham en het knooppunt met I-65, dat ook wel het 'Malfunction Junction' wordt genoemd.

Hoofdwegennet

Interstates en US Highways in Alabama

Interstate 10Interstate 20Interstate 22Interstate 59Interstate 65Interstate 85Interstate 165Interstate 359I-422.svgInterstate 459Interstate 565I-685.svgInterstate 759

US 11US 29US 31US 43US 45US 72US 78US 80US 82US 84US 90US 98US 231US 278US 280US 331US 411US 431

Birmingham


Referenties

Flag of the United States.svg Verenigde Staten

AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming