Antwerpen

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Flag of Antwerp.svg
BelgiumAntwerp.png
Hoofdstad Antwerpen
Grootste stad Antwerpen
Oppervlakte 2.867 km²
Inwonertal 1.781.904
Lengte snelwegennet 219 km
Eerste snelweg 1958
Afkorting VAN

Antwerpen is een provincie van België, gelegen in het noorden van het land in Vlaanderen. De provincie telt ruim 1,7 miljoen inwoners en is in dit opzicht de grootste provincie van België (Brussel maakt namelijk geen onderdeel uit van een provincie). De hoofdstad en grootste stad is het gelijknamige Antwerpen.

Inleiding

De provincie ligt in het midden en noorden van Vlaanderen. In het noorden grenst de provincie aan Nederland aan de Nederlandse provincies Zeeland en Noord-Brabant. De provincie grenst in het oosten aan Limburg. In het zuiden grenst de provincie aan Vlaams-Brabant, in het westen grenst de provincie aan Oost-Vlaanderen. Door de provincie stromen diverse rivieren, zoals de Schelde, Dijle, Grote Nete en de Mark. De Schelde vormt grotendeels de westelijke grens van de provincie. De provincie is grotendeels vlak. In het zuidoosten is het landschap wat glooiender en wat heuvelachtiger in de grensstreek met Vlaams-Brabant en Limburg.

De grootste stad binnen de provincie is Antwerpen. Andere plaatsen van redelijke omvang zijn Mechelen, Lier, Geel en Turnhout.

Wegennet

Het wegennet in Antwerpen is rondom de grotere steden relatief uitgebreid. De provincie heeft rondom de stad Antwerpen een relatief dicht snelwegennet, maar door enkele knelpunten zoals met name de Kennedytunnel is er sprake van grote structurele congestie. In met name het oosten en zuidoosten ontbreekt het aan goede doorgaande wegen. Veel wegen zijn omringd door kilometerslange lintbebouwing en met relatief hoge verkeersintensiteiten. Steden zoals Lier, Mechelen, Turnhout en Herentals zijn voorzien van al dan niet complete ringwegen. Belangrijke noord-zuid assen zijn de snelwegen A12 en E19. Rondom Antwerpen zijn de R1 en R2 vitale schakels. Als oost-west verbindingen zijn er de E17, E34 en E313. Het onderliggend wegennet is relatief ondermaats uitgebouwd. Relatief weinig gewestwegen zijn hoogwaardig uitgebouwd en veelal enkelbaans met gelijkvloerse kruisingen.

Genummerde wegen in de provincie Antwerpen

Autosnelwegen: A12A112E17E19E34E313R1R2

Bretelles: B101B102

Niet-autosnelwegen: N1 · N10 · N11 · N12 · N13 · N14 · N15 · N16 · N17 · N18 · N19 · N26 · N49 · N70 · N71 · N101 · N102 · N103 · N104 · N105 · N106 · N107 · N108 · N109 · N110 · N111 · N112 · N113 · N114 · N115 · N116 · N117 · N118 · N119 · N120 · N121 · N122 · N123 · N124 · N125 · N126 · N127 · N128 · N129 · N130 · N131 · N132 · N133 · N134 · N135 · N136 · N137 · N138 · N139 · N140 · N141 · N142 · N144 · N146 · N148 · N149 · N150 · N151 · N152 · N153 · N154 · N155 · N156 · N159 · N165 · N171 · N173 · N174 · N177 · N179 · N180 · N183 · N184 · N186 · N212 · N227 · N267 · N712

Ringwegen: R6R10R11R12R13R14R16


Geschiedenis

Tot eind jaren 50 kende de provincie nauwelijks hoogwaardige verbindingen met de rest van België. Halverwege de jaren 50 werd gestart met de aanleg van de E313, waarvan in 1958 het eerste gedeelte bij Wommelgem opende voor het verkeer. In 1960 was deze weg op Antwerps grondgebied volledig opengesteld. Vanaf eind jaren 60 tot eind jaren 70 werden de meeste snelwegen aangelegd en opengesteld voor het verkeer waaronder de R1, E17, E19 en E34 en nog de zuidelijke delen van de A12. Indertijd waren er grootse plannen voor een tweede grote ring rond Antwerpen. Begin jaren 90 opende het restant van de ooit geplande R2 en de A12 naar Nederland. Later nam de congestie rondom Antwerpen enorm toe. De wegen rond Antwerpen kunnen de verkeersdrukte niet meer aan aangezien die zijn ontworpen met het oog op een nooit aangelegde tweede ring. Om de druk staduitwaarts iets te verlichten opende in september 2011 de eerste spitsstrook van België op de E313 tussen Antwerpen en Ranst.

Lokaal zijn er verbeteringen doorgevoerd aan enkele gewestwegen. Bij Temse is in 2009 een nieuwe Scheldebrug geopend voor het verkeer. In 2014 opende een nieuw tracé van de N19 om de toegenomen verkeersintensiteiten te kunnen faciliteren.

Toekomst

Decennia zijn er al discussies over de toekomst van de R1 bij Antwerpen. Bij Antwerpen was oorspronkelijk een tweede ring voorzien, maar deze is nooit als zodanig aangelegd. Dit resulteert nu in enorme congestie rondom de stad Antwerpen. Er zijn diverse plannen gepresenteerd, zoals de aanleg van de Oosterweelverbinding. Tevens zijn er plannen gepresenteerd om de A102 en R11 aan te leggen om de R1 te ontlasten. De plannen kunnen al jaren rekenen op flinke weerstand vanuit diverse Antwerpse randgemeenten, waardoor geen concreet zicht op realisatie van deze ontbrekende verbindingen is. Om de pijn iets te verzachten is er een spitsstrook op de E19 ten noorden van Antwerpen aangelegd, maar dit zal de verkeersproblematiek bij lange na niet oplossen.

Een ander pijnpunt is de E313. Deze weg kent relatief grote hoeveelheden vrachtverkeer in combinatie met hoge verkeersintensiteiten. Deze weg wordt gekenmerkt door regelmatig zware ongevallen met dodelijke afloop. Gezien de intensiteiten zou de E313 over de volledige lengte minimaal naar 2x3 rijstroken moeten worden verbreed. Het ontbreekt aan concrete plannen hiervoor op het gedeelte tussen Ranst en knooppunt Lummen in Limburg. Wel wordt bij de aanleg van nieuwe bruggen en viaducten rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding in de vorm van een ruimtereservering.

Verkeersintensiteiten

De drukte op het wegennet concentreert zich met name op de snelwegen rond de stad Antwerpen. De R1 verwerkt dagelijks op het drukste punt rond de 180.000 voertuigen bij Borgerhout. Dit daalt naar 130.000 voertuigen bij de Kennedytunnel. Een andere drukke snelweg is de E313 tussen Antwerpen en Geel. Op het drukste punt bij Antwerpen verwerkt deze snelweg dagelijks 110.000 voertuigen, waarvan een aanzienlijk deel vrachtverkeer is. De E19 is de drukste noord-zuid verbinding in de provincie. De weg heeft geen enkel deel waar de intensiteiten onder de 65.000 voertuigen per etmaal liggen. Tussen Antwerpen en Mechelen is deze weg nog drukker met 100.000-120.000 voertuigen per etmaal. Rustige snelwegen zijn met name grote delen van de E34 en het noordelijke deel van de A12. Daarnaast verwerken diverse gewestwegen aanzienlijke hoeveelheden verkeer. Het gaat dan met name om oost-west en noord-zuid verbindingen, zoals de N10, N16 en N19.

Provincies van België

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vlaanderen: AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen


Wallonie: Brabant wallonHainautLiègeLuxembourgNamur