Amstel Aquaduct

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Aquaduct Amstelhoek)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Amstel Aquaduct
NLN201.svg
Aquaduct Amstelhoek.jpg
Waterweg Amstel
Lengte 135 meter
Openstelling 15 mei 2014
Intensiteit 19.300 mvt/etmaal
Locatie kaart

Het Amstel Aquaduct is een aquaduct in Nederland, gelegen op de grens van de provincies Noord-Holland en Utrecht, onderdeel van de N201 ten noorden van Uithoorn en Amstelhoek. De N201 kruist hier de Amstel.

Kenmerken

Het Amstel Aquaduct kruist de Amstel, ook wel bekend als Amstel-Drechtkanaal, een waterverbinding tussen het Aarkanaal en Amsterdam, die tevens de grens vormt tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht. De N201 is de doorgaande wegverbinding tussen de A4 en de A2, ten noorden van Aalsmeer en Uithoorn langs. Het aquaduct maakt deel uit van het deelproject van het N201+-project Omlegging Amstelhoek, dat voorziet in een aansluiting van dit deelproject met het deelproject Omlegging Aalsmeer - Uithoorn en de bestaande N201 ten oosten van Amstelhoek. Onderdeel van het deelproject is daarmee ook de realisatie van een 2x1-GOW met een verkeerslichtenkruising. Het aquaduct bestaat uit een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h. Het langzaam verkeer kan gebruikmaken van de zuidelijkere Prinses Irenebrug waarover de N201 in het verleden liep (en daarna voor overdracht aan de gemeente Uithoorn enkele jaren onderdeel uitmaakte van de N196). Ten zuidwesten van het aquaduct ligt de plaats Uithoorn en ten zuidoosten ligt het plaatsje Amstelhoek.

Het aquaduct heeft een totale lengte van 350 meter, met een gesloten gedeelte van 135 meter. Hoewel het aquaduct vanwege het korte gesloten gedeelte van minder dan 250 meter niet aan de Tunnelwet hoeft te voldoen, heeft de provincie Noord-Holland toch diverse veiligheidssystemen toegepast die zijn voorgeschreven in de Nederlandse tunnelwet. Volgens de Europese Tunnelwet zou het aquaduct zelfs helemaal niet aan de strenge Nederlandse eisen hoeven te voldoen, daar de Europese tunnelwet alleen van toepassing is op TEN-T-wegen en tunnels langer dan 500 meter.

Geschiedenis

De aanleg van het aquaduct maakte onderdeel uit van het project N201+, dat een complete nieuwbouw en grootschalige verbouw inhield van de N201 tussen de A4 bij Hoofddorp en de bestaande N201 ten oosten van Amstelhoek. De geschiedenis van het N201+-project begon al in de jaren 1970 toen Rijkswaterstaat een nieuwe autosnelweg A80 wilde aanleggen tussen de A4 bij Hoofddorp en de A2 bij Loenen. Een deel van het N201+-tracé loopt over het ooit vrijgehouden tracé voor de rijksautosnelweg. Het N201+-project startte in 2007, en is met de opening van het Aquaduct op 15 mei 2014 volledig afgerond.

De aanleg van het aquaduct, samen met de Omlegging Amstelhoek, begon in februari 2011. Daarbij was gepland dat alle onderdelen in de tweede helft van 2013 gereed zouden zijn. Eind 2013 werd bekend dat de oplevering vertraagd was, aangezien de weg ten westen van het aquaduct niet aan de eisen van de provincie voldeed en er afstemmingsproblemen waren tussen de provincie en de beheerder. De opening is nu in de avond van 15 mei 2014 geweest.

Verkeersintensiteiten

In 2018 reden dagelijks gemiddeld 19.300 voertuigen door het aquaduct, die daarmee maximaal belast is.[1]

In 2015 verwachtte men dagelijks circa 16.900 voertuigen door het aquaduct.[2] Begin 2014 zijn er vragen gesteld vanuit Provinciale Staten over de intensiteiten in het aquaduct met en zonder knip van de Irenebrug, waar uit de beantwoording bleek dat er 19.770 mvt/etmaal zonder knip en 27.800 mvt/etmaal met knip in 2015 worden verwacht. Dit betekent dat bij openstelling met of zonder knip het aquaduct direct aan zijn maximale capaciteit zit en er dagelijks congestie zou optreden voor het aquaduct.[3]

Externe links

Referenties

Aquaducten in Nederland

Alphen-aquaductAmstel AquaductBoxemtunnelCortlandt-aquaductDampoort AquaductGaag-aquaductGalamadammen akwaduktGeauakwaduktGouwe-aquaductHendrik BulthuisaquaductHoukesloot aquaductIe-AkwaduktJeltesleat AkwaduktNaviduct KrabbersgatAquaduct LangdeelAquaduct LemmerLeppa AkwaduktLimesaquaductMargaretha Zelle AkwaduktM.C. EscheraquaductAkwadukt Mid-FryslânPrinses MargriettunnelRichard Hageman AkwaduktRingvaartaquaductAquaduct ScharsterrijnAquaduct Steenbergen aan ZeeAquaduct Van HarinxmakanaalAquaduct VechtzichtAquaduct VeluwemeerEco-aquaduct Zweth en Slinksloot