Aquaduct Van Harinxmakanaal

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aquaduct

Van Harinxmakanaal

NLN031.svg
Blank.png
Waterweg Van Harinxmakanaal
Lengte ~75 meter
Openstelling 07-11-2017
Intensiteit 21.300 mvt/etmaal
Locatie kaart

Het Aquaduct van Harinxmakanaal (Fries: Akwadukt van Harinxmakanaal) is een aquaduct in Nederland, als onderdeel van de N31 in Harlingen. Het aquaduct kruist het Van Harinxmakanaal.[1]

Kenmerken

Het aquaduct is onderdeel van de verdiepte ligging van de N31 door Harlingen. Het verdiepte deel is 1,8 kilometer lang en telt 2x2 rijstroken. De verdiepte weg ligt op -4,6 meter NAP, maar het aquaduct zelf ligt dieper, op 10 meter beneden maaiveld in verband met de doorvaartdiepte van het kanaal. Het aquaduct ligt circa 50 à 60 meter ten zuiden van de Koningsbrug over het kanaal. De brug bleef na realisatie van het aquaduct bestaan voor lokaal verkeer. Het aquaduct heeft 2x2 rijstroken. Aan de oostzijde van het aquaduct gaat ook een fietspad c.q. calamiteitenroute over de N31 heen.

Geschiedenis

Het aquaduct is onderdeel van de aanpak van de traverse Harlingen. Op 20 december 2011 is het ontwerp-tracébesluit door minister Schultz van infrastructuur en milieu ondertekend. Het definitieve tracébesluit is op 20 augustus 2012 genomen, dat op 30 augustus 2012 ter inzage is gelegd en de beroepen tegen het tracébesluit zijn op 6 februari 2013 ongegrond verklaard.[2]

De uitvoering van het project startte formeel op 10 december 2014.[3] Op 30 november 2016 werd het diepste punt bereikt op -14 meter.[4] Vervolgens is het centrale deel van het aquaduct op 31 maart 2017 ingevaren, nadat het in een bouwdok in de latere toerit van het aquaduct gebouwd is. Op 7 november 2017 is de verdiepte ligging en het aquaduct provisorisch in gebruik genomen.[5]

Het aquaduct maakte een robuuste verbinding tussen Leeuwarden en Noord-Holland mogelijk. Het vormde het sluitstuk om de N31 tussen het knooppunt Zurich en Drachten te verbreden naar een 2x2-weg met ongelijkvloerse kruisingen. Na afronding van het project was de hele route 31 op het niveau van een stroomweg gebracht.

Verkeersintensiteiten

In 2010 reden dagelijks 20.000 voertuigen over de Koningsbrug over het Van Harinxmakanaal. In 2019 reden dagelijks 21.300 voertuigen door het aquaduct. De prognose voor 2020 bedroeg in de planvorming 26.500 voertuigen per etmaal.[6]

Zie ook

Er zijn in totaal 4 aquaducten onder het Van Harinxmakanaal aangelegd in de periode 2014-2017:

Referenties

Aquaducten, tunnels, bruggen en dammen in Friesland

Akwadukt Mid-Fryslân (A32)Hendrik Bulthuis Akwadukt (N356)Aquaduct Langdeel (N31)Aquaduct Lemmer (N359)Richard Hageman Akwadukt (N31)Aquaduct Scharsterrijn (A6)Aquaduct Van Harinxmakanaal (N31)Galamadammen akwadukt (N359)Geauakwadukt (N7)Houkesloot aquaduct (N354)Ie-Akwadukt (N928)Jeltesleat Akwadukt (N354)Leppa Akwadukt (A32)Margaretha Zelle AkwaduktM.C. Escheraquaduct

Prinses MargriettunnelFônejachtbrugScharsterrijnbrugAfsluitdijk

Aquaducten in Nederland

Alphen-aquaductAmstel AquaductBoxemtunnelCortlandt-aquaductDampoort AquaductGaag-aquaductGalamadammen akwaduktGeauakwaduktGouwe-aquaductHendrik BulthuisaquaductHoukesloot aquaductIe-AkwaduktJeltesleat AkwaduktNaviduct KrabbersgatAquaduct LangdeelAquaduct LemmerLeppa AkwaduktLimesaquaductMargaretha Zelle AkwaduktM.C. EscheraquaductAkwadukt Mid-FryslânPrinses MargriettunnelRichard Hageman AkwaduktRingvaartaquaductAquaduct ScharsterrijnAquaduct Steenbergen aan ZeeAquaduct Van HarinxmakanaalAquaduct VechtzichtAquaduct VeluwemeerEco-aquaduct Zweth en Slinksloot