Austin

Uit Wegenwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
De skyline van Austin.

Austin is de hoofdstad van Texas, en de vierde grootste stad van Texas met 951.000 inwoners, en de 11e grootste van de Verenigde Staten. Het is de snelstgroeiende agglomeratie van het land. De agglomeratie telt 2.116.000 inwoners (2017).

Inleiding

Ligging

Austin ligt in Central Texas, ongeveer 100 kilometer ten noordoosten van San Antonio, 230 kilometer ten noordwesten van Houston en 290 kilometer ten zuidwesten van Dallas. Deze steden vormen de Texas Triangle, een regio die het grootste deel van de Texaanse bevolking omvat. Austin is gelegen aan de Colorado River, een regionale rivier die zuidoostwaarts stroomt naar de Golf van Mexico.

Landschap

Austin ligt aan de rand van het Texas Hill Country, een heuvelachtig en bebost gebied. Austin is de enige grote stad in Texas in een dergelijk landschap. Naar het oosten en noorden zijn vlakkere prairies, echter wel met vrij veel bebossing. De Colorado River meandert door de heuvels ten westen van Austin en is ingedamd in het Lake Travis ten westen van Austin.

Economie

Austin heeft minder zware industrie als andere steden in Texas, maar is wel van belang als kantorencentrum en voor de high-tech industrie. Met name de IT-industrie is sterk vertegenwoordigd in Austin en is een geduchte concurrent voor Silicon Valley geworden, omdat de kosten voor levensonderhoud in Austin beduidend lager liggen dan het San Francisco Bay Area, met name huisvesting is veel beter betaalbaar.

Stedelijke ontwikkeling

Austin is voornamelijk in de noord-zuidrichting gegroeid, langs de Interstate 35. Het bebouwde gebied van Austin meet circa 70 kilometer van noord naar zuid, maar veelal minder dan 20 kilometer van oost naar west. Wel is er ten westen van Austin veel verspreide bebouwing in Texas Hill Country. Austin heeft enkele grote voorsteden, met name in het noorden, zoals Pflugerville, Round Rock, Cedar Park en Georgetown. De Interstate 35-corridor tussen San Antonio en Austin is ook enigszins verstedelijkt met plaatsen als San Marcos en New Braunfels niet ver van Austin.

De suburbane uitbreidingen van na 1980 zijn in Austin wat minder gestructureerd dan in Dallas-Fort Worth of Houston. Veelal betreft het kleine wijken van enkele straten die verspreid in het gebied gebouwd worden, zonder een duidelijke structuur en hiërarchie van het wegennet. Waar snelgroeiende gebieden als het westen van Houston en het noorden van Dallas over een gestructureerd wegennet van urban arterials in een grid beschikken, ontbreekt dit veelal in Austin. Ook opvallend is dat Austin weinig richting het zuidoosten groeit ondanks de aanwezigheid van infrastructuur en goedkoop land om te bebouwen. Op 10 kilometer van het centrum bevinden zich richting oosten en zuidoosten nog prairies.

Bevolkingsgroei

Afgeronde inwonertallen van de vijf counties van de agglomeratie Austin.

Jaartal Travis Williamson Hays overige* totaal groei
1920 58.000 43.000 16.000 52.000 169.000
1930 78.000 44.000 15.000 55.300 192.000 +23.000
1940 111.000 42.000 15.000 46.500 215.000 +23.000
1950 161.000 39.000 18.000 39.000 257.000 +42.000
1960 212.000 35.000 20.000 34.000 301.000 +86.000
1970 296.000 37.000 28.000 39.000 400.000 +99.000
1980 420.000 77.000 41.000 48.000 586.000 +186.000
1990 576.000 140.000 66.000 65.000 847.000 +261.000
2000 812.000 250.000 98.000 90.000 1.250.000 +403.000
2010 1.024.000 423.000 157.000 112.000 1.716.000 +466.000
2017 1.227.000 548.000 214.000 127.000 2.116.000 +400.000

* overige: Bastrop County + Caldwell County.

De agglomeratie Austin heeft in de eerste 50 jaar een trage groei gekend, die pas vanaf de jaren 80 ging accelereren. Williamson County stagneerde zelfs tot de jaren 70. Pas vanaf de jaren 90 was er sprake van een grotere stad. De late groei van de stad draagt nog steeds bij aan de relatieve onbekendheid van Austin.

Beargumenteerd wordt dat San Antonio en Austin geleidelijk één grote conurbatie vormen, door de snelle groei van banen en inwoners rond New Braunfels en San Marcos.[1] In 2017 telden Comal County, Guadalupe County en Hays County samen 515.000 inwoners.

Wegennet

Het snelwegennet van Austin.

De enige Interstate Highway is de Interstate 35, die de stad van zuid naar noord doorkruist. Samen met de Loop 1 MoPac Expressway waren dit lange tijd de enige snelwegen van de stad. Austin is de grootste stad in de VS die maar door één Interstate Highway wordt aangedaan. Twee US Highways vullen het snelwegennet aan, de US 183, die van de oostkant naar het noordwesten loopt, en de US 290, die vanuit het zuidwesten naar het noordoosten loopt, gedeeltelijk dubbelgenummerd met de I-35. Er wordt een netwerk van tolwegen aangelegd rondom de stad, met name om de drukke I-35 corridor te ontlasten, en verdere groei van het stedelijk gebied in goede banen te leiden.

Enkele State Routes vullen het netwerk aan, maar over het algemeen kennen de snelwegen niet zoveel rijstroken als andere Texaanse steden, meer dan 2x3 rijstroken is een uitzondering. Hierdoor doet de stad niet zo massaal aan als steden als San Antonio, Houston of Dallas. In 2006 werden de eerste tolwegen geopend, en meer zijn er gepland of in aanleg. De nieuwe tolwegen worden door de Central Texas Regional Mobility Authority (CTRMA) aangelegd.

Het openbaar vervoer bestaat uit snelle, vaak gelede bussen. De stad heeft sinds 2010 een netwerk van voorstadstreinen, de Capital MetroRail, waar weinig gebruik van gemaakt wordt. In 2013 reisden 3.500 reizigers per dag op een route van 51 kilometer.

Lijst van freeways

weg lengte[2] eerste opening laatste opening max AADT 2015
I-35.svg 80 km 1962 1975 252.000
Toll Texas 45.svg 30 km 2006 2009 67.000
Texas Loop 1.svg 41 km 1975 2006 183.000
Texas 71.svg 17 km 1996 2014 170.000
Toll Texas 130.svg 74 km 2006 2012 47.000
US 183.svg 27 km 1989 2006 189.000
71 toll road.svg 6 km 2017 2017 98.000
183A toll road.svg 17 km 2007 2012 35.000
290 toll road.svg 10 km 2012 2014 26.000
US 290.svg 23 km 199x 2012 170.000

Geschiedenis

Interstate 35

Het dubbeldeks gedeelte van de I-35 in Austin.

Ten tijde van de planning van het Interstate Highway systeem midden jaren '50 was Austin nog een kleine state capital met 150.000 inwoners en geen voorsteden. Daardoor was er geen netwerk van Interstate Highways in Austin gepland, en was er ook geen Interstate Highway naar Houston gepland. In 1956 ging de aanleg van het Interstate Highway systeem van start, waaronder vrij snel de I-35 door Austin. In 1962 werd de I-35 door Austin opengesteld. In 1975 werd een tweede dek van 2,5 kilometer lengte aan de I-35 door Austin toegevoegd. De I-35 bleef langere tijd de enige snelweg door Austin.

Eerste uitbreiding snelwegennet

Een parallelle snelweg aan de I-35 werd al sinds begin jaren '60 gepland, maar het duurde nog enige tijd voordat dit project gerealiseerd werd in de vorm van de MoPac Expressway, vernoemd naar de spoorlijn van de Missouri-Pacific Railroad waar hij parallel aan loopt. Het eerste deel hiervan opende in 1975 aan de westkant van het centrum van Austin, echter pas eind jaren '80 en begin jaren '90 werd dit een wat langere route tot in de noordelijke suburbs.

Vanaf midden jaren '80 werd gebouwd aan de derde snelweg van Austin, de US 183, die diagonaal door de regio loopt, van zuidoost naar noordwest. Het eerste deel hiervan opende circa 1989 ter hoogte van de MoPac Expressway (Loop 1). Midden jaren '90 werd dit aangesloten op de I-35, dit gebeurde circa 1996. Begin jaren '90 is ook de eerste paar kilometer van de US 290 in het oosten van Austin als snelweg aangelegd. Vervolgens is midden jaren '90 gebouwd aan de US 290 in het zuiden van de stad, ten westen van I-35.

Tolwegen

Het knooppunt tussen SH 45 en SH 130 ten zuiden van Austin.

Austin groeide vanaf de jaren '80 razendsnel en het verkeersaanbod in de regio nam explosief toe. Er was echter geen geld om op grote schaal nieuwe freeways aan te leggen zoals in Dallas of Houston, daarom is gekozen voor de aanleg van een aantal tolwegen. Het meeste geld voor tolvrije snelwegen ging op aan de US 183, die zowel noordwaarts als zuidwaarts verlengd werd in de periode 2003-2006. In 2005 opende ook een paar kilometer van de tolvrije SH 71 in het zuiden van Austin.

In Austin is ingezet op een ringstructuur van tolwegen, bestaande uit de SH 45 in het noorden en zuiden van Austin en de SH 130 als oostelijke bypass van Austin. In 2006 opende het noordelijke deel van de ringweg, bestaande uit de SH 45. In 2009 volgde het zuidelijke deel dat ook als SH 45 genummerd is. In de periode 2006-2008 is de SH 130 langs de oostkant van Austin aangelegd als een bypass. Deze loopt nog grotendeels door onbebouwd gebied. Met het openstellen van de zuidelijke verlenging naar de I-10 bij Seguin in 2012 wordt de SH 130 geacht een bypass voor doorgaand verkeer te worden om de I-35 door Austin te ontlasten. In 2007-2011 opende de 183A toll road in het noordwesten van de regio, de eerste tolweg zonder officieel wegnummer. De tolweg loopt parallel aan de US 183. Sinds 1 januari 2013 zijn alle tolwegen in de regio volledig elektronisch.[3] In 2016 opende de eerste express lane in de regio Austin, op de MoPac Expressway.[4]

Stacks

Een stack in Austin (I-35/SH 71).

Austin is in korte tijd bekend geworden door de bouw van een groot aantal stackknooppunten met enorme flyovers. De stacks in Austin behoren tot de hoogste in de Verenigde Staten, soms wel 37 meter hoog. De eerste stack van Austin was het knooppunt tussen Loop 1 en US 183 en opende in 1989. Echter met name na 2006 zijn een groot aantal stacks geopend als onderdeel van de tolwegen rond Austin. De SH 45 en SH 130 hebben alleen maar stackknooppunten met andere snelwegen. De stacks van Austin behoren tot de meest imposante van de Verenigde Staten.

Congestie

Congestie in Austin komt met name voor op de Interstate 35, die veel verkeer verwerkt daar de snelweg vlak langs het centrum loopt. Verder vallen de files mee, omdat de intensiteiten niet zeer hoog zijn. De hele I-35 tot San Antonio kan bij vlagen erg druk zijn omdat de snelweg ook veel vrachtverkeer verwerkt. Het gros van het verkeer is noord-zuid en vice versa gericht.

Verkeersintensiteiten

De Interstate 35 is de drukste corridor van Austin, met in 2015 veelal tussen 150.000 en 200.000 voertuigen per dag, piekend op 252.000 voertuigen ten zuiden van de US 290 bij Downtown, het drukste punt in de regio Austin. De tolvrije US 183 en Loop 1 verwerken ook grotere hoeveelheden verkeer, met veelal 140.000 tot 180.000 voertuigen per dag, de US 183 piekt op 187.000 voertuigen ten westen van Loop 1.

De US 290 in het zuiden van Austin telt tussen 100.000 en 190.000 voertuigen per dag, het deel van de US 290 in het oosten van Austin is met 40.000 tot 70.000 voertuigen wat minder druk. De SH 71 piekt op 94.000 voertuigen ten oosten van de I-35 in zuidoost-Austin.

De tolwegen worden deels goed benut. De SH 45 telt in het noorden van de stad tussen 50.000 en 80.000 voertuigen, maar slechts 10.000 voertuigen op het deel in het zuiden van Austin, omdat hier minder bebouwing in de buurt is. De SH 130 langs de oostkant van Austin telt veelal 10.000 tot 30.000 voertuigen, met een piek van 47.000 voertuigen in Pflugerville.[5]

Referenties

Freeways in Austin

Interstate 35SR-45 Louis Henna BoulevardLoop 1 Mopac ExpresswayTexas 71.svgSR-130 Pickle ParkwayUS 183 Anderson Lane183A toll road.svg290 toll road.svgUS 290 Ben White BoulevardLoop 360 Capital of Texas Highway