A98 (Duitsland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf BAB98)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
BAB98.png
BAB98 map.png
A98
Begin Weil am Rhein
Einde Stockach
Lengte 48 km
Lijst van Duitse Autobahnen
Route

Knooppuntsymbool.svg1 Dreieck Weil am Rhein BAB5.png

Afslagsymbool.svg2 Eimeldingen B3.svg

Afslagsymbool.svg3 Binzen B3.svg

Afslagsymbool.svg4 Kandern

Afslagsymbool.svg5 Lörrach-Mitte B317.svg

Afslagsymbool.svg6 Lörrach-Ost B316.svg

Knooppuntsymbool.svg7 Dreieck Hochrhein BAB861.png

Afslagsymbool.svgWerkzaamheden.svg8 Rheinfelden-Karsau


Afslagsymbool.svg11 Murg

Afslagsymbool.svg Laufenburg B34.svg


Afslagsymbool.svg Tiengen-West

Afslagsymbool.svg Tiengen-Ost

Afslagsymbool.svg Lauchringen


Knooppuntsymbool.svg11 Kreuz Hegau BAB81.png

Afslagsymbool.svg12 Stockach-West B313.svg

Afslagsymbool.svg13 Stockach-Ost B31.svg

De Bundesautobahn 98, BAB 98 of kortweg A98 is een Autobahn in Duitsland. De nog incomplete autosnelweg bestaat uit een aantal delen en vormt een oost-westroute in Baden-Württemberg, langs de grens met Zwitserland. De autosnelweg begint bij Weil am Rhein en verloopt tot Rheinfelden, vervolgens als Autobahn met 1x2 rijstroken rondom Murg en Laufenburg, daarna een stuk als Kraftfahrstraße tussen Tiengen en Lauchringen en ten slotte weer een stuk als Autobahn van Singen naar Stockach. Deze delen zijn samen 48 kilometer lang.

Routebeschrijving

De A98 bij Lörrach.

Weil am Rhein - Rheinfelden

Een paar kilometer ten noorden van de grens met Zwitserland takt de A98 af van de A5 bij het Dreieck Weil am Rhein. De snelweg loopt parallel aan de Zwitserse grens naar het oosten met 2x2 rijstroken door de zuidelijke uitlopers van het Schwarzwald. Bij Rheinfelden is het Dreieck Hochrhein met de A861, de verbinding naar de Zwitserse A3. De A98 eindigt hier.

Murg - Hauenstein

Rondom Murg en Laufenburg is een bijna 10 kilometer lang deel van de A98 met één rijbaan (1x2 rijstroken) in gebruik. Dit deel heeft een ruimtereservering voor een tweede rijbaan.

Tiengen - Lauchringen

Een kort stukje is als Kraftfahrstraße geopend tussen Tiengen-West en Lauchringen. Dit deel loopt door het dal van de Rhein parallel aan de grens met Zwitserland.

Singen - Stockach

Bij het Kreuz Hegau slaat de A81 uit Stuttgart af richting Schaffhausen, gaat de B33 rechtdoor naar Konstanz en begint de A98 richting het oosten. De A98 is hier slechts een kilometer of 10 lang en loopt over de noordoever van de Bodensee. Bij Stockach-Ost gaat de weg over in de B31 richting Überlingen en Friedrichshafen.

Geschiedenis

De A98 bij het Dreieck Weil am Rhein.
Een ecoduct over de A98 tussen Lörrach en Rheinfelden.

Oorspronkelijk was de A98 als Voralpenautobahn gepland vanaf de A5 bij Weil am Rhein naar de A8 bij Irschenberg, ten zuidoosten van München. Deze route zou ongeveer 340 kilometer lang zijn geweest. Het grootste deel hiervan is nooit gebouwd en de plannen hiervoor zijn opgegeven. Overblijfselen zijn nu de verschillende delen van de A98, het deel van de A81 ten zuiden van het Kreuz Hegau, de A980 bij Kempten en een half gebouwd knooppunt met de A95. Het is onduidelijk hoe het deel door Zwitserland gepland was, daar hier de stad Schaffhausen ligt.

Tot 1975 was de A98 tussen Weil am Rhein en de A95 ten zuiden van München als A22 gepland. De A95 verder tot München was eveneens als A22 gepland. Het oostelijke deel vanaf de huidige A95 tot Irschenberg (A8) was toen als A86 gepland.[1]

In 1994 werd het Planfeststellungbeschluss voor de A98 tussen Lörrach-Ost en het Dreieck Hochrhein genomen en in 1995 werd begonnen met de bouw. Eind 2002 werd dit deel met 2 rijstroken opengesteld. Op 8 december 2010 opende de tweede rijbaan tussen Lörrach-Ost en Dreieck Hochrhein, waarmee de snelwegbypass van Basel voltooid was.[2] Op dit traject moesten drie Talbrücken verdubbeld worden waaronder de 444 meter lange Dultenaugrabenbrücke. Beleidsmatig wil men in Duitsland voorkomen dat de A861 en A98 als bypass van Basel worden gebruikt, de bewegwijzering geeft in geen van de richtingen doelen voorbij Basel aan.[3] Om die reden is de grensovergang bij Rheinfelden kleinschalig opgezet en ongeschikt voor grote hoeveelheden vrachtverkeer.

Op 8 oktober 2012 opende een 9,5 kilometer lang deel van de enkelbaans A98 tussen Murg en Laufenburg.[4]

In september 2020 begon het talud van de Dultenaugrabenbrücke ten oosten van Lörrach significant te verzakken. Deze brug opende in 2002 enkelbaans, waar in 2010 een tweede brug naast gebouwd is. De A98 was hier tot mei 2021 afgesloten.[5][6]

Openstellingsgeschiedenis

Van Naar Lengte Opening[7]
Eimeldingen Kandern 4 km 1974
Kreuz Hegau Stockach-Ost 13 km 1982
Lörrach Lörrach/Inzlingen 4 km 1983
Kandern Lörrach 2 km 1985
Dreieck Weil am Rhein Eimeldingen 2 km 1986
Tiengen-Ost Lauchringen 3 km 1991
Tiengen-West Tiengen-Ost 3 km 00-11-1997
Lörrach/Inzlingen Dreieck Hochrhein 8 km 16-12-2002
Murg Hauenstein (1x2) 9 km 08-10-2012

Toekomst

Inleiding

Het is gepland om het deel langs de zuidgrens van Baden-Württemberg alsnog te realiseren. In het Bundesverkehrswegeplan 2030 is een verlenging van 32,5 kilometer tussen Rheinfelden en Tiengen opgenomen, in eerste instantie met één rijbaan. De kosten daarvan zijn indicatief geschat op € 581 miljoen. Het project is opgenomen met de status 'urgente noodzaak'. Op langere termijn moet dan de tweede rijbaan worden aangelegd over 40,8 kilometer. Dit project is opgenomen met de status 'verdere noodzaak met planrecht', de kosten worden indicatief geschat op € 301 miljoen.

De Zwitserse A3 is hier geen goed alternatief omdat er geen goede aansluiting tussen de A3 en het Duitse wegennet is. Er is maar een beperkt aantal bruggen over de Rhein. Lange-afstandsverkeer kan het beste de Zwitserse A3, A1 en A4 gebruiken via Schaffhausen. Dit vereist wel een Autobahnvignette of de Schwerverkehrsabgabe in Zwitserland.

In het verleden zijn ook plannen geweest om de A98 met een brug over de Rhein tot in Frankrijk te verlengen. In het Bundesverkehrswegeplan 2003 was dit opgenomen als 'verdere noodzaak'. Dit project is echter in het daarop volgende Bundesverkehrswegeplan 2030 geschrapt.

Vanuit Duitse zijde is het gewenst om de A98 door te trekken via Schaffhausen naar Gottmadingen, maar in Zwitserland bestaat voor die verlenging weinig animo. Zwitserland bepleit men een geheel op Duits grondgebied gelegen alternatief met eventueel een aansluiting op de Zwitserse A50 bij Glattfelden. Deze projecten zijn niet opgenomen in het Bundesverkehrswegeplan 2030.

Ten oosten van Stockach is de B31 een stuk doorgetrokken met 2+1 rijstroken tot Überlingen. Plannen om een route ten noorden van de Bodensee door te trekken zijn gewenst omdat in de regio hoogwaardige verbindingen ontbreken. Het project is niet als A98 opgenomen in het Bundesverkehrswegeplan. Er zijn plannen om de B31 op te waarderen tussen Überlingen en Friedrichshafen.

Er zijn geen plannen meer om de A98 zoals oorspronkelijk gepland helemaal tot aan Irschenberg te verlengen. In het meest gunstige scenario worden diverse Bundesstraßen tussen Überlingen en Kempten opgewaardeerd naar 2x2 of 2+1 rijstroken.

Aanleg

Op 9 maart 2009 begonnen werkzaamheden voor grondverzet voor de aanleg van 2,5 kilometer A98 tussen het Dreieck Hochrhein en Rheinfelden/Minseln.[8] De werkzaamheden verlopen zoals wel vaker in Duitsland extreem traag. In 2013 was de eerste fase van grondverzet na 4 jaar voltooid. Daarna is er 2 jaar helemaal niet gewerkt. Tussen 2015 en 2018 wordt een tweede fase van grondverzet uitgevoerd. De 485 meter lange Herrschaftsbucktunnel wordt direct met twee buizen aangelegd, waarbij de ruwbouw oorspronkelijk gepland stond tussen 2016 en eind 2019, alhoewel de eerste tunnelbouw pas op 27 juli 2017 startte.[9] Op 6 februari 2018 werd de eerste tunneldoorslag gevestigd.[10] De openstelling van dit korte deel is op zijn vroegst na bijna 13 jaar in december 2021.[11][12][13][14]

Planning

Een tweede segment van Karsau naar Schwörstadt is in planning.[15] In 1970 werd de aanleg van de A98 in het wettelijke bouwprogramma opgenomen. Het voorontwerp van dit traject is reeds in 1982 vastgesteld. De kosten werden destijds geschat op € 96,2 miljoen voor 2x2 rijstroken. Vanwege de vele bezwaren tegen het project is het in de jaren '80 en '90 niet tot een tracébesluit gekomen. In 1995 werden de kosten voor een aanleg met in eerste instantie één rijbaan op € 89 miljoen geschat. In 2007 werd een kostenraming gemaakt van € 203,7 miljoen voor 2x2 rijstroken en € 139,2 miljoen voor één rijbaan. In 2007 werd de procedure die toen al 25 jaar liep stopgezet, en werd gestart met een nieuwe tracéprocedure voor een korter traject, namelijk een 6,5 kilometer lang deeltraject tot ter hoogte van Schwörstadt in plaats van Bad Säckingen zoals in de tracéprocedure sinds 1982. In 2011 waren de kosten van het gehele traject tot Bad Säckingen gestegen naar € 258,2 miljoen voor 2x2 rijstroken en € 151,8 miljoen voor één rijbaan, en in 2016 is een nieuwe raming gemaakt voor de eerste fase tot aan Schwörstadt, met een aanlegprijs van € 76,4 miljoen.

Op 14 november 2017 is het ontwerp-tracébesluit ter inzage gelegd.[16] Dit tracébesluit omvat een deel van 6,5 kilometer vanaf Karsau tot ter hoogte van Schwörstadt. Een definitief tracé verder tot aan Bad Säckingen was vanwege discussie over de te volgen route in een aparte procedure behandeld. Dit betekende dat het tracébesluit tot Schwörstadt geen nieuwe aansluiting omvatte. Dit deel kan alleen opengesteld kan worden als ook het deel verder tot Bad Säckingen wordt geopend. In het Bundesverkehrswegeplan 2030, dat in 2016 is vastgesteld, is de bouw van de eerste rijbaan met hoge prioriteit en een tweede rijbaan met verdere prioriteit opgenomen. In het tracébesluit van 2017 is het plan wel met 2x2 rijstroken vastgelegd, nog onduidelijk is of de tweede rijbaan ook direct aangelegd zal worden.

Al sinds 1982 is het deel tussen Schwörstadt en Murg in planning, maar men kon het niet eens worden over het te volgen tracé, door het dal of over de berghelling. Daarom is dit deel in een aparte procedure opgenomen. Op 14 juli 2021 werd de zuidelijke variant verder vanaf Schwörstadt langs Bad Säckingen tot de bestaande A98 bij Murg gekozen.[17] Dit tracé omvat een 1.140 meter lange talbrücke over het Wehretal en een 2.700 meter lange tunnel Röthekopf, plus een 1.200 meter lange tunnel Spitzbühl. Dit deel van de A98 wordt met 2x2 rijstroken aangelegd.[18]

Verkeersintensiteiten

Intensiteiten ten oosten van de aansluiting.

Telpunt 2010[19] 2015[20]
Dreieck Weil am Rhein (A5) 28.800 36.500
Lörrach-Mitte 20.800 25.200
Laufenberg 10.500 9.900
Tiengen-West 9.500 10.800
Kreuz Hegau (A81) 22.200 24.600

Congestie

Omdat de A98 zoveel onderbrekingen kent is er weinig doorgaand verkeer. Er is dan ook geen sprake van filevorming.

Rijstrookconfiguratie

Van Naar Rijstroken Lengte Opmerkingen
Dreieck Weil am Rhein Dreieck Hochrhein (A861) 2x2 20 km
Murg Laufenburg 1x2 10 km
Tiengen-West Lauchringen 1+2 6 km enkelbuizige tunnel
Kreuz Hegau (A81) Stockach-Ost 2x2 13 km

Kunstwerken

Grote kunstwerken van de A98;

Foto

Video

Referenties

 1. Nummerierung des deutschen Autobahnnetzes nach West-Modell vor 1974 | autobahn-online.de
 2. nieuwsbericht opening 2e rijbaan Lörrach-Ost - AD Hochrhein
 3. Grenzübergang Rheinfelden wird zur Zeit als schnelle Umfahrung der Stadt Basel genutzt | suedkurier.de
 4. Zwei wichtige Straßenneubaumaßnahmen in Baden-Württemberg fertig gestellt | bmvbs.de
 5. A 98 zwischen Lörrach-Ost und Rheinfelden-Mitte bleibt weiterhin halbseitig gesperrt | rp.baden-wuerttemberg.de
 6. Die Autobahnbrücke ist in Richtung Rheinfelden wieder befahrbar | badische-zeitung.de
 7. geschiedenis Duitsland op autobahn-online.de
 8. Der vorerst letzte Spatenstich für die A 98 | badische-zeitung.de
 9. Feierlicher Tunnelanschlag des Herrschaftsbucktunnels | bmvi.de
 10. Wichtiger Schritt für A 98 | badische-zeitung.de
 11. Freigabe des vierten A98-Abschnitts bei Rheinfelden verzögert sich erneut | badische-zeitung.de
 12. Neuer Zeitplan für den Herrschaftsbucktunnel: Abschnitt vier der A 98 soll Mitte 2021 in Betrieb genommen werden | rp.baden-wuerttemberg.de
 13. Auf der A 98 rollen zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein und der Ausfahrt Minseln ab heute wieder die Bagger | rp.baden-wuertemberg.de
 14. Abschnitt 4 mit Herrschaftsbucktunnel wird voraussichtlich im September 2021 freigegeben | rp.baden-wuerttemberg.de
 15. A 98.5 Karsau-Schwörstadt | rp.baden-wuerttemberg.de
 16. Regierungspräsidium leitet Planfeststellungsverfahren für Neu-bau der Autobahn A 98 zwischen Karsau und Schwörstadt ein | rp.baden-wuerttemberg.de
 17. DEGES stellt Südvariante mit Röthekopftunnel als Vorzugstrasse vor | deges.de
 18. A 98: Abschnitt 6 In Planung | deges.de
 19. Manuelle Straßenverkehrszählung | bast.de
 20. Manuelle Straßenverkehrszählung | bast.de
Autobahnen in Duitsland

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A17A19A20A21A23A24A25A26A27A28A29A30A31A33A36A37A38A39A40A42A43A44A45A46A48A49A52A57A59A60A61A62A63A64A65A66A67A70A71A72A73A81A92A93A94A95A96A98A99

A100A103A111A113A114A115A117A143A210A215A226A255A261A270A280A281A293A352A369A391A392A445A448A480A485A516A524A535A540A542A544A553A555A559A560A562A565A571A573A602A620A623A643A648A650A656A659A661A671A672A831A861A864A952A980A995