Beneluxtunnel

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Beneluxtunnel
NLA004.svg
Beneluxtunnel map.png
Beneluxtunnel.jpg
Kruist Nieuwe Maas
Lengte 795 meter
Openstelling 1967
Intensiteit 182.900 mvt/dag
Tunnelcategorie C
Locatie kaart

De Beneluxtunnel is een tunnel in Nederland, gelegen in de A4 aan de westzijde van Rotterdam. De tunnel kent een gesloten deel van 795 meter en bestaat uit vijf buizen voor wegverkeer. De Beneluxtunnel is één van twee grote kunstwerken in de Ring Rotterdam.

Kenmerken

De Beneluxtunnel heeft een gesloten deel van 795 meter lang en bevindt zich onder het westelijk einde van de Nieuwe Maas, die overgaat in de Nieuwe Waterweg. De tunnel ligt in het havengebied van Rotterdam, circa 8 kilometer ten westen van het centrum en 22 kilometer van de Noordzee. Het is de westelijkste oeververbinding in de regio Rotterdam. De tunnel bestaat uit 4 buizen met elk 2 rijstroken en een wisselstrook in een aparte tunnelbuis. Deze wisselstrook is in de praktijk nooit in gebruik en dient als servicebuis. De Beneluxtunnel ligt in het havengebied van Rotterdam. Ten zuidwesten van de tunnel ligt Shell Pernis, de grootste olieraffinaderij van Europa. Ten zuidoosten van de tunnel ligt het voormalige dorp Pernis, thans een wijk van Rotterdam. Ten noordwesten van de tunnel ligt de voorstad Vlaardingen, ten noordoosten de voorstad Schiedam. Aan de oostkant van de Beneluxtunnel ligt een aparte tunnel voor de metro.

Geschiedenis

De Beneluxtunnel kijkend richting het knooppunt Benelux.

Oorspronkelijk was de oostelijker gelegen Maastunnel de westelijkste vaste oeververbinding in de regio Rotterdam. Verkeer naar het havengebied moest via veerdiensten of over de in 1965 opengestelde Van Brienenoordbrug. In de jaren '50 en '60 groeide de haven van Rotterdam enorm, het was vanaf de jaren '60 de grootste haven ter wereld. Hiervoor was een goede ontsluiting noodzakelijk. Geld voor een dermate grote oeververbinding was er echter niet, dus werd de Beneluxtunnel met tol gefinancierd.

De oorspronkelijke Beneluxtunnel was een tunnel die gebouwd is volgens de afzinkmethode. De tunnel was oorspronkelijk 23,90 meter breed en 7,84 meter hoog, met 2 rijstroken per richting, eigenlijk vergelijkbaar met de tegelijkertijd aangelegde Coentunnel in Amsterdam. De aanleg van de tunnel begon in april 1962. Het eerste werk bestond uit het uitgraven van een bouwdok bij Pernis, waar de tunnelelementen op het droge gebouwd zouden worden. Er werden acht tunnelelementen van 93 meter lang gebouwd. Het uitbaggeren van de sleuf waarin de tunnel zou komen was lastig vanwege het getij en de daarmee gepaard gaande beweging van slib op de bodem. De acht segmenten zijn tussen 27 maart en 31 oktober 1966 afgezonken. Daarna is de tunnel afgebouwd. Op 5 juni 1967 is de tunnel opengesteld voor het verkeer met 2x2 rijstroken. De tol werd slechts 13 jaar lang geheven en is in 1980 afgeschaft.

Tol

De Beneluxtunnel is in de jaren '60 aangelegd door de concessionair Beneluxtunnel N.V. Deze concessionair bestond uit het bedrijfsleven en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.

De tol bedroeg fl. 1,- voor personenauto's en busjes en fl. 2,50 voor vrachtwagens. Het tolstation lag 1.200 meter ten zuiden van de tunnel en werkte met een geldmandje.[1]

Al voor de openstelling van de tunnel was er weerstand tegen de tolheffing. De RET was tegen tolheffing omdat bussen tol moesten betalen. Toen de Ring Rotterdam midden jaren '70 zijn voltooiing bereikte werd de tol in de Beneluxtunnel als ongelukkig gezien, omdat het automobilisten afschrikte, waardoor de druk op de Maastunnel hoog bleef. In 1974 werd aangegeven dat bij een tolvrije Beneluxtunnel het verkeer met 75% kon toenemen en daarmee de Maastunnel en Van Brienenoordbrug ontlast zouden worden. In 1970 reden dagelijks zo'n 15.000 voertuigen door de toltunnel, wat steeg naar 30.000 voertuigen in 1975. Per 1 januari 1980 is de tunnel door het Rijk overgenomen. Gelijktijdig werd de tolheffing beëindigd. Vanaf dat moment reden dagelijks zo'n 50.000 voertuigen door de tunnel.

Tweede Beneluxtunnel

De tunnelsegmenten van de tweede Beneluxtunnel in aanleg in het bouwdok van Barendrecht.

Vanwege de explosieve groei van het verkeer van en naar de Rotterdamse haven die steeds verder westwaarts uitbreidde, was een capaciteitsuitbreiding noodzakelijk. Hierbij werden alle modaliteiten gefaciliteerd. Er kwamen extra rijstroken, een fiets- en voetgangerstunnel en een metrotunnel. In 1988 werd hiervoor een tracébesluit genomen, alhoewel het kabinet pas in 1993 instemde met de bouw van de tweede Beneluxtunnel, die 550 miljoen gulden zou kosten en deels vanuit het bedrijfsleven gefinancierd zou worden. De aanleg van de metro werd destijds geschat op 1 miljard gulden. De aanleg van de tweede Beneluxtunnel begon in 1997. Op 11 mei 2002 werd de wegtunnel voor het verkeer opengesteld. Op 2 november 2002 was de feestelijke opening van de gehele tunnel, inclusief de metrotunnel.[2]

Oorspronkelijk moest het vrachtverkeer richting knooppunt Benelux verplicht de rechter tunnelbuis gebruiken. Verkeer vanaf Den Haag naar de Europoort moest daardoor ten noorden van de tunnel echter over 300 meter twee rijstroken opschuiven, wat turbulentie veroorzaakte. Per 1 oktober 2017 is een pilot gestart om vrachtverkeer in alle buizen toe te staan. In 2018 is dit definitief gemaakt.[3]

Toekomst

Om de Rotterdamse haven beter bereikbaar te maken is extra wegcapaciteit onder de Nieuwe Waterweg noodzakelijk. Een zesde of zevende Beneluxtunnel is hierbij niet overwogen gezien de hoge kosten en moeilijke inpasbaarheid in dit industriegebied. Daarom is voor de Blankenburgtunnel gekozen, waardoor de A24 moet gaan lopen om de Beneluxcorridor te ontlasten.

Verkeersintensiteiten

In 2006 maakten dagelijks 124.100 voertuigen van de Beneluxtunnel gebruik. In 2015 was dit gestegen naar 133.500 voertuigen per dag.[4] In 2018 reden gemiddeld 182.900 voertuigen per dag door de tunnel, een forse stijging door de opening van de A4 en de langdurige afsluiting van de Maastunnel in die tijd.

Referenties

Bruggen en tunnels in de regio Rotterdam & Drechtsteden

Bruggen: AlgerabrugBotlekbrugBrug over de NoordCalandbrugDintelhavenbrugErasmusbrugHarmsenbrugHartelbrugMerwedebrug (Papendrecht)SpijkenisserbrugStadsbrug Zwijndrecht

SuurhoffbrugVan BrienenoordbrugWantijbrugWillemsbrug

Tunnels: Hollandtunnel (Aalkeettunnel) • Maasdeltatunnel (Blankenburgtunnel) • KetheltunnelTunnel Lage Bergse Bos

BeneluxtunnelBotlektunnelDrechttunnelHeinenoordtunnelKiltunnelMaastunnelNoordtunnelThomassentunnel