Brug Krommenie

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Brug Krommenie
Overspant Nauernasche Vaart
Rijstroken 2x2
Totale lengte onbekend
Hoofdoverspanning 8,9 meter
Hoogte brugdek 2,7 meter
Openstelling 1934 en 1966
Verkeersintensiteit 41.000 mvt/etmaal
Locatie kaart

De brug Krommenie is een beweegbare brug in de Nederlandse N203 die ter plekke een dubbelnummering kent met de N8. De brug overspant de Nauernasche Vaart, een vaart die loopt vanaf de ringvaart van de Schermer naar het Noordzeekanaal, tussen de plaatsen Krommenie en Wormerveer.

Kenmerken

De brug Krommenie is een beweegbare brug in de Nederlandse N203 die ter plekke een dubbelnummering kent met de N8. De brug is gelegen tussen de Zaanse plaatsen Krommenie en Wormerveer en in de nabijheid van de N246 en de spoorlijn Zaandam-Uitgeest. De brug overspant de Nauernasche Vaart, een ongeveer tien kilometer lange vaart die is gegraven om overtollig water uit de ringvaart van de Schermer makkelijker af te kunnen voeren naar voorheen het IJ en vanaf eind 19e eeuw het Noordzeekanaal.

De brug Krommenie betreft feitelijk twee naast elkaar gelegen bruggen die (administratief) bekend zijn onder de namen 'Brug in de N203 O-W Krommenie' en 'Brug in de N203 W-O Krommenie'[1].

De noordelijke brug is een ophaalbrug die gereed was in 1932 en op 31 januari 1934 voor verkeer werd geopend. Deze brug heeft twee rijstroken welke bestemd zijn voor verkeer vanuit de richting Wormerveer in de richting van Krommenie. Naast de weg loopt nog een smal voetpad.

De zuidelijke brug is een basculebrug die midden jaren zestig is aangelegd. Deze brug heeft twee rijstroken waarbij de linkerrijstrook als voorsorteerstrook dient voor de aansluiting met de nabijgelegen N246. Daarnaast ligt afgescheiden van de weg nog een fietspad.

De bruggen hebben een overspanning van ongeveer 16 meter en een doorvaartbreedte van 8,90 meter.

Geschiedenis

De noordelijke brug is de oudste van de twee naast elkaar geleden bruggen. Deze brug is aangelegd in 1931 en 1932 als onderdeel van de nieuwe provinciale weg Amsterdam – Alkmaar, de huidige N203. De brug is net wat eerder aangelegd dan de aanliggende tracédelen om dienst te kunnen doen als ‘bouwweg’: over de brug heeft tijdelijk een smalspoorlijn gelopen waarover treinen werden geleid voor de aanvoer van zand en materieel voor de nieuwe provinciale weg.[2] De brug en de aansluitende wegvakken zijn op 31 januari 1934 voor regulier verkeer geopend.[3]

De zuidelijke brug is aangelegd vanwege de verdubbeling van de toenmalige provinciale weg S16, de huidige N203, in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Deze brug is wat steviger en robuuster uitgevoerd en ook wat breder.

Mede vanwege ouderdom, maar ook door de hoge intensiteiten is de noordelijke brug aan vervanging toe. Vanwege overbelasting en de schade die dit veroorzaakt, is de brug sinds 2014 alleen nog toegankelijk voor regulier vrachtverkeer tot 50 ton. Daarnaast is de brug zeer gevoelig voor verstoringen. Om deze reden werd de brug al enige jaren nog maar in zeer beperkte mate, ongeveer één keer in de twee weken, geopend.

Vanwege de slechte technische staat van met name de noordelijke brug zijn in 2016 en 2017 noodreparaties uitgevoerd aan de bruggen met een horizon van twee jaar. Verder heeft in 2018 bij beide bruggen “Levensduur verlengend onderhoud” (LVO) plaatsgevonden met een horizon van maximaal vijf jaar. In 2020 is door de provincie aangegeven dat met name de balans van de noordelijke brug (bovendeel met contragewicht) zo oud en verzwakt is dat er een risico op corrosie (roesten) is. Om te voorkomen, dat risicovolle gaten in de constructie ontstaan of stukken van de balans vallen tijdens het draaien van de brug, zijn extra onderzoeken gedaan en is nagedacht over maatregelen.[4]

In 2022 is vastgesteld dat er scheurvorming in de brug is opgetreden. Om deze reden is besloten de brug vanaf oktober 2022 voorlopig in het geheel niet meer te openen.[5]

Toekomst

De noordelijke brug uit 1931.

De noordelijke brug stamt uit 1931 en is technisch en verkeerskundig gezien aan vervanging toe. Ook de ongeveer zestig jaar oude zuidelijke brug moet vervangen worden.

Aanvankelijk was het plan van de provincie om alleen de noordelijke brug te vervangen en zou van de zuidelijke brug de fundering worden verstevigd en het brugdek worden vervangen. Bedoeling was de werkzaamheden uit te voeren vóór de renovatie van de Velsertunnel, die gepland stond voor begin 2016. De N203 was namelijk aangewezen als een omleidingsroute voor de renovatie van de tunnel. Om tijdig klaar te zijn zouden de werkzaamheden vanaf medio 2015 uitgevoerd moeten worden.

Voor de uitvoering van het project werd, na een Europese aanbesteding, een contract gegund aan de combinatie Van Hattum & Blankevoort-Hollandia Infra.[6] Bij de gekozen aanbestedingswijze (Best Value Procurement) is de aannemer geselecteerd op zijn expertise passend bij de opdracht. De keuze voor het ontwerp en wijze van uitvoeren wordt hierbij bij de aannemer belegd. Het winnende plan van de combinatie was om, in afwijking van het initiële plan van de provincie, beide bruggen samen te voegen en één brede ophaalbrug te realiseren. Door deze aanpak zou het project snel en tegen redelijke kosten uitgevoerd kunnen worden. In deze periode werden belangrijke onderdelen van de nieuwe brug, zoals het brugdek, alvast gefabriceerd.

Met het plan van de aannemerscombinatie om één brede brug te realiseren in plaats van twee smallere bruggen was de provincie niet gelukkig, omdat één brug in het geval van calamiteiten en onderhoud onhandiger is dan twee separate bruggen. Door de gekozen aanbestedingswijze en het feit dat de provincie de uiteindelijk gekozen oplossingsrichting in het aanbestedingsproces niet had uitgesloten, had de provincie weinig mogelijkheden om de realisatie van het plan tegen te houden.[7]

De in de nabijheid van de brug gelegen linoleumfabriek Forbo maakte echter bezwaar tegen de door de gemeente Zaanstad verleende omgevingsvergunning, omdat de voorgenomen brug vanuit de vaarweg gezien zodanig lang werd dat schepen die bij de fabriek moesten laden/lossen mogelijk onvoldoende ruimte zouden hebben om goed af te kunnen meren. Tevens viel de door de gemeente Zaanstad uitgevoerde welstandstoets negatief uit. De welstandscommissie keurde het ontwerp voor de ophaalbrug af en adviseerde alsnog een basculebrug te realiseren. De gemeente erkende de bezwaren en besloot de omgevingsvergunning niet af te geven.

Na afwijzing van de vergunningaanvraag heeft de provincie met de aannemer gezocht naar oplossingen. Dit was een lastig proces, omdat alle geopperde varianten veel duurder waren dan het oorspronkelijke ontwerp. Vanwege gebrek aan budget en twijfels bij de provincie over de hoogte van de geboden prijzen door de aannemer, is het project vervolgens stil gelegd.

Vanaf eind 2018 is binnen de provincie een nieuw projectteam aangesteld en is gewerkt aan een herontwerp voor de brug. Uitgangspunt van de provincie was dat er een brugverbinding met twee bruggen zou blijven.

In maart 2022 is door de Provincie aangegeven dat men, in afwijking van de eerder uitgesproken intentie[8], tóch besloten heeft beide bruggen over de Nauernasche Vaart te vervangen door één bredere nieuwe brug. Deze brug zal bestaan uit twee rijbanen met ieder twee rijstroken en daarnaast een vrijliggend fietspad. Voor deze brug zal het eerder gefabriceerde brugdek worden gebruikt. Ook zal de fundering worden vervangen. De nieuwe brug wordt enkele meters opgeschoven zodat deze in één lijn komt te liggen met de naastgelegen spoorbrug. Hierdoor kunnen schepen de bruggen beter passeren[9] en worden de eerder door Forbo kenbaar gemaakte bezwaren ondervangen. Daarnaast wordt overwogen om in de toekomst naast de nieuwe brug, op de plek van de huidige noordelijke brug een extra brug aan te leggen zodat de eerder gesignaleerde problemen ten aanzien van onderhoud en calamiteiten worden beperkt.

In maart 2022 was de verwachting dat de bruggen in 2026 zouden zijn vervangen, in maart 2023 is door de provincie aangegeven dat verwacht werd dat de vervanging van de bruggen in 2025 plaats zal vinden.[10]

Verkeersintensiteiten

Dagelijks rijden ongeveer 41.000 voertuigen over de bruggen.[11]

Externe links

Referenties

 1. | RWS Vaarweginformatie
 2. De Maasbode 15 april 1932
 3. | Dossier N203 op NHwegen.nl
 4. Brief gedeputeerde staten aan provinciale staten van Noord-Holland d.d. 28 augustus 2020
 5. Doorvaartbeperking dit vaarseizoen voor Brug Krommenie (N203) | noord-holland.nl
 6. Brief gedeputeerde staten aan provinciale staten van Noord-Holland d.d. 28 augustus 2020
 7. Brief gedeputeerde staten aan provinciale staten van Noord-Holland d.d. 28 augustus 2020
 8. Brief gedeputeerde staten aan provinciale staten van Noord-Holland d.d. 28 augustus 2020
 9. Vervanging brug Krommenie | noord-holland.nl
 10. | Persbericht Provincie Noord-Holland 27 maart 2023
 11. Provincie Noord-Holland
Bruggen, dammen en tunnels in Noord-Holland

AalsmeerderbrugAfsluitdijkAmsterdamsebrugArenatunnelAquaduct VechtzichtBallastbrugBetlembrugBrug over het Zijkanaal CCoentunnelCoenbrugCruquiusbrugElsbroekerbrugGaasperdammertunnel't HemeltjeKeizer KareltunnelMichiel de RuijtertunnelMuiderbrugPiet HeintunnelRingvaartaquaductRozenoordbrugSchinkelbrugSchipholtunnelSchipholbrugSchipholdraaibrugSpaarndammertunnelTunnel ZuidasUtrechtsebrugUyllanderbrugVechtbrug UitermeerVechtbrug MuidenVelsertunnelWeesperbrugWaterwolftunnelWijkertunnelIJtunnelZandhazenbrugZeeburgerbrugZeeburgertunnel