Brug Spannenburg

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Brug Spannenburg
Overspant Prinses Margrietkanaal
Rijstroken 1x2
Totale lengte 106 meter
Hoofdoverspanning 24 meter
Hoogte brugdek 7,2 meter
Openstelling 1951
Verkeersintensiteit 7.500 mvt/etmaal
Locatie kaart

De Brug Spannenburg is een basculebrug in Nederland, gelegen in de provinciale weg N354 bij Spannenburg in de provincie Friesland, waar de brug het Prinses Margrietkanaal overspant.

Kenmerken

De Brug Spannenburg is een stalen basculebrug. De totale bruglengte bedraagt circa 106 meter en bestaat uit vier overspanningen, waarvan de centrale overspanning 24 meter lang is met een doorvaartbreedte van 22 meter, en het beweegbare deel 14 meter lang is, met een doorvaartbreedte van 12 meter. De basculebrug heeft een doorvaarthoogte van 7 meter, de vaste brugdelen 7,2 meter. De brug bestaat uit stalen liggers. Het beweegbare deel heeft een stalen dek met een gemetselde basculekelder. De brug is circa 9,8 meter breed, met twee rijstroken van de N354 en een vrijliggend fiets/voetpad met een houten dek.

De brug overspant het Prinses-Margrietkanaal, onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl. Voor scheepvaartverkeer is dit de tweede brug vanaf de sluis bij Lemmer. Aan weerszijden van de brug is een T-splitsing, aan de westzijde kruist de N354 de Gaestdyk naar Tjerkgaast en Sloten, aan de oostzijde kruist de N354 de N927 naar St. Nicolaasga.

De brug ligt in landelijk gebied bij het buurtschap Spannenburg dat voornamelijk uit boerderijen en een paar huizen bestaat. Vlak naast de brug staat de 118 meter hoge Toren van Spannenburg, een zendmast uit de jaren '70. Dit is een markant punt dat vanuit de wijde omgeving zichtbaar is. Daarnaast is er een klein busstation en een restaurant naast de brug.

Geschiedenis

Oorspronkelijke lag op deze locatie geen waterweg, maar bestond het landschap uit weilanden met op deze locatie een kruispunt tussen de weg Sneek - Lemmer en de weg Sloten - St. Nicolaasga. De locatie stond bekend vanwege de uitspanning 'Wapen van Friesland'.

Het kanaal werd vanaf begin jaren '30 gegraven maar kwam pas na de Tweede Wereldoorlog gereed in Friesland. Het kanaal werd officieel op 24 mei 1951 in gebruik genomen.[1] Ter plaatse van Spannenburg was het kanaal in de jaren '30 al uitgegraven en lag er een draaibrug. In 1945 is de brug zwaar beschadigd geraakt.[2] Na de oorlogsschade is de brug hersteld met een pontonbrug die uitgenomen kon worden voor de scheepvaart. Dit deel van het kanaal werd op 16 juni 1949 weer in gebruik genomen.[3] Op dat moment was al een aanvang gemaakt met de bouw van de grotere brug, daarvoor waren forse taluds nodig om de hogere overspanning mogelijk te maken. De draaibrug en tijdelijke pontonbrug kwamen niet boven maaiveld uit.

De tijdelijke brug werd in maart 1951 gesloten voor zwaar vrachtverkeer vanwege de slechte conditie.[4] De brug is in 1950-1951 aangelegd en vermoedelijk in mei of juni 1951 opengesteld voor het verkeer.[5][6] Het kanaal stond oorspronkelijk bekend als het Stroomkanaal en werd in 1955 het Prinses-Margrietkanaal genaamd.[7]

De brug had oorspronkelijk grote betekenis voor doorgaand verkeer in dit deel van Friesland, dit werd echter in de jaren '70 sterk gereduceerd toen de A6 en A7 gereed kwamen en er via Joure een snelwegverbinding in gebruik werd genomen.

Toekomst

De brug verkeert in slechte conditie, in 2018 werd het einde van de technische levensduur geschat op eind 2024. In januari 2023 is naar aanleiding van de afsluiting van de Prinses Margriettunnel een inspectie uitgevoerd waar geen acute problemen uit voort kwamen. De brug heeft ook een gewichtsbeperking van 50 ton. De relatief smalle doorvaartbreedte past bovendien niet in de eisen die worden gesteld aan de vaarwegklasse Va, waarin de Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl is ingedeeld. Andere vaarwegen van deze klasse hebben weinig of geen beperkingen van de doorvaartbreedte, de Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl heeft dit wel. Ook zijn er regelmatig aanvaringen met bruggen door ter plekke onbekende schippers.[8] Het is één van drie bruggen die onderzocht zijn voor vervanging.[9] Op 22 november 2018 is hiervoor een startbeslissing ondertekend.[10]

Voor de vervanging van de brug zijn drie alternatieven geselecteerd:

  • Een beweegbare brug met een hoogte van 7,40 meter;
  • Een beweegbare brug met een hoogte van 9,10 meter;
  • Een aquaduct.

Verkeersintensiteiten

Dagelijks maken circa 7.500 voertuigen van de brug gebruik.

Referenties