Buitenhuizerbrug

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Buitenhuizerbrug
Overspant Zijkanaal C
Rijstroken 1x2
Totale lengte onbekend
Hoofdoverspanning 14,1 meter
Hoogte brugdek 6,8 meter
Openstelling 1997
Verkeersintensiteit 9.700 mvt/etmaal
Locatie kaart

De Buitenhuizerbrug is een beweegbare brug in de Nederlandse N202. De brug overspant het Zijkanaal C, een zijkanaal van het Noordzeekanaal.

Kenmerken

De Buitenhuizerbrug is een beweegbare brug in de Nederlandse N202. De N202 is een provinciale weg die direct ten zuiden van het Noordzeekanaal loopt van Amsterdam naar Velsen-Zuid. Ter hoogte van pont Buitenhuizen kruist de weg via de Buitenhuizerbrug Zijkanaal C, een kanaal dat van het Noordzeekanaal naar Spaarndam loopt en onderdeel is van de staandemastroute. Daarnaast overspant de brug aan de oostelijke zijde van Zijkanaal C de Zijkanaal C-weg.

De huidige brug is een basculebrug die in 1997 is aangelegd. Naast het beweegbare gedeelte van 14,2 meter, bestaat de brug uit een vaste overspanning van 17,2 meter. De brug bestaat uit één rijbaan met twee rijstroken. Naast de rijbaan ligt een vrijliggend fietspad. De brug is in beheer bij Rijkswaterstaat.

De brug is vernoemd naar de dertiende-eeuwse polder Buitenhuizen die ten westen van de brug aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal ligt. Voor aanleg van het Noordzeekanaal lag de polder ten noorden van de toenmalige rivier het IJ, maar doordat het Noordzeekanaal een rechter verloop heeft dan het voormalige IJ, is de polder aan de andere zijde van het water komen te liggen.

Geschiedenis

Het Noordzeekanaal is in de jaren zeventig van de negentiende eeuw aangelegd, onder meer door grote delen van het toenmalige IJ te kanaliseren. Ter afwatering van omliggende polders, vaarten en andere wateren werden op verschillende plaatsen zijkanalen aangelegd. Eén van deze zijkanalen is Zijkanaal C dat loopt vanaf het Noordzeekanaal naar Spaarndam.

Aan beide kanten van het kanaal werden wegen aangelegd, maar de weg aan de zuidkant van het Noordzeekanaal was van slechte kwaliteit en had de facto geen doorgaande functie. Om Zijkanaal C te kunnen passeren is in deze grindweg eind 1874 een draaibrug aangelegd.[1]

Begin jaren dertig van de twintigste eeuw werd het Noordzeekanaal substantieel verbreed, vooral aan de zuidoever van het kanaal. Om deze reden is besloten aan die kant een nieuwe weg aan te leggen die wel een doorgaande verbinding moest gaan vormen tussen Velsen en Amsterdam. Het eerste deel ervan, tussen Velsen en Zijkanaal C nabij Buitenhuizen werd geopend in april 1931.[2] Ter plekke is een nieuwe ophaalbrug gebouwd om Zijkanaal C te kunnen passeren.

Op 6 december 1951 werd deze brug door een baggermolen aangevaren, waardoor onder andere het brugwachtershuisje werd ontzet.[3] Nauwelijks vijf maanden later gebeurde dat wederom.[4]

In 1997 is ongeveer 50 meter ten zuiden van de oude brug een nieuwe brug over Zijkanaal C gebouwd. Eind mei 1997 is de brugval ingehangen en zijn de liggers voor deze brug geplaatst.[5]

Hoewel de brug slechts 17 jaar oud was, bleken uit een uitgebreide inspectie in de zomer 2014 diverse tekortkomingen aan de brug. Zo bleek de brug op basis van een te lage belasting te zijn ontworpen. Eindconclusie was dat de brug in slechte staat was en niet aan het minimale acceptabele niveau voldeed. [6]

In de zomer van 2023 werd bekend dat bij de Buitenhuizerbrug sprake was van een ernstige storing. Daardoor kon de brug alleen nog maar door middel van een noodmotor worden geopend.[7]

Toekomst

In 2019 werd bekend dat de Buitenhuizerbrug één van de bruggen was die op de nominatie stond gerenoveerd te worden.[8] Eind 2020 is dit ook door Rijkswaterstaat aangegeven.[9] In 2022 en 2023 stond de brug samen met enkele tientallen andere door Rijkswaterstaat beheerde bruggen op een lijst om vervangen of gerenoveerd te worden.[10]

In augustus 2023 gaf het Noordhollands Dagblad aan dat de brug in planning voor renovatie of zelfs vervanging staat voor 2026.[11] Dit is nog niet door Rijskwaterstaat bevestigd.

Verkeersintensiteiten

Dagelijks rijden ongeveer 9.700 voertuigen over de brug.[12]

Externe links

Referenties

 1. Weekblad van Haarlemmermeer 8 januari 1875
 2. De Tijd 23 april 1931
 3. De Telegraaf 7 december 1951
 4. Leidsch Dagblad 26 mei 1952
 5. | Staatscourant 1997, nr. 92 / pag. 8
 6. RWS Inspectierapport 2014
 7. | RWS Nieuwsbericht Buitenhuizerbrug over Zijkanaal C: noodbediening op vrijdagen en zondagen
 8. | NH Nieuws 19 oktober 2019
 9. | Verslag Bijeenkomst portfolio bruggen RWS PNH - 8 december 2020
 10. MIRT 2022 pagina 110 en MIRT 2023 pagina 109
 11. Noordhollands Dagblad 22 augustus 2023
 12. Provincie Noord-Holland
Bruggen, dammen en tunnels in Noord-Holland

AalsmeerderbrugAfsluitdijkAmsterdamsebrugArenatunnelAquaduct VechtzichtBallastbrugBetlembrugBrug over het Zijkanaal CCoentunnelCoenbrugCruquiusbrugElsbroekerbrugGaasperdammertunnel't HemeltjeKeizer KareltunnelMichiel de RuijtertunnelMuiderbrugPiet HeintunnelRingvaartaquaductRozenoordbrugSchinkelbrugSchipholtunnelSchipholbrugSchipholdraaibrugSpaarndammertunnelTunnel ZuidasUtrechtsebrugUyllanderbrugVechtbrug UitermeerVechtbrug MuidenVelsertunnelWeesperbrugWaterwolftunnelWijkertunnelIJtunnelZandhazenbrugZeeburgerbrugZeeburgertunnel