Bundesstraße

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een Bundesstraße is een type weg dat een landelijk net vormt van hoofdwegen in Duitsland en Oostenrijk. Bundesstraßen zijn vaak belangrijke aanvoerwegen naar de Autobahnen en verbinden stedelijke kernen. De ontwerpstandaard kan variëren van een gewone enkelbaans hoofdweg (meestal wel met twee gemarkeerde rijstroken) tot een Gelbe Autobahn met 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen. De maximumsnelheid is in principe 100 km/uur buiten de bebouwde kom, maar kan lager zijn wanneer aangegeven of zelfs limietloos wanneer een Bundesstraße uitgebouwd is als Gelbe Autobahn. In Duitsland zijn de Bundesstraßen in het beheer van de federale overheid (Bund) en er was per 1 januari 2022 37.824 kilometer Bundesstraße in Duitsland.[1]

Duitsland

Geschiedenis

Een eerste poging tot een wegnummering in Duitsland werd in 1811 gedaan ten tijde van Napoleon, toen route impériales werden ingevoerd. Daarna bestonden regionale nummeringssystemen zoals de Badische Staatsstraßen, maar een landelijk systeem in Duitsland bestond niet tot de 20e eeuw. In 1932 werden de Fernverkehrsstraßen ingevoerd, die in 1934 werden hernoemd naar Reichsstraßen. In 1949 werd de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) opgericht, en werd voor het eerst gesproken van Bundesstraßen. De nummering hiervan bleef grotendeels gelijk aan de oudere Reichsstraßen en de Fernverkehrsstraßen. De oorspronkelijke nummering liep tot de B399, in de jaren 60 is de nummering uitgebreid tot de B499 en in de jaren 80 met de B500 - B599. Van de laatste categorie zijn er maar enkele in gebruik.

De nummering is relatief weinig aangepast, maar wel zijn veel Bundesstraßen vervangen door autobahnen. In sommige gevallen werd een autobahn direct over het tracé van een Bundesstraße gebouwd, maar veelal werden ze op een nieuw tracé gebouwd. Wanneer beide wegen erg dicht bij elkaar liepen zijn in veel gevallen de Bundesstraßen afgewaardeerd. Anders dan in Nederland bij afwaarderingen worden in Duitsland vooral administratief, en niet fysiek afgewaardeerd. Ze worden enkel omgenummerd naar een Landesstraße, Kreisstraße of Staatsstraße. De weg zelf blijft veelal fysiek intact zonder versmallingen, insnoeringen of andere traffic calming-maatregelen.

Het netwerk van Bundesstraßen in Duitsland is geleidelijk krimpende door overdrachten van Bundesstraßen aan de staten.

Wegnummer

Een Bundesstraße kan een één-, twee- of driecijferig nummer hebben, in een geel vlak met een zwart kader. In de schrijftaal krijgt het nummer de prefix "B", maar op de wegwijzers wordt enkel het nummer weergegeven, dus zonder prefix. Het hoofdnet wordt gevormd door de ééncijferige nummers. De hogere nummers zijn min of meer gezoneerd, oplopend tegen de klok in, beginnend in het zuiden, dan het oosten, noorden en westen, om dan terug te gaan naar het zuiden. Veel oude nummers tussen de 100 en 200 liggen tegenwoordig in Polen, als gevolg van gewijzigde grenzen na de Tweede Wereldoorlog.

Wanneer een nieuw tracé wordt aangelegd krijgt het wegnummer tijdelijk een "n" erachter, wat "neu" betekent, bijvoorbeeld B33n. Wanneer het nieuwe tracé voltooid is vervalt de "n". Aftakkingen hebben soms andere suffixes, zoals "a" en "r", van ring. In sommige gevallen worden Bundesstraßen afgewaardeerd naar Landstraße/Landesstraße of Kreisstraße. Het nummer wordt dan niet meer bewegwijzerd omdat L- en K-routes in Duitsland een administratief nummer hebben, meestal aangegeven op kilometerpaaltjes.

Maximumsnelheid

De maximumsnelheid is, indien niet anders aangegeven, 100 km/uur buiten de bebouwde kom, 50 km/uur binnen de bebouwde kom. Er geldt een Richtgeschwindigkeit (adviessnelheid) van 130 km/uur op Bundesstraßen die Autobahnähnlich uitgebouwd zijn. Er zijn dus Bundesstraßen zonder snelheidslimiet.

Overzicht Bundesstraßen

Bundesstraßen in Duitsland

B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15B16B17B19B20B21B22B23B25B26B27B28B29B30B31B32B33B34B35B36B37B38B39B40B41B42B43B44B45B47B48B49B50B51B52B53B54B55B56B57B58B59B61B62B63B64B65B66B67B68B69B70B71B72B73B74B75B76B77B79B80B81B82B83B84B85B86B87B88B89B90B91B92B93B94B95B96B97B98B99

B100B101B102B103B104B105B106B107B108B109B110B111B112B113B115B122B156B158B166B167B168B169B170B171B172B173B174B175B176B178B179B180B181B182B183B184B185B186B187B188B189B190B191B192B193B194B195B196B197B198B199

B200B201B202B203B204B205B206B207B208B209B210B211B212B213B214B215B216B217B218B219B220B221B223B224B225B226B227B228B229B230B231B233B234B235B236B237B238B239B240B241B242B243B244B245B246B247B248B249B250B251B252B253B254B255B256B257B258B259B260B261B262B263B264B265B266B267B268B269B270B271B272B273B274B275B276B277B278B279B281B282B283B284B285B286B287B288B289B290B291B292B293B294B295B296B297B298B299

B300B301B303B304B305B306B307B308B309B310B311B312B313B314B315B316B317B318B319B320B321B322B323B324B326B327B328B378B388B399

B400B401B402B403B404B405B406B407B408B410B411B412B413B414B415B416B417B418B419B420B421B422B423B424B426B427B428B429B430B431B432B433B436B437B438B439B440B441B442B443B444B445B446B447B448B449B450B451B452B453B454B455B456B457B458B459B460B461B462B463B464B465B466B467B468B469B470B471B472B473B474B475B476B477B478B480B481B482B483B484B485B486B487B488B489B491B492B493B494B495B496B497B498B499

B500B501B502B503B504B505B506B507B508B509B510B511B512B513B514B515B516B517B518B519B521B522B523B525B528B532B533B535B588

Oostenrijk

Sinds 29 maart 2009 vallen enkel nog de wegen met een A- of S-prefix, dus de Autobahnen en Schnellstraßen nog onder het Bundesstraßennet. De overige wegen zijn sindsdien Landesstraßen geworden in het beheer van de staten (Bundesländer).

Referenties