Continuous-flow intersection

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf CFI)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een continuous-flow intersection.

Een continuous-flow intersection (CFI) is een type kruispunt dat incidenteel in de Verenigde Staten wordt toegepast. Het zijn kruispunten waar linksafslaand verkeer de tegemoetkomende stroom eerder kruist, zodat de capaciteit van een kruispunt beter benut wordt.

Layout

Continuous-flow interchange.png

Bij een continuous-flow intersection moet verkeer dat linksaf wil slaan al voor het daadwerkelijke kruispunt de rijbaan van tegemoetkomend verkeer kruisen. Vervolgens stelt het dan aan de linkerkant van de weg op, om vervolgens linksaf te slaan zonder tegemoetkomend verkeer nog te kruisen. Verkeer dat linksaf slaat komt twee verkeerslichten tegen, eerst om de rijbaan van tegemoetkomend verkeer schuin te kruisen en vervolgens om daadwerkelijk linksaf te slaan.

Kenmerken

Continuous-flow intersections worden toegepast op kruispunten met hoge verkeersintensiteiten. De verkeersbeweging die linksaf slaat op een kruispunt verbruikt de meeste capaciteit om twee redenen; bij linksaf slaan is er sprake van het grootste aantal conflicten met andere verkeersstromen, en het linksaf slaan op een kruispunt duurt het langst, de ontruimingstijd is hier het hoogst, men legt de meeste afstand of over het kruispunt bij linksaf slaan, en bovendien gebeurt dit doorgaans bij lagere snelheden dan verkeer dat op het kruispunt rechtdoor rijdt.

Een continuous-flow intersection is een ongebruikelijk ontwerp. Daardoor is het aan te raden om het linksafslaand verkeer te scheiden van rechtdoorgaand verkeer in de andere richting middels een jersey barrier of een verkeerseiland.

In de meeste gevallen wordt het principe alleen bij 2 van de 4 takken toegepast. Ze worden voornamelijk in suburbaan gebied toegepast op de zogenaamde urban arterials, dit zijn brede wegen met 2x2 tot 2x4 rijstroken en verkeerslichten waarbij kruispunten relatief ver uit elkaar liggen.

Fasering

Verkeer dat linksaf wil slaan kruist de rijbaan van het tegemoetkomende verkeer op het moment dat verkeer west-oost rechtover het kruispunt groen heeft. Op deze manier is er geen sprake van verkeer op de te kruisen rijbaan, zodat deze capaciteit benut wordt om alvast links op te stellen. Wanneer verkeer noord-zuid rechtover groen heeft, kan het al links opgestelde verkeer linksaf slaan zonder andere verkeersstromen in de weg te zitten.

Voordelen

Het grote voordeel van een continuous-flow intersection is dat de beschikbare capaciteit beter benut wordt. Linksaf slaand verkeer verbruikt minder van de capaciteit op een kruispunt. Ook is het extra ruimtebeslag relatief klein.

Nadelen

Het onconventionele ontwerp is een vrij groot nadeel, vooral voor weggebruikers die ter plekke onbekend zijn. Men rijdt een stukje aan de linkerkant van de weg en het moet duidelijk aangegeven worden dat verkeer bij de te kruisen rijbaan van tegemoetkomend verkeer niet die rijbaan oprijdt. Een goede wegmarkering en bebording is daarom noodzakelijk.

Geschiedenis

Het ontwerp had oorspronkelijk een patent. Dit verliep in de Verenigde Staten in 2003 en is in de tien jaar daarna op circa 40 plaatsen toegepast. De continuous-flow intersections komen in alle delen van de Verenigde Staten voor, maar zijn met name veel toegepast in Utah. In de periode 2007-2012 is een groot aantal CFI's aangelegd op de State Route 154 in Utah.

Zie ook

Referenties