Cabotage

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Cabotage betreft het vervoeren van vracht tussen punten in één land door een chauffeur uit een ander land. Doorgaans geldt hier regelgeving voor om de binnenlandse markt te beschermen.

Nut & noodzaak

Cabotageregelgeving heeft voornamelijk ten doel om de binnenlandse vervoersmarkt te beschermen, specifiek de chauffeurs. Om te voorkomen dat chauffeurs oneerlijke concurrentie krijgen uit het buitenland is cabotage aan regelgeving onderhevig. Met name in gebieden met eenvoudig grensoverschrijdend verkeer, maar relatief grote loonsverschillen is het noodzakelijk om de binnenlandse vervoersmarkt te beschermen. Vaak kan alleen op loonkosten geconcurreerd worden. Een nadeel is dat vrachtvervoer minder efficiënt is, met meer lege kilometers.

Europa

Binnen de Europese Unie geldt verordening 1072/2009 van het Europees parlement.[1] Het is toegestaan om binnen een periode van 7 dagen 3 cabotageritten uit te voeren die aansluiten op een internationale rit. De cabotagerit kan in meerdere lidstaten worden uitgevoerd, en mag ook uitgevoerd worden in andere lidstaten dan waar de oorspronkelijke internationale rit eindigde. Dit moet gehandhaafd worden door de lidstaten, in Nederland is dat de inspectie voor leefomgeving en transport.[2][3] De mate van handhaving en bescherming van de binnenlandse vervoersmarkt wordt regelmatig bekritiseerd.

Noord-Amerika

Zie ook truckingindustrie in de Verenigde Staten.

In Canada en de Verenigde Staten mag men niet zonder werkvergunning binnenlandse vrachten vervoeren door chauffeurs uit een derde land. Cabotage is daarmee dus helemaal niet toegestaan. Er zijn wel enkele uitzonderingen, zo mag bijvoorbeeld een Canadees chauffeur die een vracht vanuit Canada naar de Verenigde Staten heeft gebracht, in het geval deze geen retourvracht kan vinden, wel een vracht vervoeren op weg naar Canada, met dus een herkomst en bestemming in de Verenigde Staten. De cabotageregels worden in deze landen streng gehandhaafd, ondanks dat het geringe inkomensverschil tussen beide landen.

Referenties