Capaciteit

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Definitie

Grootste aantal motorvoertuigen dat volgens berekening per tijdseenheid een raai dwars op een rijbaan of rijstrook kan passeren onder bepaalde omstandigheden.


Toelichting

De capaciteit van een weg wordt bepaald door het aantal verkeerseenheden dat onder normale omstandigheden per tijdseenheid kan worden verwerkt, wat fungeert als een maat voor de doorstroming. De capaciteit is dus de maximale prestatiemogelijkheid van een weg; de intensiteit is de daadwerkelijke prestatie. De verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit wordt de intensiteit/capaciteitsverhouding genoemd. De capaciteit wordt evenals de intensiteit uitgedrukt in pae/uur, maar wordt ook vaak uitgedrukt in motorvoertuigen/uur.

De capaciteit is afhankelijk van:

 • het type weg
 • kenmerken van een weg zoals bochtigheid, rijstrookbreedte
 • voertuigsamenstellingen
 • het soort verkeer (zakelijk, recreatief)
 • lichtcondities
 • weerscondities

Capaciteitswaarden Nederland per type weg

In het algemeen kan er vanuit worden gegaan dat als er elke 2 seconden een voertuig passeert, dat de capaciteit dan 1800 voertuigen per uur bedraagt. Onderstaande waardes zijn theoretische waarden en zijn niet bindend.

Verkeerslichten:

 • Bij VRI's: 900 - 1350 pae/uur per rijstrook

Voorrangskruispunten:

 • Opstelvak rechtdoor: 1800 - 2000 pae/uur
 • Opstelvak afslaand: 1500 - 1750 pae/uur

Rotondes:

 • enkelstrooksrotonde: 20.000 - 25.000 mvt/etm
 • tweestrooksrotonde met enkele toe- en afritten: 22.000 - 30.000 mvt/etm
 • tweestrooksrotonde met dubbele toe- en afritten: 35.000 - 40.000 mvt/etm

Wegvakken:

Autosnelwegen, in mvt/uur, bij 15% vrachtverkeer

 • Autosnelweg enkelstrooks verbindingsweg met lengte > 1500m: 1600-1900 mvt/uur
 • Autosnelweg enkelstrooks verbindingsweg met lengte < 1500m: 1900-2100 mvt/uur
 • Autosnelweg 2-strooks rijbaan: 4200 mvt/uur (vuistregel circa 2100 per rijstrook)
 • Autosnelweg 3-strooks rijbaan: 6300 mvt/uur
 • Autosnelweg 4-strooks rijbaan: 8200 mvt/uur
 • Autosnelweg 5-strooks rijbaan: 10000 mvt/uur
 • Autosnelweg 6-strooks rijbaan: 11500 mvt/uur

Bron: Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen, versie 3, 18-4-2011