Capacito

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Capacito is een softwarepakket van Trenso.

Met Capacito worden met behulp van de snelheden, intensiteiten (met richting) en aantal rijstroken bepaald of er maatregelen voor een rotonde of kruispunt benodigd zijn.

Het softwarepakket Capacito bestaat uit 5 modules:

 1. Intensiteitscriterium van Slop; (voor ongeregelde kruispunten)
 2. Methode Harders; (voor ongeregelde kruispunten)
 3. Rotondemodel Brilon/Stuwe;
 4. Wachttijdformule van Akçelik; (voor met verkeerslichten geregelde kruispunten)
 5. Oversteekbaarheid van wegen (voor voetgangers en fietsers)

Kruispunt

 • Er kan voor een kruispunt gekozen worden uit een vierarmig of T-kruispunt.
 • Per arm kan de straatnaam ingevuld worden.
 • Bij de methode Harders kan er per arm de intensiteiten per richting ingevoerd worden. Echter bij de methode Slop kan er per arm alleen de intensiteit ingevoerd worden (richtingen zijn bij Slop niet van toepassing.
 • Per arm kan afzonderlijk een keuze worden gemaakt uit een rijstrook of meerdere rijstroken.
 • Er kan worden gekozen om het kruispunt wel of niet in deelkruispunten afzonderlijk te beschouwen moet (met of zonder tussenberm).
 • Er kan in de zijwegen het aantal opstelvakken bepaald worden (1 opstelvak of meerdere opstelvakken)

Rotonde

 • Er kan voor een rotonde gekozen worden uit een rotonde met één, twee, drie of vier armen alhoewel een rotonde met slechts één arm in de praktijk nooit toegepast zal worden.
 • Per arm kan de straatnaam ingevuld worden.
 • Rotonde kan als enkelstrooks, tweestrooks of driestrooks rotonde ingesteld worden. Een turborotonde en andere rotondevormen zijn niet mogelijk.
 • Per arm kan afzonderlijk een keuze worden uit één rijstrook of twee rijstroken.

Wachttijdformule VRI

Wacht nog op invullen

Oversteekbaarheid

Bij oversteekbaarheid wordt er gekeken of een weg "oversteekbaar" is voor voetgangers, fietsers in stilstand of rijdend. Hier wordt er vanuit gegaan van een weg met één rijstrook per richting. Er kan een keuze worden gemaakt of er wel of geen tussenberm wordt toegepast , met eventueel een korte oversteekpauze voor de voetganger of fietser.

Berekeningen en uitvoer

De uitvoer van Capacito is als volgt (per module)

 • Slop (kruispunt): getal a, ideale situatie is a<1,0 en voor een t-kruising a<1,33. Indien het getal a hoger is dan moet er gekeken worden naar een maatregel.
 • Harders (kruispunt): restcapaciteit en wachttijd. Hierin kan er bepaald worden of de wachttijden per arm acceptabel zijn (voor een motorvoertuig)
 • Brilon/Stuwe (Rotonde): I/C-verhoudng, gemiddelde wachtrij en gemiddelde wachttijd. Ook hierin kan er gekeken of de wachttijden acceptabel zijn.
 • Akçelik (wachttijd voor motorvoertuigen bij kruispunt met VRI): wachttijd (nog aanvullen)
 • Oversteekbaarheid (wachttijd voor voetgangers/fietser): wachttijd. Hierin wordt er gekeken of de wachttijd acceptabel is.

De berekeningen uit Capacito kunnen met de toepassing Strodio verwerkt worden tot grafische afbeeldingen met pijltjes en richtingen van een kruispunt of rotonde.

Betrouwbaarheid Capacito

Groot nadeel is dat er voor iedere module de waardes opnieuw in gevoerd moeten worden. Dit komt omdat de methode Slop werkt met pae/etmaal en methode Harders met pae/uur.

Voor capaciteitsberekeningen voor een rotonde kunnen er beter andere softwarepakketten gebruikt worden. Provincie Zuid-Holland heeft bijvoorbeeld in eigen huis het programma "Meerstrooksrotondeverkenner" ontwikkeld. Hierin zijn alle rotondevormen opgenomen.

Externe bron

http://www.trenso.nl/nl/capacito.html