Carpool

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Carpoolen)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Carpoolen is het gedeelde gebruik van een personenauto door een bestuurder en één of meerdere passagiers. Met carpoolen wordt vooral het gedeelde gebruik voor het forenzen verstaan, en niet gezinstripjes.

Carpooling

Door te carpoolen kan men de individuele kosten om van en naar het werk te reizen verminderen, en tevens draagt men bij aan een reductie van het aantal auto's op de weg. In Nederland is er in de jaren 90 op de A1 tussen Muiderberg en Diemen een carpoolstrook geopend, maar deze bleek onsuccesvol, en is later omgevormd tot wisselstrook. In de Verenigde Staten is men veel verder met carpoolen, en worden HOV-lanes massaal toegepast op snelwegen om het carpoolen te stimuleren door een vrije rijstrook van het overige verkeer. De resultaten hiervan wisselen. In gevallen worden ze goed of zelfs te goed gebruikt, soms is het reizen over een HOV-lane zelfs langzamer dan de reguliere rijstroken, in andere gevallen blijft de HOV-lane relatief leeg. 10,5 procent van de forenzen in de Verenigde Staten carpoolt.[1] Carpoolen lijkt in de Verenigde Staten de afwezigheid van een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer op te vangen.

Trends

In Nederland is het aantal carpoolers tussen 1995 en 2003 met 30 procent afgenomen. Ongeveer 8 procent van de woon-werkverplaatsingen gebeurt per carpool. Tussen 2005 en 2012 daalde het aantal carpoolers met nog eens 12%.[2] In veel andere landen is carpoolen ook een dalende trend, zoals in Canada, waar het aantal carpoolers tussen 2006 en 2011 ondanks de fors gestegen brandstofprijzen met 20% afnam.[3]

Voorzieningen

In Nederland bestaan vaak bij aansluitingen op autosnelwegen carpoolplaatsen. Dit zijn over het algemeen parkeerplaatsen met een variërend aantal parkeerplaatsen, sommigen hebben een handjevol parkeerplaatsen, anderen zijn groter met tientallen parkeerplaatsen.

In de Verenigde Staten en Canada komen HOV lanes voor, carpoolstroken op autosnelwegen. De meesten daarvan zijn gelegen in het westen en zuiden van de Verenigde Staten, de minste in het noordoosten en midwesten. Carpoolstroken in Europa zijn zeer zeldzaam, de meeste "high occupancy" stroken zijn busbanen die niet opengesteld zijn voor personenauto's.

Effecten

Carpoolen is een manier om de files te reduceren, maar het fenomeen heeft een zeer beperkt effect. Zelfs wanneer duizend mensen zouden carpoolen over een drukke weg is het effect nog relatief verwaarloosbaar, met bijvoorbeeld 300 in plaats van 1000 auto's op een weg die bijvoorbeeld 150.000 tot 200.000 voertuigen per etmaal verwerkt, er vanuit gaande dat alle carpoolers in de referentiesituatie anders solo zouden rijden. Ook kan het een drempel zijn om met een onbekende in een auto te stappen, de meeste mensen carpoolen met een bekende. Daarnaast heeft men weinig flexibiliteit; men is van de eigenaar van de auto afhankelijk qua reistijden en op het laatste moment flexibiliteit is erg lastig, bijvoorbeeld als iemand eerder of later naar huis wil gaan. Carpoolen kan ook een oplossing zijn voor parkeerproblemen en parkeerkosten bij bijvoorbeeld evenementen.

Omdat een groot aantal carpoolers personen zijn die sowieso samen zouden rijden is het verkeersreducerende effect van carpoolen gering. In de Verenigde Staten, waar een groot aantal HOV lanes zijn, is het daadwerkelijk verminderde aantal voertuigkilometers beduidend geringer dan het gebruik van de HOV lanes doet suggereren. Een groot aandeel zou ook zonder HOV lanes samen rijden. Uit Amerikaanse onderzoeken blijkt dat 50 - 60% van de carpoolers familieleden zijn die ook zonder carpoolvoorzieningen samen zouden rijden.[4] 75% van de carpoolers met 2 personen betreffen familieleden.[5]

Zie ook

Referenties