Carretera provincial

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De BU-V-5601, in het beheer van de Excelentísima Diputación Provincial de Burgos.

Een carretera provincial (provinciale weg) is een weg die in het beheer van een provincie is. In Spanje vallen deze wegen onder het secundaire wegennet, in het beheer van de diputación provincial.

Kenmerken

Carreteras provinciales zijn secundaire wegen, te vergelijken met het tertiaire wegennet in andere landen. Het is in de meeste gevallen de derde wegklasse, na het red de carreteras del estado (nationale wegennet) en de carreteras autonómicas, die in het beheer van de autonome gemeenschappen zijn.

De autonome regio's beheren bijna alle secundaire wegen met enig belang voor regionaal verkeer, waardoor de provinciale wegen vaak erg secundair in karakter zijn, met vaak hooguit een interlokaal belang. De carreteras provinciales zijn vrijwel nooit hoogwaardig uitgebouwd. In slechts een zeer klein aantal gevallen is een carretera provincial als autovía uitgebouwd.

Er zijn echter enkele uitzonderingen. In het Baskenland zijn geen wegen in het beheer van de autonome regio, hier zijn alle wegen, inclusief de autosnelwegen, in het beheer van de provincies. Dit is een uitzondering in het Spaanse wegbeheer. Daarnaast zijn de Canarische Eilanden wel opgedeeld in provincies, maar zijn alle wegen in het beheer van de cabildo insular. Hier zijn dus ook geen provinciale wegen, maar is elk eiland verantwoordelijk voor zijn wegen. Dit geldt ook voor de Balearen, waar de consell (eilandraad) verantwoordelijk is voor de wegen.

Ook zijn er een aantal autonome regio's die niet verder zijn onderverdeeld in provincies. Feitelijk valt de provincie hier samen met de autonome gemeenschap. Deze regio's hebben formeel ook geen provinciale wegen, dit zijn Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia en Navarra.

De langste carretera provincial in Spanje is de LU-P-1611, die een 131 kilometer lange regionale ringweg rond de stad Lugo in Galicia vormt.

Wegnummering

De wegnummering van de provinciale wegen varieert per provincie en autonome gemeenschap. In sommige autonome regio's hebben provincies meerdere wegklassen in het beheer.

Binnen het red de carreteras del estado (RCE) hebben sommige nationale wegen de prefix van een provincie. Dit zijn vaak invalswegen van grote steden. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, zijn deze wegen in het beheer van de nationale overheid en niet in het beheer van de provincies. Dit is ook te zien aan de lengte van het wegnummer. Bijvoorbeeld de CA-33 bij Cádiz is in het beheer van de nationale overheid, terwijl de CA-3205 in het beheer is van de diputación de Cádiz.

Andalucía

De AL-5107, in het beheer van de Diputación de Almería.

In Andalucía is er sprake van 8 provincies die wegen beheren via de diputación provincial. Er zijn twee wegklassen: het "red comarcal" en het "red local".

provincie wegnummerformat
Almería AL-xxxx
Cádiz CA-xxxx
Córdoba CO-xxxx
Granada GR-xxxx
Huelva HU-xxxx
Jaén JA-xxxx
Málaga MA-xxxx
Sevilla SE-xxxx

Aragón

In Aragón beheren de drie provincies de secundaire wegen. Er zijn in de regel twee wegklassen, de reguliere provinciale wegen en de wegen met een "vecinaal" belang, deze krijgen een "V" in het wegnummer. In de provincie Zaragoza is een afwijkende derde wegnummerlaag, de CV-xxx serie, bedoeld voor de "camino vecinal". Dit is in aanvulling op de reguliere vecinale provinciale wegen. De CV-xxx serie is niet gerelateerd aan de autonome wegen van de Comunitat Valenciana, die ook de prefix "CV" gebruikt. De provincie Teruel is één van de weinige in Spanje waar provinciale wegen een tweecijferig nummer hebben.

In Aragón zijn de provinciale wegen vrijwel zonder uitzondering wegen met een lokaal belang, aangezien de autonome regio al een groot netwerk van secundaire wegen in het beheer heeft. Veel provinciale wegen zijn erg smal en regelmatig niet verhard.

provincie wegnummerformat
Huesca HU-xxx en HU-V-xxx
Teruel TE-xx en TE-V-xxxx
Zaragoza Z-xxx en Z-V-xxxx en CV-xxx

Asturias

In Asturias zijn geen provinciale wegen, omdat Asturias uit één provincie bestaat die samenvalt met de autonome regio. In Asturias zijn daarom alleen wegen in autonoom of gemeentelijk beheer.

Islas Baleares

Op de Islas Baleares (Balearen), een eilandengroep in de Middellandse Zee, zijn formeel geen wegen in het beheer van de provincies of de autonome regio, maar zijn wegen in het beheer van de eilandraad (consell insular). Dit betreft alle wegen met enig belang, inclusief autosnelwegen en reguliere hoofdwegen. De lokale wegen zijn in het beheer van de lokale ayuntamiento, waardoor er geen wegen in het beheer zijn van de nationale regering, de autonome regio of de provincie.

Islas Canarias

Op de Canarische Eilanden zijn eveneens geen wegen in het beheer van de provincies. Alle wegen zijn in het beheer van het cabildo insular (eilandraad), waarbij elk eiland een eigen wegennet in het beheer heeft. De situatie is daarmee vergelijkbaar met de Islas Baleares, behalve dat men op de Canarias spreekt van een cabildo insular in plaats van een consell insular (eilandraad). Wel kunnen wegen op de Canarische Eilanden door de nationale of autonome regering gefinancierd worden.

Cantabria

In Cantabria zijn ook geen provinciale wegen, omdat de provincie samenvalt met de autonome regio. Er is daarom alleen sprake van nationale wegen, autonome wegen en gemeentelijke wegen, maar geen provinciale wegen.

Castilla-La Mancha

In Castilla-La Mancha zijn de provinciale wegen in het beheer van de diputación provincial. De manier waarop de provinciale wegen genummerd worden verschilt per provincie.

In de provincie Albacete zijn ze genummerd per sector, waarbij een sector bestaat uit een gebied tussen bepaalde nationale wegen. Aan het eerste nummer is te zien in welke sector de weg ligt. Zo ligt de AB-700 in sector 7: tussen de N-430 en A-31.

In de provincie Ciudad Real is het netwerk ook in 7 zones opgericht, gescheiden door de nationale wegen. Viercijferige routes zijn in de regel langer dan driecijferige routes.

In de provincie Guadalajara zijn ze genummerd in 3 wegklassen, de 1e, 2e en 3e klasse. Aan het wegnummer is echter niet te zien tot welke klasse ze behoren. De meeste wegnummers zijn 3-cijferig, maar in de 2e en 3e klasse komen ook een beperkt aantal 4-cijferige nummers voor.

Van de provincies Cuenca en Toledo is niet bekend hoe zij hun wegnummering indelen.

provincie wegnummerformat organisatie
Albacete AB-xxx en AB-xxxx 7 sectoren
Guadalajara GU-xxx en GU-xxxx 3 wegklassen (1e t/m 3e klasse)
Ciudad Real CR-xxx en CR-xxxx 7 zones
Cuenca CUV-xxxx
Toledo TO-xxxx

Castilla y León

De LE-3503 in de provincie León.

De 9 provincies van Castilla y León beheren een netwerk van provinciale wegen, in het beheer van de diputación provincial.

In de provincie Ávila is de wegnummering in 7 sectoren ingericht, gescheiden door de nationale wegen. Alle sectoren behalve sector VII komen in de stad Ávila samen. In de provincie Burgos zijn er drie nummerseries aan provinciale wegen, de BU-xxx en BU-P-xxxx vormen de primaire routes, de BU-V-xxxx serie vormen verbindingen van veelal slechts een paar kilometer lang. In de provincie León had men oorspronkelijk een wegnummer in de serie "CV" (camino vecinal) maar is men per 2010 overgestapt op de prefix "LE". In de provincie Palencia bestaan drie klassen aan provinciale wegen (primero, segundo, tercero).

In de provincie Salamanca is het provinciale wegennet opgedeeld in twee klassen, verdeeld in 6 zones, gescheiden door de nationale wegen. In de wegnummering van 2014 waren nog enkele "CV" routes overgebleven (camino vecinal). De primaire provinciale wegen hebben een 3-cijferig nummer eindigend op een 0. (DSA-XX0). De secundaire provinciale wegen hebben overige 3-cijferige DSA-nummers. DSA staat voor de Diputación Salamanca. In de provincie Segovia is het netwerk opgedeeld in drie klassen: A, B en C, met een viercijferig nummer in de SG-P-XXXX of SG-V-XXXX serie. In de provincie Soria zijn ze in de serie SO-P-XXXX genummerd, waarbij 296 routes een netwerk van 1.888 kilometer vormen, waarbij een provinciale weg dus een gemiddelde lengte van 6,4 kilometer heeft.

In de provincie Valladolid zijn de provinciale wegen in de serie VP-XXXX genummerd, met 9 zones, gescheiden door de nationale wegen. De stad Valladolid vormt daarbij het centrum van de zones. De provinciale wegen van Valladolid zijn niet verder onderverdeeld in wegklassen. In de provincie Zamora is het provinciale wegennet opgedeeld in drie typen, provinciaal, vecinaal en lokaal, allemaal in het beheer van de diputación de Zamora. Bovendien zijn de wegnummers verdeeld in 6 zones.

provincie wegnummerformat organisatie
Ávila AV-P-xxx 7 sectoren
Burgos BU-xxx, BU-P-xxxx, BU-V-xxxx
León LE-xxxx
Palencia PP-xxxx 3 klassen
Salamanca DSA-xxx, CV-xx, CV-xxx 2 klassen, 6 zones
Segovia SG-P-xxxx, SG-V-xxxx 3 klassen (A, B, C)
Soria SO-P-xxxx
Valladolid VP-xxxx 9 zones
Zamora ZA-P-xxx, ZA-V-xxxx, ZA-L-xxxx 6 zones

Catalunya

De LV-9047, een weg in het beheer van de diputación van de provincie Lleida. De V staat voor vecinal (lokaal).

In Catalunya beheren de provincies een omvangrijk netwerk van secundaire wegen. Aangezien het autonome wegennet in Catalunya niet erg fijnmazig is, vervullen de provinciale wegen in Catalunya een iets groter belang dan in veel andere delen van Spanje. Het netwerk is veelal opgedeeld in een primaire klasse (P) en een secundaire klasse (V, vecinal).

provincie wegnummerformat
Barcelona B-xxx, BP-xxxx, BV-xxxx
Girona GI-xxx, GIP-xxxx, GIV-xxxx
Lleida L-xxx, LP-xxxx, LV-xxxx
Tarragona TP-xxxx, TV-xxxx, T-xxx

Extremadura

In de regio Extremadura zijn slechts twee provincies. Beide provincies hebben een systeem van provinciale wegen met 3-cijferige nummers. De wegnummers van de provincie Badajoz zijn genummerd in de serie van BA-001 t/m BA-161, en die van Cáceres in de serie CC-100 t/m CC-999. De wegnummers in Cáceres vervangen een oudere serie die ook decimale nummers had (CC-1.1, CC-1.2, etc.)

provincie wegnummerformat
Badajoz BA-xxx
Cáceres CA-xxx

Galicia

In Galicia is een wat afwijkende situatie. De carreteras autonómicas van Galicia zijn genummerd per provincie, maar in beheer van de autonome regio. Daardoor is een aparte prefix nodig voor elke provincie, en de manier waarop dit is opgelost is in alle vier provincies afwijkend. A Coruña heeft simpelweg gekozen voor "DP" (Diputación Provincial), terwijl Lugo een serie met een "P" heeft gekozen, als uitbreiding van de autonome wegen. Dit komt elders in Spanje vrij veel voor. Ourense heeft een serie 4-cijferige nummers gebruikt, terwijl de autonome wegen 3-cijferige nummers gebruiken. De provincie Pontevedra heeft twee nummerseries, EP (Estrada Provincial) en PO (Pontevedra), waarbij PO net als in Ourense een 4-cijferige nummerserie gebruikt als uitbreiding van de 3-cijferige PO-XXX serie van de autonome wegen.

provincie wegnummerformat
A Coruña DP-xxxx
Lugo LU-P-xxxx
Ourense OU-xxxx
Pontevedra EP-xxxx, PO-xxxx

Madrid

Madrid bestaat uit één provincie en valt dus samen met de autonome regio. Daardoor zijn er in Madrid geen provinciale wegen.

Murcia

De Región de Murcia bestaat eveneens uit één provincie die samenvalt met de autonome regio, en heeft derhalve geen provinciale wegen.

La Rioja

De autonome regio La Rioja bestaat uit één provincie die samenvalt met de autonome regio. Derhalve zijn er geen provinciale wegen in La Rioja.

Comunitat Valenciana

In de Comunitat Valenciana is één wegnummersysteem met de prefix "CV" waarin het autonome en provinciale wegennet verenigd zijn. In de regel is per provincie een serie nummers in provinciaal beheer, maar sommige nummers overschrijden provinciegrenzen en er zijn ook een aantal autonome wegen in de serie hoger dan CV-100. Enkele wegen in de serie CV-100 t/m CV-999 worden van dermate belang geacht dat ze niet in provinciaal, maar autonoom beheer zijn.

provincie wegnummerserie
Castellón CV-100 t/m CV-299
Valencia CV-300 t/m CV-699
Alicante CV-700 t/m CV-999

Navarra

De Comunidad Foral de Navarra bestaat uit één provincie en het bestuur daarvan valt dus samen met die van de autonome regering. Daarom zijn er geen aparte provinciale wegen in Navarra.

País Vasco (Baskenland)

De BI-2235 in Bizkaia, in het beheer van de Diputación Foral de Bizkaia.

In het Baskenland heeft de autonome regering geen wegen in het beheer, deze zijn een verantwoordelijkheid van de provincies, als enige autonome regio op het Spaanse vasteland waar dit het geval is. Alle autosnelwegen en carreteras nacionales zijn eveneens in het beheer van de provincies. Alleen Navarra heeft ook een dergelijke structuur van wegbeheer in Spanje.

De provincies beheren dus alle wegen, de N-wegen, de A-/AP-wegen en alle wegen behorend tot het secundaire wegennet. Hiermee hebben de provincies in Baskenland de grootste taak aan wegbeheer van alle provincies in Spanje, maar de verantwoordelijkheid van belastinginning is hier ook op ingericht. De Baskische provincies hebben veel meer macht dan elders in Spanje.

Het netwerk van provinciale wegen is opgedeeld in meerdere klassen, de naamgeving ervan is vergelijkbaar met regio's waar dergelijke wegen wel in beheer van de autonome gemeenschappen zijn;

  • N-XXX, A-XX, AP-XX: Red de Interés Preferente (voorkeursnetwerk)
  • A-XXX, BI-XXX, GI-XXX: Red Básica (basisnetwerk)
  • A-2XXX, BI-2XXX, GI-2XXX: Red Comarcal (comarcale netwerk)
  • A-3XXX, BI-3XXX, GI-3XXX: Red Local (lokale netwerk)
  • A-4XXX: Red Vecinal (vecinale netwerk, alleen in Álava)
provincie wegnummerformat opmerkingen
Álava N-xxx, A-xx, AP-xx, A-xxx, A-xxxx De 4-cijferige A-nummers zijn opgedeeld in 3 klassen
Bizkaia N-xxx, A-xx, AP-xx, BI-xxx, BI-xxxx De 4-cijferige BI-nummers zijn opgedeeld in 2 klassen
Gipuzkoa N-xxx, A-xx, AP-xx, GI-xxx, GI-xxxx De 4-cijferige GI-nummers zijn opgedeeld in 3 klassen

Zie ook

Referenties