Centrumring Den Haag

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S100.svg
Blank.png
s100
Begin Koningskade
Einde Koningskade
Lengte ca. 11 km
Stadsroutes in Nederland
Overzicht van Nederlandse Ringwegen
Route

VRI zwart.svg Zuid-Hollandlaan S101.svgNLA012.svg / Wassenaar, Leiden


Koningskade

VRI zwart.svg Dr. Kuyperstraat / Zuid-Hollandplein

VRI zwart.svg Javastraat / Wassenaarseweg


Raamweg

VRI zwart.svg Laan Copes van Cattenburch / Carel van Bylandtlaan / S102.svg


Laan Copes van Cattenburch

VRI zwart.svg Koninginnegracht

Junction.svg Balistraat

Junction.svg Surinamestraat

VRI zwart.svg Bankastraat / Nassauplein


Burgemeester Patijnlaan

Junction.svg Borneostraat

Junction.svg Bonistraat / Alexanderveld

Junction.svg Burg. Van Karnebeeklaan

Junction.svg Timorstraat

VRI zwart.svg Carnegieplein / Scheveningseweg


Carnegielaan

Junction.svg Tolweg

Junction.svg Rustenburgweg

Junction.svg Buitenrustweg

Junction.svg Tobias Asserlaan

VRI zwart.svg Groot Hertoginnelaan / Carnegielaan → Laan van Meerdervoort


Groot Hertoginnelaan

Junction.svg Barnstraat

VRI zwart.svg Waldeck Pyrmontkade-Koningin Emmakade / S103.svg


Waldeck Pyrmontkade-Koningin Emmakade

Junction.svg Sweelinckplein

Junction.svg Obrechtstraat

VRI zwart.svg Laan van Meerdervoort

VRI zwart.svg Weimarstraat / Prins Hendrikstraat

Junction.svg Witte de Withstraat / Chasséstraat / Marnixstraat

VRI zwart.svg Elandstraat

VRI zwart.svg Koningin Emmaplein


Noordwest Buitensingel

VRI zwart.svg Zamenhofstraat

VRI zwart.svg S104.svg / Zusterstraat / Lijnbaan


Lijnbaan

VRI zwart.svg Westeinde

VRI zwart.svg Buitenom / Prinsengracht


Buitenom

Rotonde.svg VRI zwart.svg Vaillantplein → Vaillantlaan / Ruijsdaelstraat


Vaillantlaan

VRI zwart.svg Hobbemastraat / Paletplein

VRI zwart.svg Van Ostadestraat / Van der Vennestraat

VRI zwart.svg Hoefkade / Wouwermanstraat

VRI zwart.svg Frans Halsstraat

VRI zwart.svg Parallelweg / Calandstraat


Calandstraat

VRI zwart.svg Waldorpstraat

Junction.svg 1ste Van der Kunstraat

Junction.svg Verheeskade / Calandkade

Brug.svg Riviersymbool.svg Laakkanaal

VRI zwart.svg Slachthuislaan / S105.svg → s106


Neherkade

VRI zwart.svg Leeghwaterplein / Slachthuisstraat

VRI zwart.svg Rijswijkseweg / S107.svg


Neherkade → Mercuriusweg

Brug.svg Trekvlietbrug Riviersymbool.svg Haagvliet of Trekvliet

VRI zwart.svg S108.svg


Binckhorstlaan

Junction.svg Poolsterstraat

Junction.svg Plutostraat

Junction.svg Trekvlietplein

VRI zwart.svg Weteringkade

Brug.svg Schenkviaduct


Lekstraat

VRI zwart.svg Scheldeplein

Afslagsymbool.svg Schedeldoekshaven


Rijnstraat

Tunnel.svg Koningstunnel


Koningskade

VRI zwart.svg Korte Voorhout

VRI zwart.svg Zuid-Hollandlaan S101.svgNLA012.svg / Wassenaar, Leiden

De Centrumring van Den Haag volgt een ongeveer 11 kilometer lange route om het oude stadscentrum van Den Haag en heeft het nummer S100 gekregen, één van de tien stadsroutes van Den Haag. Deze ring moet niet verward worden met de Ring Den Haag die bestaat uit de stadsroute S200, de N440, de N14, de A4 en de N211 .

Routebeschrijving

De S100 loopt in een ring om het stadscentrum heen, er is geen officieel begin-/eindpunt. Het laagst aftakkende S-nummer bevindt zich op het kruispunt van de Koningskade met de Zuid-Hollandlaan (S101). De aftakkende S-nummering loopt vervolgens tegen de klok in op. Logischerwijs is dit dan het begin van de S100 en heeft in deze richting de volgende straatnamen:

 • Koningskade (Rijnstraat - Wassenaarseweg)
 • Raamweg (Wassenaarseweg - S102)
 • Laan Copes van Cattenburch (S102/S100 - Nassauplein)
 • Burgemeester Patijnlaan (Nassauplein - Carnegieplein/Scheveningseweg)
 • Carnegielaan (Carnegieplein/Scheveningseweg - Laan van Meerdervoort)
 • Groot Hertoginnelaan (Laan van Meerdervoort - S103)
 • Waldeck Pyrmontkade / Koningin Emmakade (S103 - Veenkade)
 • Noordwest Buitensingel (Veenkade - S104)
 • Lijnbaan (S104 - Prinsengracht)
 • Buitenom (Prinsengracht - Vaillantplein)
 • Vaillantlaan (Vaillantplein - Waldorpstraat)
 • Calandstraat (Waldorpstraat - S105)
 • Neherkade (S105 - S107)
 • Mercuriusweg (S107 - S108)
 • Binckhorstlaan (S108 - Schenkviaduct)
 • Lekstraat (Schenkviaduct - Schedeldoekshaven)
 • Koningstunnel
 • Koningskade

De enige stadsroute die niet begint aan de S100 is de S106. Deze route loopt vanaf de S105 naar de A4.

Kenmerken en geschiedenis per straat

Koningskade

De Koningskade ligt tussen het kruispunt met de Raamweg/Wassenaarseweg en de Koningstunnel. De weg loopt langs het station Den Haag Centraal, Malieveld, Voorhout en de Nassaubuurt over een lengte van 1100 meter. De geschiedenis is verbonden met de Koninginnegracht waar de weg aan parallel loopt. Deze gracht is begin 19e eeuw gegraven en de straat had voor die tijd de naam Koninginnelaan.

De kade aan de zuidkant draagt nog steeds die naam en rond 1900 is aan de noordzijde de kade verdeeld in de Raamweg, Koningskade en Plesmanweg. Tussen de Zuid-Hollandlaan en Bezuidenhoutseweg ligt het Malieveld aan de noordzijde. Een bekende zijweg is het Korte Voorhout die richting het Binnenhof loopt. In westelijke richting vanaf de Zuid-Hollandlaan is de noordzijde bebouwd. De Koningskade heeft in principe 2x2 doorgaande rijstroken maar omdat de kruispunten dicht bij elkaar liggen zijn het meer in elkaar over lopende voorsorteerstroken. Op enkele plekken ligt een busstrook. De weg is behoorlijk druk, vooral de kruising met de Zuid-Hollandlaan, die de S100 met de A12 verbindt. Dat kruispunt is in 2006 heringericht.

Raamweg

De Raamweg ligt in het verlengde van de Koningskade tussen de Wassenaarseweg en het Hubertusviaduct (S200). Ongeveer halverwege de Raamweg slaat de S100 linksaf de Laan Copes van Cattenburch in. De verbinding tussen dit kruispunt en de S200 is de S102. De geschiedenis van de Raamweg valt samen met de Koningskade hierboven beschreven. De weg heeft 2x2 rijstroken en een vrijliggend fietspad.

Laan Copes van Cattenburch - Burgemeester Patijnlaan

De chique naam van deze in 1870 aangelegde straat, die vaak afgekort wordt tot Laan Copes, is afkomstig van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch, de burgemeester van Den Haag in de periode 1824 - 1842. De huidige lengte van de Laan Copes is 550 meter. Van oorsprong was de Laan Copes een kilometer lang, maar in 1955 is het deel vanaf het Nassauplein omgedoopt in Burgemeester Patijnlaan, kortweg Patijnlaan, en Burgemeester Van Karnebeeklaan. De laatst genoemde is een zijweg die schuin in de richting het Vredespaleis loopt. De Laan Copes en de Patijnlaan hebben gescheiden rijbanen met 2x1 rijstroken en fietssuggestiestroken. Bewoners van deze straten hadden bezwaar gemaakt tegen het plan om deze wegen onderdeel van de Centrumring te maken. Ter hoogte van het Vredespaleis volgt het kruispunt met de Scheveningseweg en Carnegieplein, waar de Centrumring verder gaat over de Carnegielaan.

Carnegielaan

Deze weg ligt in een bocht om het Vredespaleis waar ook de straatnaam vandaan komt. In 1903 schonk de Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie 1,5 miljoen dollar voor de bouw van het Vredespaleis. Ook het beroemde concertgebouw Carnegie Hall in New York is van zijn hand. De Carnegiestraat is ruim een halve kilometer lang en sluit aan op de Groot Hertoginnelaan en honderd meter erna op de Laan van Meerdervoort. De weg had vroeger twee rijstroken richting het zuiden en één in noordelijke richting van elkaar gescheiden door middel van een doorgetrokken asstreep. Medio 2008 is de weg heringericht en heeft nu 1x2 rijstroken en vrijliggende fietspaden.

Groot Hertoginnelaan

Deze straat is vernoemd naar de dochter van Koning Willem II die van 1840 tot 1849 koning der Nederlanden was en heeft een lengte van 1,6 km waarvan 650 m deel uitmaakt van de S100. Dit deel heeft nog steeds 2+1 rijstroken met fietssuggestiestroken zoals de Carnegielaan voorheen ook had. Het ongenummerde deel heeft 2x2 rijstroken. Oorspronkelijk had de straat in de middenafscheiding een rij bomen maar deze zijn in 1967 gerooid met het oog op de toekomst. Als compensatie zijn er bomen aan weerszijde van de straat gepland. In die periode heeft de weg ook zijn huidige breedte gekregen. In 2013 is gestart met de herinrichting van de Groot Hertoginnelaan[1].

Waldeck Pyrmontkade / Koningin Emmakade

De S100 loopt van de Groot Hertoginnelaan vervolgens over deze weg die bestaat uit twee straatnamen met een lengte van 1,2 kilometer. Van oorsprong waren de kades, gescheiden door een deels nog bestaande gracht, twee aparte tweerichtingswegen. Na het dempen van de gracht vormen de kades één doorgaande weg met twee straatnamen. Beide wegen hebben 1 rijstrook gecombineerd met het tramspoor van lijn 3, een fietssuggestiestrook en de mogelijkheid tot langsparkeren tussen de Groot Hertoginnelaan en de Laan van Meerdervoort. De verdere route tot aan de Noordwest Buitensingel heeft 2x2 rijstroken en de tramsporen liggen hier in de middenberm. Verder zijn er op dit deel gescheiden fietspaden. De namen van de kades zijn afkomstig van Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck Pyrmont die als regentes de troon waarnam eind 19de eeuw tot Wilhelmina oud genoeg was om koningin te worden. Na de dood van Emma in 1934 werden ter nagedachtenis enkele straten in Den Haag vernoemd naar haar, zoals het Koningin Emmaplein waar de weg overgaat in Noordwest Buitensingel.

Noordwest Buitensingel

De S100 vervolgt zijn weg over de Noordwest Buitensingel, een korte straat met een lengte 350 m. De Noordwest Buitensingel heeft hetzelfde wegprofiel als de Emma/Pyrmontkade. De singel ligt parallel aan de Westsingelgracht en maakt deel uit van de Haagse grachtengordel. De kade aan de andere kant van deze gracht heette vroeger de Noordwest Binnensingel. Deze naam is veranderd naar Bij de Westermolens, verwijzend naar een viertal reeds afgebroken korenmolens uit de 18e eeuw. Deze molens werden de Westermolens genoemd. De laatste molen is in 1910 afgebroken.

Lijnbaan

De Noordwest Buitensingel eindigt op het kruispunt met de Loosduinseweg/Loosduinsekade (S104) en de Lijnbaan. De S100 volgt de Lijnbaan, een korte straat van 300 meter. De korte straat loopt in een bocht en bestaat in feite geheel uit opstelstroken omdat de kruispunten in de Lijnbaan kort op elkaar liggen, achtereenvolgens het Westeinde en de Prinsegracht. Ook het Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde is aan deze straat gelegen. De naam Lijnbaan is afkomstig van de oude touwslagerijen. Een lijnbaan was een stuk grond waarop de touwslager de garens tot touw verweefde. De strook grond werd dan gebruikt om de lange garens uit te lopen, deze werden aan weerskanten aan een mechaniek bevestigd om de garens tussen strak te spannen en in elkaar te kunnen draaien tot een lengte touw. De straatnaam komt vaker voor in Nederland, bijvoorbeeld in Rotterdam en Dordrecht.

Buitenom

In het verlengde van de Lijnbaan ligt het Buitenom die een totale lengte heeft van 690 meter waarvan 190 m bij de S100 hoort. Ter hoogte van het Vaillantplein buigt het Buitenom af richting het noordoosten, de S100 volgt vanaf hier de Vaillantlaan. Het S100 deel van het Buitenom heeft 2x2 rijstroken en vrijliggend fietspaden. Tot eind 19e eeuw was het Buitenom de grens van Den Haag. Multatuli heeft aan deze straat gewoond.

Vaillantlaan

De weg begint aan het Vaillantplein waar ook het Buitenom en de Ruijsdaelstraat aansluiten en heeft een lengte van circa 1,5 kilometer. Het Vaillantplein ligt op een helling vanwege de Vaillantbrug aan de noordzijde. In het midden van het plein ligt een vijver met fontein die bekleed is met gekleurd tegelwerk. De weg heeft 2x2 rijstroken. De oorspronkelijke weg stamt uit eind 19de eeuw, maar is in de periode 1985 - 2009 in fases gereconstrueerd. Het plein en de weg zijn vernoemd naar mr. Johan Pieter de Vaillant, een vroegere Haagse wethouder van financiën. De Vaillantlaan eindigt op het kruispunt met de Parallelweg en Calandstraat. Dit verdiepte kruispunt staat samen met het direct er aangrenzende spoorviaduct bekend als De Put.

Calandstraat

Tussen de Vaillantlaan en de Neherkade ligt de 350 meter lange Calandstraat. De straat is vernoemd naar de 19e eeuwse civiel-ingenieur van Rijkswaterstaat Pieter Caland. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het planontwerp en de uitvoering van het Noordzeekanaal. Diverse kunstwerken en (water)wegen zijn naar hem vernoemd, zoals het Calandkanaal en de Calandbrug in het Rotterdamse havengebied. De Calandstraat loopt langs het bedrijventerrein Laakhaven-West, heeft 2x2 rijstroken en vrijliggende fietspaden. Deze weg eindigt op de Haagse Calandbrug. In het verlengde loopt de Slachthuislaan, de kruisende weg is de Neherkade.

Neherkade

De S100 buigt af richting het noorden en loopt over de 1,3 kilometer lange Neherkade parallel aan het Laakkanaal. De kade is vernoemd naar Lambertus Neher, een politicus en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast had hij ook een bestuurlijke functie bij de toenmalige PTT. De weg is uitgevoerd met 2x2 rijstroken. De Neherkade is voorzien van een parallelweg met langsparkeren. Het langzaam verkeer maakt ook gebruik van deze parallelweg. De Neherkade kruist vervolgens het Leeghwaterplein/Slachthuisstraat en daarna de Rijswijkseweg. Dit gedeelte van de Neherkade, vanaf de Calandstraat tot aan de Trekvlietbrug, wordt tussen 2014 en 2016 heringericht. Bij het Leeghwaterplein wordt de Neherkade verdiept onder het kruispunt gelegd.[2] De tunnel opende op 20 april 2015 voor het verkeer.[3] Deze werkzaamheden staan in verband met de aanleg van de Rotterdamsebaan. In maart 2014 is de zuidelijke rijbaan, richting de Binckhorst, afgesloten en hebben beide rijrichtingen slechts de beschikking over een strook op de noordelijke baan.

Mercuriusweg

De Neherkade loopt bij de Trekvlietbrug naadloos over in de 500 meter lange Mercuriusweg. De S100 volgt de Mercuriusweg voor 300 meter. De weg is vernoemd naar de gelijknamige planeet in ons zonnestelsel. De straatnamen in de buurt waar de Mercuriusweg doorheen loopt zijn allemaal afkomstig van hemellichamen.

Binckhorstlaan

De Mercuriusweg kruist de Binckhorstlaan waar de S100 vervolgens overheen loopt richting het westen. Deze laan is in totaal 2 kilometer lang waarvan 800 meter onderdeel van de S100 en heeft gescheiden rijbanen. Richting het oosten loopt de S108 over de Binckhorstlaan. De laatste 200 meter van deze laan is ongenummerd en ligt in Voorburg. De laan is vernoemd naar de wijk Binckhorst waar deze doorheen loopt. De wijk is op zijn beurt weer is vernoemd naar het kasteel De Binckhorst. Dit kasteel uit de 17de eeuw bestaat nog steeds en is in gebruik door de Bergmankliniek. Met de Binckhorstlaan kruist de S100 weer diverse spoorverbindingen, waaronder de Oude Lijn (spoorlijn Rotterdam - Leiden en verder).

Lekstraat

De Binckhorstlaan gaat bij het Schenkviaduct over in de 550 meter lange Lekstraat, onderdeel van de Rivierenbuurt. De rivier de Lek, waar de straat naar is vernoemd, is de doorloop van de Rijn tussen Wijk bij Duurstede en Nieuw-Lekkerland. Over het Schenkviaduct loopt een weg waar de S100 geen directe verbinding mee heeft, de Weteringkade vormt de verbindingsweg. De Lekstraat heeft 2x2 rijstroken en loopt deels langs het spoor richting het Haagse Centraal Station.

Koningstunnel

In het verlengde van de Lekstraat ligt de Rijnstraat, het kruispunt met de Schedeldoekshaven vormt de overgang. De S100 duikt daarvoor al de in 2000 geopende Koningstunnel in. Na de tunnel is de S100 weer terug op de Koningskade. Het verkeer kan desondanks wel de Lekstraat en Schedeldoekshaven inrijden. De S100 kruist ongelijkvloers het Prins Bernhardviaduct, een belangrijke verbinding tussen het centrum en de A12. Dit viaduct staat haaks op de Lekstraat/Rijnstraat en kan bereikt worden via de Schedeldoekshaven.

Referenties

Stadsroutes van Den Haag

S100.svg S101.svg S102.svg S103.svg S104.svg S105.svg S106.svg S107.svg S108.svg S200.svg