Chengdu

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Chengdu.jpg

Chengdu (Chinees: 成都, Chéngdū) is de hoofdstad en grootste stad van de provincie Sichuan in China. Het is één van de belangrijkste steden van het land, de prefectuur telt 16,3 miljoen inwoners, waarvan er 11,2 miljoen in de stad zelf wonen.

Inleiding

Chengdu ligt centraal in de provincie Sichuan, maar de provincie is opgedeeld in een dichtbevolkt bekken in het oosten en een veel dunner bevolkt westen dat bestaat uit het Tibetaans plateau, dat geflankeerd wordt door slecht toegankelijk hooggebergte. Chengdu ligt daarom aan de westkant van het meest bevolkte deel van Sichuan. Het wordt beschouwd als een West-Chinese stad, alhoewel het geografisch gezien meer in het midden van China ligt.

Chengdu ligt op ongeveer 500 meter boven zeeniveau en 1.400 kilometer landinwaarts van de Zuid-Chinese zee. Het ligt minder dan 300 kilometer ten westen van Chongqing. Chengdu is een vrij vlakke stad, gelegen in een weidse vallei met weinig grote hoogteverschillen. Aan de oostrand van het stedelijk gebied ligt wel een lage bergrug tot circa 800 meter hoogte, de belangrijkste geografische feature van de directe omgeving van Chengdu. Het hooggebergte van het Tibetaans hoogland begint ongeveer 50 kilometer ten westen van Chengdu.

De belangrijkste rivier van deze streek is de Minjiang, maar die stroomt ten zuidwesten van Chengdu langs, dit is een zijrivier van de Yangtze. Chengdu ligt op de samenkomst van de kleine rivieren Jinjiang en Fuhe. De Jinjiang stroomt 50 kilometer ten zuiden van Chengdu in de Minjiang.

Chengdu is een omvangrijk stedelijk gebied dat snel uitbreidt. De agglomeratie bestaat uit de stedelijke kern, grote satellietsteden als stedelijke districten en nog apart liggende kleine tot middelgrote steden in de ruimere periferie. De omgeving van Chengdu kent daarnaast een dichtbevolkt platteland. Het stedelijk gebied van Chengdu is inmiddels omvangrijk en meet circa 50 bij 50 kilometer.

Wegennet

De 2nd Ring Road met het Bus Rapid Transit systeem.

Chengdu is een belangrijk knooppunt in het Chinese wegennet, maar is bovenal een eindpunt van het regionale en nationale wegennet. Chengdu heeft een karakteristieke spinnewebstructuur, met zes ringwegen en een groot aantal invalswegen.

Nationale expressways

Zeven nationale expressways beginnen of eindigen in Chengdu, gekarakteriseerd door hun naam, beginnend met 'Cheng' of eindigend op 'Rong' (蓉), de traditionele afkorting van de stad. Dit zijn de Hurong Expressway (G42) vanuit Shanghai, de Xiarong Expressway (G76) uit Xiamen, de Chengle Expressway (G0512) naar Leshan, de Rongzun Expressway (G4215) naar Zunyi, de Rongli Expressway (G4216) naar Lijiang, de Rongchang Expressway (G4217) naar Qamdo (Changdu) en de Yurong Expressway (G5013) uit Chongqing. Daarnaast voert de Jingkun Expressway (G5) als doorgaande route van Beijing naar Kunming via Chengdu.

Provinciale expressways

Chengdu vormt het centrum van het netwerk van provinciale expressways in Sichuan. In de nummering van de provinciale expressways zijn de nummers S1 t/m S9 toegekend als invalswegen van Chengdu, die met de klok mee genummerd zijn. Een aantal hiervan hebben later de status van national expressway gekregen zodat een aantal nummers worden overgeslagen.

Ringwegen

Chengdu heeft zes ringwegen, variërend van de 19 kilometer lange 1st Ring Road tot de 438 kilometer lange Chengdu Economic Zone Ring Expressway (SA3). De 1st Ring Road is een stadsweg met verkeerslichten. De 2nd Ring Road en de 3rd Ring Road vormen de belangrijkste ringwegen voor het verkeer in de stedelijke kern. De Ring Expressway (G4202) is de binnenste ringweg van een nationale expressway en wordt ook wel de 4th Ring Road genoemd en is 85 kilometer lang. De Second Ring Expressway (SA2) vormt een 223 kilometer lange ringweg door de periferie. De buitenste ringweg is de Chengdu Economic Zone Ring Expressway (SA3), een 438 kilometer lange ringweg die de steden rond Chengdu met elkaar verbindt. Deze ringweg faciliteert ook overloopgebieden verder buiten Chengdu.

Stadswegen

Chengdu heeft de vrij typische Chinese stadsontwikkeling doorgemaakt. De vlaktes rondom de stad konden eenvoudig ontwikkeld worden met superblocks: flatwijken die omgeven worden door een grid van grote stadswegen, vaak met drie of vier rijstroken per richting. De superblocks bevinden zich vooral in de buitenwijken. Chengdu is sterk gedecentraliseerd, het eigenlijke centrum kent ook grotere stadswegen met veel rijstroken, maar de grote buitenwijken hebben ook een grote concentratie aan voorzieningen met een skyline die soms groter is dan dat van bekende westerse steden.

De 2nd Ring Road en de 3rd Ring Road zijn ongelijkvloerse ringwegen die een groot deel van het verkeer rond de stedelijke kern verwerken. Ongelijkvloerse stadswegen worden soms ook een elevated road genoemd. De meeste hiervan liggen in het noorden van Chengdu, in de grote uitbreidingswijken in het zuiden van Chengdu zijn ze niet toegepast. In het zuiden van Chengdu liggen zeer grootschalige uitbreidingswijken met een grid van brede stadswegen, vaak 2x4 rijstroken breed met frontage roads (parallelwegen) voor lokale ontsluiting. Een klein aantal kruispunten is ondertunneld.

In de buitenkant van het stedelijk gebied wordt continu een nieuw grid van stadswegen ontwikkeld. Men bouwt vaak eerst de grootschalige infrastructuur en pas later de grote superblocks met flats, waardoor er soms brede wegen met acht rijstroken door de weilanden worden aangelegd en pas later de woningbouw volgt. De nieuwste zuidelijke buitenwijken zijn vooraf gegaan door zeer grootschalige greenfield infrastructuur, met brede wegen met 2x4 rijstroken en parallelwegen en klaverbladen nog voordat flatwijken werden aangelegd. De belangrijkste stadsweg hiervan strekt zich voor meer dan 50 kilometer zuidwaarts uit als een dergelijke weg.

Geschiedenis

Chengdu ligt op het kruispunt van een aantal China National Highways, de G108, G213, G245, G318 en G319. Het was van oorsprong vooral het westelijk eindpunt van veel verkeer op deze wegen, Chengdu is weliswaar een toegangspoort naar het westen van China maar van oorsprong is er maar weinig verkeer dat de bergen westelijk van Chengdu in gaat. De weg met de meeste betekenis voor doorgaand verkeer was de G108 als noord-zuidroute van Beijing naar Kunming.

In 1985 was Chengdu een stad die ongeveer 10 bij 10 kilometer groot was. In die periode werd de 1st Ring Road aangelegd als de eerste moderne weginfrastructuur die niet het organisch gegroeide wegennet volgde. De eerste autosnelweg van Chengdu was de Xiarong Expressway (G76), die begin jaren '90 in aanbouw ging en in 1995 werd opengesteld tot aan Chongqing. In die periode lagen beide steden nog in de provincie Sichuan en dit waren altijd al de grootste steden van de regio, waardoor het logisch was om deze steden als eerste per autosnelweg te verbinden. Later splitste Chongqing af als een aparte stadsprovincie. In 1998 opende de Jingkun Expressway (G5) tussen Mianyang en Chengdu als tweede snelweg naar Chengdu. In 1999 opende de Airport Expressway (S6) als derde snelweg van Chengdu.

In de jaren '90 begon Chengdu sterk te groeien en in de tweede helft van de jaren '90 begon de bouw van een netwerk van autosnelwegen rond Chengdu. In de periode 2000-2004 openden veel invalswegen van Chengdu, evenals de Ring Expressway (G4202) als eerste autosnelweg rond de stad. In 2002 opende ook de 3rd Ring Road als ongelijkvloerse stadsring, maar had een lagere ontwerpstandaard. In de periode 2007-2011 zijn zowel de 2nd als 3rd Ring Road verbeterd tot ongelijkvloerse stadsautowegen.

In het jaar 2000 was Chengdu een stad die ongeveer 17 bij 17 kilometer mat. Een groot deel van het stedelijk gebied lag destijds nog niet veel verder dan de 3rd Ring Road, de toen in aanbouw zijnde Ring Expressway verliep duidelijk nog buiten de stad. Dat zou echter niet lang zo blijven. In de periode 2000-2010 is Chengdu explosief gegroeid met enorme uitbreidingswijken en bedrijventerreinen die overal rond de stad aangelegd werden. In 2010 omvatte het stedelijk gebied voor het eerst satellietsteden die tot daarvoor nog individuele centra vormden. De stad was toen 30 bij 30 kilometer groot, maar bedrijventerreinen werden overal in de regio in hoog tempo aangelegd, ook al wat verder buiten Chengdu.

In de periode van 2010 tot 2020 groeide de periferie van Chengdu in hoog tempo dicht met nieuwe flatwijken en bedrijventerreinen. Men begon tegen de grenzen van wat mogelijk was aanlopen, vooral aan de oostkant van de regio, waar een bergrug ligt. In de periode 2017-2019 is de 3rd Ring Road nogmaals gereconstrueerd. In 2015 opende de Second Ring Expressway (SA2), destijds met 223 kilometer lengte de langste functionele ringweg ter wereld. Deze omcirkelde het hele stedelijk gebied.

Na 2020 is de sprong over de bergen naar het oosten gemaakt. De Chengdu Economic Zone Ring Expressway (SA3) werd als 438 kilometer lange regionale ringweg ontwikkeld om de wijdere periferie van Chengdu onderling te verbinden en de stedelijke regio meer te decentraliseren door de groei van de bevolking meer in de steden rond Chengdu te accommoderen. In 2021 werd het Chengdu Tianfu International Airport in gebruik genomen, een enorme luchthaven 50 kilometer ten zuidoosten van Chengdu, dat direct ontsloten werd door een grid van expressways, hogesnelheidslijnen en andere spoorwegen. De groei van Chengdu ging vooral in zuidelijke en noordelijke richting, met aan de noordkant vooral industrie en aan de zuidkant een groot aantal superblocks steeds verder ten zuiden van Chengdu.

Referenties


Expressways in Chengdu

National expressways

Jingkun Expressway (G5) • Hurong Expressway (G42) • Xiarong Expressway (G76) • Chengyu Ring Expressway (G93) • Chengle Expressway (G0512) • Ring Expressway (G4202) • Rongzun Expressway (G4215) • Rongli Expressway (G4216) • Rongchang Expressway (G4217) • Yurong Expressway (G5013)

Provincial expressways

Chengwan Expressway (S1) • Chengba Expressway (S2) • Chengziyu Expressway (S3) • Chengyizhao Expressway (S4) • Airport Expressway (S6) • Chengle Expressway (S7) • Chengming Expressway (S8) • Chengguan Expressway (S9) • Chengbei Expressway (S57) • Second Ring Expressway (SA2) • Chengdu Economic Zone Ring Expressway (SA3)

Urban expressways

1st Ring Road2nd Ring Road3rd Ring RoadBeixin Elevated RoadChengjian ExpresswayChengwen Elevated RoadFenghuangshan Elevated RoadJinfeng Elevated Road