Cleveland

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Cleveland en de Cuyahoga River.

Cleveland is een grote stad in de staat Ohio in de Verenigde Staten. De stad is de hoofdstad van Cuyahoga County, het meestbevolkte county in de staat. De stad zelf telt 381.000 inwoners, met een agglomeratie van 2.044.000 inwoners (2020).

Inleiding

De Main Avenue Bridge in Cleveland.

Cleveland is gesitueerd aan de zuidzijde van het grote Lake Erie, aan de noordkust van Ohio. De stad ligt even ten westen van de grens met Pennsylvania, en was tot de jaren 60 een belangrijk centrum voor de zware industrie, met name in de Cuyahogavallei. De zware industrie is sindsdien sterk afgenomen, wat tot gevolg had dat het inwonertal daalde van 915.000 in 1950 tot een 390.000 in 2014, op het niveau van 1900. De agglomeratie is sindsdien echter nog enige tijd gegroeid, omdat veel mensen wegtrokken van de centrale stad Cleveland naar de vele suburbs. In recente jaren neemt echter ook het inwonertal van het stedelijk gebied af. Het stedelijk gebied is behoorlijk groot en relatief dunbevolkt, door leegstand en veel lege percelen in Cleveland en enkele suburbs en de dun bebouwde voorsteden. De agglomeratie strekt zich over 90 kilometer uit langs Lake Erie, en gaat tot 20 kilometer landinwaarts, de agglomeratie is dus vrij langgerekt.

Vlak ten zuiden van de agglomeratie ligt het stedelijk gebied van de stad Akron. Akron wordt niet in alle gevallen direct tot de agglomeratie Cleveland gerekend. Akron is de hoofdstad van Summit County die 541.000 inwoners telt. Even ten zuiden ligt de stad Canton, die tot het Combined Statistical Area (CSA) van Cleveland wordt gerekend, maar weinig directe verbindingen er mee heeft. Canton is de hoofdstad van Stark County, welke 373.000 inwoners telt.

Bevolkingsgroei

De bevolkingsgroei per county en van de stad Cleveland apart. Cleveland is tevens inbegrepen bij Cuyahoga County. De stad Cleveland bereikte zijn piek in de census van 1950, toen het 915.000 inwoners had. De agglomeratie bereikte zijn piek in de census van 1970, toen het 2.312.000 inwoners had.

Ontwikkeling inwonertal Cleveland.png
Jaartal Cleveland Cuyahoga Geauga Lake Lorain Medina agglomeratie
1900 382.000 439.000 15.000 22.000 55.000 22.000 553.000
1910 561.000 637.000 15.000 23.000 76.000 24.000 775.000
1920 797.000 943.000 15.000 29.000 91.000 26.000 1.104.000
1930 900.000 1.201.000 15.000 42.000 109.000 30.000 1.397.000
1940 878.000 1.217.000 19.000 50.000 112.000 33.000 1.431.000
1950 915.000 1.390.000 27.000 76.000 148.000 40.000 1.681.000
1960 876.000 1.647.000 48.000 149.000 218.000 63.000 2.125.000
1970 751.000 1.721.000 63.000 197.000 257.000 83.000 2.321.000
1980 574.000 1.498.000 74.000 213.000 275.000 113.000 2.173.000
1990 506.000 1.412.000 81.000 215.000 271.000 122.000 2.101.000
2000 478.000 1.394.000 91.000 228.000 285.000 151.000 2.149.000
2010 397.000 1.280.000 93.000 230.000 301.000 172.000 2.076.000
2020 381.000 1.228.000 93.000 230.000 312.000 181.000 2.044.000

Wegennet

Het snelwegennet van de regio Cleveland.

Cleveland is een belangrijk knooppunt voor het wegverkeer, de Ohio Turnpike, die bestaat uit delen van de Interstate 90 en Interstate 80 loopt door het zuiden van de agglomeratie. De I-90 slaat al even voor de agglomeratie af, en bedient het centrum van Cleveland en de oostelijke voorsteden aan Lake Erie. Daarnaast eindigt de Interstate 71 uit Cincinnati en Columbus in de stad, en tevens de Interstate 77 uit Akron en Canton.

De zuidelijke suburbs worden verbonden met de Interstate 80 door de Interstate 480. Dit is tevens de drukste snelweg van de agglomeratie met 174.000 voertuigen per etmaal. De Interstate 271 vormt een bypass ten oosten van de stad, en verbindt de I-71 ten zuiden van Cleveland met de I-90 ten noordoosten van Cleveland, en is een link voor doorgaand verkeer. De korte Interstate 490 vormt een oost-westverbinding direct ten zuiden van het centrum.

Daarnaast zijn er twee minder belangrijke snelwegen, de US 422, die een oostelijke uitvalsweg vormt, en de SR-2, die een snelweg ten westen en oosten van de stad vormt.

Cleveland zelf heeft een ongeordend gridpatroon. De eerste ring van suburbs rondom de stad heeft dat ook, maar de overige suburbs hebben een afwijkend wegenpatroon zonder duidelijke ordening.

Lijst van freeways

De Detroit-Superior Bridge (US 6 / 20 / 42).
weg naam lengte[1] eerste opening laatste opening max AADT 2013
I-71.svg Medina Freeway 35 km 1959 196x 136.000
I-77.svg Willow Freeway 26 km 195x 1966 100.000
I-80.svg Ohio Turnpike 72 km 1955 1955 ?
I-90.svg Northwest Freeway / Lakeland Freeway 85 km 1935 196x 127.000
I-271.svg Outerbelt Freeway 64 km 196x 1972 168.000
I-480.svg Outerbelt Freeway 67 km 196x 1987 152.000
I-490.svg Troy Lee James Highway 4 km 1990 1990 67.000
US 20.svg Oberlin-Elyria Road 12 km ? ? 25.000
US 422.svg US Highway 422 17 km ? ? 75.000
OH-2.svg Amherst Bypass 10 km ? ? 54.000
OH-2.svg Shoreway 7 km ? ? 39.000
OH-2.svg Lakeland Freeway 31 km ? ? 80.000
OH-8.svg State Route 8 10 km 1972 2011 50.000
OH-176.svg Jennings Freeway 5 km 1968 1998 70.000
OH-237.svg Berea Freeway 3 km 1983 1987 36.000

Geschiedenis

10 genummerde wegen komen samen op het Public Square, waaronder de US 6, US 20, US 42, US 322 en US 422.

De aanleg van snelwegen in de regio Cleveland begon in de jaren '30, als onderdeel van de "New Deal" om van de Great Recession te herstellen. Het grootste publieke project van de Works Progress Administration was de aanleg van de Memorial Shoreway, de eerste snelweg van Cleveland die langs het Lake Erie liep, en tegenwoordig onderdeel is van de I-90 en State Route 2. Het eerste deel hiervan opende in 1936 voor het verkeer tussen Downtown en 55th Street. In 1941 strekte de snelweg tot 140th Street. De aanleg van het westelijke deel van de Shoreway werd onderbroken door de tweede wereldoorlog en is uiteindelijk niet aangelegd in de voorstad Lakewood.

In 1944 werd een masterplan voor freeways en parkways in Cleveland opgesteld. Er was een radiaal systeem voorzien, met een kleine ringweg rond het centrum van Cleveland en 6 freeways die daar op aansloten. Tevens werd een Outer Belt voorzien, een buitenring, die later min of meer als I-480 en I-271 rond Cleveland is aangelegd. Een geplande noord-zuidfreeway door East Cleveland is echter niet aangelegd.[2]

In 1950 begon de aanleg van de I-77 in het centrum van Cleveland en is daarna naar het zuiden toe aangelegd. In de jaren '50 was de State Route 1 gepland, een tolweg van Columbus naar Cleveland. Met de creatie van het Interstate Highway systeem in 1956 werd dit een tolvrije snelweg, de Interstate 71. De snelweg is daarna eind jaren '50 en begin jaren '60 aangelegd in de regio Cleveland. Een belangrijk deel opende in 1959 tussen de luchthaven en het centrum. In de periode 1959-1963 werd de I-90 door Cleveland aangelegd, daarbij gebruik makend van de Shoreway uit de jaren '30.

De meeste snelwegen in en rond Cleveland zijn in de jaren '50 en '60 aangelegd. De I-271, de oostelijke bypass van Cleveland, was in 1972 voltooid. In 1998 werden hier express lanes aangelegd. Problematisch was de aanleg van twee oost-westsnelwegen door Cleveland. De I-480 was pas in 1987 voltooid omdat er lange tijd een ontbrekende schakel was tussen de I-71 en I-77, door de voorstad Parma. De laatste nieuwe snelweg was de I-490 die op 11 september 1990 werd opengesteld.

Geschrapte plannen

In 1978 was de I-490 gepland als 16 kilometer lange oost-westroute tussen de I-90 en I-271. Dit zou de Shaker Freeway moeten worden. In 1990 werd hiervan het enige deel geopend, een slechts 4 kilometer lange schakel. Een enorm stack met de I-77 herinnert nog aan de plannen om de snelweg verder oostwaarts te verlengen. Direct na het stack eindigt de snelweg op een kruispunt met verkeerslichten.

In de jaren '60 werd een afsplitsing van de I-71 naar de State Route 2 ten westen van Downtown Cleveland voorzien. Het knooppunt met de I-71 is daadwerkelijk aangelegd, maar is thans niet meer dan een afrit.

In het oosten van Cleveland waren twee noord-zuidsnelwegen voorzien. De oostelijkste was een verbinding tussen de I-480 bij Garfield Heights tot de I-90 nabij Euclid. Deze snelweg zou iets ten westen van de huidige I-271 lopen. Daarnaast was ten westen daarvan nog een kortere noord-zuidsnelweg gepland door East Cleveland. Beide snelwegen zijn nooit aangelegd. Vanaf Downtown Cleveland waren twee snelwegen naar de I-271 voorzien, die vanaf het centrum oostwaarts moesten lopen. Beide routes zijn niet aangelegd.

Congestie

Cleveland is niet een stad met grote verkeersproblemen. Door de terugloop van het inwonertal is het wegennet aardig fors uitgevoerd qua capaciteit, met als toppunt de 2x4 I-490 met amper 55.000 voertuigen per etmaal. De capaciteit van deze snelweg is zo'n 175.000 voertuigen. Ook de overige snelwegen kennen weinig congestie. Dit komt doordat er voldoende capaciteit is en de voorsteden niet excessief in één richting zijn gegroeid. Echt druk zijn de snelwegen ook niet, de drukste weg telt 174.000 voertuigen per etmaal op de I-480 bij de luchthaven.

Referenties

  1. lengte binnen het stedelijk gebied
  2. 1944 Cleveland freeway plan | roadfan.com
Freeways in Cleveland

I-71.svg I-77.svg I-80.svg I-90.svg I-271.svg I-480.svg I-490.svg

US 20.svg US 422.svg OH-2.svg OH-8.svg OH-44.svg OH-176.svg OH-237.svg