Conflictbelasting

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Definitie

Aantal voertuigen dat per tijdseenheid een kruisingsvlak of kruispuntsvlak in conflicterende richting wil passeren.


Toelichting

De conflictbelasting is de optelsom van de belastinggraden van de richtingen die opgenomen zijn in een conflictgroep. Waar de belastinggraad dus per richting wordt berekend, is de conflictbelasting een maat om de afwikkeling van het gehele kruispunt te bepalen.

De conflictbelasting wordt uitgedrukt als de totale intensiteit in de conflictgroep gedeeld door de totale afrijcapaciteit in de conflictgroep. Dit getal is dus altijd groter dan nul. Wanneer de uitkomst tussen nul en één ligt, dan is het kruispunt in staat om al het verkeer voor de betreffende conflictgroep af te wikkelen. Is de conflictbelasting groter dan één, dan kan het kruispunt het verkeer dus niet voldoende afwikkelen. Dan dienen aanvullende maatregelen te worden genomen. Een waarde boven 0,8 wordt niet als prettig ervaren door weggebruikers en is bovendien niet toekomstbestendig. Ofwel, met toenemende intensiteit mag worden verwacht dat de verkeersafwikkeling verslechtert.

Voor het opstellen van een verkeersregeling wordt als maatgevende conflictbelasting de grootste conflictbelasting aangehouden. Dat is vrijwel altijd ook de conflictgroep met de grootste cyclustijd.