Dallas outer loop

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een Outer loop van Dallas is een mogelijke ringweg om de agglomeratie Dallas-Fort Worth. Momenteel hebben zowel Dallas als Fort Worth een eigen ring, plus additionele randwegen. Een definitief tracé is nog niet vastgesteld.

Aanleiding

De agglomeratie Dallas-Fort Worth begon vrij laat met een snelle groei, pas vanaf de jaren 70. In 1950 telde Dallas nog maar 430.000 inwoners, en Fort Worth 280.000 inwoners. Ook waren er destijds amper voorsteden, alleen een aantal periferieke dorpen die toen nog op een aanzienlijke afstand van de stad lagen, met name plaatsen als Denton, McKinney en Grand Prairie. Vanaf de jaren 70, en vooral in de jaren 80 nam de groei enorm toe, wat een aantal oorzaken had, zoals de trek van het platteland naar de stad, migratie vanuit het noorden van de VS naar Texas en immigratie uit andere landen. Sinds de jaren 80 groeit de agglomeratie met meer dan 100.000 inwoners per jaar. Begin jaren 70 werd de eerste ring van Dallas voltooid, de Interstate 635, die momenteel de enige volledige ring om Dallas vormt. Fort Worth kreeg een vergelijkbare ring bestaande uit de Interstate 820. De President George Bush Turnpike werd tussen 1990 en 2006 aangelegd door de noordelijke voorsteden van Dallas, maar vormt bij lange na geen volledige ring, en bedient vooral oost-westverkeer door de voorsteden.

Sinds de jaren 90 breide de groei zich sterk uit naar Collin County, grofweg ten noorden van de PGBT, waar grote voorsteden als Plano, Frisco, Allen, Denton en McKinney werden gerealiseerd. Denton en McKinney waren kleine plaatsen net buiten de agglomeratie, die tegenwoordig onderdeel zijn van het bebouwde gebied. De agglomeratie Dallas-Fort Worth bereikte daarmee de US 380 die zo'n 50 kilometer ten noorden van het centrum van Dallas loopt, voorheen als plattelands oost-westroute, tegenwoordig steeds meer een verbindingsweg tussen McKinney en Denton.

De agglomeratie Dallas-Fort Worth was in 2009 gegroeid tot 6,5 miljoen inwoners, waarbij bijna alle groei ten noorden van Dallas en Fort Worth werd geconcentreerd. Ten zuiden, oosten en westen van de kernsteden Dallas en Fort Worth liggen maar een beperkt aantal voorsteden. Deze snelle groei, en verdere groei aan de zuidkant noodzaakt de aanleg van een nieuwe ringweg om Dallas-Fort Worth.

De ringweg

Huidige ringwegen

Dallas

In 2009 hadden zowel Fort Worth als Dallas een ringweg. Die van Dallas bestaat uit de Interstate 20, Interstate 635, Loop 12 en de Spur 408, samen goed voor een afstand van zo'n 105 kilometer lengte.

Fort Worth

De ringweg van Fort Worth bestaat uit de Interstate 20 en de Interstate 820. Deze ringweg is met 80 kilometer lengte iets korter, aangezien Fort Worth minder inwoners telt als Dallas.

President George Bush Turnpike

De President George Bush Turnpike vormt een noordelijke randweg door Irving, Carrollton, Dallas, Plano, Richardson en Garland met een lengte van 55 kilometer. Deze weg wordt als tolweg SH 161 vanaf Irving naar de I-20 in Grand Prairie uitgebreid, en mogelijk aan de oostkant van Garland tot de I-20 in Mesquite.

Toekomstige ringwegen

President George Bush Turnpike

Het is de bedoeling om de President George Bush Turnpike aan de oostzijde vanaf de I-30 door Rowlett naar de I-20 in Mesquite door te trekken. Hiermee zou een driekwartsring om Dallas, door de eerste voorsteden buiten de stad ontstaan.

Loop 9

Er zijn studies gaande om Loop 9 aan te leggen aan de zuidkant van Dallas. Deze moet gaan lopen tussen de US 287 in Midlothian en de I-20 in Mesquite, aansluitend op de President George Bush Turnpike. Op die manier zou de ring die voortkomt uit de Loop 9 en de PGBT in combinatie met het voltooien van de SH 360 door Grand Prairie en Mansfield zo'n 180 kilometer lang worden, maar enkel Dallas omcirkelen.

Het probleem van de combinatie Loop 9 / PGBT is dat er aan de noordkant van Dallas een groot stedelijk gebied nog ver buiten de ring valt, tot 25 kilometer aan toe. Bovendien zal het problematisch worden wanneer de zuidkant net zo groot gaat groeien als de noordkant van Dallas. Het plangebied van de Loop 9 is nu grotendeels onbebouwd gebied, maar dat was het gebied ten noorden van de PGBT ook nog in 1990. Een ander probleem is dat het westelijk gebied van de agglomeratie geheel buiten deze ring valt, met grote steden als Fort Worth, Arlington en Denton.

Er zijn wel studies gaande om de Loop 9 tot aan de Interstate 20 in Weatherford, ten westen van Fort Worth, te laten lopen. Op die manier ontstaat er een driekwartsring om Dallas en Fort Worth.

Outer Loop

Een mogelijke Outer Loop voor de lange termijn houdt in dat de US 380 tussen Denton en McKinney omgebouwd zou kunnen worden tot snelweg. Studies en/of ontwerpen zijn hier nog niet voor uitgevoerd. Denton County, ten noorden van Fort Worth, groeit vanaf de jaren 90 erg snel en de werkgelegenheid in dit gebied neemt ook sterk toe. In 1990 forensden de meeste mensen in Denton County nog naar Fort Worth en Dallas, vanaf 2000 is dit sterk afgenomen door de toegenomen werkgelegenheid in Denton County.

De verwachting is dat op termijn het gebied ten noordwesten en westen van Fort Worth zal verstedelijken, evenals het gebied ten zuiden van Dallas. Wanneer eenzelfde afstand in acht wordt genomen als nu tussen Dallas en US 380, zal een ringweg om dit gebied zo'n 350 kilometer lang worden.

Freeways in Dallas-Fort Worth

Interstate 20Interstate 30Interstate 35EInterstate 35WInterstate 45Interstate 635Interstate 820

US 67US 75US 80US 175US 287US 380

SH 114SH 121SH 161SH 170SH 183SH 360Loop 9Loop 12Loop 288Spur 97Spur 366Spur 408

President George Bush TurnpikeDallas North TollwayLewisville Lake Toll BridgeTrinity ParkwayDallas downtown freeway loopChisholm Trail ParkwayCollin County Outer Loop