Drechttunnel

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Drechttunnel
NLA016.svg
Drechttunnel map.png
Drechttunnel.jpg
Kruist Oude Maas
Lengte 569 meter
Openstelling 1977
Intensiteit 143.600 mvt/dag
Tunnelcategorie C
Locatie kaart

De Drechttunnel is een tunnel in Nederland, gelegen in de A16 in de stad Dordrecht. De tunnel telt 4x2 rijstroken en loopt onder de Oude Maas met een gesloten deel van 569 meter.

Kenmerken

De Drechttunnel is de zuidelijkste grote wegtunnel van de agglomeratie Rotterdam en ligt in de stad Dordrecht, en gaat onder de Oude Maas door. De tunnel ligt vrij dicht bij het centrum van Dordrecht, ten oosten van de havengerelateerde industrie van Dordrecht en Zwijndrecht. De Drechttunnel telt 4 buizen met elk 2 rijstroken, die in een bocht liggen. Ten oosten van de Drechttunnel ligt de stadsbrug van Zwijndrecht en een viersporige brug die beiden beweegbaar zijn. Even ten westen van de Drechttunnel splitst de Oude Maas zich in de Kil naar het Hollands Diep en de Oude Maas ten zuiden van Rotterdam langs naar Spijkenisse. Ten oosten van de Drechttunnel gaat de Oude Maas over in de Merwede en splitst de Noord zich af. De Drechttunnel kent een korte parallelstructuur met 4x2 rijstroken, waarbij de afrit Zwijndrecht vanuit het zuiden alleen vanaf de oostelijkste tunnelbuis bereikbaar is. Richting zuiden geldt juist dat de afrit Dordrecht alleen vanaf de meest westelijke tunnelbuis te bereiken is. Verder naar het zuiden zijn 2x3 rijstroken beschikbaar en 2x4 rijstroken ten noorden van de Drechttunnel.

Geschiedenis

In 1940 is de Stadsbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht in gebruik genomen, die onderdeel was van de rijksweg 16. Deze brug had 4 rijstroken zonder middenafscheiding en was beweegbaar. In 1966 reden dagelijks 42.000 voertuigen over de Stadsbrug. Destijds was voor 1990 minimaal een verdubbeling van de verkeersintensiteit voorzien wat een vaste oeververbinding noodzakelijk maakte. Er is snel voor een tunnel gekozen. Eind jaren 60 werd de afweging gemaakt van het tracé, een westelijkere route verder buiten Dordrecht of dichter langs het centrum. Omdat uit verkeerstellingen bleek dat driekwart van het verkeer op de rijksweg een herkomst of bestemming op het Eiland van Dordrecht had, is gekozen voor een tracé dicht langs Dordrecht.

Daarna moest de keuze gemaakt worden voor de wegcapaciteit. Toen is vastgesteld dat minimaal 8 rijstroken benodigd waren om aan de toekomstige verkeersvraag te kunnen voldoen. Er werd voor een gangbare afzinktunnel gekozen, die in het dok in Barendrecht gebouwd werd, en vervolgens via de Oude Maas naar Dordrecht werd gevaren en dan afgezonken. Het probleem is echter dat de Oude Maas niet voldoende diepgang heeft voor tunnelelementen waar 4 rijstroken in passen. Daardoor heeft men moeten kiezen voor 4 aparte tunnelbuizen met elk twee rijstroken. De keuze voor 2x4 of 4x2 is dus niet op basis van verkeerskundige afwegingen gemaakt, maar louter vanwege het transport van Barendrecht naar Dordrecht. Ook was het hebben van twee dienstbuizen tussen de twee buitenste buizen gunstiger voor het operationeel gebruik van de tunnel, dan wanneer er één dienstbuis was geweest bij een 2x4-configuratie.[1]

Een gunstige bijkomendheid voor de bouw van de Drechttunnel was dat er tussen -13 en -25 meter een dikke klei- en leemlaag aanwezig was, waardoor als de damwanden voldoende diep waren voor de toeritten van de tunnel, onafhankelijk van de grondwaterstand gewerkt kon worden. Hierdoor zijn er geen trekankers noodzakelijk, zoals bij de Vlaketunnel en veel andere tunnels wel het geval is. Zoals gebruikelijk in Nederland zijn ook bij de Drechttunnel kanteldijken toegepast, die moeten voorkomen dat bij het lekraken van de tunnel de hele polder onder water loopt. In het andere geval voorkomt een kanteldijk dat wanneer er in één polder een dijkdoorbraak is, de andere polder via de tunnel onder water loopt.

In het bouwdok van Barendrecht, waar de meeste Nederlandse afzinktunnels zijn gebouwd, zijn ook de afzinkelementen van de Drechttunnel gebouwd. Deze waren 115 meter lang, 48,60 meter breed en 8,20 - 8,70 meter hoog. Elk element bestaat uit zes moten, die moeten voorkomen dat het element breekt door de druk- en trekkracht van de tunnel, vergelijkbaar met dilatatievoegen in bruggen. In de tunnel zijn 42 ventilatoren aangebracht, 12 in de buitenkokers en 9 in de binnenste kokers. Normaliter zorgt het rijdende verkeer door trekkracht voor voldoende ventilatie. De ventilatoren zijn dus vooral voor de momenten dat er weinig verkeer rijdt, of er juist file staat.[2]

Tegelijkertijd zijn ook in hetzelfde bouwdok in Barendrecht de tunnelsegmenten voor de nabijgelegen Kiltunnel gebouwd. Bij het transport van de tunnelelementen is gebruik gemaak van het getijde, de tunnelsegmenten zijn feitelijk op de hoogwatergolf meegelift naar Dordrecht. Op 15 november 1977 is de Drechttunnel voor het verkeer geopend.[3] Het was de derde grote wegtunnel in de regio Rotterdam-Dordrecht na de openstelling van de Beneluxtunnel in 1967 en de Heinenoordtunnel in 1968.

Verkeersintensiteiten

In 1977 werd rekening gehouden met een intensiteit van 100.000 voertuigen per etmaal voor de Drechttunnel. Dat aantal werd 13 jaar later al overschreden, toen in 1990 dagelijks 106.000 voertuigen van de Drechttunnel gebruikmaakten.[4] Dit groeide naar 129.100 voertuigen in 2002,[5] 139.400 voertuigen in 2006[6] en 145.500 voertuigen in 2010.[7] In 2015 lag dit op 143.600 voertuigen per dag.[8]

Referenties

Bruggen en tunnels in de regio Rotterdam & Drechtsteden

Bruggen: AlgerabrugBotlekbrugBrug over de NoordCalandbrugDintelhavenbrugErasmusbrugHarmsenbrugHartelbrugMerwedebrug (Papendrecht)SpijkenisserbrugStadsbrug Zwijndrecht

SuurhoffbrugVan BrienenoordbrugWantijbrugWillemsbrug

Tunnels: Hollandtunnel (Aalkeettunnel) • Maasdeltatunnel (Blankenburgtunnel) • KetheltunnelTunnel Lage Bergse Bos

BeneluxtunnelBotlektunnelDrechttunnelHeinenoordtunnelKiltunnelMaastunnelNoordtunnelThomassentunnel