Dubbelnummering

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Dubbelgenummerd)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kenmerken

Er is sprake van een dubbelnummering, wanneer één wegvak meerdere wegnummers heeft. Heeft een wegvak naast een nationaal wegnummer ook een E-nummer, dan wordt dat doorgaans niet als dubbelnummering aangemerkt. Er is pas sprake van een dubbelnummering, wanneer het gaat om dubbele nummers binnen eenzelfde systeem. In zoverre is weer wel sprake van een dubbelnummering, wanneer meerdere E-wegen over eenzelfde wegvak leiden.

Dubbelnummeringen worden gezien als onvolkomenheid binnen een systeem van wegnummering. Dat gaat er immers vanuit dat iedere weg maar één nummer heeft. Een dubbelnummering komt er in de praktijk op neer dat een bepaalde route zelf niet compleet is en tijdelijk over een andere route moeten worden geleid om het uiteindelijke doel te bereiken. Dit leidt vrijwel dwingend tot TOTSOs - ook dat is een reden waarom dubbelnummeringen doorgaans als onvolkomenheid worden gezien.

Een bijzondere vorm van dubbelnummering is, wanneer een wegnummer aan het einde van de route nog kort "meelift" met een andere route. Dit meeliften houdt in dat het wegnummer wordt vermeld op de borden van de aansluitende weg met als doel verkeer gemakkelijker te leiden naar de weg die eigenlijk nog moet beginnen. Deze vorm van dubbelnummering komt met name voor, wanneer het einde van de ene weg dichtbij een knooppunt met een andere weg ligt. Vanaf het laatstgenoemde knooppunt wordt dan met een dubbelnummering verwezen naar het eigenlijke begin van de route. Een Nederlands voorbeeld hiervan was de A50 tussen Valburg en Ewijk, het begin van de A73. Het wegnummer A73 stond hier jarenlang als dubbelnummering op de borden, wanneer men vanaf de A15 via Valburg naar Ewijk reed. In de tegengestelde richting werd het niet vermeld. Deze vorm van dubbelnummeringen is in zoverre meer een vorm van bewegwijzering naar een wegnummer toe (zogenaamde indirecte bewegwijzering) dan een dubbelnummering in de strikte zin van het woord

In twee gevallen in Nederland is een dubbelnummering net voorkomen door het ene wegnummer over de hoofdrijbaan te leiden en het andere over de parallelbaan. Dit is het geval bij Ridderkerk; (A16 over de hoofdbaan, A15 over de parallelbaan) en bij Holendrecht; (A2 over de hoofdbaan, A9 over de parallelbaan).

Dubbelnummeringen in het Nederlandse A-wegennet

wegnummers van tot reden
NLA001.svg NLA035.svg Knooppuntsymbool.svg Azelo Knooppuntsymbool.svg Buren gewijzigd tracé van de A1
NLA002.svg NLA059.svg Knooppuntsymbool.svg Hintham Knooppuntsymbool.svg Empel De A59 Oss - Den Bosch was oorspronkelijk onderdeel van rijksweg 50
NLA002.svg NLA067.svg Knooppuntsymbool.svg De Hogt Knooppuntsymbool.svg Leenderheide Het wegvak Leenderheide - Weert van de huidige A2 was tot het rijkswegenplan 1958 onderdeel van rijksweg 68.
NLA004.svg NLA058.svg Knooppuntsymbool.svg Zoomland Knooppuntsymbool.svg Markiezaat Tracéwijziging van de A58 tussen Galder en Woensdrecht
NLA012.svg NLA050.svg Knooppuntsymbool.svg Waterberg Knooppuntsymbool.svg Grijsoord De A50 Grijsoord-Oss was in vroegere rijkswegenplannen genummerd als rijksweg 75.
NLA016.svg NLA058.svg Knooppuntsymbool.svg Princeville Knooppuntsymbool.svg Galder Tracéwijziging van de A58 tussen Galder en Woensdrecht
NLA016.svg NLA059.svg Knooppuntsymbool.svg Klaverpolder Knooppuntsymbool.svg Zonzeel Ontbrekend segment van de A59 tussen Noordhoek en Zonzeel.
NLA017.svg NLA059.svg Knooppuntsymbool.svg Klaverpolder Knooppuntsymbool.svg Noordhoek Ontbrekend segment van de A59 tussen Noordhoek en Zonzeel.
NLA027.svg NLA058.svg Knooppuntsymbool.svg Galder Knooppuntsymbool.svg Sint Annabosch Voorverwijzing wegnummer 27 voor verkeer vanaf de A16 richting Utrecht
NLA029.svg NLA059.svg Knooppuntsymbool.svg Sabina Knooppuntsymbool.svg Hellegatsplein Het Zeelandse N59-deel was tot het Structuurschema Verkeer en Vervoer van 1977 genummerd als rijksweg 18.


Dubbelnummeringen in het Nederlandse N-wegennet

Naast het snelwegennet komen dubbelnummeringen ook voor op het N-wegennet. Dubbelnummeringen van A- met N-wegen komen eveneens voor met als extra bijzonderheid dat een niet-rijkswegnummer dan meelift over een rijksweg. Voorbeelden waarbij een N-nummer over een weg met een A-nummer meelift zijn de N302 die tussen de aansluitingen Lelystad en Lelystad-Noord meelift over de A6 en de N348 die tussen de aansluitingen Deventer en Deventer-Oost meelift over de A1. De reden hiervoor is dat in het verleden de route van het N-nummer is verplaatst naar een ander wegvak.

Ook bij de N-nummers zijn er voorbeelden dat het nummer al bewegwijzerd wordt vergelijkbaar met de eerder genoemde A27 en A73. Voorbeeld hiervan is de N205 die op de kruising van de N201 met de N208 in Heemstede al direct bewegwijzerd wordt terwijl de N205 pas bij de eerstvolgende kruising noordwaarts daadwerkelijk begint.

Een vreemde eend in de bijt is de dubbelnummering van de N8 met de N203 en de N246. De reden hiervoor is de ontbrekende schakel van de rijksweg A8 tussen Assendelft en de A9 bij Beverwijk. Voor het gemak van de weggebruiker is het nummer 8 als N8 bewegwijzerd over de N246 en N203 tot aan de A9.


wegnummers van tot reden
NLN205.svg NLN208.svg VRI zwart.svg N201 VRI zwart.svg Westelijke Randweg Voorverwijzing van de N205 vanaf de N201.
NLN234.svg NLN221.svg VRI zwart.svg Amsterdamsestraatweg VRI zwart.svg Koningsweg Voorverwijzing van de N234 bij de Amsterdamsestraatweg
NLN275.svg NLN277.svg Rotonde.svg Koningslust VRI zwart.svg N277/Sevenumsedijk Ontbrekend segment van de N275 langs Koningslust. De Sevenumsedijk is administratief de N560.
NLN302.svg NLN305.svg VRI zwart.svg Ganzenweg VRI zwart.svg Larserweg
NLN309.svg NLN305.svg Junction.svg Dronterweg Junction.svg Elburgerweg
NLN331.svg NLN351.svg Industrieterrein De Munt Junction.svg Kuinderweg Voorverwijzing van de N331 vanaf de A6.
NLN355.svg NLN358.svg Rotonde.svg Buitenpost-West Rotonde.svg Buitenpost-Zuid Omlegging N355 om Buitenpost heen.
NLN388.svg NLN355.svg VRI zwart.svg Grijpskerk Junction.svg -> Boerakker


Dubbelnummering van een niet-rijksweg met een rijksweg

wegnummers van tot reden
NLN008.svg NLN203.svg Krommenie Uitgeest Doorverwijzing routenummer 8 vanwege missende schakel A8
NLN008.svg NLN246.svg Zaanstad-Noord Krommenie Doorverwijzing routenummer 8 vanwege missende schakel A8
NLN302.svg NLA006.svg Lelystad Lelystad-Noord Verlegging N302 van het zuiden van Lelystad naar de huidige route ten noorden van Lelystad.
NLN348.svg NLA001.svg Deventer Deventer-Oost De route van de N348 liep vroeger door het centrum van Deventer vanaf de aansluiting Deventer.
NLN354.svg NLN007.svg Sneek-Centrum Sneek-Oost

Dubbelnummeringen op het Amerikaanse Interstate Highway-net

Zie Lijst van dubbelnummeringen van Interstate Highways