Dwarsmarkering

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onder dwarsmarkering wordt verstaan de markering die in principe haaks op de weg is aangebracht.

Vormen

De volgende vormen van dwarsmarkering worden onderscheiden:

Haaientanden

Haaientanden hebben een gebiedende functie maar moeten behoudens een enkele situatie altijd gecombineerd worden met verkeersteken model B6.

Stopstrepen

Stopstrepen hebben eveneens een gebiedende functie en komen alleen voor in combinatie met een verkeerslicht of met een STOP-bord (verkeersteken model B7).

Oversteekplaatsen

Onder oversteekplaatsen vallen de zebrapadmarkering, de blokmarkering van fietsoversteken en ook de kanalisatiestrepen. Deze hebben een geleidende functie. kanalisatiestrepen kunnen ook in een andere situatie dan een oversteekplaats toegepast worden.

Overige markering

Markering die parallel aan de weg loopt wordt lengtemarkering genoemd. Markering is een vorm van horizontale bebakening. Daarnaast worden de volgende soorten markering onderscheiden: