Dwarsprofiel (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel gaat over het dwarsprofiel in Nederland.

Terminologie dwarsprofiel (bron: ROA 2019)

Definitie

Verticale doorsnede loodrecht op de as van een weg


Toelichting

Inleiding

In Nederland hangt het ontwerp van het dwarsprofiel af van de ligging binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom en de wegcategorie-indeling volgens Duurzaam Veilig. Daarnaast vallen nationale autosnelwegen eigenlijk buiten de categorisering volgens Duurzaam Veilig. Zij kunnen uitgesplitst worden in autosnelwegen binnen stedelijk gebied (ruraal), of buiten stedelijk gebied.

De dwarsprofielen van wegen binnen de bebouwde kom staan beschreven in het ASVV. Die dwarsprofielen worden hier niet behandeld, aangezien deze van te veel factoren afhangen. De dwarsprofielen in de categorisering volgens Duurzaam Veilig staan beschreven in het Handboek wegontwerp van het CROW in zowel de Basiscriteria, als in de afzonderlijke boeken per wegcategorie. Voor wat betreft de nationale autosnelwegen staat het dwarsprofiel beschreven in de Nieuwe Ontwerprichtlijnen Autosnelwegen.

Dwarsprofielen

In de tabel worden enkel de normaal-waarden tot de maximumwaarden weergegeven. De minimale waarden staan per wegcategorie beschreven.

Wegtype rijloper/rijstrook (m) uitwijk- of redresseerstrook (m) deel- of scheidingsstreep (m) kantstreep (m) rijrichtingscheiding (m) middenberm (m)
ETW Type 1 3,5 <=0,50 0,10 0,10 - -
ETW Type 2 3,5 <=0,50 0,10 0,10 - -
GOW 2x1 2,75 0,30 - 0,60 0,15 0,15 0,80 - 1,10 niet gewenst
GOW 2x2 of meer 3,10 0,30 - 0,60 0,15 0,15 - 3,00 - 6,00
RSW 2x1, <100 km/h 3,00 0,30 0,15 0,20 - 2,80 - 5,70 - >20
RSW 2x2 of meer, <100 km/h 3,10 0,30 0,15 0,20 - 2,80 - 5,70 - >20
RSW 2x1, 100 km/h 3,00 0,60 0,15 0,20 - 2,80 - 5,70 - >20
RSW 2x2 of meer, 100 km/h 3,25 0,60 0,15 0,20 - 2,80 - 5,70 - >20

Buitenbermbreedte naar ontwerpsnelheid

Ontwerpsnelheid (km/h) buitenbermbreedte (m)
ETW <=4,50
<= 60 >=4,50
60 - 89 >=6,00
90 >=10,00
100 >=10,00

Referenties