Echelsbacher Brücke

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Echelsbacher Brücke
Overspant Ammer
Rijstroken 1x2
Totale lengte 185,5 meter
Hoofdoverspanning 140,5 meter
Hoogte brugdek 76 meter
Openstelling 20-11-2021 / 12-1929
Verkeersintensiteit mvt/etmaal
Locatie kaart

De Echelsbacher Brücke is een boogbrug in Duitsland, gelegen over de kloof van de rivier de Ammer, onderdeel van de B23 in Bayern.

Kenmerken

De Echelsbacher Brücke is een betonnen boogbrug met een hooggelegen dek. De brug is in totaal 185,5 meter lang, waarvan de hoofdoverspanning 140,5 meter bedraagt. Het brugdek ligt maximaal 76 meter boven de rivier de Ammer. De brug heeft 12 pijlers tussen de boog en het brugdek, aan de oostzijde staan ook een aantal pijlers op land in plaats van de boog. De twee hoogste pijlers zijn 29 meter hoog. Het brugdek is 17,6 meter breed, met een rijbaan van 8,5 meter breed en fiets/voetpaden aan weerszijden. De brug ligt in de lengterichting in een dakprofiel met een kleine helling van 1,4% voor de afwatering.

De brug overspant de kloof van de Ammer, die hier een diepe canyon in een verder vrij vlakke omgeving vormt. Aan de westkant van de brug is een parkeergelegenheid met uitzichtsplatform. Over de brug verloopt de B23 van Augsburg naar Oberau.

Geschiedenis

De oorspronkelijke Echelsbacher Brücke uit 1929.

Eerste Echelsbacher Brücke

De eerste Echelsbacher Brücke was een zogenaamde 'Melan-Boogbrug', destijds de grootste ter wereld. De brug is in 12 maanden tijd aangelegd en kwam in december 1929 gereed. Het had een overspanning van 130 meter en een booghoogte van 32 meter. Het brugdek lag 76 meter boven het dal. Voor de bouw werd 3.300 m³ beton gebruikt, 400 ton profielstaal en 100 ton betonstaal.

De brug is in 1963-1964, 1973-1974 en 1983-1986 gerenoveerd.

Tweede Echelsbacher Brücke

De Echelsbacher Brücke uit 2021.

In 2014 werd besloten tot een grootschalige renovatie van de brug, die feitelijk neerkwam op een volledige vervanging van de brug, alleen de historische boog bleef behouden, maar behield geen dragende functie meer. Er is feitelijk een tweede boogbrug overheen gebouwd, waarbij de nieuwe boog aanzienlijk slanker is dan de oorspronkelijke boog uit 1929.

Om de vervanging uit te kunnen voeren is direct ten zuiden van de oorspronkelijke brug een tijdelijke brug gebouwd, een nogal omvangrijke operatie om een dergelijk grote tijdelijke brug te realiseren. Dit was destijds de grootste tijdelijke brug in Duitsland. De tijdelijke brug was een grote vakwerkbrug van staal, met hoge pylonen. Deze tijdelijke brug is tussen het voorjaar van 2017 en juni 2018 gebouwd, vervolgens is de oude brug gesloopt, behalve de historische betonnen boog. De nieuwe brug is op 21 november 2021 geopend voor het verkeer. De tijdelijke brug is daarna in 2022 gesloopt.

Referenties