Groenfase

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Effectieve groentijd)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Met de groenfase wordt de tijd aangeduid waarin een verkeersregelinstallatie (VRI) het groene licht toont. De groenfase volgt in Nederland na de roodfase en duurt altijd minimaal vier tot acht seconden. De groenfase is afhankelijk van de intensiteit op de richting waarvoor het verkeerslicht geldt, en wordt binnen de fasecyclus afgestemd op de andere groenfasen in de gehele VRI. Naast de term groenfase wordt ook het synoniem groentijd gebruikt.

Bij de oudere verkeersregelingen die werken met een vaste set fasecycli, wordt gesproken van een starre verkeersregeling. De VRI draait telkens hetzelfde programma en de groenfasen zijn altijd gelijk binnen een periode. In sommige gevallen is er slechts één programma voor de hele dag, andere VRI's hebben ook spitsprogramma's waardoor de groenfase in de spits voor bepaalde richtingen kan afwijken van de groenfase op de rest van de dag.

Bij de meeste moderne verkeersregelinstallaties worden de voertuigen gedetecteerd door middel van detectielussen (de voertuigafhankelijke verkeersregeling), waardoor de fasecyclus en daarmee de groenfasen dynamisch door het systeem kunnen worden aangepast. Bij opeenvolgende verkeersregelinstallaties is het ook mogelijk om een groene golf te creëren. Daarmee wordt een gelijkmatige verkeersstroom bevordert en het afrem- en optrekverlies beperkt. Het groene golf-effect kan ook optreden bij verkeersafhankelijke verkeersregeling, een aantal VRI's die door één centraal systeem gestuurd worden.

Garantiegroentijd

Na de start van de groenfase rijdt het verkeer op en gaan zij er vanuit dat de groenfase voor enige tijd actief blijft, waardoor er voor enige tijd niet naar het verkeerslicht wordt gekeken. De groenfase wordt daarom ingesteld op een minimale tijd en duurt in Nederland altijd minimaal vier tot acht seconden afhankelijk van het type verkeer. Deze minimale tijd wordt de garantiegroentijd genoemd. De garantiegroentijd is een in de procesbesturing niet wijzigbare instelling.

Vastgroentijd

De vastgroentijd is een deel van de groenfase waarvan de duur wordt gerelateerd aan een tijdsinstelling.

Nederland

In Nederland bestaan twee soorten signaalgroepafwikkeling, waarvan de RWS-signaalgroepafwikkeling er een is. In deze regelaar wordt de toestand waarin de vastgroentijd wordt gedefinieerd, vastgroen genoemd.

Aanbevolen vastgroentijden:

 • Gemotoriseerd verkeer: 6 - 8 seconden
 • Bus/tram: 4 - 6 seconden
 • Fietsverkeer: 5 - 8 seconden
 • Voetgangers: 4 - 6 seconden

België

In België zijn de minimale groentijden afhankelijk van de maximumsnelheid en het soort weg.

 • Gemotoriseerd verkeer hoofdrichting 50 km/h: 12 - 15 seconden
 • Gemotoriseerd verkeer zijrichting 50 km/h: 7 - 10 seconden
 • Gemotoriseerd verkeer hoofdrichting 70 km/h: 15 - 18 seconden
 • Gemotoriseerd verkeer zijrichting 70 km/h: 10 - 12 seconden
 • Gemotoriseerd verkeer hoofdrichting 90 km/h: 18 - 22 seconden
 • Gemotoriseerd verkeer zijrichting 90 km/h: 12 - 15 seconden
 • Fietsers: Gelijkgesteld aan naastgelegen gemotoriseerde rijrichting
 • Voetgangers: 7 seconden

Effectieve groenfase

De effectieve groenfase is de groenfase verminderd met de reactietijd en het optrekverlies, en vermeerderd met de tijd dat nog door geel wordt gereden.

Het is dus de tijd die effectief wordt benut door verkeer dat bij een signaalgroep afrijdt. De effectieve groenfase bestaat uit het deel van de geelfase dat wordt benut voor het afrijden van verkeer minus het optrekverlies van oprijdend verkeer dat wegrijdt bij start van de groenfase. Daarnaast is er in de geelfase vaak verkeer dat nog afrijdt, daarom wordt een deel of de volledige lengte van de geelfase meegerekend in de effectieve groenfase. De formule voor het berekenen van de effectieve groenfase is als volgt:

Geff = G + te - tb waarin:

 • Geff = Effectieve groenfase
 • G = groenfase
 • te = deel van de geelfase dat wordt benut
 • tb = optrekverlies oprijdend verkeer

Groentijden en groenknippertijden voetgangers

(nog uit te werken)

Maximumgroentijd

De maximumgroentijd is een instelbare maximale tijdsduur van een groenfase bij voertuigafhankelijke of verkeersafhankelijke regelingen. Na afloop van de vastgroentijd kan het voorkomen dat er nog verkeer afgewikkeld moet worden op de gerealiseerde richting. Binnen de groenfase zijn daarvoor meerdere toestanden gedefinieerd. De maximumgroentijd is een van deze toestanden. De maximumgroentijd wordt per signaalgroep gedefinieerd. Wanneer de groenfase actief is, blijft deze zo lang op groen totdat het verkeer verwerkt is binnen de maximumgroentijd. Is het verkeer eerder verwerkt, de maximumgroentijd nog niet verstreken en er conflicterend verkeer is dat een aanvraag doet, dan zal de groenfase beëindigd worden. Is het verkeer nog niet verwerkt, is de maximumgroentijd wél verstreken en als er conflicterend verkeer dat een aanvraag doet, dan zal de groenfase ook beëindigd worden.

Bron