Elbtunnel (A20)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Elbtunnel
BAB20.png
Blank.png
Kruist Elbe
Lengte 6.507 meter
Openstelling ?
Intensiteit ? mvt/dag
Locatie kaart

De Elbtunnel of Elbquerung is een geplande tunnel in Duitsland, onderdeel van de A20. De tunnel gaat onder de Elbe ten noordwesten van Hamburg door, op de grens van de staten Niedersachsen en Schleswig-Holstein. De geplande lengte is 6,5 kilometer.

Kenmerken

De Elbtunnel is een 6.507 meter lange tweebuizige boortunnel, met een dwarsprofiel (Regelquerschnitt) van RQ 26,0 meter, wat neerkomt op 2x2 rijstroken en enigszins versmalde vluchtstroken. Vanwege de aanwezigheid van vluchtstroken komen er geen aparte pechhavens. De tunnel ligt maximaal 50 meter onder zeeniveau en heeft 20 dwarsverbindingen tussen beide buizen. Elke 290 meter is er een dwarsverbinding naar de naastgelegen verkeersbuis. Daarom is geen aparte vluchtbuis noodzakelijk. De tunnel ligt nabij het dorp Drochtersen en wordt de meest westelijke vaste oeververbinding onder de Elbe. De tunnel komt 40 kilometer stroomafwaarts van de Elbtunnel in de A7 te liggen en 35 kilometer van de monding van de Elbe in de Noordzee. Op dit punt is de Elbe al een estuarium met getijden. De rivier is op dit punt 2,6 kilometer breed en heeft nauwelijks uiterwaarden.

Geschiedenis

Het project is onderdeel van een groter plan om de A20 (voorheen: A22) aan te leggen langs het westen en noorden van Hamburg, waarmee het noordwesten van Duitsland beter met Schleswig-Holstein en Mecklenburg-Vorpommern verbonden wordt. Tevens is de verbinding interessant voor verkeer tussen de Benelux en Scandinavië. Ook is het mogelijk om van Nederland naar Polen te rijden via de A20, alhoewel deze route voor het meeste verkeer langer is dan de route zuidelijker via Hannover en Berlin.

Al in 1994 heeft de staat Niedersachsen vastgelegd om een Elbquerung bij Drochtersen te realiseren. In 1999 is dit tracé ook opgenomen in het Landkreis Stade. In 2002 sprak ook de staat Schleswig-Holstein de voorkeur uit voor een Elbquerung bij Glückstadt/Drochtersen. Andere alternatieven die onderzocht zijn, lagen dichter bij Hamburg. De gekozen locatie bij Drochtersen heeft het voordeel dat zowel het verkeer rond Hamburg geleid kan worden, als dat het westen van Niedersachsen en Schleswig-Holstein beter met elkaar verbonden worden.

In oktober 2005 hebben de staten Niedersachsen en Schleswig-Holstein besloten het project gezamenlijk op te pakken. Omdat de tunnel in twee staten komt te liggen zijn twee afzonderlijke tracéprocedures noodzakelijk. Op 30 december 2014 is het Planfeststellungsbeschluß vastgesteld voor het deel in Schleswig-Holstein[1] en op 30 maart 2015 is het Planfeststellungsbeschluß vastgesteld voor het deel in Niedersachsen.[2] Op 10 november 2016 zijn de bezwaren tegen het besluit in Niedersachsen ongegrond verklaard.[3][4]

Op 28 april 2016 heeft het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig de bezwaren tegen het besluit van het deel in Schleswig-Holstein gedeeltelijk gegrond verklaard, waardoor de procedure herzien moest worden, omdat men was vergeten om documentatie voor de kaderrichtlijn water ter inzage te leggen. Dit is in 2017 alsnog gebeurd.[5][6][7] Daarna bleek echter dat deze documentatie gebreken had en deels overnieuw gedaan moest worden, in 2019 sprak men van een definitief gewijzigd Planfeststellungsbeschluß in eind 2020, 6 jaar na het oorspronkelijke tracébesluit.

Toekomst

Het bouwbegin was oorspronkelijk voorzien voor 2012, men sprak indertijd van een openstelling in 2018,[8] maar tekort aan geld en trage procedures hebben het project inmiddels meer dan 10 jaar vertraagd, zoals vaak het geval is in Duitsland.

De tunnel wordt vanuit Schleswig-Holstein naar Niedersachsen toe aangelegd. De bouwtijd wordt geschat op 6 jaar, alhoewel twijfelachtig is of dit realistisch is gezien de vele projecten in deze regio die rond de 10 jaar bouwtijd nodig hadden en bovendien minder complex waren dan de bouw van een 6,5 kilometer lange tunnel. Gepland was pas met de bouw te beginnen als de tracébesluiten van de aansluitende delen in Schleswig-Holstein onherroepelijk zijn. In 2016 sprak men van een mogelijk bouwbegin in 2021 en een openstelling in 2026.[9] In 2019 sprak men van een openstelling in 2030.[10]

Kosten

In 2008 werd uitgegaan van een investering van € 902 miljoen. In 2012 werd dit geüpdatet naar € 1,1 miljard. Volgens de Duitse rekenkamer was een dergelijk bedrag echter niet realistisch. Men zou zich hebben gericht op de kosten van de Wesertunnel, terwijl de Elbtunnel een breder dwarsprofiel heeft. Het Bundesrechnungshof schat de kosten op € 1,5 miljard. Een terugkerend probleem bij Duitse bouwprojecten zijn forse kostenoverschrijdingen.

Tol

Oorspronkelijk was het voorzien om de tunnel als tolweg aan te leggen. In 2012 werd uitgegaan van een tol van € 4,75 voor een personenauto en € 25 voor een zware vrachtwagen. Het is nog niet zeker of de tunnel als tolweg aangelegd gaat worden. In 2013 stelde de Franse tolmaatschappij Vinci voor om de tunnel en een lang stuk van de A20 als tolweg aan te leggen.[11] In 2017 en 2020 werd gesproken dat de tunnel niet als tolweg aangelegd zou worden vanwege de slechte ervaringen met de Herrentunnel in Lübeck en de Warnowtunnel in Rostock.[12][13]

Verkeersintensiteiten

Er werd uitgegaan van een dagelijks gebruik van 17.000 voertuigen bij een toltunnel in 2020. Het is echter niet realistisch dat de tunnel al in 2020 gereed zal zijn. Voor 2025 werden 30.000 voertuigen per dag verwacht in verband met de zogenaamde 'ramp-up period', waarbij nieuwe infrastructuur ontdekt en gewaardeerd moet worden door weggebruikers.

Referenties