Fehmarnsundbrücke

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Fehmarnsundbrücke
B207.svg
Fehmarnsundbrucke.jpg
Overspant Fehmarnsund
Rijstroken 1x2
Totale lengte 963 meter
Hoofdoverspanning 247 meter
Hoogte brugdek 23 meter
Openstelling 30-04-1963
Verkeersintensiteit 14.100 mvt/etmaal
Locatie kaart

De Fehmarnsundbrücke is een stalen boogbrug in Duitsland, gelegen in de staat Schleswig-Holstein. De brug overspant het Fehmarnsund.

Kenmerken

Fehmarnsundbrug.jpg

De brug is in totaal 963 meter lang, met een hoofdoverspanning van 247 meter, en is uitgevoerd als stalen boogbrug. De vrije doorvaarthoogte bedraagt 23 meter. De brug heeft geen beweegbaar deel en is een gecombineerde weg- en spoorbrug, met 1x2 rijstroken van de B207 en een enkelsporige spoorlijn. Beide lopen naar Puttgarden. De brug verbindt het eiland Fehmarn met het vasteland van Duitsland. Het is de enige verbinding van en naar Fehmarn. De brug is tolvrij.

Geschiedenis

Oorspronkelijk was er alleen een veerdienst naar Fehmarn, een dunbevolkt eiland in de Oostzee. In 1912 werden plannen gemaakt voor de aanleg van een spoorbrug op deze locatie, maar de plannen werden uitgesteld vanwege de Eerste Wereldoorlog. Nadat Duitsland Denemarken in 1940 had bezet werden plannen gemaakt voor een verbinding naar Denemarken, inclusief twee grote bruggen, over de Fehmarnsund en de Fehmarnbelt. In 1941 werd daadwerkelijk begonnen met de aanleg van de brug over de Fehmarnsund, maar vanwege het verloop van de Tweede Wereldoorlog werd de bouw in 1942 stopgezet.

Na die oorlog kreeg de brug niet direct hoge prioriteit, maar toch werd in de jaren '50 plannen gemaakt voor een vaste verbinding naar Fehmarn. De brug is uiteindelijk tussen 1960 en 1963 aangelegd en opende op 30 april 1963 voor het verkeer.

Toekomst

Zie ook Fehmarnsundtunnel.

Met de aanleg van de Fehmarnbelttunnel tussen Duitsland en Denemarken zal het verkeer over de Fehmarnsundbrücke toenemen. Met name het aantal zware goederentreinen zal fors toenemen. De huidige brug is enkelspoors, maar vanwege de kosten van vervanging en de weerstand tegen een bredere brug werd in eerste instantie besloten om de Fehmarnsundbrücke voorlopig in de huidige vorm te laten. In 2010 heeft de Deutsche Bahn testen uitgevoerd met zware locomotieven om vast te stellen wat de toestand van de brug was. De brug blijkt niet geschikt te zijn voor grote hoeveelheden goederentreinen en ook voor wegverkeer zal het een knelpunt worden, met name in de zomer.

In 2012 is besloten een vervangende brug aan te melden voor het nieuwe Bundesverkehrswegeplan dat vanaf 2015 geldt. In 2014 werd vastgesteld dat de conditie van de brug slechter was dan verwacht[1] en een vervanging niet alleen vanuit capaciteitsgronden noodzakelijk is maar ook vanwege de conditie van de brug. In augustus 2015 is de maximumsnelheid voor vrachtwagens hierom permanent verlaagd naar 50 km/h.[2] In 2016 werd vastgesteld dat de conditie van de brug wederom slechter was dan verwacht en de brug mogelijk afgesloten zou moeten worden voordat een vervanging gereed is.[3] Elders in Duitsland zou de brug mogelijk geheel zijn afgesloten voor vrachtverkeer, maar dat is hier niet mogelijk omdat vrachtwagens de veerhaven van Puttgarden niet meer zouden kunnen bereiken. Verwacht wordt dat omstreeks 2028 de Fehmarnbelttunnel gereed is. Of de nieuwe brug 2x2 rijstroken zal tellen en als A1 uitgevoerd zal worden is onduidelijk. Oorspronkelijk zou de brug enkelbaans en enkelsporig uitgevoerd blijven.[4]

In 2016 begon een verkenning voor de vervanging van de brug. Hierbij zijn 5 varianten onderzocht;[5]

  • variant 1: nieuwbouw van één brug met 2x2 rijstroken en een tweesporige spoorlijn
  • variant 2: nieuwbouw van twee bruggen, één met 2x2 rijstroken en één met een tweesporige spoorlijn
  • variant 3: nieuwbouw van een afzinktunnel met 2x2 rijstroken en een tweesporige spoorlijn (vergelijkbaar met de Fehmarnbelttunnel)
  • variant 4: nieuwbouw van een boortunnel met 2x2 rijstroken en een tweesporige spoorlijn
  • variant 5: onderzoek in hoeverre de huidige brug zonder beperkingen op de lange termijn in stand gehouden kan worden

In maart 2020 werd gesteld dat een afzinktunnel met een geraamde kosten van € 700 miljoen de voorkeur had.[6]

De Fehmarnsundbrücke, die vervangen gaat worden door de Fehmarnsundtunnel.

Verkeersintensiteiten

In 2015 reden dagelijks ruim 14.000 voertuigen over de brug, die daarmee niet overbelast is. In de zomer komen beduidend hogere intensiteiten voor, alhoewel de veerdienst vanaf Puttgarden hier het voornaamste knelpunt is.

Referenties