FietsersVoorrangModule

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf FietsersVoorrang-Module)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De FietsersVoorrang-Module afgekort ook wel aangeduid als FVM is een functie in voertuigafhankelijke regelingen om fietsprioriteit toe te passen. Deze is voortgekomen uit LHOVRA. Voordeel van FVM is dat de gemiddelde wachttijd voor kruisende fietsers afneemt en zo roodlichtnegatie wordt verminderd.

Inleiding

Door de toepassing van LHOVRA verbetert de verkeersveiligheid en verbetert de doorstroming op de hoofdrichtingen. Nadeel is dat de verliestijden op de zijrichtingen hierdoor juist toenemen, en dus ook voor kruisende fietsers. Automobilisten accepteren vaak wel wachttijden van 120 seconden of zelfs meer, maar fietsers hebben hier vaak problemen mee. Om die reden wordt voor fietsers vaak een maximale wachttijd van 90 seconden gehanteerd. Een langere wachttijd leidt ertoe dat meer fietsers ervoor kiezen het rode licht te negeren.

Werking

Om dit te bewerkstelligen kan er prioriteit aan fietsers gegeven worden als de fietser op een drukknop drukt. Kenmerk van de FVM is dat deze ingrijpt op de blokkenstructuur in een fasecyclus. Een voertuigafhankelijke regeling loopt een bepaalde fasecyclus af, waarin het verkeersaanbod bepalend is of een richting groen krijgt na een bepaalde tijd. Stel dat de fietser zich aanmeldt bij de regeling en de groenfase voor de fietser is net geweest dan zal de fietser bij een 4-fasen regeling (uitgaande dat er geen alternatieve realisatie is en op elke tak is er aanbod van verkeer) pas weer in de 4e fase aan bod komen. De FVM zorgt ervoor dat de fietser als eerste in de fasecyclus aan bod komt zodra de huidige groenfase is afgelopen en het verkeer is afgewikkeld. De FVM leidt niet tot het afkappen van groenfases.

Voordelen

Uit metingen is gebleken dat de gemiddelde wachttijd door toepassing van FVM sterk afneemt, alleen de wachttijd van de eerstaankomende fietser neemt toe. Aangenomen mag worden dat fietsers hierdoor minder door rood rijden en zo de verkeersveiligheid verbetert.

Bovendien is het mogelijk om beperkende maatregelen toe te passen bij implementatie van FVM. Nadat prioriteit is gegeven kan men een waarde instellen van bijvoorbeeld 60 of 90 seconden waarin de fietser niet nog een keer prioriteit mag krijgen. Dit zorgt ervoor dat het fietsverkeer niet in elke fasecyclus prioriteit toebedeeld krijgt.

Nadeel

De extra wachttijd die het gevolg is voor andere rijrichtingen leidt tot extra (voorkoombare) emissies. In die gevallen wanneer de FVM ingrijpt op de regeling gaat het maar om 9 - 12 seconden extra wachttijd (groentijd fietsers + geeltijd + ontruimingstijd) voor het autoverkeer - dat als het goed is al staat te wachten - waardoor de extra emissies gering zijn. Bij kruispunten met belastingsgraden onder de 0,7 levert de FVM geen problemen op.

Bronnen